Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Dostředivá síla

Index Dostředivá síla

Na vozík na dráze působí tlaková síla od dráhy, která má charakter síly dostředivé. Na dráhu pak jako reakce působí tlaková síla od vozíku. Dostředivá (centripetální) síla (často označovaná Fd) je síla, která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybu (při pohybu po kružnici do středu kružnice).

16 vztahy: Coriolisova síla, Dostředivé zrychlení, Hmotnost, Křivočarý pohyb, Neinerciální vztažná soustava, Newtonovy pohybové zákony, Normála, Odstředivá síla, Ortogonalita, Pohyb po kružnici, Pohybová rovnice, Rychlost, Síla, Těleso, Trajektorie, Vektor.

Coriolisova síla

V inerciální vztažné soustavě (horní část obrázku) se černé těleso pohybuje v přímém směru. Avšak z pohledu pozorovatele (červená tečka), který stojí v rotující soustavě (dolní část obrázku), opisuje těleso zakřivenou trajektorii. Coriolisova síla je setrvačná síla působící na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení.

Nový!!: Dostředivá síla a Coriolisova síla · Vidět víc »

Dostředivé zrychlení

Při křivočarém pohybu je výhodné rozložit zrychlení do směru pohybu, tzn.

Nový!!: Dostředivá síla a Dostředivé zrychlení · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Dostředivá síla a Hmotnost · Vidět víc »

Křivočarý pohyb

Křivočarý (též obecný) pohyb je takový pohyb, při kterém je trajektorií obecná křivka.

Nový!!: Dostředivá síla a Křivočarý pohyb · Vidět víc »

Neinerciální vztažná soustava

Jako neinerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž neplatí 1. Newtonův pohybový zákon ani 3. Newtonův pohybový zákon, tzn.

Nový!!: Dostředivá síla a Neinerciální vztažná soustava · Vidět víc »

Newtonovy pohybové zákony

latině v původním vydání ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'' (1687) Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem.

Nový!!: Dostředivá síla a Newtonovy pohybové zákony · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Dostředivá síla a Normála · Vidět víc »

Odstředivá síla

Odstředivá síla (nebo také centrifugální) je síla působící na těleso resp.

Nový!!: Dostředivá síla a Odstředivá síla · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Dostředivá síla a Ortogonalita · Vidět víc »

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici je pohyb (hmotného bodu), jehož trajektorií je kružnice.

Nový!!: Dostředivá síla a Pohyb po kružnici · Vidět víc »

Pohybová rovnice

Pohybová rovnice je matematicky zapsaný fyzikální vztah, který popisuje možné pohyby tělesa v daném prostředí.

Nový!!: Dostředivá síla a Pohybová rovnice · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Dostředivá síla a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Dostředivá síla a Síla · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Dostředivá síla a Těleso · Vidět víc »

Trajektorie

Trajektorie s vyznačením bodů v různých časových okamžicích. Trajektorie (též pohybová křivka) je geometrická čára prostorem, kterou hmotný bod nebo těleso při pohybu opisuje.

Nový!!: Dostředivá síla a Trajektorie · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Dostředivá síla a Vektor · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Centripetální síla.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »