Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Entropie

Index Entropie

Termodynamický systém s nízkou entropií - „zúženým“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy „vysokou“ schopností konat práci. Termodynamický systém s vysokou entropií - „rozšířeným“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy nízkou schopností konat práci. Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované.

47 vztahy: Adiabatický děj, Aproximace, Bezeztrátová komprese, Boltzmannova konstanta, Carnotův cyklus, Claude Shannon, Diferenciál (matematika), Druhý termodynamický zákon, Fázový prostor, Funkcionál, Fyzika, Integrál, Josiah Willard Gibbs, Konstanta, Limita, Ludwig Boltzmann, Matematika, Mechanická energie, Náhodná sekvence, Normální rozdělení, Nula, Potenciální energie, Prahování, Pravděpodobnost, Práce (fyzika), Pseudonáhodná čísla, Rovnoměrné rozdělení, Rozdělení pravděpodobnosti, Rudolf Clausius, Soustava SI, Statistická fyzika, Stav tělesa, Stirlingův vzorec, Těleso, Tření, Teoretická informatika, Teorie informace, Teorie pravděpodobnosti, Tepelná kapacita, Tepelná rovnováha, Tepelná smrt vesmíru, Teplo, Termodynamika, Uzavřená soustava, Výška, Vesmír, 1887.

Adiabatický děj

Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím.

Nový!!: Entropie a Adiabatický děj · Vidět víc »

Aproximace

Aproximace (přiblížení, odhad) je nepřesné, ale věrné vyjádření nějaké entity, nejčastěji čísla nebo funkce, ale také fyzikálního zákonu (přírodního jevu).

Nový!!: Entropie a Aproximace · Vidět víc »

Bezeztrátová komprese

Bezeztrátová komprese (bezeztrátová komprimace, též neztrátová, bezztrátová) je jeden ze dvou základních přístupů ke kompresi dat.

Nový!!: Entropie a Bezeztrátová komprese · Vidět víc »

Boltzmannova konstanta

Definice entropie pomocí Boltzmannovy konstanty coby epitaf na hrobě Ludwiga Boltzmanna Boltzmannova konstanta vyjadřuje vztah mezi teplotou a energií plynu.

Nový!!: Entropie a Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Carnotův cyklus

teplota–entropie Carnotův cyklus označuje vratný kruhový děj ideálního tepelného stroje, který se skládá ze dvou izotermických a dvou adiabatických dějů.

Nový!!: Entropie a Carnotův cyklus · Vidět víc »

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916, Petoskey, Michigan – 24. února 2001, Boston), byl americký elektronik a matematik, zvaný „otec teorie informace“.

Nový!!: Entropie a Claude Shannon · Vidět víc »

Diferenciál (matematika)

Diferenciál v matematice vyjadřuje závislost změny hodnoty funkce na malé změně jejího argumentu.

Nový!!: Entropie a Diferenciál (matematika) · Vidět víc »

Druhý termodynamický zákon

Druhý termodynamický zákon (též druhý termodynamický princip, druhá hlavní věta termodynamická nebo nesprávně druhá termodynamická věta) je důležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají.

Nový!!: Entropie a Druhý termodynamický zákon · Vidět víc »

Fázový prostor

Jako fázový prostor se ve fyzice nazývá prostor proměnných q^i (tedy zobecněných souřadnic) a p_i (tedy zobecněných hybností).

Nový!!: Entropie a Fázový prostor · Vidět víc »

Funkcionál

Funkcionál je zobrazení, které prvkům nějakého prostoru (například funkcím) přiřazuje číslo.

Nový!!: Entropie a Funkcionál · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Entropie a Fyzika · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Entropie a Integrál · Vidět víc »

Josiah Willard Gibbs

Josiah Willard Gibbs (11. února 1839 New Haven – 28. duben 1903 New Haven) byl matematik a jeden z prvních amerických teoretických fyziků a chemiků.

Nový!!: Entropie a Josiah Willard Gibbs · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Entropie a Konstanta · Vidět víc »

Limita

náhled Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti nebo funkce blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Entropie a Limita · Vidět víc »

Ludwig Boltzmann

Klemenčič, Hausmanninger Náhrobní kámen na Vídeňském Centrálním hřbitově Ludwig Boltzmann (20. února 1844, Vídeň – 5. září 1906) byl rakouský fyzik, zakladatel statistické fyziky.

Nový!!: Entropie a Ludwig Boltzmann · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Entropie a Matematika · Vidět víc »

Mechanická energie

Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn.

Nový!!: Entropie a Mechanická energie · Vidět víc »

Náhodná sekvence

Náhodná sekvence je tvořena posloupností čísel, jejíž prvky jsou hodnotami náhodné veličiny při náhodných pokusech.

Nový!!: Entropie a Náhodná sekvence · Vidět víc »

Normální rozdělení

Hustota normálního rozdělení pravděpodobnosti Normální rozdělení neboli Gaussovo rozdělení (podle Carla Friedricha Gausse) je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny.

Nový!!: Entropie a Normální rozdělení · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Entropie a Nula · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Entropie a Potenciální energie · Vidět víc »

Prahování

Prahování (anglicky thresholding) je funkce, která obecně upravuje hodnoty vstupu podle předpisu: f(c).

Nový!!: Entropie a Prahování · Vidět víc »

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu.

Nový!!: Entropie a Pravděpodobnost · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Entropie a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Pseudonáhodná čísla

Pseudonáhodná čísla jsou čísla vytvářející posloupnost, která se zdá být náhodná, ale ve skutečnosti je generována deterministickým algoritmem.

Nový!!: Entropie a Pseudonáhodná čísla · Vidět víc »

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti přiřazuje všem hodnotám náhodné veličiny stejnou pravděpodobnost.

Nový!!: Entropie a Rovnoměrné rozdělení · Vidět víc »

Rozdělení pravděpodobnosti

Rozdělení pravděpodobnosti nebo rozložení pravděpodobnosti (někdy také distribuce pravděpodobnosti) náhodné veličiny je pravidlo, kterým každému jevu popisovanému touto veličinou přiřazujeme určitou pravděpodobnost.

Nový!!: Entropie a Rozdělení pravděpodobnosti · Vidět víc »

Rudolf Clausius

Rudolf Julius Emanuel Clausius (2. leden 1822 – 24. srpen 1888), byl německý fyzik a matematik, který je považován za zakladatele termodynamiky.

Nový!!: Entropie a Rudolf Clausius · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Entropie a Soustava SI · Vidět víc »

Statistická fyzika

Statistická fyzika je jednou z centrálních oblastí teoretické fyziky.

Nový!!: Entropie a Statistická fyzika · Vidět víc »

Stav tělesa

Stav tělesa je „vnitřní“ stav tělesa v daném časovém okamžiku, popsán stavovými veličinami jako je např.

Nový!!: Entropie a Stav tělesa · Vidět víc »

Stirlingův vzorec

Graf Stirlingova vzorce Stirlingův vzorec (též Stirlingova formule) je nejznámější aproximací faktoriálu pro vysoké hodnoty argumentu.

Nový!!: Entropie a Stirlingův vzorec · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Entropie a Těleso · Vidět víc »

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy.

Nový!!: Entropie a Tření · Vidět víc »

Teoretická informatika

Teoretická informatika je oblast matematické informatiky a matematiky, která se zaměřuje na abstraktnější a matematické aspekty zpracování informací, které mají využití v počítačích a zpracování informací.

Nový!!: Entropie a Teoretická informatika · Vidět víc »

Teorie informace

Teorie informace se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska.

Nový!!: Entropie a Teorie informace · Vidět víc »

Teorie pravděpodobnosti

Pravděpodobnost hodu kostkami Teorie pravděpodobnosti (počet pravděpodobnosti) je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp.

Nový!!: Entropie a Teorie pravděpodobnosti · Vidět víc »

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým se těleso ohřeje o jednotkový teplotní rozdíl (v SI 1 kelvin).

Nový!!: Entropie a Tepelná kapacita · Vidět víc »

Tepelná rovnováha

Tepelná rovnováha, nebo jinak termodynamická rovnováha izolované fyzikální soustavy nastává tehdy, když jsou v soustavě všechny její termodynamické vlastnosti konstantní.

Nový!!: Entropie a Tepelná rovnováha · Vidět víc »

Tepelná smrt vesmíru

Tepelná smrt vesmíru je označení pro takový stav vývoje vesmíru, ve kterém zvyšování entropie podle druhého termodynamického zákona zapříčinilo vyčerpání veškeré využitelné energie do odpadního tepla.

Nový!!: Entropie a Tepelná smrt vesmíru · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Entropie a Teplo · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Entropie a Termodynamika · Vidět víc »

Uzavřená soustava

Jako uzavřená soustava (např. těles, hmotných bodů či jiných entit) se označuje taková soustava entit, které mohou silově či jinak působit na sebe navzájem, mohou si vzájemně vyměňovat energii (např. tepla), ale nemohou si s okolím vyměňovat hmotu.

Nový!!: Entropie a Uzavřená soustava · Vidět víc »

Výška

Výška označuje obvykle vertikální vzdálenost dvou bodů.

Nový!!: Entropie a Výška · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Entropie a Vesmír · Vidět víc »

1887

1887 (MDCCCLXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Entropie a 1887 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Clausiova rovnice, Informační entropie, Princip růstu entropie, Redukované teplo, Termodynamická entropie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »