Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrický náboj

Index Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

55 vztahy: Analogie, Angličtina, Aniont, Atom, Bodová částice, Celé číslo, Coulomb, Coulombův zákon, Dielektrikum, Elektrická síla, Elektrické pole, Elektrický proud, Elektrický vodič, Elektrizace tělesa, Elektromagnetismus, Elektrometr, Elektron, Elektroskop, Elektrostatické pole, Elektrostatika, Elementární částice, Elementární náboj, Experiment, Fyzika, Fyzikální jednotka, Fyzikální pole, Fyzikální veličina, Gravitace, Hadron, Hmotný bod, Hmotnost, Interakce, Invariance, Ion, Kationt, Kladné a záporné číslo, Konstanta, Konvence, Kvantová fyzika, Kvark, Látka, Lepton, Magnetické pole, Měřicí přístroj, Mechanický pohyb, Mechanika, Nula, Proton, Rychlost, Sčítání, ..., Skalár, Soustava SI, Těleso, Teorie relativity, Vztažná soustava. Rozbalte index (5 více) »

Analogie

Analogie (řec. αναλογία, podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat.

Nový!!: Elektrický náboj a Analogie · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Elektrický náboj a Angličtina · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Elektrický náboj a Aniont · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektrický náboj a Atom · Vidět víc »

Bodová částice

Bodová částice je idealizovaný objekt, se kterým se lze často setkat ve fyzice.

Nový!!: Elektrický náboj a Bodová částice · Vidět víc »

Celé číslo

Celá čísla se skládají z přirozených čísel (1, 2, 3, …), nuly (0) a záporných celých čísel (-1, -2, -3, …).

Nový!!: Elektrický náboj a Celé číslo · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Elektrický náboj a Coulomb · Vidět víc »

Coulombův zákon

Fyzikální nákres ke Coulombovu zákonu Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi.

Nový!!: Elektrický náboj a Coulombův zákon · Vidět víc »

Dielektrikum

Dielektrikum je i obyčejný papír (přesněji celulóza), ale pro zlepšení dielektrických vlastností se napouští různými látkami, např. pryskyřicemi Dielektrikum je látka (většinou izolant), která má schopnost polarizace (tedy být polarizována).

Nový!!: Elektrický náboj a Dielektrikum · Vidět víc »

Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrická síla · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektrizace tělesa

Elektrování či elektrizace tělesa je fyzikální proces, při kterém v některém místě tělesa vzniká volný elektrický náboj.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrizace tělesa · Vidět víc »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektromagnetismus · Vidět víc »

Elektrometr

Popis hlavních částí elektrometru. Kovová deska, prstenec z izolantu, kovová skříňka, nehybná kovová tyčka, kovová otáčivá ručička, jednotka, stupnice, stojan z izolantu. Elektrometr je měřící přístroj, který měří elektrický náboj nebo rozdíl potenciálů.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrometr · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektron · Vidět víc »

Elektroskop

Elektroskop se zlatými lístky Elektroskop je druh elektrometru, přístroje, který slouží k indikaci a měření elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektroskop · Vidět víc »

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrostatické pole · Vidět víc »

Elektrostatika

Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles.

Nový!!: Elektrický náboj a Elektrostatika · Vidět víc »

Elementární částice

Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je částice, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

Nový!!: Elektrický náboj a Elementární částice · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Elektrický náboj a Elementární náboj · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Elektrický náboj a Experiment · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Elektrický náboj a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Elektrický náboj a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Elektrický náboj a Fyzikální pole · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Elektrický náboj a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Elektrický náboj a Gravitace · Vidět víc »

Hadron

Srážka a vznik hadronu v podobě simulace Hadron je složená silně interagující subatomární částice (menší než atom).

Nový!!: Elektrický náboj a Hadron · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Elektrický náboj a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Elektrický náboj a Hmotnost · Vidět víc »

Interakce

Interakce může být:;fyzika.

Nový!!: Elektrický náboj a Interakce · Vidět víc »

Invariance

Invariance (neměnnost) je označení pro situaci, v níž jsou jisté objekty neměnné při určitých událostech.

Nový!!: Elektrický náboj a Invariance · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Elektrický náboj a Ion · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Elektrický náboj a Kationt · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Elektrický náboj a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Elektrický náboj a Konstanta · Vidět víc »

Konvence

Konvence (přes francouzštinu z latinského, shromáždění, dohoda) může být.

Nový!!: Elektrický náboj a Konvence · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Elektrický náboj a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvark

Proton složený ze dvou „u“ kvarků a jednoho „d“ kvarku Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (tedy například protony a neutrony).

Nový!!: Elektrický náboj a Kvark · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Elektrický náboj a Látka · Vidět víc »

Lepton

Ve fyzice je lepton částice, na kterou nepůsobí silná jaderná síla (silná interakce).

Nový!!: Elektrický náboj a Lepton · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Elektrický náboj a Magnetické pole · Vidět víc »

Měřicí přístroj

Posuvné měřítko Čítač frekvence Měřicí přístroje a jednoduchá měřidla slouží k zjišťování hodnot fyzikálních či chemických vlastností nejrůznějších předmětů, látek, procesů nebo prostředí.

Nový!!: Elektrický náboj a Měřicí přístroj · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Elektrický náboj a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Elektrický náboj a Mechanika · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Elektrický náboj a Nula · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Elektrický náboj a Proton · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Elektrický náboj a Rychlost · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Elektrický náboj a Sčítání · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Elektrický náboj a Skalár · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Elektrický náboj a Soustava SI · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Elektrický náboj a Těleso · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Elektrický náboj a Teorie relativity · Vidět víc »

Vztažná soustava

Dvě různé soustavy a pozorování jednoho objektu. Vztažná (nebo také referenční) soustava je zvolená skupina těles (příp. i jediné vztažné těleso), které jsou vzájemně v klidu, anebo zadaném či známém vzájemném pohybu.

Nový!!: Elektrický náboj a Vztažná soustava · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bodový elektrický náboj, Bodový náboj, Elektricky nabité těleso, Elektricky neutrální těleso, Elektrické náboje, Nabité těleso, Neutrální náboj, Neutrální těleso, Neutrální částice, Polarizační elektrický náboj, Polarizační náboj, Volný elektrický náboj, Volný náboj, Vázaný elektrický náboj, Vázaný náboj, Zákon zachování elektrického náboje, Zákon zachování náboje.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »