Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrické pole

Index Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

21 vztahy: Bod, Coulombův zákon, Ekvipotenciální plocha, Elektřina, Elektrická síla, Elektrický náboj, Elektrický potenciál, Elektrický proud, Elektromagnetické pole, Elektrostatické pole, Fyzikální pole, Fyzikální veličina, Intenzita elektrického pole, Konvence, Magnetické pole, Přímka, Rovnoběžky, Siločáry, Stacionární elektrické pole, Umocňování, Vzdálenost.

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Elektrické pole a Bod · Vidět víc »

Coulombův zákon

Fyzikální nákres ke Coulombovu zákonu Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi.

Nový!!: Elektrické pole a Coulombův zákon · Vidět víc »

Ekvipotenciální plocha

Množina všech bodů potenciálového pole, které se vyznačují stejným potenciálem, tzn. V.

Nový!!: Elektrické pole a Ekvipotenciální plocha · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Elektrické pole a Elektřina · Vidět víc »

Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Nový!!: Elektrické pole a Elektrická síla · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektrické pole a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Elektrické pole a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrické pole a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Elektrické pole a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Nový!!: Elektrické pole a Elektrostatické pole · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Elektrické pole a Fyzikální pole · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Elektrické pole a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Elektrické pole a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Konvence

Konvence (přes francouzštinu z latinského, shromáždění, dohoda) může být.

Nový!!: Elektrické pole a Konvence · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Elektrické pole a Magnetické pole · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Elektrické pole a Přímka · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Elektrické pole a Rovnoběžky · Vidět víc »

Siločáry

železných pilin na papíře Siločáry silového pole jsou myšlené čáry, které představují směr silového působení v různých bodech prostoru.

Nový!!: Elektrické pole a Siločáry · Vidět víc »

Stacionární elektrické pole

Stacionární elektrické pole je elektrické pole, které je tvořeno zejména nepohybujícími se elektrickými náboji.

Nový!!: Elektrické pole a Stacionární elektrické pole · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Elektrické pole a Umocňování · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Elektrické pole a Vzdálenost · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »