Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Dorozumívání

Index Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

69 vztahy: Ústa a ústní dutina, Škola, Živočichové, Čeština, Člověk, Chemie, Doprava, Francie, Francouzi, Gramatika, Informace, Jazyk (lingvistika), Jazyk (orgán), Kapitán (vojenství), Loď, Louis Braille, Matematika, Média, Mobilní telefon, Morseova abeceda, Myšlenka, Nástroj, Názor, Němčina, Nota, Oheň, Paříž, Papír, Písmo, Překlad, Pocit, Prst, Prstová abeceda, Psací stroj, Rozhlas, Ruka, Samohláska, Signál, Slabika, Slovo, Strojový překlad, Student, Svět, Symbol, Systém, Tanec, Telefon, Telegrafie, Telekomunikace, Tlumočení, ..., Tuberkulóza, Učitel, Vůně, Vlajka, Voják, Země Koruny české, Znak (lingvistika), Zrcadlo, Zvuk, 1824, 1827, 1829, 1837, 1852, 1854, 1887, 19. století, 1952, 1999. Rozbalte index (19 více) »

Ústa a ústní dutina

Anglický popis úst a ústní dutiny Ústa a ústní dutina tvoří počátek trávicí soustavy většiny živočichů.

Nový!!: Dorozumívání a Ústa a ústní dutina · Vidět víc »

Škola

Škola tabulí Škola je místo určené pro učení.

Nový!!: Dorozumívání a Škola · Vidět víc »

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Dorozumívání a Živočichové · Vidět víc »

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině.

Nový!!: Dorozumívání a Čeština · Vidět víc »

Člověk

Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří jediný současně žijící zástupce člověka – člověk moudrý (Homo sapiens sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní.

Nový!!: Dorozumívání a Člověk · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Dorozumívání a Chemie · Vidět víc »

Doprava

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách.

Nový!!: Dorozumívání a Doprava · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Dorozumívání a Francie · Vidět víc »

Francouzi

Francouzi jsou příslušníci západoevropského národa, žijícího na území dnešní Francie, historicky keltského, latinského a germánského původu.

Nový!!: Dorozumívání a Francouzi · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Dorozumívání a Gramatika · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Dorozumívání a Informace · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Dorozumívání a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jazyk (orgán)

Jazyk je svalový orgán nacházející se v ústní dutině.

Nový!!: Dorozumívání a Jazyk (orgán) · Vidět víc »

Kapitán (vojenství)

Kapitán je vojenská hodnost příslušníka důstojnického sboru.

Nový!!: Dorozumívání a Kapitán (vojenství) · Vidět víc »

Loď

Základní názvosloví: 1 - Komín; 2 - Záď; 3 - Lodní šroub a kormidlo; 4 - Levobok; 5 - Kotva; 6 - Hrušková příď; 7 - Příď; 8 - Paluba; 9 - Nástavby Loď ''Norway'' kotvící v Bremerhavenu Moderní tanker Vor Římská triréma Replika lodi Victoria, s níž Magellan 1519-1522 obeplul svět RMS Titanic (1912) Kontejnerová loď Colombo-Express Americká ponorka Louisiana Loď je dopravní prostředek, druh plavidla, sloužící zpravidla k pohybu po vodní hladině (nebo i pod ní) na principu Archimédova zákona.

Nový!!: Dorozumívání a Loď · Vidět víc »

Louis Braille

Louis Braille (4. ledna 1809 – 6. ledna 1852) byl vynálezce takzvaného Braillova písma, systému psaní pro nevidomé.

Nový!!: Dorozumívání a Louis Braille · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Dorozumívání a Matematika · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Dorozumívání a Média · Vidět víc »

Mobilní telefon

Mobilní telefon Samsung Galaxy Ace Počet uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 Mobilní telefon (hovorově mobil) je elektronické mobilní zařízení, zařízení které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory jako normální telefon, jehož uživatel však není díky použití rádiových vln vázán na místo, kde končí telefonní přípojka.

Nový!!: Dorozumívání a Mobilní telefon · Vidět víc »

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii.

Nový!!: Dorozumívání a Morseova abeceda · Vidět víc »

Myšlenka

Myšlenka je ucelený akt myšlení nebo také jeho obsah (téma – například ve spojení "myšlenka lodního šroubu").

Nový!!: Dorozumívání a Myšlenka · Vidět víc »

Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp.

Nový!!: Dorozumívání a Nástroj · Vidět víc »

Názor

Názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby (formalizovaně pak i nějak organizované skupiny lidí) k určité skutečnosti.

Nový!!: Dorozumívání a Názor · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Dorozumívání a Němčina · Vidět víc »

Nota

Nota (lat. znak, značka) je základní hudební grafický symbol pro označení tónu.

Nový!!: Dorozumívání a Nota · Vidět víc »

Oheň

Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření.

Nový!!: Dorozumívání a Oheň · Vidět víc »

Paříž

Paříž je hlavní a zároveň největší město Francie.

Nový!!: Dorozumívání a Paříž · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Dorozumívání a Papír · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Dorozumívání a Písmo · Vidět víc »

Překlad

egyptských hieroglyfů Překlad je písemný převod (zpravidla také psaného) originálního textu z jednoho jazyka do druhého, provedeného překladatelem.

Nový!!: Dorozumívání a Překlad · Vidět víc »

Pocit

Pocit může být slabě vnímaná i obtížně pojmenovatelná emoce, myšlenka, vjem, případně jejich kombinace.

Nový!!: Dorozumívání a Pocit · Vidět víc »

Prst

Prst je jeden z pěti pohyblivých útvarů ukončujících dlaň ruky (prst na nártu nohy se odborně nazývá prstec).

Nový!!: Dorozumívání a Prst · Vidět víc »

Prstová abeceda

Bonetovy prstové abecedy z roku 1620 Prstová abeceda je komunikační systém, který užívají zejména neslyšící osoby.

Nový!!: Dorozumívání a Prstová abeceda · Vidět víc »

Psací stroj

Psací stroj Olivetti Lettera 22 z roku 1950 Český psací stroj Consul Psací stroj je zařízení, které přenáší text, který uživatel píše na klávesnici, na papír.

Nový!!: Dorozumívání a Psací stroj · Vidět víc »

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.

Nový!!: Dorozumívání a Rozhlas · Vidět víc »

Ruka

Ilustrace Tupaia javanica, Homo sapiens Ruka (lat. manus) je od trupu nejdistálnější (nejvzdálenější) oddíl horní končetiny lidského těla, který umožňuje interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty.

Nový!!: Dorozumívání a Ruka · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Dorozumívání a Samohláska · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Dorozumívání a Signál · Vidět víc »

Slabika

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu.

Nový!!: Dorozumívání a Slabika · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Dorozumívání a Slovo · Vidět víc »

Strojový překlad

Strojový překlad (angl. machine translation) je proces automatického překladu z jednoho přirozeného jazyka do jiného pomocí počítače.

Nový!!: Dorozumívání a Strojový překlad · Vidět víc »

Student

Helsinské technické univerzitě Student, studentka nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání.

Nový!!: Dorozumívání a Student · Vidět víc »

Svět

Obvyklá mapa světa Pojem svět označuje celek věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti a rozum.

Nový!!: Dorozumívání a Svět · Vidět víc »

Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Nový!!: Dorozumívání a Symbol · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Dorozumívání a Systém · Vidět víc »

Tanec

Žena a muž při moderním tanci Tanečník (troparium, jihozápadní Francie, kolem 990) Tanec je pohybová společenská nebo sportovní aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby.

Nový!!: Dorozumívání a Tanec · Vidět víc »

Telefon

Telefon Siemens s tlačítkovou volbou (po 2000) Veřejné telefonní budky v roce 2015 v Campeche (Mexiko). Telefon (řecky: téle.

Nový!!: Dorozumívání a Telefon · Vidět víc »

Telegrafie

Telegrafie (z řeckých slov tele (τηλε).

Nový!!: Dorozumívání a Telegrafie · Vidět víc »

Telekomunikace

Telekomunikace neboli sdělovací technika se zabývá předáváním informací na dálku (z řeckého tele – vzdálený).

Nový!!: Dorozumívání a Telekomunikace · Vidět víc »

Tlumočení

Barack Obama a Mahmúd Abbás spolu hovoří prostřednictvím tlumočníka (jedná se o bilaterální konsekutivní tlumočení) Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozhovoru.

Nový!!: Dorozumívání a Tlumočení · Vidět víc »

Tuberkulóza

Tuberkulóza (z lat. tuberculum – hrbolek, nádorek), též TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), je infekční onemocnění způsobené bakteriemi ze skupiny ''Mycobacterium tuberculosis'' komplex s nejvýznamnějším zástupcem M. tuberculosis.

Nový!!: Dorozumívání a Tuberkulóza · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Dorozumívání a Učitel · Vidět víc »

Vůně

Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

Nový!!: Dorozumívání a Vůně · Vidět víc »

Vlajka

Nejvyšší vlajkový stožár na světě v Kichong-dong (Severní Korea) vysoký 160 metrů Vlajka je zpravidla různobarevný kus látky, obdélníkového, čtvercového či jinak pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který symbolizuje organizaci (typicky zejména stát či jinou územní správní korporaci jako zemi, kraj, obec a podobně), případně slouží k signalizaci.

Nový!!: Dorozumívání a Vlajka · Vidět víc »

Voják

Čeští vojáci na hlídce v Kosovu Voják je osoba, jež slouží ve vojsku buď za plný plat (žold) jako profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbován, v rámci branné povinnosti.

Nový!!: Dorozumívání a Voják · Vidět víc »

Země Koruny české

Země Koruny české (latinsky: Corona regni Bohemiae, německy Länder der Böhmischen Krone) nebo Koruna království českého či zkráceně Koruna česká (latinsky: Corona Bohemiae, německy Böhmische Krone), někdy zvané České království a přidružené země nebo zjednodušeně jen České království, je název historického státního útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále.

Nový!!: Dorozumívání a Země Koruny české · Vidět víc »

Znak (lingvistika)

Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje.“ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem.

Nový!!: Dorozumívání a Znak (lingvistika) · Vidět víc »

Zrcadlo

Zrcadlo Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem.

Nový!!: Dorozumívání a Zrcadlo · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Dorozumívání a Zvuk · Vidět víc »

1824

1824 (MDCCCXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Dorozumívání a 1824 · Vidět víc »

1827

1827 (MDCCCXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Dorozumívání a 1827 · Vidět víc »

1829

1829 (MDCCCXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Dorozumívání a 1829 · Vidět víc »

1837

1837 (MDCCCXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Dorozumívání a 1837 · Vidět víc »

1852

1852 (MDCCCLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Dorozumívání a 1852 · Vidět víc »

1854

1854 (MDCCCLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Dorozumívání a 1854 · Vidět víc »

1887

1887 (MDCCCLXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Dorozumívání a 1887 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Dorozumívání a 19. století · Vidět víc »

1952

1952 (MCMLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Dorozumívání a 1952 · Vidět víc »

1999

1999 (MCMXCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Dorozumívání a 1999 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Mezilidská komunikace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »