Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Doktor teologie

+ Uložit koncept

Doktor teologie (z lat.) je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie (bohosloví).

45 vztahy: Akademický titul, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Česko, Bible, Boloňský proces, Církevní právo, Dějiny křesťanství, Děkan, Diplomová práce, Disertační práce, Doktor, Doktor (titul 1990–1998), Evropa, Fundamentální teologie, ISCED, Katolická teologie, Kvalifikace (osobní), Latina, Licenciát teologie, Magistr, Náboženství, Nový zákon, Novela (právo), Oblast vzdělávání, Pastorální teologie, Předlitavsko, Ph.D., Promovaný právník, První republika, Rektor, Rigorózní práce, Rigorózní zkouška, Sametová revoluce, Starý zákon, Studijní program, Studium, Systematická teologie, Teologická fakulta, Teologie, Umění, Vysoká škola, Zdeněk Nejedlý, 1990, 1998, 2016.

Akademický titul

Akademický titul značí udělenou kvalifikaci řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole.

Nový!!: Doktor teologie a Akademický titul · Vidět víc »

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Ústav pro jazyk český, zkr.

Nový!!: Doktor teologie a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Doktor teologie a Česko · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Doktor teologie a Bible · Vidět víc »

Boloňský proces

Boloňský proces je dohoda 47 evropských i mimoevropských států, které chtějí zvýšit dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Nový!!: Doktor teologie a Boloňský proces · Vidět víc »

Církevní právo

Pojem církevní právo může znamenat.

Nový!!: Doktor teologie a Církevní právo · Vidět víc »

Dějiny křesťanství

Ježíš uzdravuje krvácejicí ženu, Římské katakomby, 300–350 Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví a jejich postupné rozdělování. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870. K dějinám křesťanství jde přistupovat více způsoby.

Nový!!: Doktor teologie a Dějiny křesťanství · Vidět víc »

Děkan

Děkan (italsky a; – vše z latinského termínu decanus, „hlava deseti“) je funkce většinou používaná v církevním a univerzitním prostředí, resp.

Nový!!: Doktor teologie a Děkan · Vidět víc »

Diplomová práce

Diplomová práce (lidově nazývaná též diplomka, angl., magisterská práce, angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu.

Nový!!: Doktor teologie a Diplomová práce · Vidět víc »

Disertační práce

Disertační práce (či disertace, hovorově také disertačka, angl., či) je obsáhlá odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v doktorském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu.

Nový!!: Doktor teologie a Disertační práce · Vidět víc »

Doktor

Doktor je zkrácené označení některého z akademických titulů či vědeckých hodností – doktorátu.

Nový!!: Doktor teologie a Doktor · Vidět víc »

Doktor (titul 1990–1998)

Doktor (z lat. doctor, ve zkratce Dr. a proto zaměnitelný s jiným doktorátem) je akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 1990-1998 podle tehdy platného zákona o vysokých školách.

Nový!!: Doktor teologie a Doktor (titul 1990–1998) · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Doktor teologie a Evropa · Vidět víc »

Fundamentální teologie

Fundamentální teologie je teologická disciplina, která kriticky zkoumá základy (latinsky fundamenta) křesťanské víry, které vymezuje vůči ostatním náboženstvím a světovým názorům.

Nový!!: Doktor teologie a Fundamentální teologie · Vidět víc »

ISCED

ISCED (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku 1976.

Nový!!: Doktor teologie a ISCED · Vidět víc »

Katolická teologie

Horské kázání" Pojmem katolická teologie lze označit ty proudy teologie, které existují v rámci Katolické církve, nebo které se vyskytují u různých katolických teologů či myslitelů.

Nový!!: Doktor teologie a Katolická teologie · Vidět víc »

Kvalifikace (osobní)

Kvalifikace je způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání.

Nový!!: Doktor teologie a Kvalifikace (osobní) · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Doktor teologie a Latina · Vidět víc »

Licenciát teologie

Licenciát teologie (z lat.) je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie (bohosloví).

Nový!!: Doktor teologie a Licenciát teologie · Vidět víc »

Magistr

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu.

Nový!!: Doktor teologie a Magistr · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Doktor teologie a Náboženství · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Doktor teologie a Nový zákon · Vidět víc »

Novela (právo)

Novelou se nazývá takový právní předpis, kterým se mění či doplňuje, cizím slovem novelizuje, jiný právní předpis.

Nový!!: Doktor teologie a Novela (právo) · Vidět víc »

Oblast vzdělávání

Oblast vzdělávání je v české vysokoškolské legislativě chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.

Nový!!: Doktor teologie a Oblast vzdělávání · Vidět víc »

Pastorální teologie

Pastorální teologie (nebo také praktická teologie) je obor teologie, který se zabývá různými aspekty pastoračního působení církve.

Nový!!: Doktor teologie a Pastorální teologie · Vidět víc »

Předlitavsko

Předlitavsko (Cislajtánie, z němčiny Cisleithanien) neboli Rakousko byla jedna ze dvou částí Rakousko-Uherska v letech 1867-1918 s hlavním městem Vídní.

Nový!!: Doktor teologie a Předlitavsko · Vidět víc »

Ph.D.

Ph.D. je zkratka (původně z lat.) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě.

Nový!!: Doktor teologie a Ph.D. · Vidět víc »

Promovaný právník

Promovaný právník či promovaná právnička (ve zkratce prom. práv.) bylo profesní označení absolventů československých právnických fakult mezi lety 1953 až 1966.

Nový!!: Doktor teologie a Promovaný právník · Vidět víc »

První republika

První republika je označeníSpojení první republika (.

Nový!!: Doktor teologie a První republika · Vidět víc »

Rektor

Rektor (z lat. rector magnificus, regere) je funkce zpravidla označující nejvyššího představitele vysoké školy.

Nový!!: Doktor teologie a Rektor · Vidět víc »

Rigorózní práce

Rigorózní práce (angl.) je obsáhlejší odborná práce, jejíž obhajoba je součástí rigorózní zkoušky – obhajují ji absolventi magisterského studijního programu s titulem magistr (Mgr.), pokud tito uchazeči usilují o získání titulu doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor přírodních věd (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.). Rigorózní práce (nebo její obdoba) se může v některých případech týkat také vysokoškolských studentů lékařských magisterských studijních programů (MVDr./MDDr./MUDr.), pro ty však není tato práce – její obhajoba, povinná ze zákona, v některých těchto oborech se pak práce zhotovuje, v jiných nikoli, vždy dle akreditované skladby příslušného studijního oboru.

Nový!!: Doktor teologie a Rigorózní práce · Vidět víc »

Rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška (latinsky examen rigorosum – přísná zkouška), dříve též rigorózum, hovorově též rigo, přesněji státní rigorózní zkouška, je v Česku jeden z typů státní zkoušky na některých vysokých školách univerzitního typu (univerzitách).

Nový!!: Doktor teologie a Rigorózní zkouška · Vidět víc »

Sametová revoluce

Tribuna u sochy sv. Václava Demonstranti na Staroměstském náměstí v Praze Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Nový!!: Doktor teologie a Sametová revoluce · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Doktor teologie a Starý zákon · Vidět víc »

Studijní program

Studijní program je ucelená forma vysokoškolského studia.

Nový!!: Doktor teologie a Studijní program · Vidět víc »

Studium

Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatků vůbec.

Nový!!: Doktor teologie a Studium · Vidět víc »

Systematická teologie

Systematická teologie, označovaná někdy též jako dogmatická teologie či dogmatika je teologickým odvětvím, jehož úkolem je zkoumat a systematicky reflektovat jednotlivé obsahy křesťanské víry.

Nový!!: Doktor teologie a Systematická teologie · Vidět víc »

Teologická fakulta

Praze) Teologická fakulta (dříve také bohoslovecká fakulta) je fakulta specializující se na výuku teologie a související oblasti (např. přípravu kněží, pastoraci, pedagogiku apod.). Často bývá ve svém bádání vymezena věroukou určité církve, která se na jejím vedení podílí či zřizuje celou vysokou školu, k níž náleží.

Nový!!: Doktor teologie a Teologická fakulta · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Doktor teologie a Teologie · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Doktor teologie a Umění · Vidět víc »

Vysoká škola

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání.

Nový!!: Doktor teologie a Vysoká škola · Vidět víc »

Zdeněk Nejedlý

Zdeněk Nejedlý (10. února 1878 Litomyšl – 9. března 1962 Praha) byl český historik, muzikolog, literární historik, politik a veřejný činitel.

Nový!!: Doktor teologie a Zdeněk Nejedlý · Vidět víc »

1990

1990 (MCMXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Doktor teologie a 1990 · Vidět víc »

1998

1998 (MCMXCVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Doktor teologie a 1998 · Vidět víc »

2016

OSN vyhlásila rok 2016 mezinárodním rokem luštěnin.

Nový!!: Doktor teologie a 2016 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Doktor bohosloví, Doktorát teologie, Dr. theol., Th. D., Th.D., ThDr, ThDr., Theologiae doctor.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »