Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Enzym

Index Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

133 vztahy: Adenosintrifosfát, Aktivní místo, Alkoholdehydrogenáza, Alosterická regulace, Aminokyselina, Amyláza, Analytická chemie, Antivirotikum, Číslo EC, Bílkovina, Benzochinon, Biochemie, Biotin, Chemická kinetika, Chiralita, Chymotrypsin, Cystein, Denaturace, Disociace, DNA, Druhý posel, Eduard Buchner, ELISA, Enzym, Enzymové inženýrství, Ethanol, Exprese genu, Fenylalanin, Flavin, Flavinadenindinukleotid, Flavinmononukleotid, Fosfatáza, Fosforylace, Gen, Gibbsova volná energie, Glutathion, Glykoproteiny, Hem, Hermann Emil Fischer, Histidin, Hormon, Hydrofobie, Hydroláza, Hyperbola, Inhibice, Ion, Iontová síla, Izomeráza, Izomerie, James Batcheller Sumner, ..., Jedle obrovská, John Howard Northrop, Katalyzátor, Kináza, Koenzym, Koenzym A, Koenzym Q10, Kofaktor (biochemie), Kovy, Krystalizace, Kvašení, Kvasinky, Kyselina lipoová, Kyselina tetrahydrofolová, Kyseliny, Lac operon, Ligand (biochemie), Ligáza, Louis Pasteur, Lyáza, Lysozym, Metaloprotein, Monosacharidy, Nikotinamid, Nikotinamidadenindinukleotid, Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, Nobelova cena za chemii, Nukleofil, Nukleotid, Oxidoreduktáza, Pepsin, PH, Plastochinon, Podjednotka, Polypeptid, Proenzym, Prolin, Prostetická skupina, Proteáza, Proteinový komplex, Proteolýza, Proton, Pyridin, Pyrolysin, Reakční rychlost, Receptor, Redoxní potenciál, Relativní permitivita, Rentgenová krystalografie, Replikace DNA, Restrikční endonukleáza, Ribozom, Ribozym, Richard Willstätter, RNA, Rovnovážná konstanta, RRNA, Sacharidy, Selenocystein, Serin, Slina, Slinivka břišní, Tělesná teplota, Terminologie, Thiamin, Transferáza, Trávení, Trávicí enzym, Trypsin, Tryptofan, Tyrosin, Věda, Vitamín B6, Vodíková vazba, Wendell Meredith Stanley, Zásady (chemie), Zinek, Zpětná vazba, 18. století, 1877, 19. století, 1924, 1946. Rozbalte index (83 více) »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Enzym a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Aktivní místo

beta-glukoronidáze, vyznačen i podpůrný tyrosinový zbytek Aktivní místo (též aktivní centrum) je oblast enzymu, kde dochází k enzymové reakci.

Nový!!: Enzym a Aktivní místo · Vidět víc »

Alkoholdehydrogenáza

Lidská alkoholdehydrogenáza Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

Nový!!: Enzym a Alkoholdehydrogenáza · Vidět víc »

Alosterická regulace

Alosterická regulace (z allos – jiný, stereos – prostor) je ovlivnění vlastností určité oblasti (např. aktivního centra) enzymu, a to vazbou jistého efektoru (alosterického regulátoru) na jiné, tzv.

Nový!!: Enzym a Alosterická regulace · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Enzym a Aminokyselina · Vidět víc »

Amyláza

Amyláza je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy.

Nový!!: Enzym a Amyláza · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Enzym a Analytická chemie · Vidět víc »

Antivirotikum

Antivirotikum je označení pro léčivý přípravek účinkující proti virům.

Nový!!: Enzym a Antivirotikum · Vidět víc »

Číslo EC

Číslo EC (z anglického Enzyme Commision number) je numerické klasifikační schéma pro enzymy založené na chemických reakcích, které katalyzují.

Nový!!: Enzym a Číslo EC · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Enzym a Bílkovina · Vidět víc »

Benzochinon

Benzochinon je označení pro chinon s jedním benzenovým jádrem, existují pouze dva izomery.

Nový!!: Enzym a Benzochinon · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: Enzym a Biochemie · Vidět víc »

Biotin

Biotin (vitamín B7, též je nazýván koenzym R či vitamín H) je ve vodě rozpustný vitamín, z chemického hlediska kondenzát močoviny a thiofenu se zbytkem kyseliny valerové.

Nový!!: Enzym a Biotin · Vidět víc »

Chemická kinetika

Chemická kinetika studuje rychlost chemických reakcí.

Nový!!: Enzym a Chemická kinetika · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Enzym a Chiralita · Vidět víc »

Chymotrypsin

Chymotrypsin Chymotrypsin je trávicí enzym ze skupiny proteáz, konkrétně serinových proteáz (podobně jako trypsin či elastáza).

Nový!!: Enzym a Chymotrypsin · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: Enzym a Cystein · Vidět víc »

Denaturace

bílku se „srazily“ do bílé tuhé hmoty Denaturace je v biochemii vratný nebo nevratný proces, při němž účinkem jistých fyzikálních či chemických změn dochází k změnám prostorové struktury některých biomolekul z původního přirozeného (nativního) stavu.

Nový!!: Enzym a Denaturace · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Enzym a Disociace · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Enzym a DNA · Vidět víc »

Druhý posel

cAMP - nejznámější a první objevený druhý posel Druhý posel (angl. second messenger) je označení pro malou signální molekulu, jejíž koncentrace v buňce prudce vzrůstá po navázání ligandů („prvních poslů“) na membránový receptor.

Nový!!: Enzym a Druhý posel · Vidět víc »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (20. května 1860 v Mnichově – 13. srpna 1917 v rumunském Focșani na následky válečného zranění) byl německý chemik, který byl v roce 1907 oceněn Nobelovou cenou za chemii za svou práce o fermentaci (objev nebuněčné fermentace).

Nový!!: Enzym a Eduard Buchner · Vidět víc »

ELISA

ELISA (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), někdy také označovaná jako EIA (Enzyme Immunoassay) je jednou z nejpoužívanějších imunologických metod sloužících k detekci a stanovení koncentrace antigenů nebo protilátek.

Nový!!: Enzym a ELISA · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Enzym a Enzym · Vidět víc »

Enzymové inženýrství

Enzymové inženýrství (či enzymové technologie) je aplikace modifikace struktury enzymů a tím pádem i jejich katalytické aktivity jak ve smyslu změny reakční kinetiky tak ve smyslu změny vlastní katalyzované reakce.

Nový!!: Enzym a Enzymové inženýrství · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Enzym a Ethanol · Vidět víc »

Exprese genu

Exprese genu (také genová exprese) je proces, kterým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci.

Nový!!: Enzym a Exprese genu · Vidět víc »

Fenylalanin

Fenylalanin (zkratka Pha, Pa, Phe, F) patří mezi kódované esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny (tzn. lidské tělo si ji neumí samo vyrobit), v lidské stravě však může (u dětí postižených fenylketonurií musí) být zcela nahrazen tyrosinem, na nějž se přeměňuje.

Nový!!: Enzym a Fenylalanin · Vidět víc »

Flavin

Flavin v oxidovaném a v redukovaném stavu; "R" reprezentuje skupinu, kde dochází k substitucím za vzniku různých flavinů Flaviny jsou látky, jejichž molekula je odvozena od isoalloxazinu, žluté látky s třemi kondenzovanými cykly.

Nový!!: Enzym a Flavin · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Enzym a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Flavinmononukleotid

Flavinmononukleoktid (FMN, riboflavin-5'-fosfát) je redoxně aktivní kofaktor (podle Vodrážky prostetická skupina) řazený mezi flavinové nuleotidy, která se od FAD liší nepřítomností adenosinmonofosfátu (AMP).

Nový!!: Enzym a Flavinmononukleotid · Vidět víc »

Fosfatáza

Fosfatáza je enzym, který odstraňuje fosfátovou skupinu.

Nový!!: Enzym a Fosfatáza · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Enzym a Fosforylace · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Enzym a Gen · Vidět víc »

Gibbsova volná energie

Volná entalpie, jinak řečeno Gibbsova volná energie či jen Gibbsova energie nebo Gibbsova funkce, je jedním z termodynamických potenciálů, tedy extenzivní stavová termodynamická veličina s rozměrem energie.

Nový!!: Enzym a Gibbsova volná energie · Vidět víc »

Glutathion

Struktura gluthathionu 3D struktura gluthathionu Glutathion (GSH) je důležitý antioxidant u rostlin, zvířat, hub a některých bakterií.

Nový!!: Enzym a Glutathion · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: Enzym a Glykoproteiny · Vidět víc »

Hem

Molekula hemu b Hem je prostetická skupina obsahující atom železa (Fe2+) ve středu tetrapyrrolového jádra, na něž jsou navázány substituenty.

Nový!!: Enzym a Hem · Vidět víc »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (9. října 1852, Euskirchen – 15. července 1919) byl německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902.

Nový!!: Enzym a Hermann Emil Fischer · Vidět víc »

Histidin

Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech.

Nový!!: Enzym a Histidin · Vidět víc »

Hormon

Prostorový model adrenalinu – jednoho z nejznámějších hormonů Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné.

Nový!!: Enzym a Hormon · Vidět víc »

Hydrofobie

Hydrofobní neboli vody se bojící nebo vodu nesnášející jsou molekuly nebo povrchy neinteragující s vodou.

Nový!!: Enzym a Hydrofobie · Vidět víc »

Hydroláza

Hydrolasa nebo též hydroláza je enzym, který katalyzuje hydrolýzu – tedy rozkladnou reakci, kde je činitelem rozkladu voda.

Nový!!: Enzym a Hydroláza · Vidět víc »

Hyperbola

Hyperbola jako kuželosečka. Ilustrace definice: ohniska (''B1'', ''B2''); bod hyperboly (''P''); vzdálenosti ohnisek (''d1'', ''d2''). Hyperbola je rovinná křivka, kuželosečka s výstředností větší než 1.

Nový!!: Enzym a Hyperbola · Vidět víc »

Inhibice

HIV proteáza s navázaným inhibitorem, ritonavirem. Tato látka brání HIV proteáze v její funkci a proto se s úspěchem používá jako antivirotikum Inhibice je v biochemii proces, kdy vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu.

Nový!!: Enzym a Inhibice · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Enzym a Ion · Vidět víc »

Iontová síla

Iontová síla je měřítkem celkové koncentrace iontů v roztoku (ilustrační fotografie) Iontová síla (I) je suma všech elektricky nabitých částic (kladných i záporných iontů) přítomných v roztoku.

Nový!!: Enzym a Iontová síla · Vidět víc »

Izomeráza

Isomerasa nebo též isomeráza je enzym katalyzující chemické reakce, při nichž dochází k vnitřním přechodům uvnitř molekul.

Nový!!: Enzym a Izomeráza · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Enzym a Izomerie · Vidět víc »

James Batcheller Sumner

James Batcheller Sumner (19. listopadu 1887 Canton – 12. srpna 1955 Buffalo) byl americký chemik, který v roce 1946 spolu s Johnem Northropem a Wendellem Stanleym získal Nobelovu cenu za chemii za „objev, že enzymy je možné krystalizovat“.

Nový!!: Enzym a James Batcheller Sumner · Vidět víc »

Jedle obrovská

Jedle obrovská (Abies grandis) je jehličnatý neopadavý strom pocházející ze severozápadní části Severní Ameriky.

Nový!!: Enzym a Jedle obrovská · Vidět víc »

John Howard Northrop

John Howard Northrop (5. července 1891 Yonkers – 27. května 1987 Wickenburg) byl americký biochemik, který v roce 1946 spolu s Jamesem Sumnerem a Wendellem Stanleyem získal Nobelovu cenu za chemii za „přípravu enzymů a virových proteinů v čisté formě“.

Nový!!: Enzym a John Howard Northrop · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Enzym a Katalyzátor · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Enzym a Kináza · Vidět víc »

Koenzym

Atomový model koenzymu acetyl-CoA Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů.

Nový!!: Enzym a Koenzym · Vidět víc »

Koenzym A

Koenzym A Ten samý vzorec s jednotlivými vyznačenými složkami této molekuly; 1: 3'-fosfoadenosin. 2: difosfát, organofosfát anhydrid. 3: kyselina pantoová. 4: β-alanin. 5: β-cystamin. 1+2: 3'-fosfoadenosin-5'difosfát. 3+4: kyselina pantothenová. 3+4+5: pantethein. Koenzym A (zkratka CoA či CoA-SH) je koenzym, který se skládá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alaninu a cysteaminu, přičemž tři poslední jmenované složky jsou spojeny peptidovými vazbami.

Nový!!: Enzym a Koenzym A · Vidět víc »

Koenzym Q10

Koenzym Q10, ubichinon Koenzym Q10 (také ubichinon, ubidekarenon, koenzym Q), zkracovaný CoQ10, CoQ, Q10, je druh (benzo)chinonu fungující jako koenzym.

Nový!!: Enzym a Koenzym Q10 · Vidět víc »

Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

Nový!!: Enzym a Kofaktor (biochemie) · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Enzym a Kovy · Vidět víc »

Krystalizace

Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Nový!!: Enzym a Krystalizace · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Enzym a Kvašení · Vidět víc »

Kvasinky

DIC kontrastu Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy.

Nový!!: Enzym a Kvasinky · Vidět víc »

Kyselina lipoová

Strukturní vzorec Kyselina lipoová (6,8-dithiooktanová) je heterocyklická sloučenina s množstvím rolí v metabolismu.

Nový!!: Enzym a Kyselina lipoová · Vidět víc »

Kyselina tetrahydrofolová

Kyselina tetrahydrofolová (též k. tetrahydrolistová), resp.

Nový!!: Enzym a Kyselina tetrahydrofolová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Enzym a Kyseliny · Vidět víc »

Lac operon

Laktóza a její dvě složky, klíčoví hráči v tématu ''lac'' operonu Lac operon je operon známý především u bakterie Escherichia coli, který se skládá ze tří genů, které se účastní metabolismu laktózy.

Nový!!: Enzym a Lac operon · Vidět víc »

Ligand (biochemie)

Myoglobin (modře) s navázaným ligandem hem (oranžově). Podle PDBID: 1MBO Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam.

Nový!!: Enzym a Ligand (biochemie) · Vidět víc »

Ligáza

DNA-ligáza opravuje poškozenou molekulu DNA Ligáza (z latiny ligāre – spojit nebo slepit dohromady) či také syntetáza je enzym katalyzující napojování molekul za současného odštěpení molekuly s malou molární hmotností (tj. s malým množstvím atomů).

Nový!!: Enzym a Ligáza · Vidět víc »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (27. prosince 1822 Dole – 28. září 1895 Villeneuve-l'Etang, Marnes-la-Coquette, pohřben v Paříži) byl francouzský biolog, chemik a lékař, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století.

Nový!!: Enzym a Louis Pasteur · Vidět víc »

Lyáza

Lyáza (také lyasa) je enzym katalyzující rozklad chemických vazeb odlišným způsobem než u hydrolýzy nebo oxidace, často za vzniku dvojných vazeb nebo nových cyklických sloučenin.

Nový!!: Enzym a Lyáza · Vidět víc »

Lysozym

Krystal lysozymu Lysozym (lyzozym) je enzym, který se vyskytuje ve slinách, slzách, vaječném bílku, nosním hlenu, krevní plazmě, granulech neutrofilů a mateřském mléce.

Nový!!: Enzym a Lysozym · Vidět víc »

Metaloprotein

Metaloprotein je protein, který obsahuje kov jako kofaktor nebo prostetickou skupinu.

Nový!!: Enzym a Metaloprotein · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Enzym a Monosacharidy · Vidět víc »

Nikotinamid

Nikotinamid (též známý jako niacinamid) je amid kyseliny nikotinové.

Nový!!: Enzym a Nikotinamid · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Enzym a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) je koenzym vyskytující se jako součást metabolismu organismů.

Nový!!: Enzym a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát · Vidět víc »

Nobelova cena za chemii

Nobelova cena za chemii je jednou z pěti Nobelových cen, udělovanou za zásadní vědecký výzkum či vynález v oboru chemie.

Nový!!: Enzym a Nobelova cena za chemii · Vidět víc »

Nukleofil

Nukleofil je chemický druh, který v chemické reakci poskytuje elektronový pár elektrofilu, čímž vzniká chemická vazba.

Nový!!: Enzym a Nukleofil · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Enzym a Nukleotid · Vidět víc »

Oxidoreduktáza

Oxidoreduktáza je enzym katalyzující přenos elektronu z jedné molekuly (reduktantu, nebo též dárce elektronu) na druhou (oxidant, nebo též příjemce elektronu).

Nový!!: Enzym a Oxidoreduktáza · Vidět víc »

Pepsin

Pepsin Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců.

Nový!!: Enzym a Pepsin · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Enzym a PH · Vidět víc »

Plastochinon

''Plastochinon (oxidovaná forma)'' ''Plastochinon (redukovaná forma)'' Plastochinon, (zkratka PQ), je chinonová molekula, která se účastní řetězových reakcí při transportů elektronů světelné fáze fotosyntézy.

Nový!!: Enzym a Plastochinon · Vidět víc »

Podjednotka

protein. Vysvětlivky: α podjednotka (produkt genu A*1101) a β podjednotka (Beta-2 mikroglobin). Na proteinu je také navázán další peptid, přispívající k funkci proteinu Podjednotka je v biochemii termín pro určitou molekulu proteinu, která se spolu s jinými proteiny podílí na stavbě bílkovinného komplexu, též označovaného jako oligomerní či dokonce multimerní (složený ještě z více podjednotek) protein.

Nový!!: Enzym a Podjednotka · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Enzym a Polypeptid · Vidět víc »

Proenzym

Proenzym nebo také zymogen je neaktivní prekurzor enzymu.

Nový!!: Enzym a Proenzym · Vidět víc »

Prolin

Prolin (zkratky Pro, P) je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin, v případě prolinu se ale tato sloučenina často označuje jako iminokyselina, protože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklená s postranním řetězcem.

Nový!!: Enzym a Prolin · Vidět víc »

Prostetická skupina

Prostetická skupina je kofaktor, nízkomolekulární nebílkovinná složka enzymů, která je na tento enzym pevně vázána kovalentní vazbou.

Nový!!: Enzym a Prostetická skupina · Vidět víc »

Proteáza

Proteáza (též proteináza či peptidáza) je skupina enzymů, které štěpí proteiny (bílkoviny).

Nový!!: Enzym a Proteáza · Vidět víc »

Proteinový komplex

Proteinový komplex je seskupení dvou či více asociovaných polypeptidů.

Nový!!: Enzym a Proteinový komplex · Vidět víc »

Proteolýza

Trypsin, proteáza rozkládající bílkovinnou stravu v dvanáctníku Proteolýza je částečná nebo úplná degradace proteinů (na menší proteiny, příp. peptidy či jednotlivé aminokyseliny).

Nový!!: Enzym a Proteolýza · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Enzym a Proton · Vidět víc »

Pyridin

Pyridin C5H5N (zkratka py vystupuje-li jako ligand) je organická aromatická heterocyklická sloučeninina uhlíku, vodíku a dusíku.

Nový!!: Enzym a Pyridin · Vidět víc »

Pyrolysin

Pyrolysin (zkratka Pyl nebo O) je zvláštní proteinogenní aminokyselina, která se v určitých výjimečných případech zařazuje do bílkoviny vyráběné na ribozomu v procesu translace.

Nový!!: Enzym a Pyrolysin · Vidět víc »

Reakční rychlost

Reakční rychlost je definována jako množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne (v molech nebo jednotkách hmotnosti) v jednotce objemu za jednotku času.

Nový!!: Enzym a Reakční rychlost · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Enzym a Receptor · Vidět víc »

Redoxní potenciál

Redoxní potenciál (také oxidačně-redukční potenciál i redox potenciál) je vyjádření míry schopnosti redoxního systému převést jednoho z reakčních partnerů do oxidovaného stavu.

Nový!!: Enzym a Redoxní potenciál · Vidět víc »

Relativní permitivita

Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je v elektrotechnice bezrozměrná veličina vyjadřující podíl absolutní permitivity daného materiálu a permitivity vakua.

Nový!!: Enzym a Relativní permitivita · Vidět víc »

Rentgenová krystalografie

Klasické difrakční spektrum práškového materiálu Rentgenová strukturní analýza (v biochemii často nazývána rentgenová krystalografie,,, nebo) je analytická metoda zabývající se studiem interakce krystalických vzorků s rentgenovým zářením, která umožňuje určit absolutní strukturu molekul, tj.

Nový!!: Enzym a Rentgenová krystalografie · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: Enzym a Replikace DNA · Vidět víc »

Restrikční endonukleáza

E. coli'' Restrikční endonukleáza či restrikční enzym je enzym, který štěpí DNA (tzn. nukleáza), a to na určitých specifických místech (tzv. restrikčních místech) na řetězci DNA.

Nový!!: Enzym a Restrikční endonukleáza · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Enzym a Ribozom · Vidět víc »

Ribozym

Ribozym (RNA enzym) je katalyticky aktivní molekula RNA, která funguje jako enzym.

Nový!!: Enzym a Ribozym · Vidět víc »

Richard Willstätter

Richard Martin Willstätter (13. srpna 1872 Karlsruhe, Německo – 3. srpna 1942 Muralto, Ticino, Švýcarsko) byl německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii.

Nový!!: Enzym a Richard Willstätter · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Enzym a RNA · Vidět víc »

Rovnovážná konstanta

Rovnovážná konstanta charakterizuje složení reakční směsi po dosažení chemické rovnováhy.

Nový!!: Enzym a Rovnovážná konstanta · Vidět víc »

RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

Nový!!: Enzym a RRNA · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Enzym a Sacharidy · Vidět víc »

Selenocystein

Selenocystein je zvláštní neesenciální proteinogenní aminokyselina podobná cysteinu, ale na rozdíl od něj má místo atomu síry atom selenu.

Nový!!: Enzym a Selenocystein · Vidět víc »

Serin

Serin (zkratka Ser nebo S) je neesenciální, glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Enzym a Serin · Vidět víc »

Slina

Slina (saliva) je kapalný výměšek slinných žláz člověka a mnoha jiných živočichů.

Nový!!: Enzym a Slina · Vidět víc »

Slinivka břišní

Pankreas in situ Slinivka břišní čili pankreas (z lat. pancreas) je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadí se mezi orgány trávicí soustavy.

Nový!!: Enzym a Slinivka břišní · Vidět víc »

Tělesná teplota

Thárské poušti Tělesná teplota je označení pro přirozenou teplotu daného organismu, za kterého dochází k jeho obvyklému fungování.

Nový!!: Enzym a Tělesná teplota · Vidět víc »

Terminologie

Terminologie je nauka o termínech, tj.

Nový!!: Enzym a Terminologie · Vidět víc »

Thiamin

Thiamin (vitamín B1, Anti-Beriberi-Faktor, antineurotický vitamín, Aneurin) je bílá nebo bezbarvá krystalická sloučenina.

Nový!!: Enzym a Thiamin · Vidět víc »

Transferáza

Transferázy (též transferasy) je třída enzymů katalyzující chemické reakce, při nichž dochází k přenosu funkčních skupin z jedné molekuly zvané donor (dárce) na druhou molekulu zvanou akceptor (příjemce).

Nový!!: Enzym a Transferáza · Vidět víc »

Trávení

Trávení (digesce), někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy.

Nový!!: Enzym a Trávení · Vidět víc »

Trávicí enzym

Pankreatická α-amyláza – 3D struktura enzymu včetně důležitých kofaktorů – chloridového iontu (zeleně) a vápenatého iontu (žlutě) Trávicí enzymy jsou enzymy (bílkoviny s katalytickou funkcí), které umožňují trávení, tedy rozklad různých složek potravy na jednodušší stavební celky.

Nový!!: Enzym a Trávicí enzym · Vidět víc »

Trypsin

Trypsin je trávicí enzym, který se vyskytuje v dvanáctníku.

Nový!!: Enzym a Trypsin · Vidět víc »

Tryptofan

Tryptofan (zkratky: Trp, W) je jednou z 20 proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Enzym a Tryptofan · Vidět víc »

Tyrosin

Tyrosin (Tyr, Y) je jednou z 20 základních proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Enzym a Tyrosin · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Enzym a Věda · Vidět víc »

Vitamín B6

Vitamín B6 je společné označení pro tři pyridinové deriváty, pyridoxol (nebo také pyridoxin), pyridoxal a pyridoxamin.

Nový!!: Enzym a Vitamín B6 · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Enzym a Vodíková vazba · Vidět víc »

Wendell Meredith Stanley

Wendell Meredith Stanley (16. srpna 1904 Ridgeville – 15. června 1971 Salamanca) byl americký biochemik a virolog, který v roce 1946 spolu s Jamesem Sumnerem a Johnem Northropem získal Nobelovu cenu za chemii za „přípravu enzymů a virových proteinů v čisté formě“.

Nový!!: Enzym a Wendell Meredith Stanley · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Enzym a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Enzym a Zinek · Vidět víc »

Zpětná vazba

Zpětná vazba (také zpětnovazební smyčka) je termín pro situaci (mechanismus, elektronický obvod), kdy výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup.

Nový!!: Enzym a Zpětná vazba · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Enzym a 18. století · Vidět víc »

1877

1877 (MDCCCLXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Enzym a 1877 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Enzym a 19. století · Vidět víc »

1924

1924 (MCMXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Enzym a 1924 · Vidět víc »

1946

1946 (MCMXLVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Enzym a 1946 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Apoenzym, Enzim, Enzimy, Enzymy, Ferment, Holoenzym.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »