Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektronová konfigurace

Index Elektronová konfigurace

Atomové a molekulové orbitaly Elektronová konfigurace popisuje uspořádání elektronů uvnitř elektronového obalu.

24 vztahy: Abeceda, Atom, Atomové jádro, Atomový orbital, Chemie, Chrom, Elektron, Elektronový obal, Energie, Fosfor, Fyzika, Hlavní kvantové číslo, Hybnost, Kvantové číslo, Magnetický moment, Molekulový orbital, Moment hybnosti, Pauliho vylučovací princip, Protonové číslo, Sčítání, Spin, Vedlejší kvantové číslo, Vzácné plyny, Vzdálenost.

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Abeceda · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Atom · Vidět víc »

Atomové jádro

helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Atomové jádro · Vidět víc »

Atomový orbital

Atomové a molekulové orbitaly Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Atomový orbital · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Chemie · Vidět víc »

Chrom

Chrom, chemická značka Cr, (lat. Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Chrom · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Elektron · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Elektronový obal · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Energie · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Fosfor · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Fyzika · Vidět víc »

Hlavní kvantové číslo

Hlavní kvantové číslo (značené n) je v kvantové mechanice jedno ze čtyř kvantových čísel přiřazených každému elektronu v atomu k popisu stavu elektronu.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Hlavní kvantové číslo · Vidět víc »

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Hybnost · Vidět víc »

Kvantové číslo

Orbitaly ve vodíkovém atomu: svisle roste hlavní kvantové číslo, zleva doprava roste vedlejší kvantové číslo Kvantová čísla jsou čísla, kterými se v kvantové mechanice popisují vlastnosti určitých částic v systému; každé číslo odpovídá jedné zachovávané veličině.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Kvantové číslo · Vidět víc »

Magnetický moment

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole dipólového charakteru – elementárních částic, atomů, zmagnetovaných těles, ale i soustav vodičů tvořících smyčku protékanou elektrickým proudem.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Magnetický moment · Vidět víc »

Molekulový orbital

Atomové a molekulové orbitaly Molekulový orbital je grafické vyjádření prostorové komponenty vlnové funkce elektronu.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Molekulový orbital · Vidět víc »

Moment hybnosti

Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje rotační pohyb tělesa.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Moment hybnosti · Vidět víc »

Pauliho vylučovací princip

Pauliho vylučovací princip je princip kvantové mechaniky, který říká, že žádné dva nerozlišitelné fermiony nemohou být ve stejném kvantovém stavu.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Pauliho vylučovací princip · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Protonové číslo · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Sčítání · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Spin · Vidět víc »

Vedlejší kvantové číslo

Vedlejší kvantové číslo (označováno písmenem l) je závislé na hlavním kvantovém čísle (n) a jeho maximální hodnotu lze vypočítat jako l.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Vedlejší kvantové číslo · Vidět víc »

Vzácné plyny

Vzácné plyny (neboli ušlechtilé plyny) jsou členy 18. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Vzácné plyny · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Elektronová konfigurace a Vzdálenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektronová podslupka, Elektronová slupka, Energetická hladina, Energetická podhladina, Výstavbový princip.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »