Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Druh

Index Druh

Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury.

47 vztahy: Aljašský malamut, Apomixie, Archea, Areál (biologie), Atmosféra, Říše (biologie), Bakterie, Biologická nomenklatura, Carl Linné, Chorologie, Civilizace, Definice, Dinosauři, Doména (biologie), Dominance (ekologie), Ekologie, Ekosystém, Ernst Mayr, Frekvenčně závislý výběr, Johann Friedrich Wilhelm Herbst, Kapara trnitá, Kompilát, Kyslík, Migrace, Mražená zoo, Organismus, Přesličky, Přirozený výběr, Pes domácí, Poddruh, Pohlavní rozmnožování, Populace, Potomek, Prokaryotická buňka, Prstencový druh, Rod (biologie), Rostliny, Rozmnožování, Slon indický, Stupeň ohrožení (biologie), Superdruh, Taxon, Teorie Gaia, Vlk obecný, Vymírání, Země, Zootechnická taxonomie.

Aljašský malamut

Aljašský malamut (anglicky: Alaskan Malamute) je americké psí plemeno, původně chované především severskými domorodými kmeny: Inuity.

Nový!!: Druh a Aljašský malamut · Vidět víc »

Apomixie

Apomixie (též apomixe, apogamie, apomixis) je způsob nepohlavního rozmnožování rostlin, při němž jsou sice vyvinuty pohlavní orgány (jako je květ, v něm pestíky, atp.), ale ve skutečnosti k oplození vůbec nedochází a vzniklá semena jsou geneticky identická s "matkou".

Nový!!: Druh a Apomixie · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Druh a Archea · Vidět víc »

Areál (biologie)

Areál (z latiny) je území, oblast rozšíření, část zemského povrchu, ve kterém se vyskytuje určitý taxon (druh, rod apod.) Areál se člení na subareály, dílčí jednotky se pak nazývají arely.

Nový!!: Druh a Areál (biologie) · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Druh a Atmosféra · Vidět víc »

Říše (biologie)

Animalia) ve vydání z roku 1866 v knize ''Generelle Morphologie der Organismen'') Říše (latinsky regnum) je nejvyšší základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů, tvořená kmeny (phyllum).

Nový!!: Druh a Říše (biologie) · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Druh a Bakterie · Vidět víc »

Biologická nomenklatura

Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky.

Nový!!: Druh a Biologická nomenklatura · Vidět víc »

Carl Linné

Carl Linné, po povýšení do šlechtického stavu nebo latinsky Carolus Linnaeus (23. května 1707 Råshult u Stenbrohultu, Švédsko – 10. ledna 1778 Uppsala) byl švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury.

Nový!!: Druh a Carl Linné · Vidět víc »

Chorologie

Chorologie (neboli areálová fytogeografie) může být.

Nový!!: Druh a Chorologie · Vidět víc »

Civilizace

řecké starověké civilizaceInků. Civilizace (z latinského civis) je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva.

Nový!!: Druh a Civilizace · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Druh a Definice · Vidět víc »

Dinosauři

Dinosauři (z řec. δεινός - deinos + σαῦρος- sauros.

Nový!!: Druh a Dinosauři · Vidět víc »

Doména (biologie)

Fylogenetický stromzachycující tři domény života Doména nebo také nadříše (či zřídka impérium) je obvykle nejvyšší používaná taxonomická kategorie (vyjma někdy užívané superdomény Neomura).

Nový!!: Druh a Doména (biologie) · Vidět víc »

Dominance (ekologie)

''Rhizophoraceae'' (mangrovy) dominují tropické přílivové bažině Ekologická dominance je jev, kdy jeden taxon v ekologickém společenství je početnější nebo tvoří více biomasy než jiné taxony.

Nový!!: Druh a Dominance (ekologie) · Vidět víc »

Ekologie

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím.

Nový!!: Druh a Ekologie · Vidět víc »

Ekosystém

Korálový útes Savana Tropický deštný les Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry).

Nový!!: Druh a Ekosystém · Vidět víc »

Ernst Mayr

Ernst Walter Mayr (5. července 1904 Kempten, Německo – 3. února 2005 Bedford, Massachusetts) byl jeden z předních evolučních biologů 20. století.

Nový!!: Druh a Ernst Mayr · Vidět víc »

Frekvenčně závislý výběr

Frekvenčně závislý výběr (selekce) je v evoluční biologii takový výběr, pro nějž se v populaci mění intenzita selekčního tlaku v závislosti na velikosti oné populace.

Nový!!: Druh a Frekvenčně závislý výběr · Vidět víc »

Johann Friedrich Wilhelm Herbst

Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1. listopadu 1743 Petershagen – 5. listopadu 1807 Berlín) byl německý přírodovědec a entomolog.

Nový!!: Druh a Johann Friedrich Wilhelm Herbst · Vidět víc »

Kapara trnitá

Kapara trnitá (Capparis spinosa), někdy méně vhodně označována jako kaparovník, je nízký poléhavý keř, který roste v celé oblasti Středozemního moře, nejčastěji na suchých stráních a není vzácností se s nimi setkat na zdech, dokonce i např.

Nový!!: Druh a Kapara trnitá · Vidět víc »

Kompilát

Kompilát nebo kompilace (compilare, vydrancovat) je literární nebo odborné dílo, které vzniklo sloučením prvků jiných děl a neobsahuje nic původního.

Nový!!: Druh a Kompilát · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Druh a Kyslík · Vidět víc »

Migrace

Migrace (migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu.

Nový!!: Druh a Migrace · Vidět víc »

Mražená zoo

Termín mražená zoo označuje skladovací zařízení, ve kterém jsou shromažďovány (převážně) zvířecí genetické materiály (jako DNA, sperma, vejce, embrya a živé tkáně).

Nový!!: Druh a Mražená zoo · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Druh a Organismus · Vidět víc »

Přesličky

Přesličky (Equisetophyta, někdy Sphenophyta) jsou vyšší (cévnaté) rostliny.

Nový!!: Druh a Přesličky · Vidět víc »

Přirozený výběr

Přirozený výběr je proces, který dle rozmanitých kritérií vybírá z různorodé skupiny jedinců ty, které potlačuje nebo naopak zvýhodňuje.

Nový!!: Druh a Přirozený výběr · Vidět víc »

Pes domácí

Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) je největší domestikovaná šelma a jedno z nejstarších domestikovaných zvířat vůbec, provázející člověka minimálně 14 tisíc let.

Nový!!: Druh a Pes domácí · Vidět víc »

Poddruh

Poddruh (též subspecie; latinsky subspecies) je v biologické systematice poddruhový taxon označující jedince s vlastními morfologickými znaky lišícími se od jiného poddruhu téhož druhu.

Nový!!: Druh a Poddruh · Vidět víc »

Pohlavní rozmnožování

Pestřenky na květu zachycení během kopulace, důležité fáze pohlavního rozmnožování Pohlavní rozmnožování je biologický proces, během nějž vzniká nový jedinec splynutím pohlavních buněk zpravidla dvou různých organismů (výjimečně jednoho).

Nový!!: Druh a Pohlavní rozmnožování · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Druh a Populace · Vidět víc »

Potomek

Žába mezi svými nakladenými vajíčky. Potomek je označení příbuzenského vztahu jedince vůči jeho předkovi.

Nový!!: Druh a Potomek · Vidět víc »

Prokaryotická buňka

Řez prokaryotní buňkou Prokaryotická buňka je typ buňky charakteristický pro bakterie a archea (tedy souhrnně Prokaryota).

Nový!!: Druh a Prokaryotická buňka · Vidět víc »

Prstencový druh

Vznik kruhového druhu: Sousední populace se mohou křížit, okrajové nikoliv. Diagram C ukazuje uzavřený kruh (1: ''Larus argentatus argentatus'', 2: ''Larus fuscus sensu stricto'', 3: ''Larus fuscus heuglini'', 4: ''Larus argentatus birulai'', 5: ''Larus argentatus vegae'', 6: ''Larus argentatus smithsonianus'', 7: ''Larus argentatus argenteus'') Prstencový druh je takový biologický druh (nebo několik druhů), u něhož sousední populace mohou mít plodné potomky, ale vzdálenější populace nikoliv.

Nový!!: Druh a Prstencový druh · Vidět víc »

Rod (biologie)

Rod (latinsky genus) je naddruhový (interspecificky) taxon, tj.

Nový!!: Druh a Rod (biologie) · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Druh a Rostliny · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Druh a Rozmnožování · Vidět víc »

Slon indický

Slon indický (Elephas maximus) je jiho- a jihovýchodoasijský slon dlouhý 3,5 metrů, jeden ze tří žijících druhů slona a jediný nevymřelý druh z rodu Elephas.

Nový!!: Druh a Slon indický · Vidět víc »

Stupeň ohrožení (biologie)

Stupeň ohrožení je stupeň, který indikuje u jednotlivých biologických taxonů šanci na přežití.

Nový!!: Druh a Stupeň ohrožení (biologie) · Vidět víc »

Superdruh

Superdruh je skupina blízce příbuzných druhů, které se v nedávné evoluční historii vyvinuly ze společného předka díky alopatrické speciaci.

Nový!!: Druh a Superdruh · Vidět víc »

Taxon

Taxon neboli systematická jednotka neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organismů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů.

Nový!!: Druh a Taxon · Vidět víc »

Teorie Gaia

Zemi se v teorii Gaia chápe jako obrovský samoregulující se systém Teorie Gaii, nebo též Hypotéza Gaia (nebo také Gaea), je označení pro třídu vědeckých modelů, týkajících se geosféry, biosféry i atmosféry, které předpokládají, že živé organismy automaticky pomocí seberegulujících mechanismů regulují životní podmínky na planetě Zemi tak, aby pro ně byly přijatelné.

Nový!!: Druh a Teorie Gaia · Vidět víc »

Vlk obecný

Vlk obecný (Canis lupus) je velká psovitá šelma.

Nový!!: Druh a Vlk obecný · Vidět víc »

Vymírání

Některá vymírání pravděpodobně způsobily dopady asteroidů na Zemi Vymírání, vymření, vyhynutí neboli extinkce je konec existence určitého biologického taxonu, nejčastěji druhu.

Nový!!: Druh a Vymírání · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Druh a Země · Vidět víc »

Zootechnická taxonomie

Základním taxonem zootechniky je plemeno.

Nový!!: Druh a Zootechnická taxonomie · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Biologický druh, Druh (biologie), Druhy organismů.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »