Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Determinant

Index Determinant

Sarrusovým pravidlem Sarrusovým pravidlem V lineární algebře je determinant zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár det A. Determinantem čtvercové matice řádu n nazýváme součet všech součinů n prvků této matice takových, že v žádném z uvedených součinů se nevyskytují dva prvky z téhož řádku ani z téhož sloupce.

25 vztahy: Absolutní hodnota, Cramerovo pravidlo, Dimenze vektorového prostoru, Faktoriál, Gottfried Wilhelm Leibniz, Levi-Civitův symbol, Lineární algebra, Lineární kombinace, Matice, Mnemotechnická pomůcka, Nula, Obsah, Permutace, Prostor (geometrie), Regulární matice, Rovnoběžník, Rovnoběžnostěn, Sarrusovo pravidlo, Singulární matice, Skalár, Subdeterminant, Vektor, Vektorový prostor, Znaménko permutace, Zobrazení (matematika).

Absolutní hodnota

V matematice označuje pojem absolutní hodnota čísla x nezáporné reálné číslo, které lze chápat jako velikost či vzdálenost čísla od nuly.

Nový!!: Determinant a Absolutní hodnota · Vidět víc »

Cramerovo pravidlo

Cramerovo pravidlo je algoritmus umožňující nalezení řešení soustavy lineárních algebraických rovnic.

Nový!!: Determinant a Cramerovo pravidlo · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Determinant a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Faktoriál

V matematice je faktoriál čísla n (značeno pomocí vykřičníku: n!) číslo, rovné součinu všech kladných celých čísel menších nebo rovných n, pokud je n kladné a 1 pokud n.

Nový!!: Determinant a Faktoriál · Vidět víc »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1. července 1646 Lipsko – 14. listopadu 1716 Hannover) byl německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Nový!!: Determinant a Gottfried Wilhelm Leibniz · Vidět víc »

Levi-Civitův symbol

V matematice, a zvlášť v tenzorovém počtu, se Levi-Civitův symbol (pojmenovaný po italském matematikovi Tullio Levi-Civitovi), také nazývaný permutační symbol nebo antisymetrický symbol, definuje následovně: \begin +1 & \mbox (i,j,k) \mbox (1,2,3), (2,3,1) \mbox (3,1,2), \\ -1 & \mbox (i,j,k) \mbox (3,2,1), (1,3,2) \mbox (2,1,3), \\ 0 & \mboxi.

Nový!!: Determinant a Levi-Civitův symbol · Vidět víc »

Lineární algebra

Lineární algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vektory, vektorovými prostory, soustavami lineárních rovnic a lineárními transformacemi.

Nový!!: Determinant a Lineární algebra · Vidět víc »

Lineární kombinace

V matematice se pojmem lineární kombinace označuje jeden z nejzákladnějších konceptů studovaných lineární algebrou.

Nový!!: Determinant a Lineární kombinace · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Determinant a Matice · Vidět víc »

Mnemotechnická pomůcka

Mnemotechnická pomůcka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací.

Nový!!: Determinant a Mnemotechnická pomůcka · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Determinant a Nula · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Determinant a Obsah · Vidět víc »

Permutace

Permutace množiny, která obsahuje \scriptstyle n prvků, je jedno z možných uspořádání těchto prvků, přičemž výsledná uspořádaná n-tice má stejný počet prvků jako původní množina.

Nový!!: Determinant a Permutace · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Determinant a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Regulární matice

Regulární matice (v některé literatuře též invertibilní) je taková čtvercová matice, jejíž determinant je různý od nuly, tzn.

Nový!!: Determinant a Regulární matice · Vidět víc »

Rovnoběžník

Rovnoběžník Rovnoběžník (parallelogrammum, někdy též r(h)omboid; ve starší české literatuře kosodélník) je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné.

Nový!!: Determinant a Rovnoběžník · Vidět víc »

Rovnoběžnostěn

Rovnoběžnostěn Rovnoběžnostěn je čtyřboký hranol, jehož podstavou je rovnoběžník.

Nový!!: Determinant a Rovnoběžnostěn · Vidět víc »

Sarrusovo pravidlo

Schéma popisující výpočet determinantu pomocí Sarrusova pravidla Sarrusovo pravidlo je postup pro výpočet determinantu matice třetího řádu.

Nový!!: Determinant a Sarrusovo pravidlo · Vidět víc »

Singulární matice

Singulární matice je taková čtvercová matice jejíž determinant je roven nule, tzn.

Nový!!: Determinant a Singulární matice · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Determinant a Skalár · Vidět víc »

Subdeterminant

Mějme čtvercovou matici \mathbf_, kterou získáme z matice \mathbf odstraněním i-tého řádku a j-tého sloupce.

Nový!!: Determinant a Subdeterminant · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Determinant a Vektor · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Determinant a Vektorový prostor · Vidět víc »

Znaménko permutace

Znaménko permutace (značené obvykle jako sgn(σ), též označováno jako parita permutace) je charakteristika konkrétní permutace (seřazení množiny čísel), která vyjadřuje, zda je počet inverzí této permutace (počet prvků prohozených oproti seřazené posloupnosti) sudý či lichý.

Nový!!: Determinant a Znaménko permutace · Vidět víc »

Zobrazení (matematika)

Zobrazení je v matematice předpis, jak přiřazovat prvkům nějaké množiny (vzorům) jednoznačně prvky obecně jiné množiny (obrazy).

Nový!!: Determinant a Zobrazení (matematika) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Determinant matice.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »