Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektřina

Index Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

175 vztahy: Absolutní nula, Akumulátor, Albert Einstein, Alessandro Volta, Alexander Graham Bell, Alkalický článek, Alternátor, Amplituda, André-Marie Ampère, Anténa, Atom, Částice, Éter (fyzika), BEN - technická literatura, Cívka, Centrální procesorová jednotka, Chemická energie, Coulombův zákon, Dioda, Disociace molekul, Dynamo, Efektivní hodnota, Elektrárna, Elektrická energie, Elektrická kapacita, Elektrická síla, Elektrické napětí, Elektrické pole, Elektrický generátor, Elektrický izolant, Elektrický náboj, Elektrický obvod, Elektrický odpor, Elektrický přístroj, Elektrický potenciál, Elektrický proud, Elektrický spotřebič, Elektrický výkon, Elektrický vodič, Elektrický zdroj, Elektrika, Elektrizace tělesa, Elektrodynamika, Elektrolyt, Elektromagnetická indukce, Elektromagnetické pole, Elektromagnetické relé, Elektromagnetismus, Elektromotor, Elektromotorické napětí, ..., Elektron, Elektronické knihy na objednávku, Elektronický obvod, Elektronka, Elektrostatická indukce, Elektrostatické pole, Elektrotechnická součástka, Elektrotechnika, Elementární částice, Energetický regulační úřad, Energetika, Energie, Energie záření, Fáze (vlna), Fotodioda, Fotoelektrický jev, Fototranzistor, František Křižík, Frekvence, Fyzika, Galvanický článek, Gaussův zákon elektrostatiky, Georg Simon Ohm, Hans Christian Ørsted, Heinrich Rudolf Hertz, Hendrik Antoon Lorentz, Integrovaný obvod, Intenzita elektrického pole, Ionizace, Jaderná elektrárna, Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, James Clerk Maxwell, Jantar, John Bardeen, Josef Jungmann, Joseph John Thomson, Jouleovo teplo, Kirchhoffovy zákony, Komodita, Kondenzátor, Konduktivita, Kvantová elektrodynamika, Kvantová fyzika, Lorentzova transformace, Magnet, Magnetické pole, Magnetismus, Max Planck, Maxwellovy rovnice, Mechanická energie, Michael Faraday, Mikroprocesor, Mobilní telefon, Národní technická knihovna, Neutron, Nikola Tesla, Obecná čeština, Oblouková lampa, Ohmův zákon, Paralelní zapojení, Příkon, Přenosová soustava, Přenosové ztráty, Počítač, Polarizace, Polovodič, Polovodičová součástka, Potenciometr, Práce (fyzika), Proton, Reostat, Rezistor, Rozhlas, Rozpuštění, Sériové zapojení, Síla, Součástka, Spínač, Speciální teorie relativity, Spin, Spisovná čeština, Statická elektřina, Střídavé napětí, Střídavý proud, Stejnosměrný proud, Subatomární částice, Supravodivost, Světlo, Tření, Telefon, Televizní vysílání, Televizor, Tepelná elektrárna, Teplo, Teplota, Termika, Termistor, Thomas Alva Edison, Tlak, Transformátor, Tranzistor, Tranzistorový jev, Uzemnění, Valenční elektron, Větrná energie, Vlnění, Vodní elektrárna, Voltův článek, Watthodina, Werner von Siemens, William Bradford Shockley, William Gilbert, William Thomson, Záření, Zářivka, Zkrat, 1800, 1865, 1897, 19. století, 1911, 1932, 1947, 20. století. Rozbalte index (125 více) »

Absolutní nula

Absolutní nula je hypotetický stav látky, ve které se zastaví veškerý tepelný pohyb částic.

Nový!!: Elektřina a Absolutní nula · Vidět víc »

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické.

Nový!!: Elektřina a Akumulátor · Vidět víc »

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nový!!: Elektřina a Albert Einstein · Vidět víc »

Alessandro Volta

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (18. února 1745 Como, Milánské vévodství – 5. března 1827 Como, Království lombardsko-benátské) byl italský fyzik proslulý svými objevy v oboru elektřiny.

Nový!!: Elektřina a Alessandro Volta · Vidět víc »

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell (3. března 1847, Edinburgh, Skotsko – 2. srpna 1922, Baddeck, Kanada) byl skotsko-americký vědec a vynálezce, který se zabýval tvorbou lidské řeči, výchovou hluchoněmých a elektromagnetickým přenosem řeči.

Nový!!: Elektřina a Alexander Graham Bell · Vidět víc »

Alkalický článek

Alkalické baterie Alkalický článek je zdroj elektrické energie založený na chemické reakci mezi zinkem a oxidem manganičitým (Zn/MnO2).

Nový!!: Elektřina a Alkalický článek · Vidět víc »

Alternátor

Alternátory v hydroelektrárně (autor Sergej Prokudin-Gorskij, 1911) Schéma jednoduchého alternátoru Alternátor je točivý elektrický stroj pracující v generátorickém režimu tedy jako elektrický generátor; přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu.

Nový!!: Elektřina a Alternátor · Vidět víc »

Amplituda

Amplituda sinusové vlny Amplituda (též výkmit či rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny.

Nový!!: Elektřina a Amplituda · Vidět víc »

André-Marie Ampère

André Marie Ampère (20. ledna 1775 Poleymieux – 10. června 1836 Marseille) byl francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.

Nový!!: Elektřina a André-Marie Ampère · Vidět víc »

Anténa

Pokojová anténa Anténní stožár s trojicí antén. Zcela nahoře skládaný dipól stočený do kruhu (všesměrovost) pro příjem rozhlasu v pásmu VKV, vpravo směrová anténa typu Yagi, vlevo dole širokopásmová příčná anténní soustava se čtveřicí celovlnných dipólů Schematická značka antény Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

Nový!!: Elektřina a Anténa · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektřina a Atom · Vidět víc »

Částice

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.). Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium tzv.

Nový!!: Elektřina a Částice · Vidět víc »

Éter (fyzika)

Éter je fyzikální pojem označující hypotetickou všudypřítomnou substanci, v níž se šíří elektromagnetické záření.

Nový!!: Elektřina a Éter (fyzika) · Vidět víc »

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Elektřina a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Cívka

vysokofrekvenční cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.

Nový!!: Elektřina a Cívka · Vidět víc »

Centrální procesorová jednotka

CPU Intel 80486DX2 ze svrchní strany CPU Intel 80486DX2 zespod Centrální procesorová jednotka (zkratka CPU) je v informatice označení základní elektronické součásti v počítači, která umí vykonávat strojové instrukce, ze kterých je tvořen počítačový program a obsluhovat jeho vstupy a výstupy.

Nový!!: Elektřina a Centrální procesorová jednotka · Vidět víc »

Chemická energie

Změna potenciální energie u látek vstupujících do reakce (vlevo) a produktů reakce (vpravo) u exotermické reakce Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb mezi atomy a lze ji uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí.

Nový!!: Elektřina a Chemická energie · Vidět víc »

Coulombův zákon

Fyzikální nákres ke Coulombovu zákonu Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi.

Nový!!: Elektřina a Coulombův zákon · Vidět víc »

Dioda

Typy diod(poslední dole je sestava diod v jednom pouzdře jako dvoucestný/Grätzův můstek) Dioda je elektrotechnická součástka se dvěma elektrodami, označovanými jako anoda a katoda, která se vyznačuje velmi odlišným tvarem voltampérové charakteristiky v závislosti na polaritě přiloženého napětí.

Nový!!: Elektřina a Dioda · Vidět víc »

Disociace molekul

Disociace je rozdělení polárních látek v polárních rozpouštědlech (obvykle voda) na kladně a záporně nabité částice, tedy kationty a anionty.

Nový!!: Elektřina a Disociace molekul · Vidět víc »

Dynamo

Dynamo v muzeu E.A.G Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu.

Nový!!: Elektřina a Dynamo · Vidět víc »

Efektivní hodnota

Efektivní hodnota je statistická hodnota měřící velikost měnící se veličiny.

Nový!!: Elektřina a Efektivní hodnota · Vidět víc »

Elektrárna

atmosféry. Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie.

Nový!!: Elektřina a Elektrárna · Vidět víc »

Elektrická energie

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci.

Nový!!: Elektřina a Elektrická energie · Vidět víc »

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je množství elektrického náboje ve vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálem.

Nový!!: Elektřina a Elektrická kapacita · Vidět víc »

Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Nový!!: Elektřina a Elektrická síla · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Elektřina a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Elektřina a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický generátor

parní turbínou Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou.

Nový!!: Elektřina a Elektrický generátor · Vidět víc »

Elektrický izolant

Elektrické vedení se skleněnými a keramickými izolátory Elektrický izolant je látka, která nevede elektrický proud.

Nový!!: Elektřina a Elektrický izolant · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektřina a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický obvod

Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např.

Nový!!: Elektřina a Elektrický obvod · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Elektřina a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrický přístroj

Elektrický přístroj je speciální zařízení – elektrické zařízení, které může být přímou součástí elektrických obvodů (např. obvodů určených pro rozvod elektrické energie), nebo se jedná o detekční, signalizační či měřící prvky umístěné mimo elektrický obvod.

Nový!!: Elektřina a Elektrický přístroj · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Elektřina a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektřina a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický spotřebič

Elektrický spotřebič v užším významu je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Nový!!: Elektřina a Elektrický spotřebič · Vidět víc »

Elektrický výkon

Wattmetr – přístroj pro měření elektrického výkonu Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času.

Nový!!: Elektřina a Elektrický výkon · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Elektřina a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektrický zdroj

Elektrický zdroj je v elektrotechnice zařízení, které mění elektrickou energii na výstup požadovaného elektrického napětí, proudu a frekvence pro připojený elektrický spotřebič.

Nový!!: Elektřina a Elektrický zdroj · Vidět víc »

Elektrika

Slovo elektrika může označovat.

Nový!!: Elektřina a Elektrika · Vidět víc »

Elektrizace tělesa

Elektrování či elektrizace tělesa je fyzikální proces, při kterém v některém místě tělesa vzniká volný elektrický náboj.

Nový!!: Elektřina a Elektrizace tělesa · Vidět víc »

Elektrodynamika

Elektrodynamika je část fyziky, která se zabývá proměnnými elektrickými a magnetickými poli.

Nový!!: Elektřina a Elektrodynamika · Vidět víc »

Elektrolyt

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud.

Nový!!: Elektřina a Elektrolyt · Vidět víc »

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí Ui a indukovaného proudu v důsledku časové změny magnetického indukčního toku, tj.

Nový!!: Elektřina a Elektromagnetická indukce · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Elektřina a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Elektromagnetické relé

Elektromagnetické relé z automobilu Elektromagnetické relé - schematická značka relé s jedním přepínacím kontaktem Elektromagnetické relé je elektrotechnická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Nový!!: Elektřina a Elektromagnetické relé · Vidět víc »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu.

Nový!!: Elektřina a Elektromagnetismus · Vidět víc »

Elektromotor

Běžné třífázové asynchronní elektromotory Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.

Nový!!: Elektřina a Elektromotor · Vidět víc »

Elektromotorické napětí

Elektromotorické napětí je elektrické napětí, které vytvoří jiná forma energie uložená v elektrickém zdroji přepočtená na jednotkový elektrický náboj.

Nový!!: Elektřina a Elektromotorické napětí · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektřina a Elektron · Vidět víc »

Elektronické knihy na objednávku

EOD - Elektronické knihy na objednávku (anglicky eBooks on Demand) je online služba digitalizace historických knih, které již nejsou chráněny autorským zákonem, tzn.

Nový!!: Elektřina a Elektronické knihy na objednávku · Vidět víc »

Elektronický obvod

křemíkovém plátku. desce plošných spojů. Elektronický obvod se skládá z jednotlivých elektronických součástek, jako jsou rezistory, tranzistory, kondenzátory, induktory a diody propojené vodiči nebo jinými spoji, kterými může téct elektrický proud.

Nový!!: Elektřina a Elektronický obvod · Vidět víc »

Elektronka

Konstrukce triody- katoda (fillament - žhavení, cathode)- mřížka (grid)- anoda (plate, anode)- baňka (envelope) Elektronka je elektrotechnická součástka využívající pro svoji činnost vedení elektrického proudu ve vakuu.

Nový!!: Elektřina a Elektronka · Vidět víc »

Elektrostatická indukce

Elektrostatická indukce je elektrický jev, při kterém se na povrchu tělesa indukuje (vytváří) elektrický náboj přiblížením jiného elektricky nabitého tělesa, proto se označuje jako indukovaný náboj.

Nový!!: Elektřina a Elektrostatická indukce · Vidět víc »

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Nový!!: Elektřina a Elektrostatické pole · Vidět víc »

Elektrotechnická součástka

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech.

Nový!!: Elektřina a Elektrotechnická součástka · Vidět víc »

Elektrotechnika

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá technickými aplikacemi elektromagnetismu, mimo jiné výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení.

Nový!!: Elektřina a Elektrotechnika · Vidět víc »

Elementární částice

Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je částice, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

Nový!!: Elektřina a Elementární částice · Vidět víc »

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) je ústředním orgánem státní správy a byl zřízen dnem 1.

Nový!!: Elektřina a Energetický regulační úřad · Vidět víc »

Energetika

0–500 Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie.

Nový!!: Elektřina a Energetika · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Elektřina a Energie · Vidět víc »

Energie záření

Energie záření (zářivá energie) je energie, kterou do svého okolí vyzařuje zdroj záření.

Nový!!: Elektřina a Energie záření · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Elektřina a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Fotodioda

Schematická značka fotodiody Různá provedení fotodiod Fotodioda je v elektrotechnice typ součástky, která reaguje na osvětlení.

Nový!!: Elektřina a Fotodioda · Vidět víc »

Fotoelektrický jev

Schéma fotoefektu. Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu a následně mohou být emitovány (vyzařovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou.

Nový!!: Elektřina a Fotoelektrický jev · Vidět víc »

Fototranzistor

Fototranzistor Fototranzistor je v elektrotechnice typ polovodičové součástky využívající vnitřní fotoelektrický jev.

Nový!!: Elektřina a Fototranzistor · Vidět víc »

František Křižík

František Křižík (8. července 1847 Plánice – 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) byl český technik, průmyslník a vynálezce.

Nový!!: Elektřina a František Křižík · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Elektřina a Frekvence · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Elektřina a Fyzika · Vidět víc »

Galvanický článek

Galvanický článek je chemický zdroj elektrického napětí.

Nový!!: Elektřina a Galvanický článek · Vidět víc »

Gaussův zákon elektrostatiky

Gaussův zákon elektrostatiky vyjadřuje vztah mezi tokem elektrické intenzity a elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektřina a Gaussův zákon elektrostatiky · Vidět víc »

Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm (16. března 1789 Erlangen – 6. července 1854 Mnichov) byl německý fyzik.

Nový!!: Elektřina a Georg Simon Ohm · Vidět víc »

Hans Christian Ørsted

Oerstedův pokus Hans Christian Ørsted nebo Oersted (14. srpna 1777 Rudkøbing, Langeland – 9. března 1851 Kodaň) byl dánský fyzik, chemik a filosof.

Nový!!: Elektřina a Hans Christian Ørsted · Vidět víc »

Heinrich Rudolf Hertz

Heinrich Rudolf Hertz (22. února 1857 Hamburk – 1. ledna 1894 Bonn) byl německý fyzik, který experimentálně ověřil Maxwellovy a Faradayovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln, a tím odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení.

Nový!!: Elektřina a Heinrich Rudolf Hertz · Vidět víc »

Hendrik Antoon Lorentz

Hendrik Antoon Lorentz (18. července 1853 Arnhem, Nizozemsko – 4. února 1928 Haarlem, Nizozemsko) byl nizozemský fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku z roku 1902.

Nový!!: Elektřina a Hendrik Antoon Lorentz · Vidět víc »

Integrovaný obvod

Paměť EPROM o kapacitě 256 x 8 bitů ze 70. let 20. století Integrovaný obvod (zkratka IO) je moderní elektronická součástka.

Nový!!: Elektřina a Integrovaný obvod · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Elektřina a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Ionizace

Ionizační energie neutrálních prvků. Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont.

Nový!!: Elektřina a Ionizace · Vidět víc »

Jaderná elektrárna

Jaderná elektrárna Three Mile Island v USA, která se stala známou po své havárii. Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp.

Nový!!: Elektřina a Jaderná elektrárna · Vidět víc »

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany (zkratkou EDU, dříve JEDU) je první provozovanou jadernou elektrárnou na území Česka.

Nový!!: Elektřina a Jaderná elektrárna Dukovany · Vidět víc »

Jaderná elektrárna Temelín

Pohled na chladicí věže a budovy JETE Budovy JETE Jaderná elektrárna Temelín, obecně často nazývaná Temelín (zkratkou ETE, dřív taky JETE nebo JET), je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku.

Nový!!: Elektřina a Jaderná elektrárna Temelín · Vidět víc »

James Clerk Maxwell

''Stužka'', první barevná fotografie, 1861 James Clerk Maxwell (13. června 1831 Edinburgh – 5. listopadu 1879 Cambridge) byl skotský všestranný fyzik.

Nový!!: Elektřina a James Clerk Maxwell · Vidět víc »

Jantar

Surový jantar na žule.jpg Jantar je lehká a křehká látka, zvláštní forma uhlíkaté nerostné látky, někdy řazená mezi minerály.

Nový!!: Elektřina a Jantar · Vidět víc »

John Bardeen

John Bardeen (23. května 1908 – 30. ledna 1991) byl americký fyzik a elektrotechnik.

Nový!!: Elektřina a John Bardeen · Vidět víc »

Josef Jungmann

Olšanských hřbitovech Josef Jungmann, někdy také Josef Jakub Jungmann, (16. července 1773 Hudlice – 14. listopadu 1847 Praha) byl český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel.

Nový!!: Elektřina a Josef Jungmann · Vidět víc »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John Thomson (18. prosince 1856 – 30. srpna, 1940) byl anglický experimentální fyzik, který objevil elektron v roce 1897 při studiu elektrické vodivosti plynů, přesněji vlastností katodového záření.

Nový!!: Elektřina a Joseph John Thomson · Vidět víc »

Jouleovo teplo

Jouleovo teplo je teplo, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu.

Nový!!: Elektřina a Jouleovo teplo · Vidět víc »

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony jsou dvě pravidla formulující principy zachování náboje a energie v elektrických obvodech.

Nový!!: Elektřina a Kirchhoffovy zákony · Vidět víc »

Komodita

Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě.

Nový!!: Elektřina a Komodita · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Elektřina a Kondenzátor · Vidět víc »

Konduktivita

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Elektřina a Konduktivita · Vidět víc »

Kvantová elektrodynamika

Kvantová elektrodynamika (anglická zkratka „QED“) je nauka o pohybu elektrických nábojů (nabitých těles) v obecně proměnných elektromagnetických polích.

Nový!!: Elektřina a Kvantová elektrodynamika · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Elektřina a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Lorentzova transformace

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x', y', z', t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S', která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Nový!!: Elektřina a Lorentzova transformace · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Elektřina a Magnet · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Elektřina a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetismus

Magnetické siločáry dlouhého magnetu znázorněné pomocí železných pilin na papíře Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje (nabité částice).

Nový!!: Elektřina a Magnetismus · Vidět víc »

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck (23. dubna 1858 Kiel – 4. října 1947 Göttingen) byl německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie.

Nový!!: Elektřina a Max Planck · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Elektřina a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Mechanická energie

Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn.

Nový!!: Elektřina a Mechanická energie · Vidět víc »

Michael Faraday

Michael Faraday (22. září 1791, Newington, Anglie – 25. srpna 1867) byl anglický chemik a fyzik.

Nový!!: Elektřina a Michael Faraday · Vidět víc »

Mikroprocesor

Mikroprocesor (zkráceně µP či uP) je v informatice označení pro centrální procesorovou jednotku (CPU), která je jako celek integrována do pouzdra jediného integrovaného obvodu nebo nejvýše několika mála integrovaných obvodů.

Nový!!: Elektřina a Mikroprocesor · Vidět víc »

Mobilní telefon

Mobilní telefon Samsung Galaxy Ace Počet uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 Mobilní telefon (hovorově mobil) je elektronické mobilní zařízení, zařízení které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory jako normální telefon, jehož uživatel však není díky použití rádiových vln vázán na místo, kde končí telefonní přípojka.

Nový!!: Elektřina a Mobilní telefon · Vidět víc »

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je s fondem čítajícím přes 1,1 milionu svazků největší knihovnou technické literatury v České republice.

Nový!!: Elektřina a Národní technická knihovna · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Elektřina a Neutron · Vidět víc »

Nikola Tesla

Nikola Tesla (10. července 1856, Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943, New York) byl srbský vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů, dlouhodobě žijící v Americe.

Nový!!: Elektřina a Nikola Tesla · Vidět víc »

Obecná čeština

Obecná čeština je nespisovná forma českého jazyka používaná obvykle v běžné ústní komunikaci.

Nový!!: Elektřina a Obecná čeština · Vidět víc »

Oblouková lampa

Oblouková lampa z detailu Oblouková lampa je intenzivní elektrický světelný zdroj, v němž je světlo vyzařováno elektrickým obloukem hořícím mezi dvěma elektrodami.

Nový!!: Elektřina a Oblouková lampa · Vidět víc »

Ohmův zákon

Ohmův zákon Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.

Nový!!: Elektřina a Ohmův zákon · Vidět víc »

Paralelní zapojení

Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu pod sebou, tzn.

Nový!!: Elektřina a Paralelní zapojení · Vidět víc »

Příkon

Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie dodané za jednotku času.

Nový!!: Elektřina a Příkon · Vidět víc »

Přenosová soustava

Nadzemní vedení velmi vysokého napětí Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám.

Nový!!: Elektřina a Přenosová soustava · Vidět víc »

Přenosové ztráty

Přenosové ztráty (nebo také ztráty v přenosové soustavě) jsou ztráty vzniklé při transportu elektrické energie prostřednictvím přenosové soustavy.

Nový!!: Elektřina a Přenosové ztráty · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Elektřina a Počítač · Vidět víc »

Polarizace

Polarizace označuje obvykle proces odlišování, rozrůzňování do vzájemně odlišných skupin.

Nový!!: Elektřina a Polarizace · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektřina a Polovodič · Vidět víc »

Polovodičová součástka

Polovodičová součástka je elektronická součástka využívající pro svou funkci specifické vlastnosti polovodičů, jako jsou například germanium (Ge) a křemík (Si).

Nový!!: Elektřina a Polovodičová součástka · Vidět víc »

Potenciometr

klasický otočný potenciometr posuvné potenciometry sada odporových trimrů Schematická značka Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič.

Nový!!: Elektřina a Potenciometr · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Elektřina a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Elektřina a Proton · Vidět víc »

Reostat

Laboratorní drátový reostat, zvaný v hantýrce šoupák Reostat je nastavitelný nebo alespoň přepínatelný rezistor.

Nový!!: Elektřina a Reostat · Vidět víc »

Rezistor

Různé druhy rezistorů Rezistor (lidově odpor) je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem.

Nový!!: Elektřina a Rezistor · Vidět víc »

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.

Nový!!: Elektřina a Rozhlas · Vidět víc »

Rozpuštění

Rozpuštění je kniha britského spisovatele C. J. Sansoma, která vyšla v roce 2003.

Nový!!: Elektřina a Rozpuštění · Vidět víc »

Sériové zapojení

Sériové zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu za sebou, tzn.

Nový!!: Elektřina a Sériové zapojení · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Elektřina a Síla · Vidět víc »

Součástka

Součástka, taktéž součást, je předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci mechanismu, přístroje, stroje nebo zařízení.

Nový!!: Elektřina a Součástka · Vidět víc »

Spínač

Různé druhy elektrických spínačů Schématická značka nejjednoduššího typu spínače Spínač je v elektrotechnice a elektronice mechanické zařízení určené k vodivému spojení nebo rozpojení části elektrického obvodu.

Nový!!: Elektřina a Spínač · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Elektřina a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Elektřina a Spin · Vidět víc »

Spisovná čeština

Spisovná čeština je podoba českého jazyka, která je určena pro používání na oficiální úrovni; Spisovná čeština má dvě formy.

Nový!!: Elektřina a Spisovná čeština · Vidět víc »

Statická elektřina

Statická elektřina je označení pro jevy, způsobené nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu.

Nový!!: Elektřina a Statická elektřina · Vidět víc »

Střídavé napětí

Střídavé napětí je takové elektrické napětí, které v čase mění svou polaritu.

Nový!!: Elektřina a Střídavé napětí · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Elektřina a Střídavý proud · Vidět víc »

Stejnosměrný proud

napětí v závislosti na čase je konstantní Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC, je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

Nový!!: Elektřina a Stejnosměrný proud · Vidět víc »

Subatomární částice

Subatomární částice je dříve používané označení skupiny částic menších než atom.

Nový!!: Elektřina a Subatomární částice · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Elektřina a Supravodivost · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Elektřina a Světlo · Vidět víc »

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy.

Nový!!: Elektřina a Tření · Vidět víc »

Telefon

Telefon Siemens s tlačítkovou volbou (po 2000) Veřejné telefonní budky v roce 2015 v Campeche (Mexiko). Telefon (řecky: téle.

Nový!!: Elektřina a Telefon · Vidět víc »

Televizní vysílání

Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku.

Nový!!: Elektřina a Televizní vysílání · Vidět víc »

Televizor

První československý televizor Tesla 4001A z roku 1953. Televizní přijímač čili televizor, často nepřesně nazývaný televize, je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání (obvykle se jedná o zvláštní elektronický přístroj), na kterém lidé sledují televizní vysílání nebo vysílání průmyslové televize.

Nový!!: Elektřina a Televizor · Vidět víc »

Tepelná elektrárna

Elektrárna Prunéřov II spalující hnědé uhlí Geotermální elektrárna Nesjavellir na Islandu Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, tj.

Nový!!: Elektřina a Tepelná elektrárna · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Elektřina a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Elektřina a Teplota · Vidět víc »

Termika

Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.

Nový!!: Elektřina a Termika · Vidět víc »

Termistor

NTC termistor, včetně přívodů Termistor je v elektrotechnice typ součástky, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě.

Nový!!: Elektřina a Termistor · Vidět víc »

Thomas Alva Edison

en ''A Day with Thomas Edison'' (1922) Thomas Alva Edison (11. února 1847, Milan, Ohio, USA – 18. října, 1931 West Orange, New Jersey, USA) byl americký vynálezce a podnikatel.

Nový!!: Elektřina a Thomas Alva Edison · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Elektřina a Tlak · Vidět víc »

Transformátor

Transformátor VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV. Transformátor jednofázový - schematická značka Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Nový!!: Elektřina a Transformátor · Vidět víc »

Tranzistor

Tranzistory Tranzistor je třívrstvá polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN.

Nový!!: Elektřina a Tranzistor · Vidět víc »

Tranzistorový jev

bipolárním tranzistoru NPN s přechodem E–B zapojeném v propustném směru a přechodem B-C zapojeném v závěrném směru. Tranzistorový jev je průchod proudu přes dvojici přechodů C-B a B-E v bipolárním tranzistoru vyvolaný slabším proudem procházejícím druhým přechodem.

Nový!!: Elektřina a Tranzistorový jev · Vidět víc »

Uzemnění

Uzemnění je vodivé spojení určitého místa elektrického rozvodu se zemí.

Nový!!: Elektřina a Uzemnění · Vidět víc »

Valenční elektron

helia se skládá ze 2 protonů, 2 neutronů a 2 elektronů. Elektrony v jeho valenční (jediné) vrstvě jsou elektrony valenční. Elektrony jsou pro názornost zobrazeny jako částice obíhající kolem jádra po konkrétní dráze – orbitu. Valenční elektron je elektron v elektronovém obalu umístěný v energeticky nejvýše položené (tzv. valenční) vrstvě (příp. několika vrstvách).

Nový!!: Elektřina a Valenční elektron · Vidět víc »

Větrná energie

dánském Vendsysselu Větrná energie je obnovitelná energie používaná k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren s využitím proudění větru jako zdroje energie.

Nový!!: Elektřina a Větrná energie · Vidět víc »

Vlnění

Vlnění na povrchu kapaliny Postupné elektromagnetické vlnění Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem.

Nový!!: Elektřina a Vlnění · Vidět víc »

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.

Nový!!: Elektřina a Vodní elektrárna · Vidět víc »

Voltův článek

Voltův článek je primární zdroj stejnosměrného napětí (galvanický článek).

Nový!!: Elektřina a Voltův článek · Vidět víc »

Watthodina

Watthodina (značka Wh) je jednotka energie.

Nový!!: Elektřina a Watthodina · Vidět víc »

Werner von Siemens

Ernst Werner von Siemens (13. prosinec 1816 – 6. prosinec 1892) byl německý vynálezce a průmyslník.

Nový!!: Elektřina a Werner von Siemens · Vidět víc »

William Bradford Shockley

William Bradford Shockley (13. února 1910 – 12. srpna 1989) byl americký fyzik a vynálezce.

Nový!!: Elektřina a William Bradford Shockley · Vidět víc »

William Gilbert

William Gilbert (24. května 1544, Colchester – 30. listopadu 1603, Londýn), byl anglický lékař a vědec.

Nový!!: Elektřina a William Gilbert · Vidět víc »

William Thomson

Thomas Annan: Sir William Thomson, uhlotisk William Thomson (26. června 1824 Belfast – 17. prosince 1907 Netherhall u Largsu (Skotsko), známý spíše pod svým šlechtickým jménem lord Kelvin of Largs, byl skotský fyzik a jeden z nejvýznačnějších fyziků. Do svých deseti let byl vzděláván otcem. S ním pak přešel na univerzitu v Glasgow. V patnácti letech už psal pojednání o vedení tepla. Později studoval v Cambridgi a pak pracoval v Paříži u H. V. Regnaulta, kde se věnoval kalorimetrii. Po návratu byl jmenován profesorem fyziky, kterým byl celkem 53 let (1846-1899). Během svého života sestrojil řadu vynálezů, např. kvadrantový elektroměr, přístroje pro měření elektřiny v atmosféře nebo nový typ buzoly. Je po něm pojmenována jednotka teploty Kelvin a takzvaný Joulův-Thomsonův efekt. Osobně se také podílel na kladení transatlantických kabelů. Za to byl povýšen do šlechtického stavu a materiálně zajištěn.

Nový!!: Elektřina a William Thomson · Vidět víc »

Záření

Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu.

Nový!!: Elektřina a Záření · Vidět víc »

Zářivka

Nejrůznější druhy zářivek. Nahoře jsou dvě kompaktní zářivky, horní určena pro provoz s elektronickým předřadníkem, druhá shora má v patici zapalovač. Dole dvě lineární zářivky různých průměrů. Zápalka je pro porovnání velikosti. Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, která se používá jako zdroj světla.

Nový!!: Elektřina a Zářivka · Vidět víc »

Zkrat

Zkrat na venkovním vedení Zkrat neboli krátké spojení nebo spojení nakrátko (lidově také nazývaný slovem kraťas nebo šlus) je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, neboli stav, kdy v elektrickém obvodu neprochází elektrický proud přes spotřebič, ale přímo od jednoho pólu zdroje k druhému.

Nový!!: Elektřina a Zkrat · Vidět víc »

1800

1800 (MDCCC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Elektřina a 1800 · Vidět víc »

1865

1865 (MDCCCLXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Elektřina a 1865 · Vidět víc »

1897

1897 (MDCCCXCVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektřina a 1897 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Elektřina a 19. století · Vidět víc »

1911

1911 (MCMXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Elektřina a 1911 · Vidět víc »

1932

1932 (MCMXXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektřina a 1932 · Vidět víc »

1947

1947 (MCMXLVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Elektřina a 1947 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Elektřina a 20. století · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »