Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Egyptské hieroglyfy

Index Egyptské hieroglyfy

Egyptské hieroglyfické písmo (z řeckého ἱερὰ γλυφή, hiera glyfé – „posvátný znak, symbol“) vzniklo kolem roku 2900 př.

47 vztahy: Abdžad, Alexandr Veliký, Arabové, Athanasius Kircher, Řecké písmo, Chrám, Démotické písmo, Diakritické znaménko, Egyptština, Hieratické písmo, Imaginace, Interpunkční znaménko, Jean-François Champollion, Křesťanství, Kněz, Koptština, Koptská církev, Latinka, Liturgie, Logogram, Makedonie (region), Napoleon Bonaparte, Přepis egyptských hieroglyfů, Perská říše, Piktogram, Politika, Rosettská deska, Semité, Theodosius I., Thomas Young, Thovt, Tovaryšstvo Ježíšovo, 14. století, 16. století, 1601, 1680, 17. století, 1790, 1799, 1824, 1832, 19. století, 391, 394, 4. století, 5. století př. n. l., 6. století př. n. l..

Abdžad

Výraz Abdžad má více významů.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Abdžad · Vidět víc »

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký, bysta v kodaňské glyptotéce Alexandr Veliký (20. nebo 21. července 356 př. n. l. Pella – 10. nebo 11. června 323 př. n. l. Babylón; encyklopedie Britannica uvádí datum smrti 13. červen 323 př. n. l.), rovněž známý jako Alexandr III.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Alexandr Veliký · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Arabové · Vidět víc »

Athanasius Kircher

Athanasius Kircher (často, ale chybně Kirchner, 2. května 1602 – 27. nebo 28. listopadu 1680) byl německý jezuitský učenec, zabývající se především orientalistikou, geologií a lékařstvím.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Athanasius Kircher · Vidět víc »

Řecké písmo

Řecká dopravní směrovací značka Vývoj řecké abecedy Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Řecké písmo · Vidět víc »

Chrám

maďarské pustině Chrám (řecky vαός, náos, latinsky templum) je obecné označení pro stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Chrám · Vidět víc »

Démotické písmo

Démotické písmo na Rosettské desce Démotické písmo (též démotika, název odvozen od řeckého demotika „lidové“) označuje staroegyptské písmo, které se vyvinulo ze severní formy hieratického písma používaného na území nilské delty.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Démotické písmo · Vidět víc »

Diakritické znaménko

(Čeština, chorvatština, slovinština, finština aj.) (Němčina, maďarština, skandinávské jazyky aj.) (Portugalština aj.) (Krátká výslovnost) Prostý akcent v řecké alfabetě Diakritické znaménko (z řeckého διακριτικός diakritikós.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Diakritické znaménko · Vidět víc »

Egyptština

Papyrus Ebers s medicínským textem. Egyptština je afro-asijský jazyk příbuzný nejvíce s berberskými jazyky, semitskými jazyky a jazykem bedža, který patří mezi jazyky hamitské.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Egyptština · Vidět víc »

Hieratické písmo

Hieratické písmo (název odvozen z řeckého γράμματα ἱερατικά grammata hieratika – „kněžské písmo“) je systém písma používaný ve starověkém Egyptě k zápisu egyptštiny.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Hieratické písmo · Vidět víc »

Imaginace

Dvojexpozice) Imaginace (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či „obrazy“, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky („reproduktivní imaginace“), mohou však tento „materiál“ různě přetvářet a vytvářet tak nové představy („produktivní“ nebo „konstruktivní imaginace“, fantazie).

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Imaginace · Vidět víc »

Interpunkční znaménko

Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Interpunkční znaménko · Vidět víc »

Jean-François Champollion

Jean-François Champollion (23. prosinec 1790 Figeac – 4. březen 1832 Paříž) byl francouzský archeolog a zakladatel egyptologie.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Jean-François Champollion · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Křesťanství · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Kněz · Vidět víc »

Koptština

Koptská abeceda Koptština (koptsky Ⲙⲉⲧⲣⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ Met.Remenkími) je posledním vývojovým stádiem egyptštiny.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Koptština · Vidět víc »

Koptská církev

Pojem koptská církev může označovat následující církve.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Koptská církev · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Latinka · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Liturgie · Vidět víc »

Logogram

Logogram je grafém označující morfém či slovo; typickým logogramem je např.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Logogram · Vidět víc »

Makedonie (region)

Makedonie je geografické území s proměnlivým rozsahem rozdělené dnes mezi řeckou Makedonii (52,4%), Republiku Makedonii (35,8%) a bulharskou Pirinskou Makedonii (10,1%).

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Makedonie (region) · Vidět víc »

Napoleon Bonaparte

BUBEN, Milan: ''Encyklopedie heraldiky'' (Libri 1997, ISBN 80-85983-31-1) s. 268, heslo: Napoleonská heraldika:" ''Sám Napoleon hned poté, co se stal roku 1804 císařem, nepřevzal znak své rodiny, ale začal užívat orla s blesky ve spárech po vzoru starých římských legií.''" Napoleon I. Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio – 5. května 1821 Svatá Helena) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a poté sto dní na přelomu jara a léta 1815.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Napoleon Bonaparte · Vidět víc »

Přepis egyptských hieroglyfů

Přepis (transliterace) egyptských hieroglyfů je přeměna textů napsaných v egyptském písmu do abecedních symbolů, které reprezentují jednotlivé hieroglyfy.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Přepis egyptských hieroglyfů · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Perská říše · Vidět víc »

Piktogram

Ukázka piktogramu. Piktogram je grafický znak (ideogram) znázorňující pojem nebo sdělení obrazově.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Piktogram · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Politika · Vidět víc »

Rosettská deska

Britském muzeu Rosettská deska (francouzsky: la pierre de Rosette) podle města Rosetta (arabsky: ar-Rašíd) při ústí Nilu, je tradiční označení černé žulové stély o výšce 114 cm a šířce 71 cm, na níž je ve 166 znacích zaznamenán text ve třech shodných verzích: dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Rosettská deska · Vidět víc »

Semité

Semité jsou obecně národy hovořící semitským jazykem.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Semité · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Theodosius I. · Vidět víc »

Thomas Young

Thomas Young (13. červen 1773 Milverton – 10. květen 1829 Londýn), byl britský polyhistor – vynikal mj.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Thomas Young · Vidět víc »

Thovt

Bůh Thovt Thovt je v řečtině používané (v různých variantách, např. Θωθ – Thóth) a z egyptštiny ne zcela jasným způsobem odvozené jméno staroegyptského boha Džehutiho zobrazovaného v podobě muže s hlavou ibise (méně často ibise samotného) nebo v podobě paviána a ztotožňovaného s řeckým bohem Hermem.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Thovt · Vidět víc »

Tovaryšstvo Ježíšovo

Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, ve zkratce SI, případně její mutaci pro užívaný jazyk, v češtině SJ, dříve TJ, hovorově jezuitský řád nebo jezuité) je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a Tovaryšstvo Ježíšovo · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 14. století · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 16. století · Vidět víc »

1601

1601 (MDCI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1601 · Vidět víc »

1680

1680 (MDCLXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1680 · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 17. století · Vidět víc »

1790

1790 (MDCCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1790 · Vidět víc »

1799

1799 (MDCCXCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1799 · Vidět víc »

1824

1824 (MDCCCXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1824 · Vidět víc »

1832

1832 (MDCCCXXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 1832 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 19. století · Vidět víc »

391

Bez popisu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 391 · Vidět víc »

394

Bez popisu.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 394 · Vidět víc »

4. století

4.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 4. století · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Egyptské hieroglyfy a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »