Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elektronvolt

Index Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

133 vztahy: Akce (fyzika), Akronym, Albert Einstein, Ampérmetr, Anihilace, Anoda, Antiproton, Astrofyzika, Astronomická jednotka, Atom, Atomová hmotnostní konstanta, Atomové jádro, Berkeley, Bevatron, Bilion, Bohrův magneton, Boltzmannův faktor, Boltzmannova konstanta, Chemická vazba, CODATA, Coulomb, Deuterium, Druhá mocnina, E=mc², Elektrické napětí, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický proud, Elektroda, Elektromagnetické záření, Elektron, Elektrostatické pole, Elementární částice, Elementární náboj, Energie, Experiment, Fotoelektrický jev, Foton, Frekvence, Fyzika částic, Fyzikální chemie, Fyzikální jednotka, Fyzikální konstanty, Fyzikální veličina, Giga, Gravitační konstanta, Hmotnost, Hybnost, Illinois, Infračervené záření, ..., Ionizace, Jaderná fúze, Jaderná reakce, Jaderný magneton, Josephsonův jev, Joule, Karl Taylor Compton, Kelvin, Kinetická energie, Komárovití, Kvantová fyzika, Kvantová mechanika, Magnetický moment, Mezinárodní úřad pro míry a váhy, Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku, Mezinárodní výbor pro míry a váhy, Mezon, Miliarda, Milion, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Mion, Molekula, Moment hybnosti, Národní institut standardů a technologie, Neviditelný pes, Obrazovka, Owen Willans Richardson, Particle Data Group, Přímá úměrnost, Předpona soustavy SI, Přirozená soustava jednotek, Philosophical Magazine, Planckův vyzařovací zákon, Planckova konstanta, Planckovy jednotky, Pokojová teplota, Potenciometr, Pozitron, Práce (fyzika), Procento, Proton, Pythagorova věta o energii, Rychlost, Rychlost světla, Rydbergova konstanta, Slunce, Směrodatná odchylka, Soustava SI, Speciální teorie relativity, Spojené státy americké, Stavová rovnice, Střední doba života, Světlo, Televizor, Teorie relativity, Teplota, Termodynamická teplota, Termodynamický systém, Termodynamika, Tevatron, Tritium, Uhlík, Ultrafialové záření, Umocňování, Uran (prvek), Urychlovač částic, Vakuum, Vědecký zápis čísel, Velký hadronový urychlovač, Vlnová délka, Vodík, Volt, Vzdálenost, Vzduch, Zetta, 1000 (číslo), 1912, 1948, 1954, 1983, 1993, 2010, 2011. Rozbalte index (83 více) »

Akce (fyzika)

Akce (účinek) ve fyzice je měřitelná veličina, která popisuje časový vývoj fyzikálního systému.

Nový!!: Elektronvolt a Akce (fyzika) · Vidět víc »

Akronym

Akronym či akronymum (slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat.

Nový!!: Elektronvolt a Akronym · Vidět víc »

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nový!!: Elektronvolt a Albert Einstein · Vidět víc »

Ampérmetr

Starší ampérmetr s nulou uprostřed stupnice Ampérmetr je zařízení k měření velikosti protékajícího elektrického proudu, který je na ukazateli přístroje vyjádřen v ampérech.

Nový!!: Elektronvolt a Ampérmetr · Vidět víc »

Anihilace

Anihilace je proces v částicové fyzice, při kterém dochází k zániku částice a její antičástice při jejich vzájemném setkání.

Nový!!: Elektronvolt a Anihilace · Vidět víc »

Anoda

Anoda je elektroda, z níž proudí elektrony směrem ke katodě.

Nový!!: Elektronvolt a Anoda · Vidět víc »

Antiproton

Antiproton Antiproton (\bar) je antičástice protonu.

Nový!!: Elektronvolt a Antiproton · Vidět víc »

Astrofyzika

světelných let Astrofyzika (dříve též kosmická fyzika) je vědní obor ležící na rozhraní fyziky a astronomie.

Nový!!: Elektronvolt a Astrofyzika · Vidět víc »

Astronomická jednotka

Astronomická jednotka (doporučená značka jednotky au, Rezoluce B2, s. 1. IAU, 2012 (anglicky)Příručka SI: z anglického astronomical unit, nebo ua z francouzského unité astronomique; běžně se používá i značka AU, případně UA, obě zavedené dříve platnými normamiČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky. Oddíl VII. Vedlejší jednotky, tab. 5, str. 8-9. Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha, 1979 (novelizace 1987)) je jednotka vzdálenosti, používaná v astronomii, původně definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce.

Nový!!: Elektronvolt a Astronomická jednotka · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Elektronvolt a Atom · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Elektronvolt a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

Atomové jádro

helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum.

Nový!!: Elektronvolt a Atomové jádro · Vidět víc »

Berkeley

Berkeley je město v USA, v Kalifornii v Sanfranciském zálivu.

Nový!!: Elektronvolt a Berkeley · Vidět víc »

Bevatron

Bevatron při demolici Bevatron byl synchrotron v kalifornské vládní laboratoři Lawrence Berkeley National Laboratory.

Nový!!: Elektronvolt a Bevatron · Vidět víc »

Bilion

Bilion, též bilión (1 000 000 000 000) je přirozené číslo rovné milionu milionů, tedy tisíci miliard.

Nový!!: Elektronvolt a Bilion · Vidět víc »

Bohrův magneton

Bohrův magneton (symbol \mu_) je konstanta z fyziky částic.

Nový!!: Elektronvolt a Bohrův magneton · Vidět víc »

Boltzmannův faktor

Boltzmannův faktor ve fyzice je bezrozměrný výraz pojmenovaný po rakouském fyzikovi Ludwigu Boltzmannovi.

Nový!!: Elektronvolt a Boltzmannův faktor · Vidět víc »

Boltzmannova konstanta

Definice entropie pomocí Boltzmannovy konstanty coby epitaf na hrobě Ludwiga Boltzmanna Boltzmannova konstanta vyjadřuje vztah mezi teplotou a energií plynu.

Nový!!: Elektronvolt a Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Elektronvolt a Chemická vazba · Vidět víc »

CODATA

CODATA (Committee on Data for Science and Technology) je interdisciplinární komise Mezinárodního výboru pro vědu (ICSU) zřízená v roce 1966.

Nový!!: Elektronvolt a CODATA · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Elektronvolt a Coulomb · Vidět víc »

Deuterium

Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u.

Nový!!: Elektronvolt a Deuterium · Vidět víc »

Druhá mocnina

y.

Nový!!: Elektronvolt a Druhá mocnina · Vidět víc »

E=mc²

Světového roku fyziky 2005 Rovnice E.

Nový!!: Elektronvolt a E=mc² · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Elektronvolt a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Elektronvolt a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Elektronvolt a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Elektronvolt a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektroda

Elektroda je elektrický vodič v kontaktu s nekovovou částí elektrického obvodu (např. vakuem nebo prostorem naplněným plynem, elektrolytem apod.). Tento pojem zavedl v 19. století Michael Faraday jako složeninu řeckých slov elektron - jantar a hodos - cesta.

Nový!!: Elektronvolt a Elektroda · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Elektronvolt a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Elektronvolt a Elektron · Vidět víc »

Elektrostatické pole

Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje.

Nový!!: Elektronvolt a Elektrostatické pole · Vidět víc »

Elementární částice

Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je částice, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

Nový!!: Elektronvolt a Elementární částice · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Elektronvolt a Elementární náboj · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Elektronvolt a Energie · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Elektronvolt a Experiment · Vidět víc »

Fotoelektrický jev

Schéma fotoefektu. Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z obalu atomu a následně mohou být emitovány (vyzařovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou.

Nový!!: Elektronvolt a Fotoelektrický jev · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Elektronvolt a Foton · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Elektronvolt a Frekvence · Vidět víc »

Fyzika částic

Fyzika částic (též částicová fyzika) je oblast fyziky, která se zabývá částicemi.

Nový!!: Elektronvolt a Fyzika částic · Vidět víc »

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie.

Nový!!: Elektronvolt a Fyzikální chemie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Elektronvolt a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Nový!!: Elektronvolt a Fyzikální konstanty · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Elektronvolt a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Giga

Giga (symbol G) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 109, tj.

Nový!!: Elektronvolt a Giga · Vidět víc »

Gravitační konstanta

Gravitační konstanta (též Newtonova gravitační konstanta) je v Newtonově gravitačním zákoně konstanta úměrnosti mezi gravitační silou a součinem hmotností interagujících těles děleným kvadrátem jejich vzdálenosti.

Nový!!: Elektronvolt a Gravitační konstanta · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Elektronvolt a Hmotnost · Vidět víc »

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti.

Nový!!: Elektronvolt a Hybnost · Vidět víc »

Illinois

Illinois (anglická výslovnost, oficiálně) je stát nacházející se na severu Spojených států amerických, v oblasti východních severních států ve středozápadním regionu USA.

Nový!!: Elektronvolt a Illinois · Vidět víc »

Infračervené záření

teplotní škálou („tepelné záření“). Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření.

Nový!!: Elektronvolt a Infračervené záření · Vidět víc »

Ionizace

Ionizační energie neutrálních prvků. Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont.

Nový!!: Elektronvolt a Ionizace · Vidět víc »

Jaderná fúze

Jaderná fúze (nukleární fúze) je jaderná reakce, při které dochází ke sloučení lehkých atomových jader a zároveň dochází k uvolnění energie.

Nový!!: Elektronvolt a Jaderná fúze · Vidět víc »

Jaderná reakce

Jaderná reakce je radioaktivní přeměna atomových jader vyvolaná působením jiného jádra nebo částice (včetně fotonu).

Nový!!: Elektronvolt a Jaderná reakce · Vidět víc »

Jaderný magneton

Jaderný magneton je fyzikální konstanta užívaná jako jednotka k vyjádření magnetického momentu atomového jádra.

Nový!!: Elektronvolt a Jaderný magneton · Vidět víc »

Josephsonův jev

Pacientka podstupuje vyšetření srdce snímkováním magnetického pole s využitím technologie SQUID. Většinu objemu zařízení tvoří kryogenika. Josephsonův jev (čti džouzefsnův) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstvou izolantu.

Nový!!: Elektronvolt a Josephsonův jev · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Elektronvolt a Joule · Vidět víc »

Karl Taylor Compton

Karl Taylor Compton (14. září 1887 – 22. června 1954) byl americký fyzik a prezident Massachusettského technologického institutu (MIT) v letech 1930 až 1948.

Nový!!: Elektronvolt a Karl Taylor Compton · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Elektronvolt a Kelvin · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Elektronvolt a Kinetická energie · Vidět víc »

Komárovití

Komárovití (Culicidae) je čeleď dvoukřídlého hmyzu, jejíž zástupci jsou běžně označováni jako komáři.

Nový!!: Elektronvolt a Komárovití · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Elektronvolt a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Elektronvolt a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Magnetický moment

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole dipólového charakteru – elementárních částic, atomů, zmagnetovaných těles, ale i soustav vodičů tvořících smyčku protékanou elektrickým proudem.

Nový!!: Elektronvolt a Magnetický moment · Vidět víc »

Mezinárodní úřad pro míry a váhy

Mezinárodní úřad pro míry a váhy je jedna ze tří mezinárodních organizací, které udržují standardní soustavu SI.

Nový!!: Elektronvolt a Mezinárodní úřad pro míry a váhy · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku

Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (z anglického, zkratka IUPAP) je mezinárodní nevládní organizace podporující rozvoj fyziky se sídlem v Londýně.

Nový!!: Elektronvolt a Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku · Vidět víc »

Mezinárodní výbor pro míry a váhy

Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) je organizace složená z osmnácti osob z členských států Dohody o metru.

Nový!!: Elektronvolt a Mezinárodní výbor pro míry a váhy · Vidět víc »

Mezon

Mezonový nonet (spin 0) Mezonový nonet (spin 1) Mezon je částice, která reaguje na silnou interakci a má nulový nebo celočíselný spin.

Nový!!: Elektronvolt a Mezon · Vidět víc »

Miliarda

Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů.

Nový!!: Elektronvolt a Miliarda · Vidět víc »

Milion

Milion, též milión (1 000 000) je přirozené číslo následující 999 999 a předcházející 1 000 001.

Nový!!: Elektronvolt a Milion · Vidět víc »

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Nový!!: Elektronvolt a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky · Vidět víc »

Mion

Rozpad mionu Podle standardního modelu částicové fyziky je mion (řecky μείον.

Nový!!: Elektronvolt a Mion · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Elektronvolt a Molekula · Vidět víc »

Moment hybnosti

Moment hybnosti je vektorová fyzikální veličina, která popisuje rotační pohyb tělesa.

Nový!!: Elektronvolt a Moment hybnosti · Vidět víc »

Národní institut standardů a technologie

Národní institut standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST) je laboratoř měřicích standardů při ministerstvu obchodu USA.

Nový!!: Elektronvolt a Národní institut standardů a technologie · Vidět víc »

Neviditelný pes

Neviditelný pes je první český ryze internetový deník; vychází pravidelně od 23. dubna 1996.

Nový!!: Elektronvolt a Neviditelný pes · Vidět víc »

Obrazovka

Obrazovka (zkratka CRT) je v češtině označení pro speciální elektronku (katodovou trubici), která na přední části (tj. na stínítku) vytváří obraz pomocí proudu elektronů.

Nový!!: Elektronvolt a Obrazovka · Vidět víc »

Owen Willans Richardson

Sir Owen Willans Richardson (26. dubna 1879 Dewsbury, Yorkshire – 15. února 1959 Alton) anglický fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1928), kterou obdržel za výzkum tepelné emise, zejména za objev po něm pojmenovaného zákona.

Nový!!: Elektronvolt a Owen Willans Richardson · Vidět víc »

Particle Data Group

Particle Data Group (PDG) je mezinárodní sdružení částicových fyziků, které sbírá a analyzuje publikované výsledky z oblasti vlastností částic a základních interakcí.

Nový!!: Elektronvolt a Particle Data Group · Vidět víc »

Přímá úměrnost

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny.

Nový!!: Elektronvolt a Přímá úměrnost · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: Elektronvolt a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Přirozená soustava jednotek

Přirozené jednotky ve fyzice jsou voleny tak, aby vybrané základní konstanty, případně obecné univerzální vlastnosti materiálních objektů, měly číselnou hodnotu 1.

Nový!!: Elektronvolt a Přirozená soustava jednotek · Vidět víc »

Philosophical Magazine

Philosophical Magazine je nejstarší komerčně vydávaný vědecký časopis.

Nový!!: Elektronvolt a Philosophical Magazine · Vidět víc »

Planckův vyzařovací zákon

Závislost intenzity záření ''I'' absolutně černého tělesa o frekvenci ''ω'' na frekvenci ''ω''. Planckův vyzařovací zákon vyjadřuje závislost intenzity záření I absolutně černého tělesa na frekvenci ω. kde Intenzitu záření I o frekvenci ω je třeba chápat tak, že spektrum je rozděleno na nekonečně malé a stejně velké intervaly frekvencí a intenzita záření I o frekvenci ω pak znamená intenzitu záření o frekvencích z intervalu, který obsahuje frekvenci ω. Tuto formuli odhadl v srpnu roku 1900 Max Planck a o rok později přišel i na způsob, jakým se dá odvodit, za což byl později oceněn Nobelovou cenou.

Nový!!: Elektronvolt a Planckův vyzařovací zákon · Vidět víc »

Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

Nový!!: Elektronvolt a Planckova konstanta · Vidět víc »

Planckovy jednotky

Planckovy jednotky představují přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, že gravitační konstanta, redukovaná Planckova konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost.

Nový!!: Elektronvolt a Planckovy jednotky · Vidět víc »

Pokojová teplota

Pokojová teplota je teplota uzavřené místnosti, kterou lidé považují za komfortní.

Nový!!: Elektronvolt a Pokojová teplota · Vidět víc »

Potenciometr

klasický otočný potenciometr posuvné potenciometry sada odporových trimrů Schematická značka Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič.

Nový!!: Elektronvolt a Potenciometr · Vidět víc »

Pozitron

Pozitron (neboli antielektron) je subatomární částice - antičástice elektronu.

Nový!!: Elektronvolt a Pozitron · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Elektronvolt a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Elektronvolt a Procento · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Elektronvolt a Proton · Vidět víc »

Pythagorova věta o energii

Ve fyzice je Pythagorova věta o energii vztah mezi energií a hybností částice, který vyplývá ze speciální teorie relativity: E značí celkovou energii částice, E_0 je její klidová energie, p je velikost hybnosti a c je rychlost světla ve vakuu.

Nový!!: Elektronvolt a Pythagorova věta o energii · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Elektronvolt a Rychlost · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Elektronvolt a Rychlost světla · Vidět víc »

Rydbergova konstanta

Rydbergova konstanta je fyzikální konstanta pojmenovaná po švédském fyzikovi Johannesu Rydbergovi.

Nový!!: Elektronvolt a Rydbergova konstanta · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Elektronvolt a Slunce · Vidět víc »

Směrodatná odchylka

aritmetickým průměrem a s rozdílnou směrodatnou odchylkou. Červená populace má průměr 100 a směrodatnou odchylku 10; modrá populace má průměr taktéž 100 a směrodatnou odchylku 50. Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem σ, je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou statistické variability.

Nový!!: Elektronvolt a Směrodatná odchylka · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Elektronvolt a Soustava SI · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Elektronvolt a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Elektronvolt a Spojené státy americké · Vidět víc »

Stavová rovnice

Stavovou rovnicí se v termodynamice označuje rovnice, která určuje vztah mezi jednotlivými stavovými veličinami charakterizujícími daný termodynamický systém.

Nový!!: Elektronvolt a Stavová rovnice · Vidět víc »

Střední doba života

Střední doba života (obvykle značená řeckým písmenem ''τ'') je fyzikální veličina charakterizující čas setrvání dané entity v nestabilním stavu.

Nový!!: Elektronvolt a Střední doba života · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Elektronvolt a Světlo · Vidět víc »

Televizor

První československý televizor Tesla 4001A z roku 1953. Televizní přijímač čili televizor, často nepřesně nazývaný televize, je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání (obvykle se jedná o zvláštní elektronický přístroj), na kterém lidé sledují televizní vysílání nebo vysílání průmyslové televize.

Nový!!: Elektronvolt a Televizor · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Elektronvolt a Teorie relativity · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Elektronvolt a Teplota · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Elektronvolt a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Termodynamický systém

Termodynamický systém nebo termodynamická soustava je souhrn látek v prostoru, který je omezen myšlenou nebo skutečnou plochou (sklenice vody, válec motoru apod.). Uvnitř tohoto systému mohou probíhat změny.

Nový!!: Elektronvolt a Termodynamický systém · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Elektronvolt a Termodynamika · Vidět víc »

Tevatron

Letecký záběr na Tevatron (v podzemí) Tevatron byl nejvýkonnější americký urychlovač částic, který pracoval od roku 1983.

Nový!!: Elektronvolt a Tevatron · Vidět víc »

Tritium

Tritium je radioaktivní izotop vodíku (3H).

Nový!!: Elektronvolt a Tritium · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Elektronvolt a Uhlík · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Elektronvolt a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Elektronvolt a Umocňování · Vidět víc »

Uran (prvek)

Uran je radioaktivní chemický prvek stříbrobílé barvy, která díky oxidaci po čase přechází k šedé barvě.

Nový!!: Elektronvolt a Uran (prvek) · Vidět víc »

Urychlovač částic

Urychlovač částic, zkráceně jen urychlovač, je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie nabitým částicím.

Nový!!: Elektronvolt a Urychlovač částic · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Elektronvolt a Vakuum · Vidět víc »

Vědecký zápis čísel

kalkulátorem ve vědeckém zápisu Vědecký zápis čísel nebo vědecká notace je způsob zápisu velmi velkých nebo naopak velmi malých (blížících se k nule) čísel.

Nový!!: Elektronvolt a Vědecký zápis čísel · Vidět víc »

Velký hadronový urychlovač

Jeden z více než 1800 supravodivých magnetů urychlovače LHC na transportním vozíku uvnitř 27 km dlouhého podzemního tunelu Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider - LHC; doslovný překlad Velký hadronový srážeč) je největší urychlovač částic na světě, pracovat začal 10.

Nový!!: Elektronvolt a Velký hadronový urychlovač · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Elektronvolt a Vlnová délka · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Elektronvolt a Vodík · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: Elektronvolt a Volt · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Elektronvolt a Vzdálenost · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Elektronvolt a Vzduch · Vidět víc »

Zetta

Zetta (symbol Z) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 1021, tj.

Nový!!: Elektronvolt a Zetta · Vidět víc »

1000 (číslo)

Tisíc (1000) je přirozené číslo, za nímž následuje číslo 1001 a jemuž předchází číslo 999.

Nový!!: Elektronvolt a 1000 (číslo) · Vidět víc »

1912

1912 (MCMXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Elektronvolt a 1912 · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Elektronvolt a 1948 · Vidět víc »

1954

1954 (MCMLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektronvolt a 1954 · Vidět víc »

1983

1983 (MCMLXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Elektronvolt a 1983 · Vidět víc »

1993

1993 (MCMXCIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektronvolt a 1993 · Vidět víc »

2010

2010 (MMX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Elektronvolt a 2010 · Vidět víc »

2011

2011 (MMXI) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal sobotou.

Nový!!: Elektronvolt a 2011 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

GeV, KeV, MeV, TeV.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »