Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektrický vodič

Index Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

35 vztahy: Absolutní nula, Délka, Elektřina, Elektrická energie, Elektrická vodivost, Elektrický náboj, Elektrický obvod, Elektrický odpor, Elektrický proud, Elektrický proud v pevných látkách, Elektrolyt, Elektron, Elektrotechnická součástka, Grafit, Hliník, Ion, Jouleovo teplo, Kabel, Konduktivita, Konstantan, Látka, Měď, Nikelin, Obsah, Polovodič, Rezistivita, Stříbro, Supravodivost, Teplo, Teplota, Teplotní součinitel elektrického odporu, Termika, Uhlík, Vodič (elektrotechnický výrobek), Zlato.

Absolutní nula

Absolutní nula je hypotetický stav látky, ve které se zastaví veškerý tepelný pohyb částic.

Nový!!: Elektrický vodič a Absolutní nula · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Elektrický vodič a Délka · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektřina · Vidět víc »

Elektrická energie

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrická energie · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický obvod

Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrický obvod · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický proud v pevných látkách

Elektrický proud v pevných látkách může protékat, ale nemusí.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrický proud v pevných látkách · Vidět víc »

Elektrolyt

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrolyt · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektron · Vidět víc »

Elektrotechnická součástka

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech.

Nový!!: Elektrický vodič a Elektrotechnická součástka · Vidět víc »

Grafit

Grafit (Werner, 1789), chemický vzorec C, je šesterečný minerál.

Nový!!: Elektrický vodič a Grafit · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Elektrický vodič a Hliník · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Elektrický vodič a Ion · Vidět víc »

Jouleovo teplo

Jouleovo teplo je teplo, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu.

Nový!!: Elektrický vodič a Jouleovo teplo · Vidět víc »

Kabel

Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm.

Nový!!: Elektrický vodič a Kabel · Vidět víc »

Konduktivita

Konduktivita (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost látky dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Elektrický vodič a Konduktivita · Vidět víc »

Konstantan

Konstantan je slitina mědi a niklu v poměru obvykle 55 % mědi a 45 % niklu.

Nový!!: Elektrický vodič a Konstantan · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Elektrický vodič a Látka · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Elektrický vodič a Měď · Vidět víc »

Nikelin

Nikelin je slitina mědi, niklu a manganu v poměru Cu67Ni30Mn3.

Nový!!: Elektrický vodič a Nikelin · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Elektrický vodič a Obsah · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektrický vodič a Polovodič · Vidět víc »

Rezistivita

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud.

Nový!!: Elektrický vodič a Rezistivita · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Elektrický vodič a Stříbro · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Elektrický vodič a Supravodivost · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Elektrický vodič a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Elektrický vodič a Teplota · Vidět víc »

Teplotní součinitel elektrického odporu

Odpor elektrických vodičů s rostoucí teplotou stoupá, teplotní součinitel odporu má kladnou hodnotu.

Nový!!: Elektrický vodič a Teplotní součinitel elektrického odporu · Vidět víc »

Termika

Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.

Nový!!: Elektrický vodič a Termika · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Elektrický vodič a Uhlík · Vidět víc »

Vodič (elektrotechnický výrobek)

Izolovaný elektrický vodič Vodič je v elektrotechnice název výrobku na základě elektricky vodivého materiálu, který slouží k přenosu elektrického proudu a napětí.

Nový!!: Elektrický vodič a Vodič (elektrotechnický výrobek) · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Elektrický vodič a Zlato · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »