Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Dinitrotoluen

Index Dinitrotoluen

model molekuly dinitrotoluenu Technický dinitrotoluen (DNT) je směs několika izomerů – 2,4-dinitrotoluenu a 2,6-dinitrotoluenu.

24 vztahy: Aceton, Amorfní látka, Detonace, Evropská agentura pro chemické látky, Izomerie, Karcinogen, Krystal, Kyselina dusičná, Kyselina sírová, Látky vzbuzující mimořádné obavy, Leden, Miroslav Šuta, Nitrační směs, Organická sloučenina, Plastifikátor, Polyuretan, REACH, Rozpouštědlo, Rozpustnost, Teplota tání, Trinitrotoluen, Výbušnina, Voda, 2010.

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Dinitrotoluen a Aceton · Vidět víc »

Amorfní látka

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu.

Nový!!: Dinitrotoluen a Amorfní látka · Vidět víc »

Detonace

TNT Detonace je proces spalování, při kterém se objemem materiálu, například směsi kyslík-methan nebo výbušniny, šíří nadzvukovou rychlostí rázová vlna.

Nový!!: Dinitrotoluen a Detonace · Vidět víc »

Evropská agentura pro chemické látky

náhled Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za implementaci nové evropské politiky v oblasti regulace chemických látek (REACH) a sídlí v Helsinkách.

Nový!!: Dinitrotoluen a Evropská agentura pro chemické látky · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Dinitrotoluen a Izomerie · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Dinitrotoluen a Karcinogen · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Dinitrotoluen a Krystal · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Dinitrotoluen a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Dinitrotoluen a Kyselina sírová · Vidět víc »

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Látky vzbuzující mimořádné obavy (anglicky substances of very high concern, odtud zkratka SVHC) je kategorie nebezpečných chemických látek definovaná evropskou směrnicí o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).

Nový!!: Dinitrotoluen a Látky vzbuzující mimořádné obavy · Vidět víc »

Leden

Leden podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce.

Nový!!: Dinitrotoluen a Leden · Vidět víc »

Miroslav Šuta

Miroslav Šuta (* 1969 Chomutov) je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Nový!!: Dinitrotoluen a Miroslav Šuta · Vidět víc »

Nitrační směs

Nitrační směs je směs koncentrovaných kyselin dusičné a sírové ve váhovém poměru 1:2 (objemový poměr 3:5) sloužící k nitraci organických sloučenin a k získávání některých esterů kyseliny dusičné.

Nový!!: Dinitrotoluen a Nitrační směs · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Dinitrotoluen a Organická sloučenina · Vidět víc »

Plastifikátor

lampě se kvůli ztrátě plastifikátorů při ohnutí rozpadá. Plastifikátory (též změkčovače či změkčovadla) jsou aditiva, která zvyšují plasticitu nebo tekutost materiálů, do kterých se přidávají.

Nový!!: Dinitrotoluen a Plastifikátor · Vidět víc »

Polyuretan

Izolace z pěnového polyuretanu Polyuretan je polymer, který se vyrábí polyadicí diisokyanátů a dvoj - nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby.

Nový!!: Dinitrotoluen a Polyuretan · Vidět víc »

REACH

REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek.

Nový!!: Dinitrotoluen a REACH · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Dinitrotoluen a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Dinitrotoluen a Rozpustnost · Vidět víc »

Teplota tání

Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného.

Nový!!: Dinitrotoluen a Teplota tání · Vidět víc »

Trinitrotoluen

Trinitrotoluen (často označovaný jako TNT nebo tritol, chemicky názvem 2,4,6-trinitrotoluen) je velmi silná, relativně bezpečná a hojně používaná trhavina.

Nový!!: Dinitrotoluen a Trinitrotoluen · Vidět víc »

Výbušnina

Video obsahuje materiál odporující obecným zásadám manipulace s třaskavinami. Příprava výbušniny C-4 Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu.

Nový!!: Dinitrotoluen a Výbušnina · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Dinitrotoluen a Voda · Vidět víc »

2010

2010 (MMX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Dinitrotoluen a 2010 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2,4-dinitro-1-methylbenzen, 2,4-dinitro-1-metylbenzen, 2,4-dinitro-methylbenzen, 2,4-dinitro-metylbenzen, 2,4-dinitrotoluen, 2,6-dinitro-1-methylbenzen, 2,6-dinitro-1-metylbenzen, 2,6-dinitromethylbenzen, 2,6-dinitrometylbenzen, 2,6-dinitrotoluen, Dinitromethylbenzen, Dinitrometylbenzen.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »