Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Deprese

Index Deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem.

61 vztahy: Addisonova choroba, Agrese, Alkoholický nápoj, Antidepresivum, Antipsychotikum, Úzkost, Benzodiazepiny, Bipolární afektivní porucha, Blud, Demence, Diabetes mellitus, Domácnost, Duševní porucha, Dystymie, Elektrokonvulzivní terapie, Fototerapie, Hormonální antikoncepce, Hygiena, Informace, Jaro, Játra, Krvácení, Larvovaná deprese, Lék, Lékař, Lenost, Mánie, Melancholie, Menopauza, Mezinárodní klasifikace nemocí, Mozek, Nálada, Neuron, Optogenetika, Osobnost, Parkinsonova nemoc, Přirovnání, Placebo, Podzim, Poporodní deprese, Porod, Portál (nakladatelství), Porucha osobnosti, Posttraumatická stresová porucha, Praktické lékařství, Psychiatr, Psychika, Psychoterapie, Radost, Rakovina, ..., Sebepoškozování, Sebevražda, Sedm hlavních hříchů, Slinivka břišní, Sluneční světlo, Soustava žláz s vnitřní sekrecí, Symptom, Temperament, Vina, Vincent van Gogh, 1890. Rozbalte index (11 více) »

Addisonova choroba

Addisonova choroba je onemocnění, které jako první popsal britský lékař Thomas Addison.

Nový!!: Deprese a Addisonova choroba · Vidět víc »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Deprese a Agrese · Vidět víc »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Deprese a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Antidepresivum

Fluoxetin (Prozac), velmi známý selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů neboli příznaků klinické deprese.

Nový!!: Deprese a Antidepresivum · Vidět víc »

Antipsychotikum

100mg tiapridu k nitrožilnímu podání Antipsychotika (neuroleptika) jsou látky, které mají při dlouhodobém podávání schopnost potlačovat psychotické symptomy (především halucinace a bludy) u schizofrenie, schizoafektivních psychóz a manické fáze maniodepresivní psychózy.

Nový!!: Deprese a Antipsychotikum · Vidět víc »

Úzkost

Úzkost je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy.

Nový!!: Deprese a Úzkost · Vidět víc »

Benzodiazepiny

Obecná struktura benzodiazepinů Benzodiazepiny (v literatuře se často uvádí zkratka BZD) jsou psychoaktivní látky (drogy), jejichž chemická struktura je založena na spojení benzenového a diazepinového kruhu.

Nový!!: Deprese a Benzodiazepiny · Vidět víc »

Bipolární afektivní porucha

Bipolární porucha (BAP), známá také jako maniakální deprese (MD) nebo pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD) je závažná duševní porucha, při níž se střídá stav mánie a deprese.

Nový!!: Deprese a Bipolární afektivní porucha · Vidět víc »

Blud

Blud je nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality.

Nový!!: Deprese a Blud · Vidět víc »

Demence

Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni.

Nový!!: Deprese a Demence · Vidět víc »

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.

Nový!!: Deprese a Diabetes mellitus · Vidět víc »

Domácnost

Domácnost je základní prvek teorie spotřebitele v mikroekonomii.

Nový!!: Deprese a Domácnost · Vidět víc »

Duševní porucha

Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím.

Nový!!: Deprese a Duševní porucha · Vidět víc »

Dystymie

Dystymie je porucha nálady, která spadá do oblasti deprese a je považována za její lehčí formu.

Nový!!: Deprese a Dystymie · Vidět víc »

Elektrokonvulzivní terapie

Elektrokonvulzivní terapie (ECT, veřejností někdy nazývána elektrošoky) je způsob léčby psychických poruch, při kterém krátký puls elektrického proudu projde mozkem pacienta.

Nový!!: Deprese a Elektrokonvulzivní terapie · Vidět víc »

Fototerapie

Fototerapie je fyzikální terapie využívající viditelnou i neviditelnou část světelného spektra (UV, IR) k preventivnímu a léčebnému využití.

Nový!!: Deprese a Fototerapie · Vidět víc »

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce působí tak, že brání ovulaci a početí.

Nový!!: Deprese a Hormonální antikoncepce · Vidět víc »

Hygiena

Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví a prevence infekčních onemocnění.

Nový!!: Deprese a Hygiena · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Deprese a Informace · Vidět víc »

Jaro

kvetoucí strom Jaro (zastarale vesna) je jedno ze čtyř ročních období.

Nový!!: Deprese a Jaro · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Deprese a Játra · Vidět víc »

Krvácení

Krvácení z prstu Krvácení (lat.: haemorrhagia, též hemoragie) je únik krve z cévního systému.

Nový!!: Deprese a Krvácení · Vidět víc »

Larvovaná deprese

Larvovaná deprese je druh deprese, při kterém jsou tělesné symptomy zcela v popředí a maskují psychickou podstatu poruchy.

Nový!!: Deprese a Larvovaná deprese · Vidět víc »

Lék

Jeden ze způsobu podávání léků - injekce Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti).

Nový!!: Deprese a Lék · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Deprese a Lékař · Vidět víc »

Lenost

Lenost, Pieter Bruegel Lenost (lat. acedia nebo pigritia) je označení pro duchovní apatii či neochotu k jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat.

Nový!!: Deprese a Lenost · Vidět víc »

Mánie

Mánie je duševní porucha charakterizovaná expanzivní, často iritabilní náladou.

Nový!!: Deprese a Mánie · Vidět víc »

Melancholie

Domenico Fetti: ''Melancholie'', cca 1622. Pojem melancholie (ze slov μέλας (melas), „černý“, a χολή (cholé) „žluč“) označuje v dnes běžném užití duševní stav zádumčivosti či trudnomyslnosti a nečinnosti, zpravidla bez zřejmého přímého podnětu.

Nový!!: Deprese a Melancholie · Vidět víc »

Menopauza

Menopauza je ztráta menstruace po přechodu.

Nový!!: Deprese a Menopauza · Vidět víc »

Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině označovaná zkratkou MKN, v anglickém originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkratka ICD) je publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Nový!!: Deprese a Mezinárodní klasifikace nemocí · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Deprese a Mozek · Vidět víc »

Nálada

Nálada je emocionální stav, který v průběhu určitého času provází prožívání a lidskou činnost.

Nový!!: Deprese a Nálada · Vidět víc »

Neuron

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.

Nový!!: Deprese a Neuron · Vidět víc »

Optogenetika

Optogenetika je biologická technika, která zahrnuje použití světla k řízení buněk v živé tkáni, obvykle neurony, které byly geneticky modifikovány, aby vytvořily iontové kanály citlivé na světlo.

Nový!!: Deprese a Optogenetika · Vidět víc »

Osobnost

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“ Podle G. Allporta je to „dynamické uspořádání těch psychofyzických systémů jednotlivce, které určují jeho jedinečné přizpůsobování se prostředí.“ Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti.

Nový!!: Deprese a Osobnost · Vidět víc »

Parkinsonova nemoc

Ilustrace Parkinsonovy choroby z knihy „A Manual of Diseases of the Nervous System“ z roku 1886 od Sira Williama Richarda Gowerse. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance).

Nový!!: Deprese a Parkinsonova nemoc · Vidět víc »

Přirovnání

Přirovnání je pojmenování na základě srovnání, podobnosti dvou subjektů.

Nový!!: Deprese a Přirovnání · Vidět víc »

Placebo

Placebo (z latinského placere – líbit se) je neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť).

Nový!!: Deprese a Placebo · Vidět víc »

Podzim

Podzim na VysočiněJaponsku Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou.

Nový!!: Deprese a Podzim · Vidět víc »

Poporodní deprese

Poporodní deprese (angl. postpartum depression) jsou deprese, které se objevují v rozmezí dní až měsíců, po porodu potomka.

Nový!!: Deprese a Poporodní deprese · Vidět víc »

Porod

Dítě těsně po porodu Porod je proces, kterým se z plodu stává samostatný jedinec.

Nový!!: Deprese a Porod · Vidět víc »

Portál (nakladatelství)

Výstavní stánek vydavatelství na Veletrhu dětské knihy 2008 v Liberci PORTÁL, s. r. o. je české nakladatelství založené v roce 1990.

Nový!!: Deprese a Portál (nakladatelství) · Vidět víc »

Porucha osobnosti

Poruchy osobnosti (dřívějším názvem psychopatie nebo též anomální osobnost).

Nový!!: Deprese a Porucha osobnosti · Vidět víc »

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder), někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS), jinak také nazývána jako reakce na závažný stres (v MKN skupina F43), vzniká jako reakce na traumatickou událost.

Nový!!: Deprese a Posttraumatická stresová porucha · Vidět víc »

Praktické lékařství

Vyšetření poslechem patří k běžným činnostem praktického lékaře Praktické lékařství je obor lékařské péče zaměřený na primární péči o pacienty a na záležitosti rodinné medicíny.

Nový!!: Deprese a Praktické lékařství · Vidět víc »

Psychiatr

Psychiatr (ženskou obdobou je psychiatrička) je lékař zaměřený na psychiatrii a kvalifikovaný v léčení duševních poruch.

Nový!!: Deprese a Psychiatr · Vidět víc »

Psychika

Řecké písmeno Psí je chápáno jako označení pro psychologii i psychiku Psychika (někdy chápaná jako synonymum mysli) je nejzákladnějším a nejobecnějším psychologickým pojmem.

Nový!!: Deprese a Psychika · Vidět víc »

Psychoterapie

Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.

Nový!!: Deprese a Psychoterapie · Vidět víc »

Radost

Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk u jednodušších, emocí schopných tvorů (např. člověk), a na prožitek čisté lásky a sounáležitosti u těch na vyšší úrovni.

Nový!!: Deprese a Radost · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Deprese a Rakovina · Vidět víc »

Sebepoškozování

Sebepoškozování (neboli automutilace) je záměrně ubližování sám sobě.

Nový!!: Deprese a Sebepoškozování · Vidět víc »

Sebevražda

Červeným křížem (v rámci výcviku je fixována druhá zdravá ruka) Sebevražda (latinsky suicidium, výraz odvozený od sui caedere, tedy zabít sám sebe) je čin, kterým člověk úmyslně zapříčiní vlastní smrt.

Nový!!: Deprese a Sebevražda · Vidět víc »

Sedm hlavních hříchů

Hieronymus Bosch, Sedm smrtelných hříchů, r. 1485 Sedm hlavních hříchů (též sedm kardinálních hříchů či sedm smrtelných hříchů) vypočítává katolická tradice od časů Řehoře I. Velikého (asi 540 – 12. březen 604).

Nový!!: Deprese a Sedm hlavních hříchů · Vidět víc »

Slinivka břišní

Pankreas in situ Slinivka břišní čili pankreas (z lat. pancreas) je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadí se mezi orgány trávicí soustavy.

Nový!!: Deprese a Slinivka břišní · Vidět víc »

Sluneční světlo

mrak Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem.

Nový!!: Deprese a Sluneční světlo · Vidět víc »

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Soustava žláz s vnitřní sekrecí, nebo endokrinní systém (endokrinní.

Nový!!: Deprese a Soustava žláz s vnitřní sekrecí · Vidět víc »

Symptom

Symptom (z řeckého συμπτώμα – 'shoda okolností, nehoda') je příznak, vnější projev, průvodní jev nějakého jinak obtížně pozorovatelného děje, stavu nebo procesu.

Nový!!: Deprese a Symptom · Vidět víc »

Temperament

Temperament (lat. temperare.

Nový!!: Deprese a Temperament · Vidět víc »

Vina

Vina je odpovědnost člověka za ublížení, hřích, trestný čin nebo jiné porušení práva.

Nový!!: Deprese a Vina · Vidět víc »

Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh či (30. března 1853, Zundert – 29. července 1890, Auvers-sur-Oise) byl nizozemský malíř a kreslíř.

Nový!!: Deprese a Vincent van Gogh · Vidět víc »

1890

1890 (MDCCCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Deprese a 1890 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Deprese (lékařství), Deprese (psychiatrie), Deprese (psychologie), Depresivní porucha, Klinická deprese.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »