Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ekonomika

Index Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

22 vztahy: Domácnost, Ekonomie, Ekonomika Česka, Evropa, Firma, Monopol, Organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Plánovaná ekonomika, Selhání trhu, Smíšená ekonomika, Směnný obchod, Stát, Subjekt, Světová obchodní organizace, Terciární sektor, Tržní ekonomika, Východní blok, Zemědělství, Zvyk, 19. století, 20. století.

Domácnost

Domácnost je základní prvek teorie spotřebitele v mikroekonomii.

Nový!!: Ekonomika a Domácnost · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Ekonomika a Ekonomie · Vidět víc »

Ekonomika Česka

Česká republika je vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě.

Nový!!: Ekonomika a Ekonomika Česka · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Ekonomika a Evropa · Vidět víc »

Firma

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech.

Nový!!: Ekonomika a Firma · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Ekonomika a Monopol · Vidět víc »

Organizace

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování).

Nový!!: Ekonomika a Organizace · Vidět víc »

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Logo OECD Jeden z několika plakátů Správy ekonomické spolupráce (Economic Cooperation Administration – ECA) popularizující Marshallův plán v Evropě. Nápis praví: „Jakékoli bude počasí, musíme táhnout společně.“ Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.

Nový!!: Ekonomika a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj · Vidět víc »

Plánovaná ekonomika

Plánovaná ekonomika je ekonomický systém, ve kterém významnou roli hraje stát.

Nový!!: Ekonomika a Plánovaná ekonomika · Vidět víc »

Selhání trhu

Selhání trhu je souhrnný název pro situaci, kdy tržní alokace statků není efektivní, takže pozici některých účastníků lze zlepšit, aniž by se zhoršila pozice ostatních.

Nový!!: Ekonomika a Selhání trhu · Vidět víc »

Smíšená ekonomika

Smíšená ekonomika je takový ekonomický systém, ve kterém se objevují prvky tržní i plánované ekonomiky.

Nový!!: Ekonomika a Smíšená ekonomika · Vidět víc »

Směnný obchod

Směnný obchod (též barterový obchod či jen barter) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou.

Nový!!: Ekonomika a Směnný obchod · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Ekonomika a Stát · Vidět víc »

Subjekt

Subjekt (lat. subiectum, doslova podklad; překlad řec. hypokeimenon, podstata) může znamenat.

Nový!!: Ekonomika a Subjekt · Vidět víc »

Světová obchodní organizace

Logo Světové obchodní organizace Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization) je mezinárodní organizace sídlící v Ženevě.

Nový!!: Ekonomika a Světová obchodní organizace · Vidět víc »

Terciární sektor

Terciární sektor nebo také sektor služeb je v současnosti největší sektor světového hospodářství.

Nový!!: Ekonomika a Terciární sektor · Vidět víc »

Tržní ekonomika

Tržní ekonomika je taková ekonomika, kde jsou ceny určovány pomocí nabídky a poptávky na trhu, za cenu, se kterou souhlasí obě strany (kupující, prodávající).

Nový!!: Ekonomika a Tržní ekonomika · Vidět víc »

Východní blok

Státy východního bloku Východní blok (zkráceně Východ) bylo během Studené války označení Sovětského svazu (SSSR) a jeho politických satelitů; jako protiklad byl zaveden pojem Západní blok (zkr. Západ).

Nový!!: Ekonomika a Východní blok · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Ekonomika a Zemědělství · Vidět víc »

Zvyk

Zvyk nebo zvyklost je ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství, zdůvodněný pouze tím, že se tak chovali vždycky, přinejmenším po delší dobu.

Nový!!: Ekonomika a Zvyk · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Ekonomika a 19. století · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Ekonomika a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ekonomický sektor, Ekonomický subjekt.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »