Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrický proud

Index Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

55 vztahy: Ampér, Ampérův zákon, Ampérmetr, Amplituda, Elektrická síla, Elektrické napětí, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický obvod, Elektrický proud, Elektrický spotřebič, Elektrický vodič, Elektrický zdroj, Elektrolyt, Elektron, Elektrostatika, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Intenzita elektrického pole, Intenzita magnetického pole, Ion, James Clerk Maxwell, Kovy, Kruh, Limita, Magnetické pole, Magnetizace (veličina), Maxwellovy rovnice, Metr, Náboj, Nekonečno, Newton, Nosič náboje, Obsah, Perioda (fyzika), Plazma, Plyn, Polovodič, Rovnice kontinuity, Rovnoběžky, Síla, Sinus, Skalár, Skin efekt, Soustava SI, Stacionární magnetické pole, Střídavý proud, Střední hodnota, Stejnosměrný proud, Tok, ..., Vakuum, Van de Graaffův generátor, Vektor, Vodič, Vzdálenost. Rozbalte index (5 více) »

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Elektrický proud a Ampér · Vidět víc »

Ampérův zákon

pravidla pravé ruky. Ampérův zákon celkového proudu (někdy psáno jako Ampèrův) je fundamentálním vztahem popisujícím magnetické pole a jeho vztah k elektrickému proudu, kterým je vytvářené.

Nový!!: Elektrický proud a Ampérův zákon · Vidět víc »

Ampérmetr

Starší ampérmetr s nulou uprostřed stupnice Ampérmetr je zařízení k měření velikosti protékajícího elektrického proudu, který je na ukazateli přístroje vyjádřen v ampérech.

Nový!!: Elektrický proud a Ampérmetr · Vidět víc »

Amplituda

Amplituda sinusové vlny Amplituda (též výkmit či rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny.

Nový!!: Elektrický proud a Amplituda · Vidět víc »

Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Nový!!: Elektrický proud a Elektrická síla · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Elektrický proud a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický obvod

Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický obvod · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický spotřebič

Elektrický spotřebič v užším významu je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický spotřebič · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektrický zdroj

Elektrický zdroj je v elektrotechnice zařízení, které mění elektrickou energii na výstup požadovaného elektrického napětí, proudu a frekvence pro připojený elektrický spotřebič.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrický zdroj · Vidět víc »

Elektrolyt

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrolyt · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektrický proud a Elektron · Vidět víc »

Elektrostatika

Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles.

Nový!!: Elektrický proud a Elektrostatika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Elektrický proud a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Elektrický proud a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Elektrický proud a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Intenzita magnetického pole

Intenzita magnetického pole je vektorová veličina popisující míru silových účinků magnetického pole.

Nový!!: Elektrický proud a Intenzita magnetického pole · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Elektrický proud a Ion · Vidět víc »

James Clerk Maxwell

''Stužka'', první barevná fotografie, 1861 James Clerk Maxwell (13. června 1831 Edinburgh – 5. listopadu 1879 Cambridge) byl skotský všestranný fyzik.

Nový!!: Elektrický proud a James Clerk Maxwell · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Elektrický proud a Kovy · Vidět víc »

Kruh

Kruh Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí.

Nový!!: Elektrický proud a Kruh · Vidět víc »

Limita

náhled Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti nebo funkce blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Elektrický proud a Limita · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Elektrický proud a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetizace (veličina)

Magnetizace (někdy také nazývána magnetická polarizace (stejně jako odlišná veličina níže) nebo hustota magnetického dipólového momentu) je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli.

Nový!!: Elektrický proud a Magnetizace (veličina) · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Elektrický proud a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Elektrický proud a Metr · Vidět víc »

Náboj

Náboj může mít řadu různých významů.

Nový!!: Elektrický proud a Náboj · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Elektrický proud a Nekonečno · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Elektrický proud a Newton · Vidět víc »

Nosič náboje

Nosič náboje je ve fyzice volná částice přenášející elektrický náboj, zejména částice nesoucí elektrický proud v elektrických vodičích.

Nový!!: Elektrický proud a Nosič náboje · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Elektrický proud a Obsah · Vidět víc »

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje.

Nový!!: Elektrický proud a Perioda (fyzika) · Vidět víc »

Plazma

Slunci Plazmastřední rod; 2.

Nový!!: Elektrický proud a Plazma · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Elektrický proud a Plyn · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektrický proud a Polovodič · Vidět víc »

Rovnice kontinuity

Rovnice kontinuity je ve fyzice velmi důležitou rovnicí vyjadřující zákon zachování nějaké veličiny pomocí jejího prostoročasového rozložení (zpravidla v diferenciálním tvaru).

Nový!!: Elektrický proud a Rovnice kontinuity · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Elektrický proud a Rovnoběžky · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Elektrický proud a Síla · Vidět víc »

Sinus

Graf funkce sinus - sinusoida Sinus je goniometrická funkce.

Nový!!: Elektrický proud a Sinus · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Elektrický proud a Skalár · Vidět víc »

Skin efekt

Ilustrace skin efektu. Skin efekt (povrchový jev) je fyzikální děj, při kterém dochází k vytlačování elektrického proudu k povrchu vodiče.

Nový!!: Elektrický proud a Skin efekt · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Elektrický proud a Soustava SI · Vidět víc »

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění.

Nový!!: Elektrický proud a Stacionární magnetické pole · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Elektrický proud a Střídavý proud · Vidět víc »

Střední hodnota

Střední hodnota je nejznámější míra polohy ve statistice.

Nový!!: Elektrický proud a Střední hodnota · Vidět víc »

Stejnosměrný proud

napětí v závislosti na čase je konstantní Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC, je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého.

Nový!!: Elektrický proud a Stejnosměrný proud · Vidět víc »

Tok

Tok může být.

Nový!!: Elektrický proud a Tok · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Elektrický proud a Vakuum · Vidět víc »

Van de Graaffův generátor

Van de Graaffův generátor Van de Graaffův generátor je elektrostatický stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí.

Nový!!: Elektrický proud a Van de Graaffův generátor · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Elektrický proud a Vektor · Vidět víc »

Vodič

Vodič je slovo, které se užívá ve více významech.

Nový!!: Elektrický proud a Vodič · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Elektrický proud a Vzdálenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektrický pohyb, Kondukční elektrický proud, Kondukční proud, Konvekční elektrický proud, Maxwellův elektrický proud, Maxwellův proud, Nestacionární elektrický proud, Objemový elektrický proud, Okamžitý elektrický proud, Plošný elektrický proud, Polarizační elektrický proud, Polarizační proud, Posuvný elektrický proud, Posuvný proud, Průměrný elektrický proud, Stacionární elektrický proud, Vodivostní elektrický proud, Vodivostní proud, Volný elektrický proud, Volný proud, Vázaný elektrický proud, Vázaný proud.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »