Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Diamagnetismus

Index Diamagnetismus

Diamagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

17 vztahy: Atom, Bismut, Elektronový obal, Feromagnetismus, Magnetické pole, Magnetický dipól, Magnetický moment, Magnetismus, Magnetizace, Měď, Nula, Paramagnetismus, Síra, Supravodivost, Uhlík, Voda, Zlato.

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Diamagnetismus a Atom · Vidět víc »

Bismut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut), chemická značka Bi, lat.

Nový!!: Diamagnetismus a Bismut · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Diamagnetismus a Elektronový obal · Vidět víc »

Feromagnetismus

Feromagnetismus je fyzikální teorie, která popisuje magnetické vlastnosti látek Feromagnetismus je jev, kterým materiál může vykazovat spontánní magnetizaci a je jednou z nejsilnějších forem magnetismu.

Nový!!: Diamagnetismus a Feromagnetismus · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Diamagnetismus a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetický dipól

střelky je přitahován ke geografickému severu. Magnetický dipól je předmět, který kolem sebe vytváří magnetické pole podobné poli elektrického dipólu.

Nový!!: Diamagnetismus a Magnetický dipól · Vidět víc »

Magnetický moment

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole dipólového charakteru – elementárních částic, atomů, zmagnetovaných těles, ale i soustav vodičů tvořících smyčku protékanou elektrickým proudem.

Nový!!: Diamagnetismus a Magnetický moment · Vidět víc »

Magnetismus

Magnetické siločáry dlouhého magnetu znázorněné pomocí železných pilin na papíře Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje (nabité částice).

Nový!!: Diamagnetismus a Magnetismus · Vidět víc »

Magnetizace

Magnetizace (též magnetování nebo zmagnetování) představuje fyzikální jev, ke kterému dochází při vložení látky (tělesa) do magnetického pole, a který se projevuje změnou vlastností dané látky.

Nový!!: Diamagnetismus a Magnetizace · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Diamagnetismus a Měď · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Diamagnetismus a Nula · Vidět víc »

Paramagnetismus

Paramagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.

Nový!!: Diamagnetismus a Paramagnetismus · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Diamagnetismus a Síra · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Diamagnetismus a Supravodivost · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Diamagnetismus a Uhlík · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Diamagnetismus a Voda · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Diamagnetismus a Zlato · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Diamagnetická látka, Diamagnetikum.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »