Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elipsoid

Index Elipsoid

Elipsoid Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí.

51 vztahy: Azimut, Bod, Definice, Elipsa, Geoid, Geometrický útvar, Goniometrie, Kartézská soustava souřadnic, Kladné a záporné číslo, Kolmice, Konstanta, Koule, Kružnice, Kvadrika, Loxodroma, Metr, Množina, Nadmořská výška, Nerovnice, Objem, Opačné číslo, Osa, Otočení, Přímka, Podmnožina, Poledník, Poloha, Polopřímka, Posunutí (geometrie), Povrch, Praha, Průnik, Průsečík, Prostor (geometrie), Radián, Reálné číslo, Rovina, Rovnice, Rovnoběžka, Sféroid, Skalár, Soustava souřadnic, Stopa (jednotka délky), Stupeň (úhel), Tangens, Vektor, Vizualizace, Washington, D.C., World Geodetic System, Zeměpisná šířka, ..., Zeměpisná délka. Rozbalte index (1 více) »

Azimut

Azimut je úhel mezi severem (Nord) a zvoleným směrem (Point) Azimut (z arabského السمت (as-samat), znamenající “směr”) je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se severním nebo jižním směrem.

Nový!!: Elipsoid a Azimut · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Elipsoid a Bod · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Elipsoid a Definice · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Elipsoid a Elipsa · Vidět víc »

Geoid

Mapa zvlnění geoidu v metrech (na základě gravitačního modelu EGM96 a referencích WGS84 elipsoidu) gravitačních jednotkách Geoid je fyzikální model povrchu Země při střední hladině světových oceánů.

Nový!!: Elipsoid a Geoid · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Elipsoid a Geometrický útvar · Vidět víc »

Goniometrie

Goniometrie (z řeckého gónia.

Nový!!: Elipsoid a Goniometrie · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Elipsoid a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Elipsoid a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Kolmice

right 450px Kolmice je geometrický útvar.

Nový!!: Elipsoid a Kolmice · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Elipsoid a Konstanta · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Elipsoid a Koule · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Elipsoid a Kružnice · Vidět víc »

Kvadrika

Kvadrika neboli kvadratická plocha je algebraická plocha 2.

Nový!!: Elipsoid a Kvadrika · Vidět víc »

Loxodroma

Příklad loxodromy na povrchu Země Loxodroma je křivka na referenční ploše (např. na sférickém povrchu Země), která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem.

Nový!!: Elipsoid a Loxodroma · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Elipsoid a Metr · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Elipsoid a Množina · Vidět víc »

Nadmořská výška

HA, HB, HC, HD... nadmořské výšky bodů A,B,C,D Badwater v kalifornském Údolí smrti je s 85,5 m pod mořem nejhlubší bod USA Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi k hladině některého moře (obvykle nejbližšího).

Nový!!: Elipsoid a Nadmořská výška · Vidět víc »

Nerovnice

Uvažujme dvě funkce L(x), P(x), které jsou definovány na nějaké množině (reálných čísel) D. Zápis resp.

Nový!!: Elipsoid a Nerovnice · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Elipsoid a Objem · Vidět víc »

Opačné číslo

V matematice se jako opačné číslo k číslu x označuje takové číslo, které po přičtení k x dává jako výsledek 0.

Nový!!: Elipsoid a Opačné číslo · Vidět víc »

Osa

Rotační osa koule Osa, též symetrála, je přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa.

Nový!!: Elipsoid a Osa · Vidět víc »

Otočení

Geometrické otočení. V geometrii představuje otočení neboli rotace v eukleidovské rovině geometrické zobrazení, které je charakterizováno tím, že spojnice všech bodů s pevně zvoleným bodem, tzn.

Nový!!: Elipsoid a Otočení · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Elipsoid a Přímka · Vidět víc »

Podmnožina

B je podmnožina A, A je nadmnožina B V matematice se jako podmnožina množiny A označuje taková množina B, o jejíchž všech prvcích platí, že jsou zároveň i prvky množiny A. Obdobně se může množina A označit jako nadmnožina množiny B. Tato fakta značíme B \subseteq A, případně A \supseteq B. Relace „být podmnožinou“ se nazývá také inkluze.

Nový!!: Elipsoid a Podmnožina · Vidět víc »

Poledník

Poledník je pomyslná čára, vzniklá průnikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země.

Nový!!: Elipsoid a Poledník · Vidět víc »

Poloha

Poloha označuje umístění, popř.

Nový!!: Elipsoid a Poloha · Vidět víc »

Polopřímka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem.

Nový!!: Elipsoid a Polopřímka · Vidět víc »

Posunutí (geometrie)

Geometrické posunutí. V geometrii představuje posunutí (translace) geometrické zobrazení v afinnním prostoru, které je charakterizováno tím, že každý bod se zobrazí na bod posunutý o stejný vektor, tzv.

Nový!!: Elipsoid a Posunutí (geometrie) · Vidět víc »

Povrch

Povrch má více významů.

Nový!!: Elipsoid a Povrch · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Elipsoid a Praha · Vidět víc »

Průnik

Průnik množin A a B V matematice se jako průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách a obsahuje všechny takové prvky.

Nový!!: Elipsoid a Průnik · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Elipsoid a Průsečík · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Elipsoid a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Radián

π radiánů. Některé obvyklé úhly, vyjádřené v radiánech Radián je bezrozměrná odvozená jednotka soustavy SI užívaná při měření rovinného úhlu.

Nový!!: Elipsoid a Radián · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Elipsoid a Reálné číslo · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Elipsoid a Rovina · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Elipsoid a Rovnice · Vidět víc »

Rovnoběžka

Rovnoběžka je kružnice na povrchu koule se stejnou zeměpisnou šířkou φ. Je určena rovinou procházející zvoleným bodem rovnoběžně s rovinou rovníku.

Nový!!: Elipsoid a Rovnoběžka · Vidět víc »

Sféroid

Sféroid (z řečtiny) je rotační elipsoid neboli elipsoid, jehož dvě poloosy jsou shodné.

Nový!!: Elipsoid a Sféroid · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Elipsoid a Skalár · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Elipsoid a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Stopa (jednotka délky)

Stopa je historická jednotka pro měření délky, která byla používána v téměř všech kulturách.

Nový!!: Elipsoid a Stopa (jednotka délky) · Vidět víc »

Stupeň (úhel)

Stupeň (přesněji úhlový stupeň) jako úhlová míra rovinného úhlu bývá značená obvykle „°“.

Nový!!: Elipsoid a Stupeň (úhel) · Vidět víc »

Tangens

Graf funkce tangens. Tangens je goniometrická funkce.

Nový!!: Elipsoid a Tangens · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Elipsoid a Vektor · Vidět víc »

Vizualizace

Příklad vizualizace deformace automobilu při částečném nárazu Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů.

Nový!!: Elipsoid a Vizualizace · Vidět víc »

Washington, D.C.

Washington, D.C. je hlavní město Spojených států amerických, sídlo prezidenta, Kongresu a Nejvyššího soudu.

Nový!!: Elipsoid a Washington, D.C. · Vidět víc »

World Geodetic System

Referenční rámec WGS 84 World Geodetic System 1984 (zkratka WGS84), česky Světový geodetický systém 1984, je světově uznávaný geodetický standard vydaný ministerstvem obrany USA roku 1984, který definuje souřadnicový systém, referenční elipsoid pro geodézii a navigaci.

Nový!!: Elipsoid a World Geodetic System · Vidět víc »

Zeměpisná šířka

rovnoběžky přerušovaně. Zeměpisná šířka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku.

Nový!!: Elipsoid a Zeměpisná šířka · Vidět víc »

Zeměpisná délka

Žlutě jsou poledníky propojující místa stejné zeměpisné délky Zeměpisná délka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k východu nebo západu od Greenwichského poledníku.

Nový!!: Elipsoid a Zeměpisná délka · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hyperelipsoid, Protáhlý elipsoid, Rotační elipsoid, Sferoid, Zploštělý elipsoid.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »