Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Den

Index Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

77 vztahy: Anežka Římská, Arktický den, Atmosféra, Šabat, Štědrý den, Časové pásmo, Česko, Babylón, Bůh, Bible, Bod, Církevní právo, Cirkadiánní rytmus, Datování, Datum, Den D, Den Evropy, Den matek, Dopoledne, Druhý list Petrův, Fyzikální jednotka, Halloween, Hodina, Hvězdná velikost, Hvězdný čas, Jízdní řád, Juliánské datum, Juliánský kalendář, Kalendář, Kniha žalmů, Kniha Daniel, Ledový den, Letní den, Mezinárodní výbor pro míry a váhy, Minuta, Mrazový den, Muslim, Noc, Novověk, Odpoledne, Osa, Půlnoc, Přestupná sekunda, Planeta, Plinius starší, Polární den, Polární kruh, Poledne, Ramadán, Ráno, ..., Roční období, Rok, Rotace Země, Rovnodennost, Rozptýlené světlo, Sekunda, Slapová síla, Slunce, Sluneční čas, Slunovrat, Sobota, Soustava SI, Spojené státy americké, Středověk, Svitky od Mrtvého moře, Tropický den, Východ slunce, Výpočet data Velikonoc, Večer, Veřejná doprava, Videorekordér, Západ slunce, Země, Zeměpisná šířka, Zeměpisný pól, Zjevení Janovo, 16. století. Rozbalte index (27 více) »

Anežka Římská

Sv.

Nový!!: Den a Anežka Římská · Vidět víc »

Arktický den

Za arktický den je v meteorologické terminologii považován den, kdy maximální denní teplota nepřesáhne -10 °C.

Nový!!: Den a Arktický den · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Den a Atmosféra · Vidět víc »

Šabat

Šabat (v latinizované podobě též sabat, přes jidiš též šábes; původně od kořene ש-ב-ת s významem ustat, odpočinout; česky sobota) je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti.

Nový!!: Den a Šabat · Vidět víc »

Štědrý den

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky.

Nový!!: Den a Štědrý den · Vidět víc »

Časové pásmo

Aktuální mapa časových pásemMapa časových pásem k březnu 2011 Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas.

Nový!!: Den a Časové pásmo · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Den a Česko · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Den a Babylón · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Den a Bůh · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Den a Bible · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Den a Bod · Vidět víc »

Církevní právo

Pojem církevní právo může znamenat.

Nový!!: Den a Církevní právo · Vidět víc »

Cirkadiánní rytmus

Některé projevy cirkadiánního rytmu (24 h) u člověka Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus s periodou o délce 20–28 hodin (lat. circa.

Nový!!: Den a Cirkadiánní rytmus · Vidět víc »

Datování

Datování, datace je určování a případně zápis dne událostí.

Nový!!: Den a Datování · Vidět víc »

Datum

Datum (z latinského „dáno“) je zápis dne, nejčastěji podle kalendáře, jako kalendářní datum.

Nový!!: Den a Datum · Vidět víc »

Den D

invaze do Normandie, nejznámější Den D Den D je výraz užívaný v anglické vojenské řeči pro den, kdy začíná válečný útok či operace.

Nový!!: Den a Den D · Vidět víc »

Den Evropy

Den Evropy (9. květen) je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie.

Nový!!: Den a Den Evropy · Vidět víc »

Den matek

Den matek v Německu, 1946 Ručně vyrobené dárky pro maminku Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.

Nový!!: Den a Den matek · Vidět víc »

Dopoledne

Dopoledne je část dne, která leží mezi ránem a polednem.

Nový!!: Den a Dopoledne · Vidět víc »

Druhý list Petrův

Rembrandt: Sv. Petr ve vězení. Druhý list Petrův (zkratka 2P nebo 2Pt) je list (epištola) Nového zákona, jeden z tzv.

Nový!!: Den a Druhý list Petrův · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Den a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Halloween

Koledník aneb 'Trick or Treater' Halloween /ˌhæləʊˈiːn/ je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul.

Nový!!: Den a Halloween · Vidět víc »

Hodina

Hodina (značka h) je jedna z jednotek času.

Nový!!: Den a Hodina · Vidět víc »

Hvězdná velikost

Hvězdná velikost (zdánlivá magnituda, zdánlivá hvězdná velikost, zdánlivá jasnost, symbol mag nebo m) je fotometrická veličina používaná v astronomii, která udává jasnost objektu (světelného zdroje) na obloze.

Nový!!: Den a Hvězdná velikost · Vidět víc »

Hvězdný čas

Hvězdný čas, také siderický čas, se užívá v astronomii k popisu zdánlivého pohybu hvězd po obloze, který je způsoben otáčením Země kolem její osy.

Nový!!: Den a Hvězdný čas · Vidět víc »

Jízdní řád

Rumunsku, rok 2001. Železniční jízdní řády na nádraží v Tachově. Traťový železniční jízdní řád, Německo. Jízdní řád je dokument, který popisuje, kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince, trati nebo v určité dopravní síti nebo oblasti, případně i časový plán jednotlivé jízdy.

Nový!!: Den a Jízdní řád · Vidět víc »

Juliánské datum

Juliánské datum, též juliánský den (značka JD nebo JDT, také číslo juliánského dne, anglicky Julian Day Number, JDN), je spojitá časová výhradně denní míra, používaná v astronomii, zejména pro sledování dlouhých a periodických časových úseků.

Nový!!: Den a Juliánské datum · Vidět víc »

Juliánský kalendář

Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. s platností od 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar.

Nový!!: Den a Juliánský kalendář · Vidět víc »

Kalendář

Kalendář (lat. calendarium, od ''calendae'', původně svátky novoluní) je abstraktní systém pro členění času datováním a orientaci v čase v periodách dnů a delších v rámci roku.

Nový!!: Den a Kalendář · Vidět víc »

Kniha žalmů

Kniha žalmů (tehilim,, psalmoi) je jednou z knih Starého zákona.

Nový!!: Den a Kniha žalmů · Vidět víc »

Kniha Daniel

římská mozaika zobrazující Daniela mezi lvy, Tunis, 4. století Kniha Daniel je jedna z knih Starého zákona, která vznikla buď ve 2. století př. n. l. za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana, nebo v 6. století př. n. l. Dle biblické chronologie Danielova kniha pojednává o období přibližně od roku 618 př. n. l. do roku 536 př. n. l. Určení datace je kontroverzní, protože 2.

Nový!!: Den a Kniha Daniel · Vidět víc »

Ledový den

Ledový den je v meteorologické terminologii označení dne, kdy se teplota po celý den drží pod bodem mrazu.

Nový!!: Den a Ledový den · Vidět víc »

Letní den

Letní den je v meteorologické terminologii den, kdy maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 °C.

Nový!!: Den a Letní den · Vidět víc »

Mezinárodní výbor pro míry a váhy

Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) je organizace složená z osmnácti osob z členských států Dohody o metru.

Nový!!: Den a Mezinárodní výbor pro míry a váhy · Vidět víc »

Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

Nový!!: Den a Minuta · Vidět víc »

Mrazový den

Mrazový den je meteorologické pojmenování pro den, kdy minimální teplota klesne pod bod mrazu, a tedy se dostane pod teplotu 0 °C.

Nový!!: Den a Mrazový den · Vidět víc »

Muslim

Muslimská populace ve světě Muslimové Muslim (arabsky: مسلم), je vyznavač islámu, monoteistického abrahámovského náboženství.

Nový!!: Den a Muslim · Vidět víc »

Noc

Štětín - město a přístav v noci (Polsko) Noc je část dne mezi západem a východem slunce, během které se slunce nachází pod obzorem.

Nový!!: Den a Noc · Vidět víc »

Novověk

Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech.

Nový!!: Den a Novověk · Vidět víc »

Odpoledne

Odpoledne je část dne, která leží mezi polednem a večerem.

Nový!!: Den a Odpoledne · Vidět víc »

Osa

Rotační osa koule Osa, též symetrála, je přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa.

Nový!!: Den a Osa · Vidět víc »

Půlnoc

Digitální hodiny ukazují 24:00. Je to jeden ze způsobů, jak vyznačit půlnoc. Půlnoc neboli polovina noci je okamžik, ve kterém Slunce leží nejdále od zenitu.

Nový!!: Den a Půlnoc · Vidět víc »

Přestupná sekunda

Seznam přestupných sekund.

Nový!!: Den a Přestupná sekunda · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Den a Planeta · Vidět víc »

Plinius starší

Gaius Plinius Secundus, známý též jako Plinius Maior, česky Plinius Starší, (23 Novum Comum – 24. srpna 79 Stabie) byl římský válečník a filosof, autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma, Naturalis historia (dokončeno roku 77), která měla 37 svazků.

Nový!!: Den a Plinius starší · Vidět víc »

Polární den

Polární den se nazývá jev, který nastává za hranicí polárního kruhu, kdy po dobu nejméně jednoho dne Slunce nezajde (nezapadne) pod obzor a nenastane noc bez slunečního světla.

Nový!!: Den a Polární den · Vidět víc »

Polární kruh

Polární kruhy na mapě světa Na polárním kruhu ve Finsku, 1975 Polární kruh je myšlená kružnice na povrchu oběžnice, která vymezuje oblast, kde alespoň jeden den v roce centrální hvězda (slunce) nevystoupí nad obzor (nastane tzv. polární noc) nebo nesestoupí pod obzor (polární den).

Nový!!: Den a Polární kruh · Vidět víc »

Poledne

Jako poledne (nebo také občanské poledne) se obvykle označuje 12.00 hod.

Nový!!: Den a Poledne · Vidět víc »

Ramadán

Crescent ramadánu. Muslimové v mešitě na konci ramadánu. Ramadán (či ramazán, arabsky: رمضان Ramaḍān) je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře.

Nový!!: Den a Ramadán · Vidět víc »

Ráno

Ráno Ráno (též jitro) je část dne, obecněji chápaná jako období po procitnutí jedince, během něhož se pronáší pozdrav Dobré ráno.

Nový!!: Den a Ráno · Vidět víc »

Roční období

Jaro Léto Podzim Zima Roční období je jedna z hlavních částí roku.

Nový!!: Den a Roční období · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Den a Rok · Vidět víc »

Rotace Země

Animace zemské rotace okolo skutečné rotační osy. Rotace Země je pohyb planety Země kolem její vlastní osy (pomyslná přímka spojující severní a jižní) zeměpisný pól.

Nový!!: Den a Rotace Země · Vidět víc »

Rovnodennost

Oslunění Země o rovnodennosti Rovnodennosti a slunovraty (zemská osa je zde zobrazena svisle; ''Solstice'' – slunovrat; ''Equinox'' – rovnodennost; ''Sun'' – zdánlivá poloha Slunce) Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

Nový!!: Den a Rovnodennost · Vidět víc »

Rozptýlené světlo

jazyk.

Nový!!: Den a Rozptýlené světlo · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Den a Sekunda · Vidět víc »

Slapová síla

Slapová síla je druhotný efekt gravitační síly a jejím důsledkem jsou např.

Nový!!: Den a Slapová síla · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Den a Slunce · Vidět víc »

Sluneční čas

Sluneční čas je čas určovaný otáčením Země (či jiného tělesa ve sluneční soustavě, které se pohybuje po heliocentrické dráze) vzhledem ke Slunci.

Nový!!: Den a Sluneční čas · Vidět víc »

Slunovrat

Období slunovratu Slunovrat (latinsky solstitium) je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší (v případě letního slunovratu), respektive nejmenší (v případě zimního) deklinaci.

Nový!!: Den a Slunovrat · Vidět víc »

Sobota

Sobota je označení pro den v týdnu, který je v českém občanském kalendáři považován za šestý, ale v tradičním židovském a křesťanském kalendáři je dnem sedmým a posledním.

Nový!!: Den a Sobota · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Den a Soustava SI · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Den a Spojené státy americké · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Den a Středověk · Vidět víc »

Svitky od Mrtvého moře

Izajáše (Iz 57,17–59,9; 1QIsab) Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky) jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu.

Nový!!: Den a Svitky od Mrtvého moře · Vidět víc »

Tropický den

Tropický den je meteorologický termín označující den, kdy maximální teplota přesáhne 30 ˚C.

Nový!!: Den a Tropický den · Vidět víc »

Východ slunce

Mlékojedech Východ slunce je každodenní vystoupení slunce nad obzor v důsledku zemské rotace.

Nový!!: Den a Východ slunce · Vidět víc »

Výpočet data Velikonoc

Velikonoce nemají pevně dané datum, ale jsou to tzv.

Nový!!: Den a Výpočet data Velikonoc · Vidět víc »

Večer

Večer Večer je část dne, během které postupně ubývá denní světlo.

Nový!!: Den a Večer · Vidět víc »

Veřejná doprava

Veřejná doprava je doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému zájemci.

Nový!!: Den a Veřejná doprava · Vidět víc »

Videorekordér

VHS Videorekordér Videorekordér (magnetoskop) je přístroj sloužící k záznamu televizního vysílání nebo k vytváření kopií jiného již zpracovaného videosignálu na magnetický pásek, ve formě videokazety.

Nový!!: Den a Videorekordér · Vidět víc »

Západ slunce

Sluneční kotouč přibližně minutu před západem, Portugalsko, říjen 2007 Západ slunce je každodenní sestoupení Slunce za obzor v důsledku zemské rotace.

Nový!!: Den a Západ slunce · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Den a Země · Vidět víc »

Zeměpisná šířka

rovnoběžky přerušovaně. Zeměpisná šířka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku.

Nový!!: Den a Zeměpisná šířka · Vidět víc »

Zeměpisný pól

Animace rotace zeměkoule Sklon rotace zeměkoule vzhledem orbitálním souřadnicím Zeměpisný pól, také geografický pól, je jeden ze dvou bodů na povrchu rotující planety nebo jiného rotujícího tělesa, kudy prochází pomyslná osa rotace.

Nový!!: Den a Zeměpisný pól · Vidět víc »

Zjevení Janovo

''Knize hodinek vévody z Berry'' (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona.

Nový!!: Den a Zjevení Janovo · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Den a 16. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dni, Dny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »