Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Dialektika

Index Dialektika

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný.

32 vztahy: Anton Markoš, Argument, Artistická fakulta, Bible, Dialektická logika, Dialektický materialismus, Dialektický naturalismus, Dialog, Diktatura, Diskuse, Dualismus, Filosofie, Filosofie jazyka, Frankfurtská škola, Friedrich Nietzsche, Hérakleitos, Jürgen Habermas, Kategorie (filosofie), Kauzalita, Kontinentální filosofie, Logika, Marxismus, Ontologie, Pravda, Revoluce, Rozum, Sociální třída, Spravedlnost, Tomáš Akvinský, Trivium, Vykořisťování, 20. století.

Anton Markoš

Anton Markoš (* 20. března 1949 Kremnica) je český teoretický biolog.

Nový!!: Dialektika a Anton Markoš · Vidět víc »

Argument

Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí.

Nový!!: Dialektika a Argument · Vidět víc »

Artistická fakulta

Praze) Artistická fakulta (též fakulta svobodných umění) byla součást středověké univerzity, která poskytovala přípravné vzdělání pro další studium na teologických, právnických a lékařských fakultách.

Nový!!: Dialektika a Artistická fakulta · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Dialektika a Bible · Vidět víc »

Dialektická logika

Dialektická logika je gnoseologická teorie o vyplývání a usuzování založeném na koncepcích vycházející z Hegelova pojetí dialektiky.

Nový!!: Dialektika a Dialektická logika · Vidět víc »

Dialektický materialismus

Dialektický materialismus (zkráceně diamat) je nauka založená na marxismu, která byla vytvořena v bývalém Sovětském svazu a stala se součástí jeho oficiální filozofie.

Nový!!: Dialektika a Dialektický materialismus · Vidět víc »

Dialektický naturalismus

Dialektický naturalismus je pojem zavedený americkým filosofem Murrayem Bookchinem za účelem popsat filosofickou oporu politického programu sociální ekologie.

Nový!!: Dialektika a Dialektický naturalismus · Vidět víc »

Dialog

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska.

Nový!!: Dialektika a Dialog · Vidět víc »

Diktatura

Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády, ve které je politická moc je držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Nový!!: Dialektika a Diktatura · Vidět víc »

Diskuse

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.

Nový!!: Dialektika a Diskuse · Vidět víc »

Dualismus

Pojem dualismus (z latinského duo „dva“) obvykle označuje dvojitost, podvojnost.

Nový!!: Dialektika a Dualismus · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Dialektika a Filosofie · Vidět víc »

Filosofie jazyka

Filosofie jazyka je filosofické zkoumání jazyka, zejména vztahů mezi jazykem a myšlením a jazykem a skutečností.

Nový!!: Dialektika a Filosofie jazyka · Vidět víc »

Frankfurtská škola

Max Horkheimer (vepředu vlevo), Theodor Adorno (vepředu vpravo), a Jürgen Habermas (vzadu vpravo) v roce 1965 Heidelbergu. Frankfurtská škola je označení kruhu neomarxistických sociologů a filosofů, kteří se shromáždili kolem Maxe Horkheimera na Ústavu pro sociální výzkum (IfS, Institut für Sozialforschung) ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nový!!: Dialektika a Frankfurtská škola · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Dialektika a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Hérakleitos

Hérakleitos z Efesu, starořecky  Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (cca 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) byl řecký předsókratovský filosof (respektive myslitel, který byl později – v době, kdy už filosofická tradice existovala – zpětně označen za filosofa), rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko.

Nový!!: Dialektika a Hérakleitos · Vidět víc »

Jürgen Habermas

Rebekka Habermas, německá historička a dcera Jürgena Habermase Jürgen Habermas (* 18. června 1929 Düsseldorf) je německý neomarxistický filosof a sociolog, který vychází z tzv.

Nový!!: Dialektika a Jürgen Habermas · Vidět víc »

Kategorie (filosofie)

Kategorie (řecky κατηγορία katégoriá obvinění, ale také výpověď, predikát; latinsky categoria hlavní výpověď) označuje ve filosofii základní pojmy, z nichž lze všechny ostatní pojmy odvodit, anebo pod něž je lze aspoň zařadit.

Nový!!: Dialektika a Kategorie (filosofie) · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Dialektika a Kauzalita · Vidět víc »

Kontinentální filosofie

Kontinentální filosofie je pojem užívaný v současnosti k označení tradic a nauk, které se nacházejí mimo oblast analytické filosofie a lze je označit jako její protiklad.

Nový!!: Dialektika a Kontinentální filosofie · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Dialektika a Logika · Vidět víc »

Marxismus

Marxismus je politická praxe, filosofický a ideologický směr, který založil Karl Marx a v některých směrech rozvinul Friedrich Engels.

Nový!!: Dialektika a Marxismus · Vidět víc »

Ontologie

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy.

Nový!!: Dialektika a Ontologie · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Dialektika a Pravda · Vidět víc »

Revoluce

Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Nový!!: Dialektika a Revoluce · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Dialektika a Rozum · Vidět víc »

Sociální třída

Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování.

Nový!!: Dialektika a Sociální třída · Vidět víc »

Spravedlnost

Alegorie spravedlnosti, Biel, Švýcarsko Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo.

Nový!!: Dialektika a Spravedlnost · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Dialektika a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Trivium

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách.

Nový!!: Dialektika a Trivium · Vidět víc »

Vykořisťování

Vykořisťování obecně znamená bezohledné, nespravedlivé využívání, většinou druhého člověka.

Nový!!: Dialektika a Vykořisťování · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Dialektika a 20. století · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »