Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Cystein

Index Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

75 vztahy: Aktivní místo, Alanin, Alkoholdehydrogenáza, Aminokyselina, Amoniak, Antidiuretický hormon, Antioxidant, Bílkovina, Brokolice, C-terminus, Christian B. Anfinsen, Cibule kuchyňská, Cytochrom P450, Cytosol, Disulfidický můstek, Dusík, Esenciální aminokyseliny, Eukaryota, FeS protein, Funkční skupina, Glutamin, Glutathion, Glycin, Homocystein, Inzulin, Kadmium, Kaspáza, Keratin, Koordinační vazba, Kyselina palmitová, Kyslík, Ligand (biochemie), Lysin, Methionin, Methyl, Micely, Nikl, Nukleofil, Olovo, Organický peroxid, Oves, Oxidační stres, Oxytocin, Peroxid vodíku, Peroxynitrit, Plastocyanin, Polypeptid, Posttranslační modifikace, Proteáza, Radikál, ..., Redoxní reakce, Redoxní systém, Roh (biologie), Rtuť, Síra, Sírany, Selenocystein, Serin, Siřičitany, Skládání proteinů, Sulfan, Sulfidy, Syrovátka, Taurin, Těžké kovy, Thioly, Tripeptid, Ubiquitin, Uhlík, Vincent du Vigneaud, Vodík, Vodíková vazba, William Hyde Wollaston, Zinkový prst, 2-oxoglutarát. Rozbalte index (25 více) »

Aktivní místo

beta-glukoronidáze, vyznačen i podpůrný tyrosinový zbytek Aktivní místo (též aktivní centrum) je oblast enzymu, kde dochází k enzymové reakci.

Nový!!: Cystein a Aktivní místo · Vidět víc »

Alanin

Alanin (Ala, A) je proteinogenní, nepolární, neesenciální α aminokyselina.

Nový!!: Cystein a Alanin · Vidět víc »

Alkoholdehydrogenáza

Lidská alkoholdehydrogenáza Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

Nový!!: Cystein a Alkoholdehydrogenáza · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Cystein a Aminokyselina · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Cystein a Amoniak · Vidět víc »

Antidiuretický hormon

Argininový ADH, nejběžnější forma ADH SS můstek Antidiuretický hormon (ADH, též vazopresin) je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu). Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách. Synonymum „vazopresin“ odkazuje na mechanismus tohoto účinku – má schopnost zužovat periferní tepénky a vlásečnice v ledvinách. Vazopresin (a příbuzný oxytocin) se vyskytují zejména u obratlovců a zřejmě vznikly jistou genovou duplikací. Situaci však komplikuje skutečnost, že i u některých bezobratlých existují peptidy s podobnou strukturou a funkcí, jako vazopresin a oxytocin.

Nový!!: Cystein a Antidiuretický hormon · Vidět víc »

Antioxidant

Antioxidant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů – snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních nebo nereaktivních stavů.

Nový!!: Cystein a Antioxidant · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Cystein a Bílkovina · Vidět víc »

Brokolice

Brokolice (Brassica oleracea var. botrytis italica) je jedlá rostlina druhu brukev zelná (Brassica oleracea), která je druhem kapusty a příbuzná květáku.

Nový!!: Cystein a Brokolice · Vidět víc »

C-terminus

Takto vypadá schematicky C-terminální část proteinu Jeden příklad za všechny: HMG-CoA lyáza s vyznačeným C-terminem a N-terminem; C-terminus začíná kratším alfa helixem C-terminus (někdy též C-konec) je označení pro ten konec peptidu (případně polypeptidu, resp. proteinu), který končí –COOH (karboxylovou) skupinou, tzn.

Nový!!: Cystein a C-terminus · Vidět víc »

Christian B. Anfinsen

Christian Boehmer Anfinsen (26. března 1916, Monessen, Pensylvánie – 14. května 1995, Randallstown, Maryland) byl americký biochemik.

Nový!!: Cystein a Christian B. Anfinsen · Vidět víc »

Cibule kuchyňská

Cibule kuchyňská (Allium cepa) je cibulovitá zelenina z čeledi amarylkovitých.

Nový!!: Cystein a Cibule kuchyňská · Vidět víc »

Cytochrom P450

Cytochrom P450 (zkratka CYP) označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů, které nesou hemovou prosthetickou skupinu.

Nový!!: Cystein a Cytochrom P450 · Vidět víc »

Cytosol

Cytosol (též vnitrobuněčná či intracelulární tekutina) je část cytoplazmy, která omývá membránové váčky a další strukturní částice uvnitř buněk.

Nový!!: Cystein a Cytosol · Vidět víc »

Disulfidický můstek

Formální znázornění procesu vzniku disulfidických můstků jako oxidačního procesu Disulfidický můstek (též např. SS můstek či SS vazba) je kovalentní vazba mezi dvěma atomy síry, vznikající oxidací dvou sulfanylových (-SH) skupin cysteinu.

Nový!!: Cystein a Disulfidický můstek · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Cystein a Dusík · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Cystein a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Cystein a Eukaryota · Vidět víc »

FeS protein

Krystalograficky určená struktura FeS proteinu, v tomto případě to je xantinoxidáza. FeS klastry jsou vybarveny oranžově FeS protein (název pochází ze značek Fe – železo a S – síra) je bílkovina (vlastně metaloprotein), která obsahuje komplexy železa s anorganickou sírou a/nebo cysteinovými zbytky.

Nový!!: Cystein a FeS protein · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Cystein a Funkční skupina · Vidět víc »

Glutamin

thumb Glutamin (Gln, Q) je neesenciální biogenní aminokyselina, jedna z 23 aminokyselin, které se při translaci zabudovávají do nově vzniklých bílkovin.

Nový!!: Cystein a Glutamin · Vidět víc »

Glutathion

Struktura gluthathionu 3D struktura gluthathionu Glutathion (GSH) je důležitý antioxidant u rostlin, zvířat, hub a některých bakterií.

Nový!!: Cystein a Glutathion · Vidět víc »

Glycin

Glycin (Gly, G) je aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Cystein a Glycin · Vidět víc »

Homocystein

Homocystein (systematický název 2-amino-4-sulfanylbutanová kyselina) je aminokyselina, která vzniká při normálním metabolismu u lidí a jiných savců z aminokyseliny methioninu.

Nový!!: Cystein a Homocystein · Vidět víc »

Inzulin

Inzulin hexamer, Human Inzulin (též insulin, inzulín, z lat. insula, ostrov) je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Nový!!: Cystein a Inzulin · Vidět víc »

Kadmium

Kadmium (chemická značka Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek.

Nový!!: Cystein a Kadmium · Vidět víc »

Kaspáza

Kaspáza (název pochází z prvních písmen angl. cysteinyl aspartate-specific protease) je skupina cysteinproteáz, účastnících se procesu apoptózy, tedy programované buněčné smrti, dále vzniku zánětu a odumírání tkání (nekróza).

Nový!!: Cystein a Kaspáza · Vidět víc »

Keratin

intermediární filementa z keratinu; konfokální mikroskop Keratin (mimo vědu též rohovina) je stavební bílkovina řazená mezi skleroproteiny.

Nový!!: Cystein a Keratin · Vidět víc »

Koordinační vazba

Koordinační vazba, koordinačně kovalentní vazba, někdy označována též jako dativní nebo donor-akceptorová, je druh chemické vazby zprostředkované elektronovým párem.

Nový!!: Cystein a Koordinační vazba · Vidět víc »

Kyselina palmitová

Kyselina palmitová je karboxylová kyselina.

Nový!!: Cystein a Kyselina palmitová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Cystein a Kyslík · Vidět víc »

Ligand (biochemie)

Myoglobin (modře) s navázaným ligandem hem (oranžově). Podle PDBID: 1MBO Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam.

Nový!!: Cystein a Ligand (biochemie) · Vidět víc »

Lysin

Lysin (zkratka Lys, K) patří k proteinogenním aminokyselinám.

Nový!!: Cystein a Lysin · Vidět víc »

Methionin

Methionin (Met, M) je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny.

Nový!!: Cystein a Methionin · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Cystein a Methyl · Vidět víc »

Micely

Schéma '''micely''' ve vodním roztoku tvořeném fosfolipidy Micely jsou shluky molekul tenzidů dispergované v kapalném médiu.

Nový!!: Cystein a Micely · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Cystein a Nikl · Vidět víc »

Nukleofil

Nukleofil je chemický druh, který v chemické reakci poskytuje elektronový pár elektrofilu, čímž vzniká chemická vazba.

Nový!!: Cystein a Nukleofil · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Cystein a Olovo · Vidět víc »

Organický peroxid

Obecná struktura organického peroxidu Obecná struktura organického hydroperoxidu Obecná struktura peresteru Organické peroxidy jsou organické sloučeniny obsahující peroxidovou funkční skupinu (ROOR').

Nový!!: Cystein a Organický peroxid · Vidět víc »

Oves

Oves (latinsky Avena) je obilnina pěstovaná na zrno, dále jako zelená píce či krycí plodina.

Nový!!: Cystein a Oves · Vidět víc »

Oxidační stres

Oxidační stres je nerovnováha mezi tvorbou reaktivního kyslíku (jinak též volných radikálů), který vzniká jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny, a schopností organismu rychle odbourávat a detoxikovat reaktivní meziprodukty.

Nový!!: Cystein a Oxidační stres · Vidět víc »

Oxytocin

Oxytocin Oxytocin je peptidický hormon savců, který se syntetizuje v hypothalamickém jádru nucleus paraventricularis.

Nový!!: Cystein a Oxytocin · Vidět víc »

Peroxid vodíku

Poleptání kůže 35% roztokem peroxidu vodíku Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník) je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda.

Nový!!: Cystein a Peroxid vodíku · Vidět víc »

Peroxynitrit

Struktura anionu peroxynitritu nekrotické smrti buňky Peroxynitrit je anion se vzorcem ONOO−.

Nový!!: Cystein a Peroxynitrit · Vidět víc »

Plastocyanin

Plastocyanin (Pc) je protein, který se účastní fotosyntetického elektronového transportního řetězce.

Nový!!: Cystein a Plastocyanin · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Cystein a Polypeptid · Vidět víc »

Posttranslační modifikace

Posttranslačními modifikacemi se označují úpravy proteinů po jejich nasyntetizování ribozomem.

Nový!!: Cystein a Posttranslační modifikace · Vidět víc »

Proteáza

Proteáza (též proteináza či peptidáza) je skupina enzymů, které štěpí proteiny (bílkoviny).

Nový!!: Cystein a Proteáza · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Cystein a Radikál · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Cystein a Redoxní reakce · Vidět víc »

Redoxní systém

Redoxní systém (také oxidačně-redukční systém i redox systém) je systém složený z redukčního a oxidačního činidla v chemické rovnováze, jejíž poloha je určena zákonem působení aktivní hmoty.

Nový!!: Cystein a Redoxní systém · Vidět víc »

Roh (biologie)

Watusi (africký skot) Erkencho, hudební nástroj Šofar aškenázských židů Roh (cornus) je nápadným znakem mnoha sudokopytníků i lichokopytníků.

Nový!!: Cystein a Roh (biologie) · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Cystein a Rtuť · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Cystein a Síra · Vidět víc »

Sírany

Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých vodíků.

Nový!!: Cystein a Sírany · Vidět víc »

Selenocystein

Selenocystein je zvláštní neesenciální proteinogenní aminokyselina podobná cysteinu, ale na rozdíl od něj má místo atomu síry atom selenu.

Nový!!: Cystein a Selenocystein · Vidět víc »

Serin

Serin (zkratka Ser nebo S) je neesenciální, glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Cystein a Serin · Vidět víc »

Siřičitany

p.

Nový!!: Cystein a Siřičitany · Vidět víc »

Skládání proteinů

Protein před a po složení do správného prostorového uspořádání. Skládání proteinů je proces, při kterém primární struktura proteinu zaujímá stabilní prostorové uspořádání (konformaci).

Nový!!: Cystein a Skládání proteinů · Vidět víc »

Sulfan

Emise sulfanu z moře u pobřeží Namibie Sulfan (zastarale sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn.

Nový!!: Cystein a Sulfan · Vidět víc »

Sulfidy

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II.

Nový!!: Cystein a Sulfidy · Vidět víc »

Syrovátka

Syrovátka (v misce) vzniklá při výrobě sýra po sražení kravského mléka Syrovátka je bíložlutá tekutina, která vzniká po sražení mléka.

Nový!!: Cystein a Syrovátka · Vidět víc »

Taurin

Taurin (neboli kyselina 2-aminoethansulfonová) patří mezi organické kyseliny a jde o významnou složku žluči (v konjugátech s cholovými kyselinami – žlučové kyseliny).

Nový!!: Cystein a Taurin · Vidět víc »

Těžké kovy

Životní prostředí znečištěné těžkými kovy Těžký kov je jakýkoliv kov či polokov, který představuje hrozbu pro životní prostředí.

Nový!!: Cystein a Těžké kovy · Vidět víc »

Thioly

strukturní vzorec tiolů Thioly (též thioalkoholy nebo sirné alkoholy, starší název merkaptany) jsou organické sloučeniny síry formálně odvoditelné od alkoholů nahrazením jednoho či více alkoholových atomů kyslíku sírou.

Nový!!: Cystein a Thioly · Vidět víc »

Tripeptid

Tripeptidy jsou oligopeptidy s molekulou složenou z tří molekul aminokyselin.

Nový!!: Cystein a Tripeptid · Vidět víc »

Ubiquitin

Ilustrační model ubiquitinu Ubiquitin či ubikvitin (z lat. ubique, všude) je malý globulární polypeptid o délce 76 aminokyselin, přítomný ve všech eukaryotických buňkách, který reguluje rozklad jiných proteinů v proteazomu, lyzozomu či ve vakuole.

Nový!!: Cystein a Ubiquitin · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Cystein a Uhlík · Vidět víc »

Vincent du Vigneaud

Vincent du Vigneaud (18. května 1901 – 11. prosince 1978) byl americký biochemik, který v roce 1955 získal Nobelovu cenu za chemii za „práce na sloučeninách síry, zvláště za objev polypeptidického hormonu“.

Nový!!: Cystein a Vincent du Vigneaud · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Cystein a Vodík · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Cystein a Vodíková vazba · Vidět víc »

William Hyde Wollaston

William Hyde Wollaston (6. srpna 1766, East Dereham, Spojené království – 22. prosince 1828 Chislehurst, Spojené království) byl anglický astronom, chemik a fyzik, který je znám svým objevem prvků palladia a rhodia.

Nový!!: Cystein a William Hyde Wollaston · Vidět víc »

Zinkový prst

Zinkový prst (z angl. zinc finger) je označení pro strukturní motiv běžně nacházený u celé řady bílkovin.

Nový!!: Cystein a Zinkový prst · Vidět víc »

2-oxoglutarát

2-oxoglutarát nebo také α-ketoglutarát, je jednou z ústředních látek biochemických cyklů.

Nový!!: Cystein a 2-oxoglutarát · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(2R)-2-amin-3-sulfanyl-propanová kyselina, (2R)-2-amin-3-sulfanyl-propionová kyselina, (2R)-2-amin-3-sulfanylpropanová kyselina, (2R)-2-amin-3-sulfanylpropionová kyselina, (2R)-2-amino-3-sulfanyl-propanová kyselina, (2R)-2-amino-3-sulfanyl-propionová kyselina, (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina, (2R)-2-amino-3-sulfanylpropionová kyselina, 2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina, 2-amino-3-sulfanylpropionová kyselina, Cys, Kyselina (2R)-2-amin-3-sulfanyl-propanová, Kyselina (2R)-2-amin-3-sulfanyl-propionová, Kyselina (2R)-2-amin-3-sulfanylpropanová, Kyselina (2R)-2-amin-3-sulfanylpropionová, Kyselina (2R)-2-amino-3-sulfanyl-propanová, Kyselina (2R)-2-amino-3-sulfanyl-propionová, Kyselina (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanová, Kyselina (2R)-2-amino-3-sulfanylpropionová, Kyselina 2-amino-3-sulfanylpropanová, Kyselina 2-amino-3-sulfanylpropionová.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »