Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Daň

Index Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

94 vztahy: Alkoholický nápoj, Anarchismus, Anarchokapitalismus, Armáda, Česko, Centralizace, Cyril Northcote Parkinson, Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň z příjmů, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Daň z přidané hodnoty, Daňová kontrola, Daňová spravedlnost, Daňové přiznání, Daně (historie), Dar, Dějiny peněz, Dělení, Den daňové svobody, Desátek, Dokonalá konkurence, Dotace, Ekonomika, Externalita, Federace, Fiskální politika, Hierarchie, Infrastruktura, Koalice, Konfederace, Korporace, Korupce, Kraj (územní jednotka), Lafferova křivka, Liberalismus, Libertarianismus, Loupež, Majetková daň, Minarchismus, Monopol, Náklady mrtvé váhy, Nepřímá daň, Nezaměstnanost, Nucená práce, Občanství, Obchodní závod, Obec, ..., Okres, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Otrokářství, Přímá úměrnost, Přímá daň, Přerozdělování, Peníze, Pigouova daň, Plátce daně, Pojistka, Pokuta, Policie, Politický systém, Pozůstalost, Princip subsidiarity, Procento, Pružnost, První svět, Rakouská škola, Reforma českých veřejných financí 2007, Robota, Rovná daň, Silniční daň, Socialismus, Sociální péče, Soudnictví, Spoření, Spotřební daň, Správa, Starobní důchod, Subvence, Tabák, Třetí svět, Teorie, Trh (ekonomie), Tribut, Všeobecná branná povinnost, Věznice, Vzdělávání, Základní vojenská služba, Zákon, Zdravotnictví, Země, Zločin. Rozbalte index (44 více) »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Daň a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Anarchismus

Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková).

Nový!!: Daň a Anarchismus · Vidět víc »

Anarchokapitalismus

Anarchokapitalismus je směr anarchismu, který zdůrazňuje soukromé vlastnictví a z něj plynoucí přirozená práva jako klíčové pro realizaci bezstátní společnosti.

Nový!!: Daň a Anarchokapitalismus · Vidět víc »

Armáda

NATO. války v Perském zálivu Armáda je organizovaný ozbrojený sbor státu nebo národa.

Nový!!: Daň a Armáda · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Daň a Česko · Vidět víc »

Centralizace

Centralizace je označení procesu, systém nebo způsobu řízení z jednoho organizačního ústředí, tzv.

Nový!!: Daň a Centralizace · Vidět víc »

Cyril Northcote Parkinson

Cyril Northcote Parkinson (30. července 1909, Barnard Castle, hrabství Durham – 9. března 1993, Canterbury) byl britský důstojník, historik a spisovatel, autor knihy Parkinsonovy zákony, satirické analýzy moderní byrokracie a rozhodování v institucích.

Nový!!: Daň a Cyril Northcote Parkinson · Vidět víc »

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti

Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti byla upravena zákonem č. 357/1992 Sb.

Nový!!: Daň a Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti · Vidět víc »

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy od 1. 1.

Nový!!: Daň a Daň z nabytí nemovitých věcí · Vidět víc »

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní.

Nový!!: Daň a Daň z nemovitých věcí · Vidět víc »

Daň z příjmů

Daň z příjmů je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob.

Nový!!: Daň a Daň z příjmů · Vidět víc »

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou.

Nový!!: Daň a Daň z příjmů fyzických osob · Vidět víc »

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených právním aktem, a to jak za účelem podnikání, tak se vztahuje i na ostatní subjekty, jako jsou nadace a občanská sdružení.

Nový!!: Daň a Daň z příjmů právnických osob · Vidět víc »

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

Nový!!: Daň a Daň z přidané hodnoty · Vidět víc »

Daňová kontrola

Daňová kontrola je dílčí procesní postup odehrávající se v rámci daňového řízení a jde o jeden z prostředků správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení, vyměření a vybrání daně od poplatníka nebo splnění daňových povinností plátce.

Nový!!: Daň a Daňová kontrola · Vidět víc »

Daňová spravedlnost

Daňová spravedlnost, ač velmi relativní pojem, je považován za jeden ze základních požadavků na daňový systém.

Nový!!: Daň a Daňová spravedlnost · Vidět víc »

Daňové přiznání

náhled na formulář českého daňového přiznání Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně.

Nový!!: Daň a Daňové přiznání · Vidět víc »

Daně (historie)

Daňový systém jakožto souhrn zásad upravujících ukládání a vybírání berní (viz Daň), tvoří část správy veřejné.

Nový!!: Daň a Daně (historie) · Vidět víc »

Dar

Tři králové přinášejí dary do Betléma (D. Baegert, kolem 1440) Dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení).

Nový!!: Daň a Dar · Vidět víc »

Dějiny peněz

Athénská tetradrachma, 449–404 př. n. l., 17 g stříbra Dějiny peněz znamenají jednak dějiny platidel jako hmotných prostředníků směny (mince, bankovky), jimiž se zabývá numismatika, jednak dějiny měny jako abstraktní zákonné normy peněz.

Nový!!: Daň a Dějiny peněz · Vidět víc »

Dělení

20 \div 4.

Nový!!: Daň a Dělení · Vidět víc »

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, která rozděluje kalendářní rok do dvou období.

Nový!!: Daň a Den daňové svobody · Vidět víc »

Desátek

Sedláci odevzdávají desátky kněžím. Německý dřevořez z r. 1468. Odvádění desátků v chrámě. Obraz Pierra Moniera. Zemědělci odvádějí desátky v 16-17. století. Desátek (z latinského – desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu.

Nový!!: Daň a Desátek · Vidět víc »

Dokonalá konkurence

Dokonalá konkurence je teoretický model trhu, ve kterém platí následující předpoklady.

Nový!!: Daň a Dokonalá konkurence · Vidět víc »

Dotace

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.

Nový!!: Daň a Dotace · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Daň a Ekonomika · Vidět víc »

Externalita

Externalita je označení pro aktivitu či činnost, skrze kterou firmy či jednotlivci způsobují nedobrovolné náklady nebo zisky jiným subjektům bez kompenzace prostřednictvím trhu.

Nový!!: Daň a Externalita · Vidět víc »

Federace

Federace (fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie).

Nový!!: Daň a Federace · Vidět víc »

Fiskální politika

Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní.

Nový!!: Daň a Fiskální politika · Vidět víc »

Hierarchie

Hierarchický strom Hierarchie (řec. ίερός hieros, posvátný a άρχω archó, vládnout) je uspořádání nadřazenosti a podřízenosti tak, že každý prvek kromě nejvyššího je podřízen právě jednomu nadřízenému.

Nový!!: Daň a Hierarchie · Vidět víc »

Infrastruktura

Infrastruktura (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě.

Nový!!: Daň a Infrastruktura · Vidět víc »

Koalice

Koalice (z lat. co-alescere, srůstat) obecně označuje spojenectví států, organizací, politických stran nebo osob k prosazení určitých konkrétních cílů.

Nový!!: Daň a Koalice · Vidět víc »

Konfederace

KonfederaceMalá československá encyklopedie ČSAV, heslo Konfederace, III.

Nový!!: Daň a Konfederace · Vidět víc »

Korporace

Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné.

Nový!!: Daň a Korporace · Vidět víc »

Korupce

Index vnímání korupce 2010 podle Transparency International (nižší číslo znamená vyšší míru vnímané korupce). Korupce (corrumpere.

Nový!!: Daň a Korupce · Vidět víc »

Kraj (územní jednotka)

Kraj je územní jednotka, obvykle větší než okres a menší než stát, případně země.

Nový!!: Daň a Kraj (územní jednotka) · Vidět víc »

Lafferova křivka

Lafferova křivka Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění.

Nový!!: Daň a Lafferova křivka · Vidět víc »

Liberalismus

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota.

Nový!!: Daň a Liberalismus · Vidět víc »

Libertarianismus

Libertarianismus je označení pro skupinu politických ideologií, které odmítají donucování a naopak vyzdvihují politickou i obecnou svobodu a aktivitu skrze dobrovolná občanská sdružení či spolky.

Nový!!: Daň a Libertarianismus · Vidět víc »

Loupež

japonských kupců Loupež je trestný čin (zvlášť závažný zločin), kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí.

Nový!!: Daň a Loupež · Vidět víc »

Majetková daň

Majetkové daně jsou přímé daně, které se platí v Česku i v jiných státech.

Nový!!: Daň a Majetková daň · Vidět víc »

Minarchismus

Gadsdenova vlajka bývá používaná jako symbol minarchismuen http://libertarianwiki.paulstudier.com/Gadsden_Flag Gadsden Flag, libertarianwiki.paulstudier.com, Libertarianská Wiki Minarchismus je libertariánská politická teorie.

Nový!!: Daň a Minarchismus · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Daň a Monopol · Vidět víc »

Náklady mrtvé váhy

Náklady mrtvé váhy je termín používaný převážně v mikroekonomické teorii.

Nový!!: Daň a Náklady mrtvé váhy · Vidět víc »

Nepřímá daň

Nepřímá daň je taková daň, kterou státu platí jiná osoba (plátce) než ta, která je této dani podrobena a na kterou účinky daně dopadají (poplatník).

Nový!!: Daň a Nepřímá daň · Vidět víc »

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti podle zemí Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání.

Nový!!: Daň a Nezaměstnanost · Vidět víc »

Nucená práce

Nuceně nasazená dělnice z východní Evropy v továrně IG Farben blízko Osvětimi během druhé světové války Nucená práce nebo povinná práce je práce nebo služba, která je od osoby vymáhána pod pohrůžkou trestu.

Nový!!: Daň a Nucená práce · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Daň a Občanství · Vidět víc »

Obchodní závod

Obchodní závod (dříve označovaný jako podnik) je v českém právním řádu definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.

Nový!!: Daň a Obchodní závod · Vidět víc »

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně.

Nový!!: Daň a Obec · Vidět víc »

Okres

300px Okres je územně-správní jednotka zpravidla střední úrovně, vyšší než obec a nižší než kraj.

Nový!!: Daň a Okres · Vidět víc »

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Logo OECD Jeden z několika plakátů Správy ekonomické spolupráce (Economic Cooperation Administration – ECA) popularizující Marshallův plán v Evropě. Nápis praví: „Jakékoli bude počasí, musíme táhnout společně.“ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.

Nový!!: Daň a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Daň a Otrokářství · Vidět víc »

Přímá úměrnost

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny.

Nový!!: Daň a Přímá úměrnost · Vidět víc »

Přímá daň

1765 - kolkový zákon vytvořil přímou daň ve výši jednoho centu za list novinového papíru a požadoval, aby noviny byly vytištěny na kolkovaný papír zakoupený z vládních zdrojů Přímá daň je zákonem určená povinná platba do státního rozpočtu, která se od nepřímé daně liší skutečností možné přesné definice subjektu, jenž bude tuto daň platit.

Nový!!: Daň a Přímá daň · Vidět víc »

Přerozdělování

Švédsku. Přerozdělování příjmu a bohatství či redistribuce znamená v makroekonomii souhrn státních opatření a mechanismů, které ovlivňují rozdělení příjmů a majetku, případně jejich disponibilitu u různých skupin obyvatelstva.

Nový!!: Daň a Přerozdělování · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Daň a Peníze · Vidět víc »

Pigouova daň

Pigouova daň je v ekonomii označení pro zdanění negativních externalit, tzn.

Nový!!: Daň a Pigouova daň · Vidět víc »

Plátce daně

Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu (prostřednictvím správce daně).

Nový!!: Daň a Plátce daně · Vidět víc »

Pojistka

Pojistka je obecně zařízení, postup, metoda nebo smlouva, která chrání osobu nebo zařízení před následky poruch nebo neštěstí.

Nový!!: Daň a Pojistka · Vidět víc »

Pokuta

Pokuta je správní trest, forma peněžité sankce v přestupkovém právu.

Nový!!: Daň a Pokuta · Vidět víc »

Policie

Českém Těšíně Policejní automobil Škoda Octavia (Chorvatsko) Policie (z latinského slova politia.

Nový!!: Daň a Policie · Vidět víc »

Politický systém

Politický systém je politologický pojem zahrnující charakteristiky modelu politického systému a přístupy k jeho zkoumání.

Nový!!: Daň a Politický systém · Vidět víc »

Pozůstalost

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností.

Nový!!: Daň a Pozůstalost · Vidět víc »

Princip subsidiarity

Subsidiarita (z lat. subsidiaris – pomocný, podpůrný od subsidium – pomoc, podpora) znamená princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.

Nový!!: Daň a Princip subsidiarity · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Daň a Procento · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Daň a Pružnost · Vidět víc »

První svět

studené války, první svět modře. Po skončení druhé světové války byl svět rozdělen na západní blok a východní blok.

Nový!!: Daň a První svět · Vidět víc »

Rakouská škola

Rakouská škola je škola ekonomického myšlení vzniklá v 19.

Nový!!: Daň a Rakouská škola · Vidět víc »

Reforma českých veřejných financí 2007

Mirka Topolánka Reforma českých veřejných financí proběhla v létě 2007.

Nový!!: Daň a Reforma českých veřejných financí 2007 · Vidět víc »

Robota

Robotní patent z 2. září 1717 Robota neboli poddanství je ve feudálním systému osobní služba sedláků a rolníků pro jejich pány.

Nový!!: Daň a Robota · Vidět víc »

Rovná daň

Rovná daň v Evropě Rovná daň je koncept zdanění příjmů příp.

Nový!!: Daň a Rovná daň · Vidět víc »

Silniční daň

Daň silniční je přímá daň, platná na území státu daň vybírajícího.

Nový!!: Daň a Silniční daň · Vidět víc »

Socialismus

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Nový!!: Daň a Socialismus · Vidět víc »

Sociální péče

Sociální péče je v rámci práva sociálního zabezpečení nástroj sociální ochrany vytvořený státem pro případ sociální události spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací jako důsledku neschopnosti zabezpečit své potřeby a potřeby osob závislých vlastním přičiněním, zejména vlastní výdělečnou činností.

Nový!!: Daň a Sociální péče · Vidět víc »

Soudnictví

Soudnictví je činnost státu, kterou vykonávají jako státní orgán nezávislé soudy.

Nový!!: Daň a Soudnictví · Vidět víc »

Spoření

Prasátko jako pokladnička na úspory Spoření je činnost, kterou vznikají úspory.

Nový!!: Daň a Spoření · Vidět víc »

Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu.

Nový!!: Daň a Spotřební daň · Vidět víc »

Správa

Správa (také administrace) obecně označuje vedení vlastních nebo i cizích záležitostí.

Nový!!: Daň a Správa · Vidět víc »

Starobní důchod

Starobní důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh důchodové dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona o důchodovém pojištění (z.č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby pojištění a dosáhl důchodového věku.

Nový!!: Daň a Starobní důchod · Vidět víc »

Subvence

Subvence (z lat. sub-venire, přijít na pomoc) znamená systematickou hmotnou podporu nebo výpomoc z veřejných prostředků.

Nový!!: Daň a Subvence · Vidět víc »

Tabák

Tabákový květ Tabák (Nicotiana) je rod rostlin z čeledi lilkovité.

Nový!!: Daň a Tabák · Vidět víc »

Třetí svět

Rozdělení států světa na první (modře), druhý (červeně) a třetí (zeleně) svět v roce 1975 Třetí svět je označení, používané pro státy světa, jež jsou považovány za ekonomicky málo rozvinuté.

Nový!!: Daň a Třetí svět · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Daň a Teorie · Vidět víc »

Trh (ekonomie)

Wet market v Singapuru Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb.

Nový!!: Daň a Trh (ekonomie) · Vidět víc »

Tribut

Tribut (tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům.

Nový!!: Daň a Tribut · Vidět víc »

Všeobecná branná povinnost

informace nedostupné Všeobecná branná povinnost je oficiální nařízení, podle kterého musí jedinci nastupovat na vojenskou službu.

Nový!!: Daň a Všeobecná branná povinnost · Vidět víc »

Věznice

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století Věznice nebo také – podle typu či dobového kontextu a terminologie – vězení, káznice, šatlava, žalář, ústav nápravné výchovy (ÚNV), nápravně výchovný ústav (NVÚ), nápravně výchovné zařízení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

Nový!!: Daň a Věznice · Vidět víc »

Vzdělávání

Vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení.

Nový!!: Daň a Vzdělávání · Vidět víc »

Základní vojenská služba

Vojenské boty užívané v Polsku (90. léta) Základní vojenská služba (prezenční služba, neformálně „vojna“) je povinná služba v armádě, která se liší (např. délkou) jak podle jednotlivých států, tak v rámci států podle typu této služby.

Nový!!: Daň a Základní vojenská služba · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Daň a Zákon · Vidět víc »

Zdravotnictví

Chirurgie je jeden z nejinvazivnějších, nejobtížnějších a nejdražších zákroků v medicíně. Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče a zajíšťování veřejného zdraví.

Nový!!: Daň a Zdravotnictví · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Daň a Země · Vidět víc »

Zločin

Zločin je označení pro zásadním způsobem zlý čin, který pachatele v případě odhalení zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, jenž má být potrestán.

Nový!!: Daň a Zločin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Berně, Daně, Sazba daně.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »