Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Dobrá víra

Index Dobrá víra

Dobrá víra (lat. bona fides – často v ablativu: bona fide.

24 vztahy: Ablativ, Angličtina, Dobré mravy, Francouzština, Fyzická osoba, Gaius, Herennius Modestinus, Iulius Paulus, Latina, Němčina, Papinianus, Povolání, Právní řád, Právní domněnka, Právní jednání, Právnická osoba, Právo, Psychika, Skutková podstata, Soukromé právo, Svéprávnost, Ulpianus, Věrnost, Zvykové právo.

Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, který se objevuje v některých jazycích, např.

Nový!!: Dobrá víra a Ablativ · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Dobrá víra a Angličtina · Vidět víc »

Dobré mravy

Obsah pojmu dobré mravy v právu není možné z podstaty věci přesně definovat a jedná se tak o jeden z neurčitých právních pojmů.

Nový!!: Dobrá víra a Dobré mravy · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Dobrá víra a Francouzština · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Dobrá víra a Fyzická osoba · Vidět víc »

Gaius

Gaius (působil patrně mezi léty 130 a 180) byl římský právní teoretik a učitel práva.

Nový!!: Dobrá víra a Gaius · Vidět víc »

Herennius Modestinus

Herennius Modestinus byl slavný římský právník, žák Ulpiánův, který působil kolem roku 250.

Nový!!: Dobrá víra a Herennius Modestinus · Vidět víc »

Iulius Paulus

Iulius Paulus (Ἰούλιος Παῦλος, žijící na přelomu 2. a 3. století n. l.) byl římský právník v období klasické jurisprudence, původem Řek.

Nový!!: Dobrá víra a Iulius Paulus · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Dobrá víra a Latina · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Dobrá víra a Němčina · Vidět víc »

Papinianus

Papinianus - Tribunal Supremo (Madrid) Aemilius Papinianus (okolo 142, 146 – 212, popraven), byl římský právník a v letech 205-212 i velitel pretoriánské gardy.

Nový!!: Dobrá víra a Papinianus · Vidět víc »

Povolání

Povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost.

Nový!!: Dobrá víra a Povolání · Vidět víc »

Právní řád

Právní řád je objektivní právo určitého konkrétního státu, uspořádaný soubor všech právních norem, které na jeho území platí a které daný stát buď sám vytvořil, nebo alespoň za své právní normy uznal.

Nový!!: Dobrá víra a Právní řád · Vidět víc »

Právní domněnka

Právní domněnka je konstrukce užívaná v právu, jíž se za určitých okolností v zájmu právní jistoty presumuje (předpokládá) právní skutečnost, o níž není jisto, zda nastala.

Nový!!: Dobrá víra a Právní domněnka · Vidět víc »

Právní jednání

Právním jednáním svéprávná osoba nabývá práva a zavazuje se k povinnostem.

Nový!!: Dobrá víra a Právní jednání · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Dobrá víra a Právnická osoba · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Dobrá víra a Právo · Vidět víc »

Psychika

Řecké písmeno Psí je chápáno jako označení pro psychologii i psychiku Psychika (někdy chápaná jako synonymum mysli) je nejzákladnějším a nejobecnějším psychologickým pojmem.

Nový!!: Dobrá víra a Psychika · Vidět víc »

Skutková podstata

Skutková podstata je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu (například: trestného činu).

Nový!!: Dobrá víra a Skutková podstata · Vidět víc »

Soukromé právo

Soukromé právo (ius privatum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému.

Nový!!: Dobrá víra a Soukromé právo · Vidět víc »

Svéprávnost

Svéprávnost (do 1. ledna 2014 způsobilost k právním úkonům, někdy též nesprávně plnoprávnost) je způsobilost právně jednat, například uzavírat jakékoli smlouvy.

Nový!!: Dobrá víra a Svéprávnost · Vidět víc »

Ulpianus

Domitius Ulpianus (kolem 170 Tyros – 228 Řím) byl římský právník pocházející z fénického Týru.

Nový!!: Dobrá víra a Ulpianus · Vidět víc »

Věrnost

Věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nějakého vztahu, pevné zachovávání slibu či přísahy, případně loajalitu.

Nový!!: Dobrá víra a Věrnost · Vidět víc »

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány.

Nový!!: Dobrá víra a Zvykové právo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bona fides, Mala fides, Špatná víra.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »