Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Emoce

Index Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

122 vztahy: Afekt, Alexitymie, Alkoholický nápoj, Altruismus, Apatie, Émile Durkheim, Banka, Blazeovaný postoj, Bolest, Burza, Cenný papír, Chief executive officer, Civilizace, Důchodové pojištění, Důvěra, Definice situace, Dluhopis, Dohlížet a trestat, Droga (léčivo), Ekonomie, Ekonomika, Emoční kvocient, Emotikon, Empatie, Erving Goffman, Evaluace, Evoluce, Ex (latina), Fenomén, Finance, Frustrace, Gesto, Hanba, Hlad, Hněv, Hnus, Kapitalismus, Kapitál, Komodita, Komunikace, Korporace, Kultura, Kulturní průmysl, Latina, Láska, Lékařství, Lidské tělo, Likvidita, Metaanalýza, Mezilidský vztah, ..., Michel Foucault, Mimika, Moc, Moderní společnost, Morálka, Motivace, Mysl, Nálada, Nenávist, Nihilismus, Norbert Elias, Očekávání, Organizace, Orgasmus, Otrava, Paměť, Panika, Panoptikon, Pýcha, Přátelství, Překvapení, Peníze, Pitva, Pláč, Pohrdání, Populární kultura, Poruchy emotivity, Povolání, Pravda, Psychický stav, Psychologie, Racionalismus, Racionalita, Radost, Referenční skupina, Rituál, Rozum, Sankce, Sebenaplňující předpověď, Smích, Smrt, Smutek, Socializace, Sociální řád, Sociální inteligence, Sociální interakce, Sociální konstruktivismus, Sociální kontrola, Sociální mobilita, Sociální nerovnost, Sociální norma, Sociální skupina, Sociální struktura, Sociální třída, Sociologie, Sociologie emocí, Solventnost, Společnost, Sport, Spotřeba, Stát, Strach, Stud, Symbolický interakcionismus, Syndrom vyhoření, Trh, Vášeň, Vina, Vkus, Závazek, Závist, Zygmunt Bauman. Rozbalte index (72 více) »

Afekt

Tvář v afektu (Maori) Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání.

Nový!!: Emoce a Afekt · Vidět víc »

Alexitymie

Alexitymie je stálý povahový rys charakterizovaný neschopností popsat svůj psychický stav.

Nový!!: Emoce a Alexitymie · Vidět víc »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Emoce a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Altruismus

Dar, almužna chudému je často pokládána za příklad altruismu v mnoha kulturách i náboženstvích. Altruismus (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost).

Nový!!: Emoce a Altruismus · Vidět víc »

Apatie

Apatie (řec. a-patheia, stav bez útrap a vášní) znamená v současné češtině netečnost a rezignaci.

Nový!!: Emoce a Apatie · Vidět víc »

Émile Durkheim

Busta É. Durkheima. David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal – 15. listopadu 1917 Paříž) byl francouzský sociolog.

Nový!!: Emoce a Émile Durkheim · Vidět víc »

Banka

George W. Ackerman: Zákazník v bance Auburn Savings Bank, 1929 Banka je instituce, která poskytuje finanční služby.

Nový!!: Emoce a Banka · Vidět víc »

Blazeovaný postoj

Blazeovaný postoj je pojem zavedený německým filozofem Georgem Simmelem.

Nový!!: Emoce a Blazeovaný postoj · Vidět víc »

Bolest

Postřelený člověk vystavený fyzické bolesti Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.

Nový!!: Emoce a Bolest · Vidět víc »

Burza

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji.

Nový!!: Emoce a Burza · Vidět víc »

Cenný papír

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam (.

Nový!!: Emoce a Cenný papír · Vidět víc »

Chief executive officer

Chief executive officer (CEO, chief executive) je v angloamerickém prostředí výkonný ředitel obchodní společnosti a jiných organizací.

Nový!!: Emoce a Chief executive officer · Vidět víc »

Civilizace

řecké starověké civilizaceInků. Civilizace (z latinského civis) je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva.

Nový!!: Emoce a Civilizace · Vidět víc »

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění (příp. též penzijní pojištění, I. pilíř) tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení.

Nový!!: Emoce a Důchodové pojištění · Vidět víc »

Důvěra

Důvěra (ze stč. do-vierie) je ochota jedné entity spoléhat se na jinou entitu, resp.

Nový!!: Emoce a Důvěra · Vidět víc »

Definice situace

Jako definice situace bývá v sociologii označováno jedincovo porozumění a interpretace sociálního kontextu, tedy to, jak sám jedinec chápe situaci, v nichž se nachází.

Nový!!: Emoce a Definice situace · Vidět víc »

Dluhopis

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

Nový!!: Emoce a Dluhopis · Vidět víc »

Dohlížet a trestat

Dohlížet a trestat (ve francouzském originále Surveiller et punir) je kniha francouzského filozofa Michela Foucaulta.

Nový!!: Emoce a Dohlížet a trestat · Vidět víc »

Droga (léčivo)

Drogy jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu.

Nový!!: Emoce a Droga (léčivo) · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Emoce a Ekonomie · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Emoce a Ekonomika · Vidět víc »

Emoční kvocient

Emoční nebo emocionální kvocient (EQ) je v psychologii číselný ukazatel, který hodnotí emoční inteligenci – lidskou schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat se sociálním okolím.

Nový!!: Emoce a Emoční kvocient · Vidět víc »

Emotikon

Emotikon (používá se i varianta emotikona a český ekvivalent smajlík) je grafický symbol složený obvykle z interpunkčních a speciálních znaků, který vyjadřuje pisatelovu náladu, postoj či emoce.

Nový!!: Emoce a Emotikon · Vidět víc »

Empatie

Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka.

Nový!!: Emoce a Empatie · Vidět víc »

Erving Goffman

Erving Goffman (11. června 1922, Mannville, Alberta, Kanada – 19. listopadu 1982, Filadelfie, Pensylvánie, USA) byl americký sociolog, antropolog, sociální psycholog kanadského původu.

Nový!!: Emoce a Erving Goffman · Vidět víc »

Evaluace

Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit), hodnocení, je systematické posouzení kvality a hodnoty, popř.

Nový!!: Emoce a Evaluace · Vidět víc »

Evoluce

Schéma vysvětlující základní princip biologické evoluce z Darwinovy knihy ''O původu druhů''. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.

Nový!!: Emoce a Evoluce · Vidět víc »

Ex (latina)

Latinská předložka a předpona ex se v odborném i jiném textu často objevuje v mnoha různých pojmech a cizojazyčných souslovích.

Nový!!: Emoce a Ex (latina) · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Emoce a Fenomén · Vidět víc »

Finance

Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi.

Nový!!: Emoce a Finance · Vidět víc »

Frustrace

Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, který člověk dostává, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to zkrátka není možné, anebo v tom brání něco, s čím si nelze poradit.

Nový!!: Emoce a Frustrace · Vidět víc »

Gesto

Panamské děvče Gesto, posunek, gestikulace (z lat. gerere, jednat, konat) znamená pohyb nebo uspořádání částí těla mluvčího, který něco vyjadřuje nebo dává najevo.

Nový!!: Emoce a Gesto · Vidět víc »

Hanba

Hanba je emoce (viz stud) a dále.

Nový!!: Emoce a Hanba · Vidět víc »

Hlad

Ilustrační obrázek nasyceného dítěte. Hlad je pocit (nepodmíněná fyzická reakce organismu), vyvolaný nedostatkem potravy.

Nový!!: Emoce a Hlad · Vidět víc »

Hněv

Giotto (1267-1337), Cappella Scrovegni, Padova Hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání.

Nový!!: Emoce a Hněv · Vidět víc »

Hnus

Hnus nebo znechucení je jedna z lidských emocí.

Nový!!: Emoce a Hnus · Vidět víc »

Kapitalismus

Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a jsou provozovány v prostředí tržní ekonomiky za účelem dosažení zisku.

Nový!!: Emoce a Kapitalismus · Vidět víc »

Kapitál

Kapitál jsou obecně člověkem dříve vytvořené prostředky, jež nejsou spotřebovány, ale použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku či vyšších výnosů v budoucnu.

Nový!!: Emoce a Kapitál · Vidět víc »

Komodita

Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě.

Nový!!: Emoce a Komodita · Vidět víc »

Komunikace

Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný) má více významů:;Komunikace v humanitních vědách.

Nový!!: Emoce a Komunikace · Vidět víc »

Korporace

Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné.

Nový!!: Emoce a Korporace · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Emoce a Kultura · Vidět víc »

Kulturní průmysl

Termín kulturní průmysl (německy Kulturindustrie) poprvé použili roku 1944 představitelé Frankfurtské školy filosofové Theodor W. Adorno a Max Horkheimer v knize Dialektika osvícenství.

Nový!!: Emoce a Kulturní průmysl · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Emoce a Latina · Vidět víc »

Láska

Srdce je v západní kultuře chápáno jako symbol lásky Novomanželé Láska je především vztah k životu, k sobě samému a ke všemu, co je součástí života.

Nový!!: Emoce a Láska · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Emoce a Lékařství · Vidět víc »

Lidské tělo

ženského a mužského těla Lidské tělo je označení pro veškerou hmotu, která tvoří člověka.

Nový!!: Emoce a Lidské tělo · Vidět víc »

Likvidita

Likvidita je ekonomický, přesněji finanční termín, jehož definice je vzhledem k jeho šíři poměrně problematická.

Nový!!: Emoce a Likvidita · Vidět víc »

Metaanalýza

Metaanalýza je typ vědeckého výstupu používaný například v biomedicíně, který je založen na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných výsledků.

Nový!!: Emoce a Metaanalýza · Vidět víc »

Mezilidský vztah

Mezilidský vztah, cizím slovem interpersonální vztah (chápáno jako vztah lidí) je obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí.

Nový!!: Emoce a Mezilidský vztah · Vidět víc »

Michel Foucault

Michel Foucault (IPA /miʃɛl fukoː/, česky /mišel fukó/) (15. října 1926 Poitiers – 25. června 1984 Paříž) byl reprezentant francouzské intelektuální avantgardy sedmdesátých let, profesor Collège de France, filozof, sociolog a psycholog.

Nový!!: Emoce a Michel Foucault · Vidět víc »

Mimika

Pokusy G. Duchenne s mimikou tváře (1862) Mimika (z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat) je vědomé vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů.

Nový!!: Emoce a Mimika · Vidět víc »

Moc

Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“GIDDENS, Anthony.

Nový!!: Emoce a Moc · Vidět víc »

Moderní společnost

Termín moderní společnost (někdy také postindustriální společnost) označuje sérii radikálních změn a jejich trvání ve společnosti.

Nový!!: Emoce a Moderní společnost · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Emoce a Morálka · Vidět víc »

Motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu.

Nový!!: Emoce a Motivace · Vidět víc »

Mysl

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění.

Nový!!: Emoce a Mysl · Vidět víc »

Nálada

Nálada je emocionální stav, který v průběhu určitého času provází prožívání a lidskou činnost.

Nový!!: Emoce a Nálada · Vidět víc »

Nenávist

Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu.

Nový!!: Emoce a Nenávist · Vidět víc »

Nihilismus

Nihilismus (z lat. nihil, nic) je postoj nebo filosofické stanovisko, které pouze popírá a odmítá – například možnost pravdivého poznání (radikální skepse), ale zejména platnost všech hodnot, autorit a podobně.

Nový!!: Emoce a Nihilismus · Vidět víc »

Norbert Elias

Norbert Elias (22. června 1897 Vratislav – 1. srpna 1990 Amsterdam) byl německý filosof a sociolog židovského původu, jehož hlavní práce O procesu civilizace (Über den Prozeß der Zivilisation) se soustředila na vztah mezi mocí a chováním.

Nový!!: Emoce a Norbert Elias · Vidět víc »

Očekávání

Očekávání, též anticipace je jedna z lidských emocí, duševní stav, který se objevuje, když se člověk ocitne před neznámou situací, v novém prostředí apod.

Nový!!: Emoce a Očekávání · Vidět víc »

Organizace

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování).

Nový!!: Emoce a Organizace · Vidět víc »

Orgasmus

Orgasmus neboli vyvrcholení je výsledkem fáze plató (plateau) sexuálního reakčního cyklu.

Nový!!: Emoce a Orgasmus · Vidět víc »

Otrava

Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu.

Nový!!: Emoce a Otrava · Vidět víc »

Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.

Nový!!: Emoce a Paměť · Vidět víc »

Panika

Příčinou paniky bývá také strach Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy.

Nový!!: Emoce a Panika · Vidět víc »

Panoptikon

Benthamův návrh Panopticonu Panoptikon (z řec. pan – vše, optikos – viděný) je architektonický koncept budovy, který by umožnil stálý dohled nad jejími obyvateli.

Nový!!: Emoce a Panoptikon · Vidět víc »

Pýcha

Pýcha, Jacob Matham, 1578 Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby.

Nový!!: Emoce a Pýcha · Vidět víc »

Přátelství

Bavící se přátelé Přátelství Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním.

Nový!!: Emoce a Přátelství · Vidět víc »

Překvapení

Překvapení může být.

Nový!!: Emoce a Překvapení · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Emoce a Peníze · Vidět víc »

Pitva

Nicolaese TulpaPitva, taktéž obdukce, sekcehttp://ssjc.ujc.cas.cz/search.php nebo autopsie, je druh medicínského nebo veterinárního úkonu, při kterém odborný specialista rozděluje mrtvé tělo na části.

Nový!!: Emoce a Pitva · Vidět víc »

Pláč

Plačící chlapec Pláč je doprovodný jev některých emocí, především smutku.

Nový!!: Emoce a Pláč · Vidět víc »

Pohrdání

Pohrdání je francouzsko-italské filmové drama, které natočil režisér Jean-Luc Godard podle stejnojmenného románu Alberta Moravii.

Nový!!: Emoce a Pohrdání · Vidět víc »

Populární kultura

Populární kultura (běžně nazývaná popkultura) je soubor představ, myšlenek, náhledů, postojů, memů, zobrazení a dalších fenoménů, které jsou v rámci neformálního společenského konsenzu považovány za nejvýraznější části hlavního proudu (mainstreamu) určité kultury, od počátku do poloviny 20. století především kultury západní, od konce 20. století až do současnosti kultury globální.

Nový!!: Emoce a Populární kultura · Vidět víc »

Poruchy emotivity

Poruchy emotivity jsou souborem příznaků různého organického a funkčního postižení centrálního nervového systému, které se projevují změnami v chování jedince.

Nový!!: Emoce a Poruchy emotivity · Vidět víc »

Povolání

Povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost.

Nový!!: Emoce a Povolání · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Emoce a Pravda · Vidět víc »

Psychický stav

Psychický stav je jedním ze tří základních druhů psychických jevů člověka (vedle psychických vlastností a psychických procesů).

Nový!!: Emoce a Psychický stav · Vidět víc »

Psychologie

Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologiePsychologie (z řeckého ψυχή (psyché).

Nový!!: Emoce a Psychologie · Vidět víc »

Racionalismus

Racionalismus (z lat. rationalis, rozumový) znamená ve filosofii směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku či složku poznání.

Nový!!: Emoce a Racionalismus · Vidět víc »

Racionalita

Racionalita (z lat. ratio, rozum a rationalis, rozumný) znamená rozumnost či rozumovost, schopnost myslet, rozhodovat se a jednat na základě rozvahy, případně rozumných účelů a cílů, které lze obhájit důvody.

Nový!!: Emoce a Racionalita · Vidět víc »

Radost

Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk u jednodušších, emocí schopných tvorů (např. člověk), a na prožitek čisté lásky a sounáležitosti u těch na vyšší úrovni.

Nový!!: Emoce a Radost · Vidět víc »

Referenční skupina

Referenční skupina (z lat. referre.

Nový!!: Emoce a Referenční skupina · Vidět víc »

Rituál

Část ceremoniálu střídání stráži ve Whitehall v Londýně. Rituál (z latinského ritualis.

Nový!!: Emoce a Rituál · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Emoce a Rozum · Vidět víc »

Sankce

Sankce (lat. sanctio od sancire, zasvětit, ustanovit, potrestat) může označovat:;právo.

Nový!!: Emoce a Sankce · Vidět víc »

Sebenaplňující předpověď

Sebenaplňující předpověď (též sebenaplňující se proroctví, Golemův efekt, Rosenthalův efekt, Pygmalion efekt) je fenomén, kde očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane.

Nový!!: Emoce a Sebenaplňující předpověď · Vidět víc »

Smích

Smích je jedna z mnoha mimických vlastností člověka (a vyšších primátů).

Nový!!: Emoce a Smích · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Emoce a Smrt · Vidět víc »

Smutek

Smutek Smutek je jedna z emocí, stav nálady, který je opakem radosti.

Nový!!: Emoce a Smutek · Vidět víc »

Socializace

Socializace (socialization) pochází z latinského socialis neboli družný, spojenecký, polidštěný.

Nový!!: Emoce a Socializace · Vidět víc »

Sociální řád

Sociální řád vyjadřuje ideu uspořádanosti sociálního jednání v rámci sociálního systému nebo sociální rovnováhu mezi jeho jednotlivými složkami (subsystémy).

Nový!!: Emoce a Sociální řád · Vidět víc »

Sociální inteligence

Sociální inteligence je schopnost kladně působit na svoje okolí.

Nový!!: Emoce a Sociální inteligence · Vidět víc »

Sociální interakce

Sociální interakce je proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu.

Nový!!: Emoce a Sociální interakce · Vidět víc »

Sociální konstruktivismus

Sociální konstruktivismus je skupina sociologických směrů, které tvrdí, že sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace.

Nový!!: Emoce a Sociální konstruktivismus · Vidět víc »

Sociální kontrola

Sociální kontrola patří mezi mechanismy procesu socializace, které určují, co je v jednání mezi lidmi správné a žádoucí a naopak, které jednání je deviantní a je třeba jej postihovat sankcemi.

Nový!!: Emoce a Sociální kontrola · Vidět víc »

Sociální mobilita

Sociologický pojem sociální mobilita označuje přechod individua, sociálního objektu nebo hodnoty z jedné pozice na druhou.

Nový!!: Emoce a Sociální mobilita · Vidět víc »

Sociální nerovnost

Sociální nerovnost se ve společnosti vyskytuje ve chvíli, kdy určité skupiny lidí nemají rovný sociální status.

Nový!!: Emoce a Sociální nerovnost · Vidět víc »

Sociální norma

Sociální normy jsou ideje, které regulují společenské vztahy tím, že na základě sociálních hodnot preskripují určité způsoby chování společenských subjektů v různých sociálních útvarech.

Nový!!: Emoce a Sociální norma · Vidět víc »

Sociální skupina

Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí.

Nový!!: Emoce a Sociální skupina · Vidět víc »

Sociální struktura

Sociální struktura (anglicky) se jinak nazývá struktura sociálního systému či struktura společnosti.

Nový!!: Emoce a Sociální struktura · Vidět víc »

Sociální třída

Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování.

Nový!!: Emoce a Sociální třída · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Emoce a Sociologie · Vidět víc »

Sociologie emocí

Se zaměřením na interakcionalistické pojetí sociologie emocí Zatímco psychologie se zaměřuje na individuální procesy spojené s emocemi a to včetně působení biologických procesů v těle, sociologie emocí se zabývá lidmi v kontextu a zkoumá, jak vzbuzování a proudění emocí v jednotlivcích ovlivňují sociální struktury, kulturu a různé interakce.

Nový!!: Emoce a Sociologie emocí · Vidět víc »

Solventnost

Solventnost (z lat. solvere, rozvazovat) čili platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých lhůtách.

Nový!!: Emoce a Solventnost · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Emoce a Společnost · Vidět víc »

Sport

vpravo Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport.

Nový!!: Emoce a Sport · Vidět víc »

Spotřeba

Spotřeba je užívání zdrojů k okamžitému prospěchu.

Nový!!: Emoce a Spotřeba · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Emoce a Stát · Vidět víc »

Strach

Ilustrativní obrázek vystrašené tváře z filmu ''Chaplin v hotelu'' Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí.

Nový!!: Emoce a Strach · Vidět víc »

Stud

Stud je obrana vlastní intimity, varování před tím, co by ji mohlo narušit (ostych), anebo aktuální pocit zahanbení před sebou samým, nad vlastní nedostatečností (hanba). Stud je psychofyzický a často mimovolný jev, který se může projevit zrudnutím ve tváři, kdežto české „stud“ naopak naznačuje souvislost s pocitem chladu a zimy. Fyziologické souvislosti studu nejsou zatím prozkoumány. Jako takový není stud důsledkem mravní výchovy, nýbrž spíše předpokladem skutečné mravnosti. Výchova může ovlivnit rozsah a způsoby projevování studu, může je usměrňovat, podporovat nebo potlačovat, stud sám však není produktem výchovy. M. Scheler, O studu. Praha 1993.

Nový!!: Emoce a Stud · Vidět víc »

Symbolický interakcionismus

Symbolický interakcionismus je směr v sociálních vědách, který myšlenkově navazuje na interakcionismus, zdůrazňuje však symbolické zprostředkování sociální interakce mezi jednotlivci.

Nový!!: Emoce a Symbolický interakcionismus · Vidět víc »

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce 1974 H. Freudenbergerem v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues.

Nový!!: Emoce a Syndrom vyhoření · Vidět víc »

Trh

Slovo trh se užívá ve více významech.

Nový!!: Emoce a Trh · Vidět víc »

Vášeň

Vášeň je stupeň emoce (intenzivní, dlouhodobá emoce).

Nový!!: Emoce a Vášeň · Vidět víc »

Vina

Vina je odpovědnost člověka za ublížení, hřích, trestný čin nebo jiné porušení práva.

Nový!!: Emoce a Vina · Vidět víc »

Vkus

Vkus je představa o ideálu krásy, harmonie, dokonalosti a módnosti, která se jednak liší u různých lidí, společenství a národů, jednak se v průběhu dějin neustále vyvíjí a mění.

Nový!!: Emoce a Vkus · Vidět víc »

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

Nový!!: Emoce a Závazek · Vidět víc »

Závist

Jacoba Mathama, 1587 Závist (lat. invidia) je jedna z lidských emocí, spočívající v touze po něčem, co má někdo jiný, a snaze získat předmět této touhy, či druhého o to připravit, někdy i za cenu zavrženíhodných činů.

Nový!!: Emoce a Závist · Vidět víc »

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman (19. listopadu 1925 Poznaň – 9. ledna 2017 Leeds) byl polsko-britský sociolog židovského původu, který žil od roku 1971 ve Velké Británii.

Nový!!: Emoce a Zygmunt Bauman · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Cit, Emocionální chování, Emoční reakce.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »