Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektron

Index Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

82 vztahy: Amplituda pravděpodobnosti, Antičástice, Atom, Atomové jádro, Atomový orbital, Částice, Bohrův magneton, Bohrův model atomu, Chemická vazba, Chemie, Coulomb, Dipólový moment, Diracova rovnice, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický proud, Elektromagnetismus, Elektronová konfigurace, Elektronový obal, Elementární částice, Elementární náboj, Energie, Erwin Schrödinger, Fermiho–Diracovo rozdělení, Fermion, Foton, Generace (částice), George Johnstone Stoney, Hlavní kvantové číslo, Hmota, Hmotnost, Ion, Jantar, Joseph John Thomson, Joule, Katodová trubice, Katodové záření, Kilogram, Klidová hmotnost, Kvantová fyzika, Kvantová mechanika, Kvantové číslo, Len, Lepton, Leptonové číslo, Magnetické kvantové číslo, Magnetické pole, Magnetický moment, Max Born, Metr, ..., Moment hybnosti, Neutrino, Neutron, Niels Bohr, Paul Dirac, Pauliho vylučovací princip, Planeta, Polovodič, Pozitron, Pravděpodobnost, Proton, Richard Laming, Rok, Silná interakce, Slabá interakce, Slunce, Spin, Střední doba života, Subatomární částice, Supersymetrie, Teorie relativity, Termoemise, Tesla, Thalés z Milétu, Vedlejší kvantové číslo, Vodík, William Gilbert, 1897, 1911, 1913, 1915, 1926. Rozbalte index (32 více) »

Amplituda pravděpodobnosti

Amplituda pravděpodobnosti je v kvantové mechanice komplexní číslo přiřazené neurčitému nebo neznámému procesu nebo veličině.

Nový!!: Elektron a Amplituda pravděpodobnosti · Vidět víc »

Antičástice

V částicové fyzice pro každou částici existuje antičástice, což je částice, která má stejnou hmotnost jako částice, ale hodnoty jiných charakteristik mají opačné znaménko, např.

Nový!!: Elektron a Antičástice · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektron a Atom · Vidět víc »

Atomové jádro

helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum.

Nový!!: Elektron a Atomové jádro · Vidět víc »

Atomový orbital

Atomové a molekulové orbitaly Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.

Nový!!: Elektron a Atomový orbital · Vidět víc »

Částice

Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, spinem, chemickou reaktivností, dobou života, aj.). Studiem částic ve fyzice se zabývá především fyzika částic, která se zaměřuje především na studium tzv.

Nový!!: Elektron a Částice · Vidět víc »

Bohrův magneton

Bohrův magneton (symbol \mu_) je konstanta z fyziky částic.

Nový!!: Elektron a Bohrův magneton · Vidět víc »

Bohrův model atomu

Bohrův model atomu je model atomu, který vytvořil v roce 1913 dánský fyzik Niels Bohr.

Nový!!: Elektron a Bohrův model atomu · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Elektron a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Elektron a Chemie · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Elektron a Coulomb · Vidět víc »

Dipólový moment

Dipólový moment (přesněji elektrický dipólový moment) je vektorová veličina popisující nesymetrické rozdělení elektrického náboje, např.

Nový!!: Elektron a Dipólový moment · Vidět víc »

Diracova rovnice

Diracova rovnice je kvantová relativistická rovnice, popisující chování hmotných částic se spinem ½. Popisuje například chování elektronu – to bylo Diracovou motivací k sestavení rovnice.

Nový!!: Elektron a Diracova rovnice · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Elektron a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektron a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektron a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu.

Nový!!: Elektron a Elektromagnetismus · Vidět víc »

Elektronová konfigurace

Atomové a molekulové orbitaly Elektronová konfigurace popisuje uspořádání elektronů uvnitř elektronového obalu.

Nový!!: Elektron a Elektronová konfigurace · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Elektron a Elektronový obal · Vidět víc »

Elementární částice

Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je částice, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

Nový!!: Elektron a Elementární částice · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Elektron a Elementární náboj · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Elektron a Energie · Vidět víc »

Erwin Schrödinger

Busta Schrödingera - univerzita ve Vídni Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12. srpna 1887 Vídeň – 4. ledna 1961 Vídeň) byl rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, který se proslavil především formulací nerelativistické vlnové rovnice pro popis hmotných částic, kterou na jeho počest nazýváme Schrödingerova rovnice.

Nový!!: Elektron a Erwin Schrödinger · Vidět víc »

Fermiho–Diracovo rozdělení

Porovnání průběhu funkcí odpovídajících Boseho-Einsteinovu resp. Fermi-Diracovu rozdělení Fermiho-Diracovo rozdělenív závislosti na teplotě Fermiovo-Diracovo rozdělení popisuje ve statistické fyzice systémy složené z fermionů, tedy částic s antisymetrickou vlnovou funkcí a poločíselným spinem.

Nový!!: Elektron a Fermiho–Diracovo rozdělení · Vidět víc »

Fermion

Fermiony jsou částice pojmenované podle italského fyzika Enrica Fermiho (proto bývají někdy také označovány jako Fermiho částice), které mají poločíselný spin (1/2, 3/2, 5/2, …, v jednotkách Planckovy konstanty vydělené 2π).

Nový!!: Elektron a Fermion · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Elektron a Foton · Vidět víc »

Generace (částice)

Generace (též rodina) je oddíl elementárních částic látky, obsahující po jedné částici každého typu z hlediska elektrického náboje.

Nový!!: Elektron a Generace (částice) · Vidět víc »

George Johnstone Stoney

George Johnstone Stoney (15. února 1826 – 5. července 1911) byl irský fyzik.

Nový!!: Elektron a George Johnstone Stoney · Vidět víc »

Hlavní kvantové číslo

Hlavní kvantové číslo (značené n) je v kvantové mechanice jedno ze čtyř kvantových čísel přiřazených každému elektronu v atomu k popisu stavu elektronu.

Nový!!: Elektron a Hlavní kvantové číslo · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Elektron a Hmota · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Elektron a Hmotnost · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Elektron a Ion · Vidět víc »

Jantar

Surový jantar na žule.jpg Jantar je lehká a křehká látka, zvláštní forma uhlíkaté nerostné látky, někdy řazená mezi minerály.

Nový!!: Elektron a Jantar · Vidět víc »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John Thomson (18. prosince 1856 – 30. srpna, 1940) byl anglický experimentální fyzik, který objevil elektron v roce 1897 při studiu elektrické vodivosti plynů, přesněji vlastností katodového záření.

Nový!!: Elektron a Joseph John Thomson · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Elektron a Joule · Vidět víc »

Katodová trubice

Katodová trubice je obvykle skleněná, více či méně vakuovaná či zředěným plynem plněná baňka či trubice, osazená minimálně dvěma elektrodami (anodou a studenou či žhavenou katodou), mezi nimiž po připojení k elektrickému napětí prochází v prostředí trubice elektrický proud.

Nový!!: Elektron a Katodová trubice · Vidět víc »

Katodové záření

Provozní Crookesova trubice Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice, který vytváří elektrický proud, k čemuž dojde, pokud se tlak v uzavřeném tělesu sníží na hodnotu 1 Pa.

Nový!!: Elektron a Katodové záření · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Elektron a Kilogram · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Elektron a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Elektron a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Elektron a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Kvantové číslo

Orbitaly ve vodíkovém atomu: svisle roste hlavní kvantové číslo, zleva doprava roste vedlejší kvantové číslo Kvantová čísla jsou čísla, kterými se v kvantové mechanice popisují vlastnosti určitých částic v systému; každé číslo odpovídá jedné zachovávané veličině.

Nový!!: Elektron a Kvantové číslo · Vidět víc »

Len

Lněné pole v květu (s vlčími máky v popředí) Lněné textilní vlákno se získává ze stonku lnu setého (lat.: Linum usitatissimum L.). V surovém lnu tvoří jednotlivá 20–50 milimetrů dlouhá vlákna svazek o délce 50–90 centimetrů.

Nový!!: Elektron a Len · Vidět víc »

Lepton

Ve fyzice je lepton částice, na kterou nepůsobí silná jaderná síla (silná interakce).

Nový!!: Elektron a Lepton · Vidět víc »

Leptonové číslo

Leptonové číslo je fyzikální veličina charakterizující leptony a antileptony.

Nový!!: Elektron a Leptonové číslo · Vidět víc »

Magnetické kvantové číslo

Magnetické kvantové číslo značené m, je v atomové fyzice třetí ze sady čtyř kvantových čísel (hlavní kvantové číslo, vedlejší kvantové číslo, magnetické a spinové kvantové číslo), které popisují jedinečný kvantový stav elektronu.

Nový!!: Elektron a Magnetické kvantové číslo · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Elektron a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetický moment

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole dipólového charakteru – elementárních částic, atomů, zmagnetovaných těles, ale i soustav vodičů tvořících smyčku protékanou elektrickým proudem.

Nový!!: Elektron a Magnetický moment · Vidět víc »

Max Born

Max Born (11. prosince 1882, Vratislav – 5. ledna 1970, Göttingen) byl německo-britský matematik a fyzik židovského původu.

Nový!!: Elektron a Max Born · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Elektron a Metr · Vidět víc »

Moment hybnosti

Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje rotační pohyb tělesa.

Nový!!: Elektron a Moment hybnosti · Vidět víc »

Neutrino

Neutrino a antineutrino jsou elementární částice ze skupiny leptonů.

Nový!!: Elektron a Neutrino · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Elektron a Neutron · Vidět víc »

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr (7. října 1885 Kodaň – 18. listopadu 1962 Kodaň) byl dánský myslitel, filantrop a vědec působící především v oblasti atomové a jaderné fyziky.

Nový!!: Elektron a Niels Bohr · Vidět víc »

Paul Dirac

Paul Adrien Maurice Dirac (čti) (8. srpna 1902 – 20. října 1984) byl britský teoretický fyzik, který se zabýval kvantovou teorií, obecnou teorií relativity a kosmologií.

Nový!!: Elektron a Paul Dirac · Vidět víc »

Pauliho vylučovací princip

Pauliho vylučovací princip je princip kvantové mechaniky, který říká, že žádné dva nerozlišitelné fermiony nemohou být ve stejném kvantovém stavu.

Nový!!: Elektron a Pauliho vylučovací princip · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Elektron a Planeta · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Elektron a Polovodič · Vidět víc »

Pozitron

Pozitron (neboli antielektron) je subatomární částice - antičástice elektronu.

Nový!!: Elektron a Pozitron · Vidět víc »

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu.

Nový!!: Elektron a Pravděpodobnost · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Elektron a Proton · Vidět víc »

Richard Laming

Richard Laming (1798–3. května 1879) byl britský chirurg, přírodní filozof, vynálezce, chemik a průmyslník.

Nový!!: Elektron a Richard Laming · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Elektron a Rok · Vidět víc »

Silná interakce

Silná interakce, či silná (jaderná) síla, je nejsilnější ze všech základních interakcí, působících mezi částicemi hmoty.

Nový!!: Elektron a Silná interakce · Vidět víc »

Slabá interakce

Slabá interakce (někdy též slabá jaderná síla) je jedna ze čtyř základních interakcí, působících mezi částicemi hmoty.

Nový!!: Elektron a Slabá interakce · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Elektron a Slunce · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Elektron a Spin · Vidět víc »

Střední doba života

Střední doba života (obvykle značená řeckým písmenem ''τ'') je fyzikální veličina charakterizující čas setrvání dané entity v nestabilním stavu.

Nový!!: Elektron a Střední doba života · Vidět víc »

Subatomární částice

Subatomární částice je dříve používané označení skupiny částic menších než atom.

Nový!!: Elektron a Subatomární částice · Vidět víc »

Supersymetrie

V částicové fyzice označuje supersymetrie symetrii mezi bosony a fermiony.

Nový!!: Elektron a Supersymetrie · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Elektron a Teorie relativity · Vidět víc »

Termoemise

Termoemise (tepelná emise) je fyzikální jev, při kterém je emitován tok nosičů náboje z povrchu materiálu za pomoci zahřátí.

Nový!!: Elektron a Termoemise · Vidět víc »

Tesla

Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T.

Nový!!: Elektron a Tesla · Vidět víc »

Thalés z Milétu

Thalés z Milétu, řecky, (okolo 624 př. n. l. Milétos – okolo 548 př. n. l.) byl předsókratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze „sedmi mudrců“.

Nový!!: Elektron a Thalés z Milétu · Vidět víc »

Vedlejší kvantové číslo

Vedlejší kvantové číslo (označováno písmenem l) je závislé na hlavním kvantovém čísle (n) a jeho maximální hodnotu lze vypočítat jako l.

Nový!!: Elektron a Vedlejší kvantové číslo · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Elektron a Vodík · Vidět víc »

William Gilbert

William Gilbert (24. května 1544, Colchester – 30. listopadu 1603, Londýn), byl anglický lékař a vědec.

Nový!!: Elektron a William Gilbert · Vidět víc »

1897

1897 (MDCCCXCVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektron a 1897 · Vidět víc »

1911

1911 (MCMXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Elektron a 1911 · Vidět víc »

1913

1913 (MCMXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Elektron a 1913 · Vidět víc »

1915

1915 (MCMXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektron a 1915 · Vidět víc »

1926

1926 (MCMXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektron a 1926 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektrony, Negatron, Částice beta.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »