Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Diocletianus

Index Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

244 vztahy: Absolutismus, Aegyptus, Afrika (provincie), Alamani, Alexandrie, Antiochie, Antoninián, Apollón, Ardašír I., Aristokracie, Arles, Arménie, Arsakovci, Asie (provincie), Augustus, Augustus (titul), Aurelianus, Aurelius Victor, Autokracie, Írán, Šáhanšáh, Šápúr I., Čína, Čeština, Černý trh, Řím, Římská říše, Římská legie, Římské provincie, Římský konzul, Římský senát, Bagaudové, Bahrám II., Bahrám III., Balkán, Barbar, Bůh, Bělehrad, Benátky, Bible, Biskup, Bithýnie, Bitlis, Blízký východ, Británie (provincie), Byzantion, Byzantská říše, Caesar, Carausius, Carinus, ..., Carnuntum, Carus, Církev, Císař, Christianizace, Codex Theodosianus, Constantius I. Chlorus, Corpus iuris civilis, Dalmácie (provincie), Damnatio memoriae, Diadém, Diecéze (římská říše), Diokleciánův palác, Diyarbakır, Dominát, Donatisté, Dukljan, Dunaj, Dux, Edikt, Egypt, Elefantina, Eufrat, Eunuch, Eusebios z Kaisareie, Eutropius, Flavius Severus, Frankové, Galerius, Galie, Gallienus, Germáni, Germánie, Hadrianus, Harran, Haruspex, Héraklés, Helenizace, Hereze, Homs, Horní Egypt, Iller, Inflace, Ioannes Zonaras, Istanbul, Itálie, Jaderské moře, Jáhen, Jupiter (mytologie), Kampánie, Karpové, Křesťanství, Kodex, Kodifikace (právo), Kolón, Konstantin I. Veliký, Kostel, Království Ibérie, Krize třetího století, Ktésifón, Kvádové, Lactantius, Latina, Libra (jednotka hmotnosti), Licinius, Lukánie, Malá Asie, Manicheismus, Marcus Aurelius, Markomani, Maxentius, Maximianus, Maximinus Daia, Mezopotámie, Milán, Moesie, Mohuč, Mučedník, Nabídka a poptávka, Narsé, Náboženství, Núbie, Nero, Nikomédie, Nil, Nobatie, Noricum, Numerianus, Občanská válka, Oběť, Odvolání, Orient, Oxyrhynchos, Palestina, Palmýra, Panegyrik, Panonie, Pavel z Tarsu, Perská říše, Petice, Petr (apoštol), Philae, Plovdiv, Pohanství, Precedens, Prefekt, Pretoriánská garda, Pretoriánský prefekt, Principát, Probus, Pronásledování křesťanů, Propuštěnec, Proskynéze, Raetie, Rakka, Ravenna, Rýn, Rufius Festus, Sarmati, Sasové, Satrapie, Sčítání lidu, Sásánovci, Sýrie (provincie), Septimius Severus, Seznam římských císařů, Sisak, Slovanská mytologie, Smederevo, Sofie, Solidus, Solin, Soluň, Soudce, Split, Sremska Mitrovica, Starověk, Starověký Řím, Tetrarchie, Thrákie, Tigris, Trevír, Triumf, Tyrannis, Uzurpátor, Valerianus, Věštba, Velká Morava (řeka), Vojenský tribun, Warren Treadgold, Zósimos, Zenobie, 1. březen, 1. duben, 1. květen, 1. září, 13. prosinec, 2. listopad, 20. listopad, 22. prosinec, 23. únor, 244, 252, 253, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 3. prosinec, 3. století, 301, 302, 303, 305, 308, 311, 312, 313, 316, 324, 4. století, 6. století. Rozbalte index (194 více) »

Absolutismus

Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve.

Nový!!: Diocletianus a Absolutismus · Vidět víc »

Aegyptus

Provincia Aegypti (latinský název egyptské provincie, řecky ἐπαρχία Αἰγύπτου), zkráceně Aegyptus, bylo ve starověku jméno římské provincie, zahrnující převážnou část moderního Egypta s výjimkou Sinajského poloostrova.

Nový!!: Diocletianus a Aegyptus · Vidět víc »

Afrika (provincie)

Africa je latinské jméno severní části afrického kontinentu, která byla ve starověku římskou provincií.

Nový!!: Diocletianus a Afrika (provincie) · Vidět víc »

Alamani

Oblast osídlená Alamany mezi 3. až 6. stoletím s vyzančenými místy jejich bitev Alamani (taktéž Alemani) byli původně svaz západogermánských kmenů sídlící na horním toku Mohanu na území dnešního Německa.

Nový!!: Diocletianus a Alamani · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Diocletianus a Alexandrie · Vidět víc »

Antiochie

Antiocheia (či Antiochia, Antiochie) nad Orontem nebo též Syrská, turecky Antakya, arabsky إنطاكية, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií.

Nový!!: Diocletianus a Antiochie · Vidět víc »

Antoninián

Typy antoniniánů Antoninián (latinsky antoninianus) je název římské stříbrné mince ražené ve 3. století n. l. Označení antoninián pochází až z pozdější doby, soudobý termín není znám.

Nový!!: Diocletianus a Antoninián · Vidět víc »

Apollón

Apollón (2. pád Apollóna, řecky Απόλλων, latinským přepisem Apollo) je v řecké a římské mytologii a náboženství bohem, synem Dia a Létó a dvojčetem bohyně Artemis.

Nový!!: Diocletianus a Apollón · Vidět víc »

Ardašír I.

Ardašír I. (řecky Artaxarés či Artaxerxés; cca 180 – 240/241) byl perský král, který v letech 224 – 228 vyvrátil parthskou říši Arsakovců a na jejích troskách založil nový státní útvar – říši sásánovskou neboli novoperskou.

Nový!!: Diocletianus a Ardašír I. · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Diocletianus a Aristokracie · Vidět víc »

Arles

Arles je historické francouzské město v departementu Bouches-du-Rhône, v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur na řece Rhône, asi 25 km od mořského pobřeží.

Nový!!: Diocletianus a Arles · Vidět víc »

Arménie

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika (Hajastani Hanrapetuthjun), je stát ležící v Zakavkazsku, bez přístupu k moři.

Nový!!: Diocletianus a Arménie · Vidět víc »

Arsakovci

Parthská říše v 1. století př. n. l. Arsakovci byli vládnoucí dynastií ve starověké parthské říši (247/238 př. n. l. – 227/228 n. l.) a v Arménii (66–428 n. l.). Jejich pojmenování je odvozeno od jména Arsaka I., původně náčelníka skythského etnika Parnů (Aparnů), který se v letech 247–238 př. n. l. zmocnil seleukovské satrapie Parthie v severovýchodním Íránu a založil zde nový státní útvar – parthskou říši.

Nový!!: Diocletianus a Arsakovci · Vidět víc »

Asie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Asie Římská provincie Asia zahrnovala západní část poloostrova Malá Asie v dnešním Turecku.

Nový!!: Diocletianus a Asie (provincie) · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Diocletianus a Augustus · Vidět víc »

Augustus (titul)

Diokleciána (Nápis: Diocletianus Augustus) Čestný titul Augustus (lat. vznešený) byl od roku 27 př. n. l. do začátku 7.

Nový!!: Diocletianus a Augustus (titul) · Vidět víc »

Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus (9. září 214 v Moesii nebo v Panonii – 275 poblíž Byzantia), známý také jako Aurelián, byl římským císařem v letech 270 až 275.

Nový!!: Diocletianus a Aurelianus · Vidět víc »

Aurelius Victor

Sextus Aurelius Victor (cca 320 – cca 390) byl římský politik a historik, autor díla Liber de caesaribus (Kniha o císařích) nazývaného též Historiae abbreviatae (Krátké dějiny) a publikovaného roku 361.

Nový!!: Diocletianus a Aurelius Victor · Vidět víc »

Autokracie

Autokracie (z řec. αὐτός – sám, κρατειν – vládnout, tedy samovláda) je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí.

Nový!!: Diocletianus a Autokracie · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Diocletianus a Írán · Vidět víc »

Šáhanšáh

perské říše Šáhanšáh či šáhinšáh (staropersky 15px15px15px15px15px15px15px15px15px15px 15px15px15px15px15px15px15px15px15px, středopersky a parthsky 60px, novopersky شاهنشاه) byl tradiční titul íránských vládců ve starověku s významem král králů.

Nový!!: Diocletianus a Šáhanšáh · Vidět víc »

Šápúr I.

Šápúr I. (kol. 205 – 271/272) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí v letech 240/241 – 271/272.

Nový!!: Diocletianus a Šápúr I. · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Diocletianus a Čína · Vidět víc »

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině.

Nový!!: Diocletianus a Čeština · Vidět víc »

Černý trh

Graffiti, 2008Černý trh neboli černá či stínová ekonomika je označení pro neoficiální ekonomiku.

Nový!!: Diocletianus a Černý trh · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Diocletianus a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Diocletianus a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Diocletianus a Římská legie · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Diocletianus a Římské provincie · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Diocletianus a Římský konzul · Vidět víc »

Římský senát

Římský senát byl v době republiky zřejmě nejvýznamnější institucí římského státu, přičemž senátoři, jeho členové, náleželi k nejváženějším římským občanům.

Nový!!: Diocletianus a Římský senát · Vidět víc »

Bagaudové

V pozdním období Římské říše byli bagaudové (latinsky bagaudae či bacaudae) ozbrojenými skupinami lokálních selských povstání v méně romanizovaných oblastích Galie a Hispánie.

Nový!!: Diocletianus a Bagaudové · Vidět víc »

Bahrám II.

Bahrám II. (– 293) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí v letech 276–293.

Nový!!: Diocletianus a Bahrám II. · Vidět víc »

Bahrám III.

Bahrám III. byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí čtyři měsíce v roce 293.

Nový!!: Diocletianus a Bahrám III. · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Diocletianus a Balkán · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Diocletianus a Barbar · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Diocletianus a Bůh · Vidět víc »

Bělehrad

Bělehrad je hlavním a největším městem Srbska.

Nový!!: Diocletianus a Bělehrad · Vidět víc »

Benátky

Střed historického města od jihu, vlevo nahoře nádraží a most, vpravo Náměstí svatého Marka Rozdělení na čtvrti (''sestieri''): Cannaregio Castello Dorsoduro a Giudecca San Marco San Polo Santa Croce Benátky (italsky, benátsky Venesia nebo Venexia) je hlavní město severoitalské oblasti Benátsko.

Nový!!: Diocletianus a Benátky · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Diocletianus a Bible · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Diocletianus a Biskup · Vidět víc »

Bithýnie

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Bithýnie Bithýnie byla ve starověku královstvím a římskou provincií, rozkládající se na severovýchodě Malé Asie (v dnešním Turecku) při březích Propontidy (Marmarského moře), thráckého Bosporu a Pontu Euxinu (Černého moře).

Nový!!: Diocletianus a Bithýnie · Vidět víc »

Bitlis

Bitlis je město v Turecku, hlavní město stejnojmenné provincie.

Nový!!: Diocletianus a Bitlis · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Diocletianus a Blízký východ · Vidět víc »

Británie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Británie Provincie Británie (latinsky Britannia) se rozkládala v části ostrova Velká Británie, která se mezi léty 43 až 410 nacházela pod kontrolou římské říše.

Nový!!: Diocletianus a Británie (provincie) · Vidět víc »

Byzantion

Byzantion (též latinsky Byzantium) je název původní antické osady umístěné na Thráckém Bosporu, průlivu mezi Černým a Marmarským mořem.

Nový!!: Diocletianus a Byzantion · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Diocletianus a Byzantská říše · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Diocletianus a Caesar · Vidět víc »

Carausius

Carausius, celým jménem Marcus Aurelius Mausaeus Valerius Carausius († 293), byl menapijský důstojník římského námořnictva, který se roku 286 ujal moci v Británii a severní Galii.

Nový!!: Diocletianus a Carausius · Vidět víc »

Carinus

Marcus Aurelius Carinus (asi 250 – srpen či září 285 Ilýrie) byl římský císař panující v letech 283–285, do roku 284 spolu se svým bratrem Numerianem.

Nový!!: Diocletianus a Carinus · Vidět víc »

Carnuntum

tetrarchů. Novodobé revizní výzkumy ale dospěly k závěru, že byla postavena až v polovině 4. století Carnuntum (v díle zeměpisce Klaudia Ptolemaia Καρνοιις) byl starověký římský legionářský tábor (Castrum) a město ve dnešním Rakousku.

Nový!!: Diocletianus a Carnuntum · Vidět víc »

Carus

Marcus Aurelius Carus (asi 224 Narbo, Galie – červenec či srpen 283 poblíž Ktésifóntu, Mezopotámie) byl římský císař vládnoucí v letech 282–283 spolu se svými syny Carinem a Numerianem.

Nový!!: Diocletianus a Carus · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Diocletianus a Církev · Vidět víc »

Císař

Obecná hodnostní koruna císařství vychází tvarově z mitrové koruny rakouského a ruského císaře. Vedle této obecné koruny užívali císařové v erbu také své koruny v reálné podobě Císař je nejvyšší panovnická hodnost.

Nový!!: Diocletianus a Císař · Vidět víc »

Christianizace

Viktora Vasněcova. Christianizace (pokřesťanštění) je pojem označující proces konverze jedinců či většího množství lidí ke křesťanství.

Nový!!: Diocletianus a Christianizace · Vidět víc »

Codex Theodosianus

Codex Theodosianus Codex Theodosianus (Theodosiův kodex) je sbírka zákonů z doby pozdní antiky.

Nový!!: Diocletianus a Codex Theodosianus · Vidět víc »

Constantius I. Chlorus

Flavius Valerius Constantius (31. března kolem 250 – 25. července 306), známý jako Constantius I., byzantskými historiky přezdívaný Chlorus („bledý“), byl císařem na západě římské říše v době existence tetrarchie.

Nový!!: Diocletianus a Constantius I. Chlorus · Vidět víc »

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis představuje kodifikaci římského práva provedenou na podnět byzantského císaře Justiniána I. v 6. století.

Nový!!: Diocletianus a Corpus iuris civilis · Vidět víc »

Dalmácie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Dalmácie Mapa Dalmácie ve 4. století Dalmácie (latinsky Dalmatia) byla starověká římská provincie, která se nacházela na západě Balkánského poloostrova.

Nový!!: Diocletianus a Dalmácie (provincie) · Vidět víc »

Damnatio memoriae

Getovi, kterého zavraždil jeho bratr Caracalla (vpravo). Nahoře jsou jejich rodiče, Septimius Severus a Iulia Domna Damnatio memoriae (latinsky zatracení památky) znamenalo ve starověkém Římě odsouzení památky osoby.

Nový!!: Diocletianus a Damnatio memoriae · Vidět víc »

Diadém

Královna Viktorie při korunovaci sbritskou kounou, tzv. ''State diadem'' Staroegyptská paruka s diadémem Řecko-baktrijský král Diodotus s diadémem Diadém (řečtina, Dyadém) je ozdoba hlavy, koruna, čelenka nebo její přední či horní zdobený nástavec.

Nový!!: Diocletianus a Diadém · Vidět víc »

Diecéze (římská říše)

Diecéze v roce 400 Diecéze byla oblast finanční správy římské říše.

Nový!!: Diocletianus a Diecéze (římská říše) · Vidět víc »

Diokleciánův palác

Diokleciánův palác je palác v chorvatském Splitu, který byl vystavěn římským císařem Diokleciánem ve 4. století.

Nový!!: Diocletianus a Diokleciánův palác · Vidět víc »

Diyarbakır

Diyarbakır (kurdsky a aramejsky ئامه‌د, Amed; řecky Amida) je město v Turecku, ležící na březích řeky Tigris v severní Mezopotámii.

Nový!!: Diocletianus a Diyarbakır · Vidět víc »

Dominát

Dominát byla pozdní fáze vývoje římského impéria, která již nesla despotické rysy.

Nový!!: Diocletianus a Dominát · Vidět víc »

Donatisté

Donatisté a novaciáni byly dvě fundamentalistické větve katolické církve rozšířené zejména ve 4. století.

Nový!!: Diocletianus a Donatisté · Vidět víc »

Dukljan

Dukljan nebo Dukljanin je postava ve slovanské mytologii, konkrétně v srbské mytologii, která je odrazem Diokleciána.

Nový!!: Diocletianus a Dukljan · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Diocletianus a Dunaj · Vidět víc »

Dux

Dux může znamenat.

Nový!!: Diocletianus a Dux · Vidět víc »

Edikt

Edikt (z lat. edicere vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu.

Nový!!: Diocletianus a Edikt · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Diocletianus a Egypt · Vidět víc »

Elefantina

Elefantina (také Elephantine nebo Džazírat Asuán) je říční ostrov na Nilu v egyptském městě Asuán.

Nový!!: Diocletianus a Elefantina · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Diocletianus a Eufrat · Vidět víc »

Eunuch

Kızlar Ağası, hlava černých eunuchů Otomanského říšského harému Eunuch (řecky „strážce lože“; z ευνέ (euné) – postel, ἔχειν (echein) – mít v moci) je muž, který (podle běžné definice tohoto termínu) buď byl kastrován (typicky v brzkém věku – dříve, než se u něj projevily hormonální změny) nebo (podle některých starověkých textů) mu v plození potomků bránila impotence, celibát či jiná zábrana.

Nový!!: Diocletianus a Eunuch · Vidět víc »

Eusebios z Kaisareie

Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 30. května 339), nazýván též Eusebius Pamphili (žák Pamfilův), byl biskupem v palestinské Kaisareii a je považován za otce církevních dějin.

Nový!!: Diocletianus a Eusebios z Kaisareie · Vidět víc »

Eutropius

Flavius Eutropius († po 390) byl pozdně antický římský historik žijící ve 4.

Nový!!: Diocletianus a Eutropius · Vidět víc »

Flavius Severus

Flavius Valerius Severus (– 16. září 307 Tres Tabernae u Říma) byl římský císař panující od srpna 306 do března či dubna 307 v rámci tzv.

Nový!!: Diocletianus a Flavius Severus · Vidět víc »

Frankové

Přibližná poloha původních franských kmenů Frankové (od slova frank, „troufalý“, „smělý“) tvořili volný svaz západogermánských kmenů, který sídlil od 3. století na pravém břehu řeky Rýna, a to u pobřeží Severního moře (sálští Frankové, salum.

Nový!!: Diocletianus a Frankové · Vidět víc »

Galerius

Gaius Galerius Valerius Maximianus (mezi 250 a 260 dnešní Gamzigrad, Srbsko – počátek května 311 patrně dnešní Sofie, Bulharsko) byl římský císař panující od 1. května 305 do počátku května 311 v rámci druhé až čtvrté tetrarchie.

Nový!!: Diocletianus a Galerius · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Diocletianus a Galie · Vidět víc »

Gallienus

Publius Licinius Egnatius Gallienus (218 – září 268 u Milána) byl římský císař vládnoucí v letech 253–268.

Nový!!: Diocletianus a Gallienus · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Diocletianus a Germáni · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Diocletianus a Germánie · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Diocletianus a Hadrianus · Vidět víc »

Harran

Ruiny univerzity v Harranu Harran a jeho „včelí úly“ (domy ve formě kupole vystavěné přečnělkovou klenbou) Harran je jednou z nejstarších sídlištních aglomerací na naší planetě, je starý více jak 6000 let.

Nový!!: Diocletianus a Harran · Vidět víc »

Haruspex

Piacenze Haruspex (z latinského haruspex, pl. haruspikové, pod vlivem čehož se někdy uvádí i singulárový tvar haruspik, lat. pl. haruspices) bylo označení pro etruské a později starořímské kněze, kteří se věnovali předpovídání budoucnosti mj.

Nový!!: Diocletianus a Haruspex · Vidět víc »

Héraklés

Baccia Bandinelliho z let 1530-1534 náhled Héraklés (řecky Ἡρακλῆς, latinsky Heracles, Hercules) byl v řecké mytologii syn Diův a Alkménin.

Nový!!: Diocletianus a Héraklés · Vidět víc »

Helenizace

Řecká kultura pronikala i do židovské kultury, až nakonec otupila i zákaz zobrazování živých tvorů Helenizace je pojem používaný k popsání kulturní změny, při které se něco neřeckého stane řeckým (Antické Řecko).

Nový!!: Diocletianus a Helenizace · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Diocletianus a Hereze · Vidět víc »

Homs

Homs (arabsky:حمص Ḥimṣ, dříve Emesa) je město v západní Sýrii.

Nový!!: Diocletianus a Homs · Vidět víc »

Horní Egypt

Mapa znázorňující nomy Horního Egypta a významná místa osídlení Horní Egypt je území v okolí řeky Nil od nilské delty až po Gebel el-Silsilu.

Nový!!: Diocletianus a Horní Egypt · Vidět víc »

Iller

Iller je řeka v Německu.

Nový!!: Diocletianus a Iller · Vidět víc »

Inflace

studené války. Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období.

Nový!!: Diocletianus a Inflace · Vidět víc »

Ioannes Zonaras

Ioannes Zonaras byl byzantský kronikář, který zastával vysoké úřady na dvoře císaře Alexia I. Komnena a později se odebral do kláštera.

Nový!!: Diocletianus a Ioannes Zonaras · Vidět víc »

Istanbul

Satelitní snímek Bosporské úžiny a města Istanbulu Palác Dolmabahce Ulice Istiklal Caddesi v centru města Čtvrť Galata Západ slunce nad istanbulskými mešitami v zimě Istanbul neboli Konstantinopol (turecky İstanbul z řec. εἰς τῆν πόλιν eis tén polin – v 15. století vyslovováno is tin polin – „do Města“, do 20. let 20. století též Ḳosṭanṭīnīye) je největší turecké město, důležitá obchodní křižovatka a brána Orientu.

Nový!!: Diocletianus a Istanbul · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Diocletianus a Itálie · Vidět víc »

Jaderské moře

Jaderské moře neboli poněkud hovorově Jadran (zastarale Adriatické moře Siné moře) je vedlejší část Středozemního moře, ležící mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, tj.

Nový!!: Diocletianus a Jaderské moře · Vidět víc »

Jáhen

ektenii. Znak římskokatolického jáhna Jáhen čte evangelium Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně.

Nový!!: Diocletianus a Jáhen · Vidět víc »

Jupiter (mytologie)

Jupiter, latinsky a česky alternativně Iuppiter, je nejvyšší z římských bohů vládnoucí nebesům a hromu.

Nový!!: Diocletianus a Jupiter (mytologie) · Vidět víc »

Kampánie

Kampánie (italsky Campania) je kraj v jižní Itálii.

Nový!!: Diocletianus a Kampánie · Vidět víc »

Karpové

Karpové (latinsky Carpi) byl starověký kmen sídlící v období zhruba od roku 140 až do počátku 4.

Nový!!: Diocletianus a Karpové · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Diocletianus a Křesťanství · Vidět víc »

Kodex

Křesťanská bible jako kodex Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu.

Nový!!: Diocletianus a Kodex · Vidět víc »

Kodifikace (právo)

Kodifikace je proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu.

Nový!!: Diocletianus a Kodifikace (právo) · Vidět víc »

Kolón

Kolóni byli kategorií zemědělského obyvatelstva rozšířenou především v pozdní římské říši, kdy začal být velký nedostatek otroků.

Nový!!: Diocletianus a Kolón · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Diocletianus a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Diocletianus a Kostel · Vidět víc »

Království Ibérie

Ibérie (gruzínsky: იბერია, latinsky: Iberia, řecky: Ἰβηρία) byl římský a řecký název pro starověké gruzínské království Kartli, který existoval od 4. století př. n. l. do 6. století n. l.

Nový!!: Diocletianus a Království Ibérie · Vidět víc »

Krize třetího století

Krize třetího století je historický pojem, jímž se označuje období římských císařských dějin mezi lety 235 a 284/285 n. l. Vnějšími znaky krize byla politická nestabilita (časté střídání císařů), ekonomický úpadek (inflace, deurbanizace) a snížená obranyschopnost státu vůči vnějším nepřátelům (Germáni, perští Sásánovci).

Nový!!: Diocletianus a Krize třetího století · Vidět víc »

Ktésifón

Archeologická oblast starověkého Ktésifóntu Ktésifón (arabsky spolu s protilehlou Seleukií nad Tigridem al-Madá’in.

Nový!!: Diocletianus a Ktésifón · Vidět víc »

Kvádové

Území obývané Kvády v 1. a 2. století našeho letopočtu Kvádové byli germánský kmen, který patřil k velkému germánskému celku Svébů.

Nový!!: Diocletianus a Kvádové · Vidět víc »

Lactantius

Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (asi 260 – 317) byl římský církevní otec, teolog a spisovatel, který pocházel z Afriky.

Nový!!: Diocletianus a Lactantius · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Diocletianus a Latina · Vidět víc »

Libra (jednotka hmotnosti)

Libra je označení jednotky hmotnosti.

Nový!!: Diocletianus a Libra (jednotka hmotnosti) · Vidět víc »

Licinius

Gaius Valerius Licinianus Licinius (kolem 265 dolní Podunají – jaro 325 Soluň) byl římský císař panující od 11. listopadu 308 do 19. září 324 na východě impéria.

Nový!!: Diocletianus a Licinius · Vidět víc »

Lukánie

Lukánie (latinsky a italsky Lucania) je historické území rozkládající se na jihu Itálie a sahající od pobřeží Tyrhénského moře k Tarentskému zálivu.

Nový!!: Diocletianus a Lukánie · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Diocletianus a Malá Asie · Vidět víc »

Manicheismus

Ježíš Kristus jako manicheistický prorok (rozpoznán dle kříže na prsou), 13. století Manicheismus je již dnes vymizelé náboženské učení (jeho nejpozdější a nejzachovalejší forma s největším počtem památek byly nalezeny v Číně), které bylo založeno v Sasánovské říši babylonským prorokem Máním (přibližně roky 216–276) ve 3. století.

Nový!!: Diocletianus a Manicheismus · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Diocletianus a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Markomani

Socha Markomana od Johanna Scherpa na hlavní fasádě Neue Burgu ve Vídni Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka.

Nový!!: Diocletianus a Markomani · Vidět víc »

Maxentius

Marcus Aurelius Valerius Maxentius (mezi 275 a 283, patrně Sýrie – 28. října 312 u Říma) byl římský císař panující od 28. října 306 do 28. října 312, tj.

Nový!!: Diocletianus a Maxentius · Vidět víc »

Maximianus

Marcus Aurelius Valerius Maximianus, známý též jako Maximianus Herculius (kolem 250 u Sirmia, Panonie – červenec 310 Massilia, Galie), byl římský císař v letech 286–305 a 307–308, jenž dlouhá léta působil jako spoluvládce zakladatele systému tetrarchie Diocletiana.

Nový!!: Diocletianus a Maximianus · Vidět víc »

Maximinus Daia

Gaius Galerius Valerius Maximinus, známý jako Maximinus Daia (20. listopadu 270 nebo 285 Ilýrie – sklonek léta 313 Tarsos), byl římský císař panující od 1. května 310 do léta 313 na východě impéria.

Nový!!: Diocletianus a Maximinus Daia · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Diocletianus a Mezopotámie · Vidět víc »

Milán

Milán (v milánském dialektu Milan) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano (Metropolitní město Milán).

Nový!!: Diocletianus a Milán · Vidět víc »

Moesie

legií Římská říše kolem roku 120 n. l., červeně zvýrazněna Moesie Moesia Superior ve 4. století Moesie byla římskou provincií ležící na území současných států Srbska a Bulharska.

Nový!!: Diocletianus a Moesie · Vidět víc »

Mohuč

Mohuč (německy Mainz) je správní město německé spolkové země Porýní-Falc (německy Land Rheinland-Pfalz).

Nový!!: Diocletianus a Mohuč · Vidět víc »

Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

Nový!!: Diocletianus a Mučedník · Vidět víc »

Nabídka a poptávka

Nabídka a poptávka (anglicky supply and demand) je základní teorie mikroekonomie o vztahu mezi poptávkou a nabídkou na trhu, vyvinutá Alfredem Marshallem.

Nový!!: Diocletianus a Nabídka a poptávka · Vidět víc »

Narsé

Narsé (v pahlavském písmu 50px; v řecko-římských pramenech uváděný jako Narsés či Narseus) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí mezi lety 293 a 302.

Nový!!: Diocletianus a Narsé · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Diocletianus a Náboženství · Vidět víc »

Núbie

Núbie dnes Núbie je historické území rozprostírající se v údolí Nilu v oblasti dnešního severního Súdánu a jižního Egypta.

Nový!!: Diocletianus a Núbie · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Diocletianus a Nero · Vidět víc »

Nikomédie

Nikomédie (dnešní İzmit v Turecku) bylo starověké město původně založené v 8. století př. n. l. jako megarská kolonie nazývaná Astakos.

Nový!!: Diocletianus a Nikomédie · Vidět víc »

Nil

Nil (staroegyptsky iteru) je druhá nejdelší řeka na světě, protéká východní Afrikou z jihu na sever v délce 6 671 km.

Nový!!: Diocletianus a Nil · Vidět víc »

Nobatie

Nobatie bylo raně středověké království ležící v Dolní Núbii a později součást sousedního království Makúrie.

Nový!!: Diocletianus a Nobatie · Vidět víc »

Noricum

Noricum bylo keltské království (latinsky Regnum Noricum), přesněji federace třinácti keltských a ilyrských kmenů, jež byla později začleněna do Římské říše jako její provincie.

Nový!!: Diocletianus a Noricum · Vidět víc »

Numerianus

Marcus Aurelius Numerius Numerianus, česky často nazývaný Numerián (kolem 253 – listopad 284 Malá Asie), byl římský císař vládnoucí spolu se svým bratrem Carinem v letech 283–284.

Nový!!: Diocletianus a Numerianus · Vidět víc »

Občanská válka

Čečensku Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

Nový!!: Diocletianus a Občanská válka · Vidět víc »

Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v „odevzdání/obětování“ cenných předmětů (obětin), zvířat nebo lidí bohům, duchům mrtvých či jiným nadpřirozeným bytostem.

Nový!!: Diocletianus a Oběť · Vidět víc »

Odvolání

Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu prvního stupně.

Nový!!: Diocletianus a Odvolání · Vidět víc »

Orient

Jeana-Léona Gérôma (kolem 1876) Orient (franc. východ) je tradiční označení východních zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách měnil.

Nový!!: Diocletianus a Orient · Vidět víc »

Oxyrhynchos

Zeměpisná poloha Oxyrhynchu Oxyrhynchos či Oxyrhynchus (dnes el-Bahnasa) je město v Horním Egyptě, zhruba 200 km na jihojihozápad od Káhiry.

Nový!!: Diocletianus a Oxyrhynchos · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Diocletianus a Palestina · Vidět víc »

Palmýra

Palmýra (arabsky: تدمر, Tadmor, Aramejsky: Tedmurtá) je město a pozůstatky antického semitského města v Sýrii, 215 km severovýchodně od hlavního města Damašku.

Nový!!: Diocletianus a Palmýra · Vidět víc »

Panegyrik

Panegyrik (řecky panégyrikos) byla v původním významu řeč, pronášená ve starověkém Řecku na slavnostních shromážděních, pořádaných především v rámci náboženských slavností.

Nový!!: Diocletianus a Panegyrik · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Diocletianus a Panonie · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Diocletianus a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Diocletianus a Perská říše · Vidět víc »

Petice

Petice (z lat. petitio – žádost) je písemně podaná žádost občanů, tzv.

Nový!!: Diocletianus a Petice · Vidět víc »

Petr (apoštol)

El Greco: Svatý Petr (po 1600) Šimon zvaný Petr byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista.

Nový!!: Diocletianus a Petr (apoštol) · Vidět víc »

Philae

Philae (někdy foneticky Fílé; v egyptštině Pilak, řecky Φιλαί) byl ostrov na Nilu v dnešním jižním Egyptě jižně od 1. kataraktu u Asuánu na historické hranici mezi Egyptem a Núbií, na němž byl postaven jeden z nejznámějších chrámů starověkého Egypta zasvěcený bohyni Esetě.

Nový!!: Diocletianus a Philae · Vidět víc »

Plovdiv

Plovdiv (Пловдив) je druhým největším městem v Bulharsku a hlavním městem Plovdivské oblasti.

Nový!!: Diocletianus a Plovdiv · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Diocletianus a Pohanství · Vidět víc »

Precedens

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ.

Nový!!: Diocletianus a Precedens · Vidět víc »

Prefekt

Prefekt je v některých zemích státní úředník, který stojí v čele úřadu, nejčastěji zvaného prefektura.

Nový!!: Diocletianus a Prefekt · Vidět víc »

Pretoriánská garda

Claudiovi, jej členové Pretoriánské gardy v roce 41, poté co byl zavražděn císař Caligula, objevili jak se skrývá za závěsem a prohlásili ho císařem. Pretoriánská garda byla elitní jednotka tvořící osobní stráž římských císařů.

Nový!!: Diocletianus a Pretoriánská garda · Vidět víc »

Pretoriánský prefekt

Pretoriánský prefekt (latinsky: praefectus praetorio) byl za principátu titul velitele císařské pretoriánské gardy, dokud roku 314 Konstantin Veliký nerozhodl o zrušení této elitní jednotky.

Nový!!: Diocletianus a Pretoriánský prefekt · Vidět víc »

Principát

Octavius Augustus s občanskou korunou Jako principatus - principát se označovala raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octavia Augusta do Diokleciána (císařem v letech 284–305), který zavedl centralizovanější a více absolutistický dominát.

Nový!!: Diocletianus a Principát · Vidět víc »

Probus

Marcus Aurelius Probus (19. srpna 232 Sirmium, Dolní Panonie – září či říjen 282 tamtéž) byl římský císař vládnoucí v letech 276–282.

Nový!!: Diocletianus a Probus · Vidět víc »

Pronásledování křesťanů

Caravaggia. Pronásledování křesťanů je pronásledování, kterému čelí křesťané pro svoji víru.

Nový!!: Diocletianus a Pronásledování křesťanů · Vidět víc »

Propuštěnec

Propuštěnec byl otrok, kterého ve starověkém Římě jeho pán propustil na svobodu a tím mu daroval nejen svobodu, ale i právní osobnost.

Nový!!: Diocletianus a Propuštěnec · Vidět víc »

Proskynéze

Proskynéze (z řec. προσκύνησις.

Nový!!: Diocletianus a Proskynéze · Vidět víc »

Raetie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Raetie Raetie, případně latinsky Raetia, bylo území a později provincie římské říše, jež sahalo zhruba od Bodamského jezera (Lacus Brigantinus) směrem na východ k řece Inn (Aenus).

Nový!!: Diocletianus a Raetie · Vidět víc »

Rakka

Rakka (– ar-Rakka, dříve – Kallinikos) je město v střední části severní Sýrie na břehu řeky Eufrat, zhruba 160 kilometrů na východ od Aleppa.

Nový!!: Diocletianus a Rakka · Vidět víc »

Ravenna

Ravenna je italské město v oblasti Emilia-Romagna, hlavní město stejnojmenné provincie, sídlo arcibiskupa a jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii.

Nový!!: Diocletianus a Ravenna · Vidět víc »

Rýn

Rýn (jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky.

Nový!!: Diocletianus a Rýn · Vidět víc »

Rufius Festus

Rufius Festus (asi 2. polovina 4. století př. n. l.) byl římským císařským úředníkem.

Nový!!: Diocletianus a Rufius Festus · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Diocletianus a Sarmati · Vidět víc »

Sasové

Sasové je název pro germánský kmen (respektive kmenový svaz) a později i národa.

Nový!!: Diocletianus a Sasové · Vidět víc »

Satrapie

Satrapie je název základní administrativní jednotky v perské říši Achaimenovců (550 – 330 př. n. l.), v říši Alexandra Velikého a říši Seleukovců (312 – cca 140, resp. 64 př. n. l.). V jejím čele stál satrapa, staropersky chšaçapávan (ochránce země), odpovědný za správu a finančnictví v daném obvodu.

Nový!!: Diocletianus a Satrapie · Vidět víc »

Sčítání lidu

Sčítání lidu (také populační census nebo soupis obyvatelstva) je proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících obyvatelstva.

Nový!!: Diocletianus a Sčítání lidu · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: Diocletianus a Sásánovci · Vidět víc »

Sýrie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Sýrie Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp.

Nový!!: Diocletianus a Sýrie (provincie) · Vidět víc »

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus, jako císař Lucius Septimius Severus Pertinax (11. dubna 146 Leptis Magna, Afrika – 4. února 211 Eburacum, Británie), byl římský císař vládnoucí od 9. dubna 193 do 4. února 211, nejprve spolu s Clodiem Albinem (193–196/197), později se svými syny Caracallou a Getou.

Nový!!: Diocletianus a Septimius Severus · Vidět víc »

Seznam římských císařů

Augustus, první římský císař Seznam římských císařů představuje souhrn jedinců monarchicky vládnoucích římské říši od konce 1.

Nový!!: Diocletianus a Seznam římských císařů · Vidět víc »

Sisak

Sisak je město ve středním Chorvatsku.

Nový!!: Diocletianus a Sisak · Vidět víc »

Slovanská mytologie

Morana a Vesna v moderním podání Slovanská mytologie je soubor předkřesťanských slovanských představ a příběhů o stvoření a přirozenosti světa, bozích, démonech a hrdinech.

Nový!!: Diocletianus a Slovanská mytologie · Vidět víc »

Smederevo

Smederevo (v srbské cyrilici Смедерево) je město na východě Srbska, správní středisko Podunajského okruhu.

Nový!!: Diocletianus a Smederevo · Vidět víc »

Sofie

Sofie je hlavní město Bulharska; leží na úpatí pohoří Vitoša na západě státu, blízko srbských hranic.

Nový!!: Diocletianus a Sofie · Vidět víc »

Solidus

Juliana, 361 Avita, 456 Maurikia, 582–602 Solidus (latinský výraz solidní) byla zlatá mince užívaná Římany.

Nový!!: Diocletianus a Solidus · Vidět víc »

Solin

Solin je město v Chorvatsku, ve Splitsko-dalmatská župě.

Nový!!: Diocletianus a Solin · Vidět víc »

Soluň

Soluň (Tesalonika,, přepisováno jako Thessaloniki, někdy též Saloniki z tureckého Selânik) je neoficiální metropolí řecké Makedonie, správní středisko oblasti Střední Makedonie a prefektury Thessaloníki.

Nový!!: Diocletianus a Soluň · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Diocletianus a Soudce · Vidět víc »

Split

Split (italsky Spalato) je město ve střední Dalmácii na chorvatském pobřeží Jaderského moře.

Nový!!: Diocletianus a Split · Vidět víc »

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica je město v Srbsku.

Nový!!: Diocletianus a Sremska Mitrovica · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Diocletianus a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Diocletianus a Starověký Řím · Vidět víc »

Tetrarchie

Slovo Tetrarchie může znamenat.

Nový!!: Diocletianus a Tetrarchie · Vidět víc »

Thrákie

Turecku Thrákie (bulharsky: Тракия Trakija, řecky: Θράκη Thrákē, latinsky: Thrace nebo také Threce, turecky: Trakya) je historické území nacházející se na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Diocletianus a Thrákie · Vidět víc »

Tigris

Tigris je řeka v Turecku a Iráku a také částečně tvoří jejich hranici se Sýrií.

Nový!!: Diocletianus a Tigris · Vidět víc »

Trevír

Model císařského města Augusta Treverorum ve 4. století n. l. (pohled od Porta Nigra) Katedrála sv. Petra ''Porta nigra'' (před 200) Císařské lázně Kostel P. Marie Kostel sv. Matěje Starý židovský hřbitov Trevír je německé město s bohatou historií ve spolkové zemi Porýní-Falc.

Nový!!: Diocletianus a Trevír · Vidět víc »

Triumf

Triumf (latinsky triumphus) byla veřejná oslava konaná ve starověkém Římě na počest vítězného vojevůdce.

Nový!!: Diocletianus a Triumf · Vidět víc »

Tyrannis

Tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky) označuje formu vlády řecké antiky, které bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. V obou případech je hlavou takového systému tyran (řecky – tyrannos), v dobách antického Řecka to bylo označení vládce.

Nový!!: Diocletianus a Tyrannis · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Diocletianus a Uzurpátor · Vidět víc »

Valerianus

Publius Licinius Valerianus (Valerián; cca 190/200 – po 260) byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Gallienem v letech 253–260.

Nový!!: Diocletianus a Valerianus · Vidět víc »

Věštba

Sibyla v Sixtínské kapli Věštba, latinsky oraculum, znamená předpověď budoucích událostí, někdy i v daleké budoucnosti nebo na vzdáleném místě.

Nový!!: Diocletianus a Věštba · Vidět víc »

Velká Morava (řeka)

Velká Morava je řeka v Srbsku.

Nový!!: Diocletianus a Velká Morava (řeka) · Vidět víc »

Vojenský tribun

Vojenský tribun (latinsky tribunus militum) byl důstojníkem římské armády.

Nový!!: Diocletianus a Vojenský tribun · Vidět víc »

Warren Treadgold

Warren T. Treadgold je americký historik a byzantolog.

Nový!!: Diocletianus a Warren Treadgold · Vidět víc »

Zósimos

Zósimos, řecky Ζώσιμος (asi 490 – asi 510), byl byzantský historik.

Nový!!: Diocletianus a Zósimos · Vidět víc »

Zenobie

Zenobia na minci jako římská císařovna Septimia Zenobia, počeštěně Zenobie (kolem 240, Palmýra – po 274, Řím), byla v letech 267/268–272 královna syrské Palmýry a v roce 272 společně se svým synem Vaballathem vzdorocísařovna římského císaře Aureliana (270–275).

Nový!!: Diocletianus a Zenobie · Vidět víc »

1. březen

1.

Nový!!: Diocletianus a 1. březen · Vidět víc »

1. duben

1.

Nový!!: Diocletianus a 1. duben · Vidět víc »

1. květen

1.

Nový!!: Diocletianus a 1. květen · Vidět víc »

1. září

1.

Nový!!: Diocletianus a 1. září · Vidět víc »

13. prosinec

13.

Nový!!: Diocletianus a 13. prosinec · Vidět víc »

2. listopad

2.

Nový!!: Diocletianus a 2. listopad · Vidět víc »

20. listopad

20.

Nový!!: Diocletianus a 20. listopad · Vidět víc »

22. prosinec

22.

Nový!!: Diocletianus a 22. prosinec · Vidět víc »

23. únor

23.

Nový!!: Diocletianus a 23. únor · Vidět víc »

244

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 244 · Vidět víc »

252

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 252 · Vidět víc »

253

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 253 · Vidět víc »

282

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 282 · Vidět víc »

283

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 283 · Vidět víc »

284

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 284 · Vidět víc »

285

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 285 · Vidět víc »

286

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 286 · Vidět víc »

287

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 287 · Vidět víc »

288

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 288 · Vidět víc »

289

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 289 · Vidět víc »

290

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 290 · Vidět víc »

291

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 291 · Vidět víc »

293

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 293 · Vidět víc »

295

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 295 · Vidět víc »

296

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 296 · Vidět víc »

297

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 297 · Vidět víc »

298

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 298 · Vidět víc »

299

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 299 · Vidět víc »

3. prosinec

3.

Nový!!: Diocletianus a 3. prosinec · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Diocletianus a 3. století · Vidět víc »

301

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 301 · Vidět víc »

302

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 302 · Vidět víc »

303

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 303 · Vidět víc »

305

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 305 · Vidět víc »

308

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 308 · Vidět víc »

311

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 311 · Vidět víc »

312

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 312 · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Diocletianus a 313 · Vidět víc »

316

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 316 · Vidět víc »

324

Bez popisu.

Nový!!: Diocletianus a 324 · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Diocletianus a 4. století · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Diocletianus a 6. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dioklecián, Gaius Aurelius Valerius Diocletianus.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »