Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Elita

Index Elita

Elita (z latinského eligere.

73 vztahy: Armáda, Asimilace (sociologie), Biologie, Brno, Byrokracie, Charles Wright Mills, Dějiny, Dějiny lidstva, Demokracie, Dominance (psychologie), Dorozumívání, Ekonomika, Elitářství, Empirie, Encyklopedie, Friedrich Nietzsche, Gaetano Mosca, Harold Lasswell, Henri de Saint-Simon, Hierarchie, Hodnota, Ideologie, Itálie, Karl Marx, Kategorie, Koloběh elit, Konzervatismus, Korporace, Kužel, Kvalita, Latina, Lev, Liška (šelma), Manipulace, Menšina, Mobilizace, Moc, Monopol, Násilí, Obyvatelstvo, Opozice (politika), Organizace, Politika, Populace, Praha, Propaganda, Psychologie, Revoluce, Robert Michels, Rodina, ..., Sociální nerovnost, Sociální skupina, Sociální status, Sociální třída, Sociologie, Spojené státy americké, Společenské vědy, Společnost, Stát, Stratifikace, Teorie elit, Trojúhelník, Výrobní prostředek, Výzkum, Většina, Velká hospodářská krize, Vilfredo Pareto, Vlastnictví, Vláda, Zákon (filosofie), 18. století, 19. století, 20. století. Rozbalte index (23 více) »

Armáda

NATO. války v Perském zálivu Armáda je organizovaný ozbrojený sbor státu nebo národa.

Nový!!: Elita a Armáda · Vidět víc »

Asimilace (sociologie)

Asimilace (z lat. ad-similare, při-podobnit, přizpůsobit) v sociologii a v kulturní antropologii znamená přizpůsobení menšiny nebo přistěhovalce okolní většinové společnosti.

Nový!!: Elita a Asimilace (sociologie) · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Elita a Biologie · Vidět víc »

Brno

Brno (Brin) je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Nový!!: Elita a Brno · Vidět víc »

Byrokracie

Byrokracie znamená původně vládu úředníků (byrokratů), racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnanců.

Nový!!: Elita a Byrokracie · Vidět víc »

Charles Wright Mills

Charles Wright Mills (* 28. srpna 1916, Waco, Texas – 20. března 1962, Nyack, New York) byl americký sociolog.

Nový!!: Elita a Charles Wright Mills · Vidět víc »

Dějiny

Pojem dějiny neboli historie může označovat.

Nový!!: Elita a Dějiny · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Elita a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Elita a Demokracie · Vidět víc »

Dominance (psychologie)

Dominance je v psychologii vlastnost lidí, kteří se rádi ujímají vedení kolektivu, pokud se nenajde někdo silnější nebo z jejich pohledu schopnější než oni, přebírají vedení nad kolektivem a ostatní podřazené členy kolektivu kontrolují, rozdávají jim příkazy, rozhodují za ně, a přebírají tudíž za ně odpovědnost.

Nový!!: Elita a Dominance (psychologie) · Vidět víc »

Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

Nový!!: Elita a Dorozumívání · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Elita a Ekonomika · Vidět víc »

Elitářství

Elitářství je názor, který považuje některé skupiny lidí za elity.

Nový!!: Elita a Elitářství · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Elita a Empirie · Vidět víc »

Encyklopedie

Diderotovy ''Encyklopedie'' (1751) Encyklopedie (řecky έγκύκλιος enkyklios okružní + παιδεία paideia výchova) je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů.

Nový!!: Elita a Encyklopedie · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Elita a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Gaetano Mosca

Gaetano Mosca (1. dubna 1858 – 8. listopadu 1941) byl italský politický vědec, žurnalista a byrokrat.

Nový!!: Elita a Gaetano Mosca · Vidět víc »

Harold Lasswell

Harold Dwight Lasswell (13. února 1902 – 18. prosince 1978) byl americký politolog a teoretik komunikace.

Nový!!: Elita a Harold Lasswell · Vidět víc »

Henri de Saint-Simon

Henri de Saint-Simon Hrabě Claude Henri Rouvroy de Saint-Simon (17. října 1760, Paříž – 19. května 1825, tamt.) byl francouzský utopický socialista, šlechtic, který se z odporu ke kapitalismu zřekl svého majetku.

Nový!!: Elita a Henri de Saint-Simon · Vidět víc »

Hierarchie

Hierarchický strom Hierarchie (řec. ίερός hieros, posvátný a άρχω archó, vládnout) je uspořádání nadřazenosti a podřízenosti tak, že každý prvek kromě nejvyššího je podřízen právě jednomu nadřízenému.

Nový!!: Elita a Hierarchie · Vidět víc »

Hodnota

Hodnota může být.

Nový!!: Elita a Hodnota · Vidět víc »

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny.

Nový!!: Elita a Ideologie · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Elita a Itálie · Vidět víc »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír – 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

Nový!!: Elita a Karl Marx · Vidět víc »

Kategorie

Kategorie může označovat.

Nový!!: Elita a Kategorie · Vidět víc »

Koloběh elit

Koloběh elit neboli cirkulace elit (z lat. cirkulus.

Nový!!: Elita a Koloběh elit · Vidět víc »

Konzervatismus

Edmund Burke, zakladatel konzervativního myšlení Konzervatismus nebo konzervativismus (z lat. conservare, uchovávat) je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.

Nový!!: Elita a Konzervatismus · Vidět víc »

Korporace

Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné.

Nový!!: Elita a Korporace · Vidět víc »

Kužel

Obecný kužel. Rotační kužel (vlevo) a kosý kužel (vpravo). Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.

Nový!!: Elita a Kužel · Vidět víc »

Kvalita

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním.

Nový!!: Elita a Kvalita · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Elita a Latina · Vidět víc »

Lev

Lev pustinný (Panthera leo) je savec čeledi kočkovitých a jeden ze čtyř druhů velkých koček rodu Panthera.

Nový!!: Elita a Lev · Vidět víc »

Liška (šelma)

Liška chama (''Vulpes chama'') Liška je české označení pro dva rody psovitých šelem z tribu Vulpini.

Nový!!: Elita a Liška (šelma) · Vidět víc »

Manipulace

Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob.

Nový!!: Elita a Manipulace · Vidět víc »

Menšina

Menšina jako sociologický, politologický a kulturně antropologický pojem označuje dobře vymezenou skupinu osob, jež se odlišuje od okolní "většinové" společnosti a obvykle se i sama jako skupina chápe.

Nový!!: Elita a Menšina · Vidět víc »

Mobilizace

Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt.

Nový!!: Elita a Mobilizace · Vidět víc »

Moc

Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“GIDDENS, Anthony.

Nový!!: Elita a Moc · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Elita a Monopol · Vidět víc »

Násilí

227-878 Rvačka na prknech divadla Pouliční bitka Zabíjení prodemokratických demonstrantů armádou v Bahrajnu, únor 2011 Násilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“ (definice Světové zdravotnické organizace WHO).

Nový!!: Elita a Násilí · Vidět víc »

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území.

Nový!!: Elita a Obyvatelstvo · Vidět víc »

Opozice (politika)

jazyk.

Nový!!: Elita a Opozice (politika) · Vidět víc »

Organizace

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování).

Nový!!: Elita a Organizace · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Elita a Politika · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Elita a Populace · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Elita a Praha · Vidět víc »

Propaganda

Americká propaganda. Plakát z druhé světové války představuje Německo a Japonsko jako monstrum, které lze zastavit pouze pomocí zvýšení průmyslové výroby Propaganda (lat. propagare.

Nový!!: Elita a Propaganda · Vidět víc »

Psychologie

Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologiePsychologie (z řeckého ψυχή (psyché).

Nový!!: Elita a Psychologie · Vidět víc »

Revoluce

Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Nový!!: Elita a Revoluce · Vidět víc »

Robert Michels

Robert Michels (9. ledna 1876, Kolín nad Rýnem – 2. května 1936, Řím) byl německý sociolog.

Nový!!: Elita a Robert Michels · Vidět víc »

Rodina

Širší rodina Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Nový!!: Elita a Rodina · Vidět víc »

Sociální nerovnost

Sociální nerovnost se ve společnosti vyskytuje ve chvíli, kdy určité skupiny lidí nemají rovný sociální status.

Nový!!: Elita a Sociální nerovnost · Vidět víc »

Sociální skupina

Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí.

Nový!!: Elita a Sociální skupina · Vidět víc »

Sociální status

Sociální status (sociální postavení člověka nebo jiného tvora ve společnosti) je pozice v sociální struktuře.

Nový!!: Elita a Sociální status · Vidět víc »

Sociální třída

Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování.

Nový!!: Elita a Sociální třída · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Elita a Sociologie · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Elita a Spojené státy americké · Vidět víc »

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností.

Nový!!: Elita a Společenské vědy · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Elita a Společnost · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Elita a Stát · Vidět víc »

Stratifikace

Stratifikace (z latinského stratum – vrstva, facere – činit).

Nový!!: Elita a Stratifikace · Vidět víc »

Teorie elit

Teorie elit se zkoumají především v sociologii a (politologii). Termínem teorie elit se v těchto vědách označují teorie, které se snaží popsat a vysvětlit mocenské vztahy ve společnosti. Sociologie se v tomto ohledu zabývá zejména rozvrstvením společnosti zatímco politologie řeší spíše rozložení moci. Teorie elit jsou společným východiskem pro více teoretiků elit a vycházejí z faktu, že lidé jsou si biologicky a psychologicky nerovni. Tato přirozená nerovnost je základem nerovnosti společenské, která je také přirozená a věčná. Důsledkem je hierarchické rozvrstvení každé společnosti na vládnoucí, málo početnou skupinu nejzdatnějších (k tomu podrobněji viz Machiavelliho a Paretova teorie virtů (zdatnosti)) v jistém okruhu lidí, tedy elitu a početnou ovládanou masu, což výstižně popisuje Michelsův Železný zákon oligarchie. Tento zákon shrnuje skutečnost, že ve všech organizacích/společnostech působí mechanismy a tendence, které nutně vedou ke vzniku oligarchie (vládě několika málo osob) jako mocenské struktury. Michels se snažil tento zákon demonstrovat na příkladu politických stran a odborových svazů. Vedení velkých komplexních organizaci se vždy dříve či později zvrtne k oligarchii, když se začne více zajímat o uchování si nabyté moci než o původní cíle skupiny / organizace. Každá organizace se dělí na vedoucí menšinu a vedenou většinu, přičemž o všech důležitých otázkách rozhoduje menšina. Demokracii znemožňují tři tendence spočívající v podstatě lidské přirozenosti, politicko-třídního boje a organizace (k tomu dále viz přímo článek Železný zákon oligarchie). Elity můžeme najít v různých oborech, ale nejčastěji zmiňovány jsou politické, kulturní a vzdělanostní elity.

Nový!!: Elita a Teorie elit · Vidět víc »

Trojúhelník

Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce.

Nový!!: Elita a Trojúhelník · Vidět víc »

Výrobní prostředek

Výrobní prostředek je marxistický výraz pro materiální statek používaný při výrobě zboží, který však hmotně nepřechází do produktu a je ve výrobním procesu nasazován opakovaně.

Nový!!: Elita a Výrobní prostředek · Vidět víc »

Výzkum

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta.

Nový!!: Elita a Výzkum · Vidět víc »

Většina

Většina (knižně majorita) znamená větší část (lidí nebo věcí), opakem je menšina (knižně minorita).

Nový!!: Elita a Většina · Vidět víc »

Velká hospodářská krize

Velká hospodářská krize (někdy též Světová hospodářská krize, nebo Velká deprese) je označení pro velký propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps v roce 1929.

Nový!!: Elita a Velká hospodářská krize · Vidět víc »

Vilfredo Pareto

Vilfredo Federico Damaso Pareto (15. července 1848 – 19. srpna 1923) byl italský ekonom, sociolog a politolog, profesor na univerzitě v Lausanne.

Nový!!: Elita a Vilfredo Pareto · Vidět víc »

Vlastnictví

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.

Nový!!: Elita a Vlastnictví · Vidět víc »

Vláda

Alexandra Salmonda Vláda, kabinet nebo sbor ministrů (britsky také cabinet, americky také administration) je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí; ve federaci to může také být nejvyšší orgán státu (např. v Německu).

Nový!!: Elita a Vláda · Vidět víc »

Zákon (filosofie)

Zákon je všeobecně platné pravidlo, jemuž se člověk musí podřídit.

Nový!!: Elita a Zákon (filosofie) · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Elita a 18. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Elita a 19. století · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Elita a 20. století · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »