Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrický izolant

Index Elektrický izolant

Elektrické vedení se skleněnými a keramickými izolátory Elektrický izolant je látka, která nevede elektrický proud.

71 vztahy: Atom, Azbest, Chlor, Dřevo, Dichlordifluormethan, Dielektrická pevnost, Dielektrikum, Dusík, Elektřina, Elektrický náboj, Elektrický potenciál, Elektrický proud, Elektrický proud v kapalinách, Elektrický proud v pevných látkách, Elektrický proud v plynech, Elektrizace tělesa, Ester, Fluor, Fluorid sírový, Fosgen, Frekvence, Freon, Glycerol, Hedvábí, Inertní plyny, Ionizovaný plyn, Izolátor, Jantar, Jed, Kalafuna, Koaxiální kabel, Kondenzátor, Konduktivita, Kopál, Kyselina chlorovodíková, Kyselina fluorovodíková, Laser, Látka, Mastná kyselina, Megmet, Minerální olej, Olej, Oxid uhličitý, Papír, Plast, Plyn, Polovodič, Polybuten, Porcelán, Pryskyřice, ..., Reaktoplast, Redoxní reakce, Relativní permitivita, Rentgenové záření, Ropa, Silikonový olej, Sklo, Slída, Svařování, Tepelná vodivost, Tepelný izolant, Termoplast, Termoplastický elastomer, Transformátor, Uhlík, Uhlovodíky, Vakuum, Výbojka, Vlnovod, Vodík, Vzduch. Rozbalte index (21 více) »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektrický izolant a Atom · Vidět víc »

Azbest

Azbest (dříve psáno asbest, česky osinek, z řec. ασβεστος, volně „nezničitelný“) – souborné označení různých vláknitých silikátů, jejichž společným znakem je spřádatelnost vláken, žáruvzdornost a poměrná chemická stálost.

Nový!!: Elektrický izolant a Azbest · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Elektrický izolant a Chlor · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Elektrický izolant a Dřevo · Vidět víc »

Dichlordifluormethan

Dichlordifluormethan CCl2F2, známý také jako Freon 12, je halogenderivát methanu patřící mezi freony.

Nový!!: Elektrický izolant a Dichlordifluormethan · Vidět víc »

Dielektrická pevnost

Dielektrická pevnost je fyzikální pojem vyjadřující odolnost materiálů vůči elektrickému poli.

Nový!!: Elektrický izolant a Dielektrická pevnost · Vidět víc »

Dielektrikum

Dielektrikum je i obyčejný papír (přesněji celulóza), ale pro zlepšení dielektrických vlastností se napouští různými látkami, např. pryskyřicemi Dielektrikum je látka (většinou izolant), která má schopnost polarizace (tedy být polarizována).

Nový!!: Elektrický izolant a Dielektrikum · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Elektrický izolant a Dusík · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektřina · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách je možný jen tehdy, vyskytují-li se v kapalině volné částice s elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický proud v kapalinách · Vidět víc »

Elektrický proud v pevných látkách

Elektrický proud v pevných látkách může protékat, ale nemusí.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický proud v pevných látkách · Vidět víc »

Elektrický proud v plynech

Elektrický oblouk mezi dvěma elektrodami Elektrický proud v plynech se za normálních podmínek nevyskytuje, ale může se vyskytovat za zvláštních podmínek.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrický proud v plynech · Vidět víc »

Elektrizace tělesa

Elektrování či elektrizace tělesa je fyzikální proces, při kterém v některém místě tělesa vzniká volný elektrický náboj.

Nový!!: Elektrický izolant a Elektrizace tělesa · Vidět víc »

Ester

Ženské vlastní jméno Ester může pocházet ze staroperského stāra (novopersky setāra znamenající "hvězda") či může být odvozeninou jména babylonské bohyně lásky Ištar.

Nový!!: Elektrický izolant a Ester · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Elektrický izolant a Fluor · Vidět víc »

Fluorid sírový

Fluorid sírový (též hexafluorid síry, někdy označovaný podle vzorce SF6) je bezbarvá, plynná, anorganická chemická látka se vzorcem SF6.

Nový!!: Elektrický izolant a Fluorid sírový · Vidět víc »

Fosgen

Fosgen, nazývaný též dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než chlor.

Nový!!: Elektrický izolant a Fosgen · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Elektrický izolant a Frekvence · Vidět víc »

Freon

Freony je komerční označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu chlor-fluorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor.

Nový!!: Elektrický izolant a Freon · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Elektrický izolant a Glycerol · Vidět víc »

Hedvábí

Termín hedvábí se v češtině v minulosti (v odborné literatuře až do konce minulého století) používal a zčásti stále ještě používá pro všechna „nekonečně“ dlouhá textilní vlákna, ke kterým patří jak přírodní hedvábí, tak i umělé výrobky podobného tvaru..

Nový!!: Elektrický izolant a Hedvábí · Vidět víc »

Inertní plyny

brambůrků napuštěný ochrannou atmosférou z inertních plynů Inertní plyny (neboli netečné plyny) jsou plyny za daných podmínek nepodléhající chemickým reakcím.

Nový!!: Elektrický izolant a Inertní plyny · Vidět víc »

Ionizovaný plyn

Ionizací plynu vzniká ionizovaný plyn.

Nový!!: Elektrický izolant a Ionizovaný plyn · Vidět víc »

Izolátor

Izolátor Izolátor je elektrotechnická součástka, mechanický díl vyrobený z izolantu (elektricky nevodivého materiálu), který slouží k vzájemnému elektrickému oddělení (odizolování) konstrukčních částí elektrických zařízení o rozdílném napětí.

Nový!!: Elektrický izolant a Izolátor · Vidět víc »

Jantar

Surový jantar na žule.jpg Jantar je lehká a křehká látka, zvláštní forma uhlíkaté nerostné látky, někdy řazená mezi minerály.

Nový!!: Elektrický izolant a Jantar · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Elektrický izolant a Jed · Vidět víc »

Kalafuna

Váleček kalafuny pro houslisty používaný k pájení Kalafuna je destilační zbytek z pryskyřice borovic nebo získávaný při výrobě buničiny.

Nový!!: Elektrický izolant a Kalafuna · Vidět víc »

Koaxiální kabel

Koaxiální kabel RG-59 A - PlášťB - Vodivé opleteníC - DielektrikumD - Vnitřní vodič Koaxiální kabel (zkráceně koax) je souosý elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním.

Nový!!: Elektrický izolant a Koaxiální kabel · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Elektrický izolant a Kondenzátor · Vidět víc »

Konduktivita

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Elektrický izolant a Konduktivita · Vidět víc »

Kopál

Kopál z Madagaskaru Kopál je recentní nebo subfosilní tvrdá pryskyřice některých dřevin, zejména z rodu Copaifera (čeleď bobovité), ve středoamerických kulturách užívaná jako kadidlo a dříve také k výrobě laků.

Nový!!: Elektrický izolant a Kopál · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Elektrický izolant a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn.

Nový!!: Elektrický izolant a Kyselina fluorovodíková · Vidět víc »

Laser

Helium-neonový laser Červený (660 & 635 nm), zelený (532 & 520 nm) a modrofialový (445 & 405 nm) laser Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření') je optický zdroj elektromagnetického záření tj.

Nový!!: Elektrický izolant a Laser · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Elektrický izolant a Látka · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Elektrický izolant a Mastná kyselina · Vidět víc »

Megmet

Megmet je obchodní název fy Metra Blansko pro měřicí přístroj na měření velkých (izolačních) odporů (druh megaohmmetru).

Nový!!: Elektrický izolant a Megmet · Vidět víc »

Minerální olej

Láhev minerálního oleje jak se prodává v USA Minerální olej (též ropný olej) je jedním z produktů frakční destilace ropy.

Nový!!: Elektrický izolant a Minerální olej · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Elektrický izolant a Olej · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Elektrický izolant a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Elektrický izolant a Papír · Vidět víc »

Plast

hračky z plastu Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů.

Nový!!: Elektrický izolant a Plast · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Elektrický izolant a Plyn · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektrický izolant a Polovodič · Vidět víc »

Polybuten

Polybuten (polybutylen) a polyisobutylen jsou kapalné oligomery nebo polymery široce používané jako plastifikátory pro polymery s vysokou molekulovou hmotností, jako je například polyethylen.

Nový!!: Elektrický izolant a Polybuten · Vidět víc »

Porcelán

Porcelánový talíř, tzv. „cibulák“ Porcelán (zastarale též porculán) je keramická hmota, vzniká vypálením keramického těsta tvořeného směsí kaolinu, ostřiva a taviva.

Nový!!: Elektrický izolant a Porcelán · Vidět víc »

Pryskyřice

Pryskyřice vytékající z borovice Hmyz zalitý v kapce pryskyřice ''Protium Sp.” Pryskyřice (lidově smola, smůla) je výměšek, který produkuje řada rostlin, zejména jehličnatých stromů a obsahující zejména uhlovodíky.

Nový!!: Elektrický izolant a Pryskyřice · Vidět víc »

Reaktoplast

Reaktoplasty (dříve termosety, duromery, duroplasty) jsou zesíťované polymery, které vytvářejí prostorovou trojrozměrnou síť.

Nový!!: Elektrický izolant a Reaktoplast · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Elektrický izolant a Redoxní reakce · Vidět víc »

Relativní permitivita

Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je v elektrotechnice bezrozměrná veličina vyjadřující podíl absolutní permitivity daného materiálu a permitivity vakua.

Nový!!: Elektrický izolant a Relativní permitivita · Vidět víc »

Rentgenové záření

Rentgenový snímek ulity Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.

Nový!!: Elektrický izolant a Rentgenové záření · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Elektrický izolant a Ropa · Vidět víc »

Silikonový olej

Silikonové oleje (polymerizované siloxany) jsou křemíkové analogy uhlíkových organických sloučenin a mohou tvořit (relativně) dlouhé a složité molekuly založené na křemíku namísto uhlíku.

Nový!!: Elektrický izolant a Silikonový olej · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Elektrický izolant a Sklo · Vidět víc »

Slída

Detail slídy – muskovit Slída je označení pro velmi širokou skupinu minerálů patřících mezi hlinitokřemičitany.

Nový!!: Elektrický izolant a Slída · Vidět víc »

Svařování

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí.

Nový!!: Elektrický izolant a Svařování · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Elektrický izolant a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Tepelný izolant

Kamenná vata (vlna) Cihly s dutinami Tepelný izolant je látka, která špatně vede teplo, tzn.

Nový!!: Elektrický izolant a Tepelný izolant · Vidět víc »

Termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně.

Nový!!: Elektrický izolant a Termoplast · Vidět víc »

Termoplastický elastomer

Termoplastické elastomery se používají jako náhrada termoplastů a vulkanizovaných kaučuků.

Nový!!: Elektrický izolant a Termoplastický elastomer · Vidět víc »

Transformátor

Transformátor VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV. Transformátor jednofázový - schematická značka Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Nový!!: Elektrický izolant a Transformátor · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Elektrický izolant a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Elektrický izolant a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Elektrický izolant a Vakuum · Vidět víc »

Výbojka

Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky.

Nový!!: Elektrický izolant a Výbojka · Vidět víc »

Vlnovod

Obdélníkový vlnovod Vlnovod je přípravek pro přenos elektromagnetických vln, který má libovolný tvar průřezu.

Nový!!: Elektrický izolant a Vlnovod · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Elektrický izolant a Vodík · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Elektrický izolant a Vzduch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektrická izolace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »