Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ethanol

Index Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

114 vztahy: Acetaldehyd, Acetobacter, Aceton, Acetylchlorid, Acidobazická rovnováha, Agrese, Aldehyddehydrogenáza, Alkalické kovy, Alkeny, Alkoholdehydrogenáza, Alkoholický nápoj, Alkoholismus, Alkoholové kvašení, Alkoholy, Aminokyselina, Atom, Azeotrop, Benzín, Benzen, Bioethanol, Biopalivo, Biotransformace, Bromid draselný, Bromovodík, Butanol, Chromatografie, Cukrová třtina, Debye, Demence, Deprese, Destilace, Diethylether, Dimethylether, Diuréza, Draslík, Eliminace (chemie), Ethen, Ethoxid sodný, Ethylacetát, Ethylamin, Ethyn, Euforie, Fetální alkoholový syndrom, Glukoneogeneze, Glycerol, Halogeny, Hořlavina, Hydrogenace, Hydrogensíran draselný, Hydroxyl, ..., Hygroskopie, Hypertenze, Hypoglykemie, Inhibice, Isopropylalkohol, Jaterní cirhóza, Jaterní testy, Játra, Jod, Jodová tinktura, Kapalina, Katalyzátor, Ketony, Kocovina, Konformace, Koroze, Kovy, Kvašení, Kvasinky, Kyselina chlorovodíková, Kyselina fosforečná, Kyselina mléčná, Kyselina octová, Kyselina sírová, Kyslík, Lilek brambor, Manganistan draselný, Metabolit, Methanol, Mikroorganismus, Molekula, Monosacharidy, Motor, Mozeček, Nevolnost, Nikl, Opilost, Otrava, Oxid křemičitý, Oxid uhličitý, Oxid vápenatý, Pravidla českého pravopisu, Promile, Propan, Protijed, Psychoaktivní droga, Saccharomyces cerevisiae, Sacharidy, Síran měďnatý, Síran vápenatý, Sodík, Spalovací motor, Srdeční arytmie, Světová zdravotnická organizace, Tenké střevo, Thomas Midgley, Trávicí soustava, Uhličitan draselný, Výkon, Voda, Vodík, Vodíková vazba, Zotavovací poloha, 1-propanol. Rozbalte index (64 více) »

Acetaldehyd

Acetaldehyd, nazývaný též ethanal či aldehyd kyseliny octové, je bezbarvá těkavá hořlavá kapalina štiplavého zápachu.

Nový!!: Ethanol a Acetaldehyd · Vidět víc »

Acetobacter

Acetobacter je rod aerobních bakterií ze skupiny Alphaproteobacteria.

Nový!!: Ethanol a Acetobacter · Vidět víc »

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Ethanol a Aceton · Vidět víc »

Acetylchlorid

Acetylchlorid, jinak také chlorid kyseliny octové nebo ethanoylchlorid, je bezbarvá hořlavá kapalina se silným zápachem.

Nový!!: Ethanol a Acetylchlorid · Vidět víc »

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha (ABR) je dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř organizmu, tj.

Nový!!: Ethanol a Acidobazická rovnováha · Vidět víc »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Ethanol a Agrese · Vidět víc »

Aldehyddehydrogenáza

Aldehyddehydrogenázy (1.2.1.3) jsou skupina enzymů katalyzujících oxidaci (dehydrogenaci) aldehydů.

Nový!!: Ethanol a Aldehyddehydrogenáza · Vidět víc »

Alkalické kovy

Alkalické kovy jsou členy 1. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Ethanol a Alkalické kovy · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Ethanol a Alkeny · Vidět víc »

Alkoholdehydrogenáza

Lidská alkoholdehydrogenáza Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

Nový!!: Ethanol a Alkoholdehydrogenáza · Vidět víc »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Ethanol a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Alkoholismus

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.

Nový!!: Ethanol a Alkoholismus · Vidět víc »

Alkoholové kvašení

Alkoholové kvašení je biochemický proces, při kterém jsou rostlinné sacharidy přeměňovány na alkohol za přítomnosti kvasinek.

Nový!!: Ethanol a Alkoholové kvašení · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Ethanol a Alkoholy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Ethanol a Aminokyselina · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Ethanol a Atom · Vidět víc »

Azeotrop

Azeotrop je směs dvou (nebo více) látek, kterou nelze pomocí destilace rozdělit na její jednotlivé složky, protože složení kapaliny a par se rovná.

Nový!!: Ethanol a Azeotrop · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Ethanol a Benzín · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Ethanol a Benzen · Vidět víc »

Bioethanol

Továrna na výrobu lihu ze třtiny Sertãozinho, São Paulo, Brazílie Bioethanol je označení pro ethanol vyrobený technologií alkoholového kvašení z biomasy, který je používán jako biopalivo.

Nový!!: Ethanol a Bioethanol · Vidět víc »

Biopalivo

sojového oleje Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu.

Nový!!: Ethanol a Biopalivo · Vidět víc »

Biotransformace

Biotransformace je chemická přeměna jedné látky na druhou, která probíhá v živém organismu.

Nový!!: Ethanol a Biotransformace · Vidět víc »

Bromid draselný

Bromid draselný (KBr) je sůl široce používaná jako antikonvulzivum a sedativum koncem 19. a začátkem 20. století.

Nový!!: Ethanol a Bromid draselný · Vidět víc »

Bromovodík

Bromovodík je bezkyslíkatá plynná sloučenina vodíku a bromu s ostrým, nepříjemným zápachem a vzorcem HBr, a řadí se mezi halogenovodíky.

Nový!!: Ethanol a Bromovodík · Vidět víc »

Butanol

Butanol je alkohol se sumárním vzorcem C4H9OH.

Nový!!: Ethanol a Butanol · Vidět víc »

Chromatografie

Výsledek chromatografie chlorofylu. vpravo Chromatografie (z řečtiny χρώμα – barva, γραφειν – psát) je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických separačních metod.

Nový!!: Ethanol a Chromatografie · Vidět víc »

Cukrová třtina

Cukrová třtina (Saccharum officinarum) je druh jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovitých (Poaceae).

Nový!!: Ethanol a Cukrová třtina · Vidět víc »

Debye

Debye (značka D) je jednotka dipólového momentu, nepatřící do soustavy SI a to ani jako vedlejší jednotka.

Nový!!: Ethanol a Debye · Vidět víc »

Demence

Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni.

Nový!!: Ethanol a Demence · Vidět víc »

Deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem.

Nový!!: Ethanol a Deprese · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Ethanol a Destilace · Vidět víc »

Diethylether

Diethylether (též ether, éter nebo ethoxyethan) je ether ethanolu.

Nový!!: Ethanol a Diethylether · Vidět víc »

Dimethylether

Dimethylether (DME, systematický název methoxymethan) je organická sloučenina se vzorcem CH3OCH3.

Nový!!: Ethanol a Dimethylether · Vidět víc »

Diuréza

Diuréza (diuresis) je odborný výraz pro vylučování moči.

Nový!!: Ethanol a Diuréza · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Ethanol a Draslík · Vidět víc »

Eliminace (chemie)

Příklad eliminace: odštěpením 6 atomů vodíku vzniká z cyklohexanu benzen Eliminace je chemická reakce organických sloučenin, při které mezi uhlíkovými atomy vznikne násobná vazba.

Nový!!: Ethanol a Eliminace (chemie) · Vidět víc »

Ethen

3D model s vyznačenými p-orbitaly Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů.

Nový!!: Ethanol a Ethen · Vidět víc »

Ethoxid sodný

Ethoxid sodný (též ethanolát sodný) je organická sloučenina patřící mezi alkoxidové soli.

Nový!!: Ethanol a Ethoxid sodný · Vidět víc »

Ethylacetát

Ethyl-acetát nebo ethylester kyseliny octové, dříve zvaný i octan ethylnatý, je organická sloučenina s funkčním vzorcem CH3COOCH2CH3.

Nový!!: Ethanol a Ethylacetát · Vidět víc »

Ethylamin

Ethylamin (mimo chemii dle PČP etylamin) (C2H5NH2) je druhý nejjednodušší amin.

Nový!!: Ethanol a Ethylamin · Vidět víc »

Ethyn

3D model s vyznačenými p-orbitaly. Ethyn (starší název ethin, triviální název acetylen) je nejjednodušší alkyn (uhlovodík s trojnou vazbou mezi uhlíky).

Nový!!: Ethanol a Ethyn · Vidět víc »

Euforie

Euforie je lékařsky uznaný duševně/emoční stav definován jako subjektivní pocit velké (obvykle přehnané) radosti, štěstí a tělesné či psychické pohody.

Nový!!: Ethanol a Euforie · Vidět víc »

Fetální alkoholový syndrom

Projevy fetálního syndromu v obličeji Dítě s fetálním alkoholovým syndromem Fetální alkoholový syndrom (FAS) je soubor tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu, které vznikají následkem nadměrné konzumace alkoholických nápojů v těhotenství.

Nový!!: Ethanol a Fetální alkoholový syndrom · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Ethanol a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Ethanol a Glycerol · Vidět víc »

Halogeny

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Ethanol a Halogeny · Vidět víc »

Hořlavina

chemikálií. Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo.

Nový!!: Ethanol a Hořlavina · Vidět víc »

Hydrogenace

Hydrogenace kyseliny maleinové Hydrogenace je chemická reakce mezi molekulárním vodíkem a další látkou, zpravidla nenasycenou.

Nový!!: Ethanol a Hydrogenace · Vidět víc »

Hydrogensíran draselný

Hydrogensíran draselný (KHSO4) je draselná hydrogensůl kyseliny sírové.

Nový!!: Ethanol a Hydrogensíran draselný · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Ethanol a Hydroxyl · Vidět víc »

Hygroskopie

Termíny „hygroskopie“, „hygroskopicita“ a „hygroskopičnost“ jsou úplná synonyma a označují schopnost látky snadno pohlcovat a udržovat vzdušnou vlhkost. Látky s touto schopností se označují jako hygroskopické. Takové látky potom za vlhka měknou a za sucha tvrdnou.

Nový!!: Ethanol a Hygroskopie · Vidět víc »

Hypertenze

Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti.

Nový!!: Ethanol a Hypertenze · Vidět víc »

Hypoglykemie

Hypoglykemie (někdy psáno jako hypoglykémie) je definována jako patologický pokles glykemie pod 3,3 mmol/l doprovázený klinickými projevy, jež jsou způsobeny vylučováním antiregulačních hormonů a dalšími biochemickými procesy.

Nový!!: Ethanol a Hypoglykemie · Vidět víc »

Inhibice

HIV proteáza s navázaným inhibitorem, ritonavirem. Tato látka brání HIV proteáze v její funkci a proto se s úspěchem používá jako antivirotikum Inhibice je v biochemii proces, kdy vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu.

Nový!!: Ethanol a Inhibice · Vidět víc »

Isopropylalkohol

Isopropylalkohol (systematický název propan-2-ol; též znám jako 2-propanol, isopropanol, izopropylalkohol, izopropanol, iso, isopro, IPA) je organická sloučenina se sumárním vzorcem C3H8O.

Nový!!: Ethanol a Isopropylalkohol · Vidět víc »

Jaterní cirhóza

CT cirhózy jater Jaterní cirhóza či cirhóza je chronické jaterní onemocnění, při kterém postupně dochází k přestavbě jaterní tkáně a cévního řečiště jater.

Nový!!: Ethanol a Jaterní cirhóza · Vidět víc »

Jaterní testy

Odběr žilní krve z loketní jamky Jaterní testy, také známé jako jaterní profil či jaterní panel (liver function tests, zkráceně: LFTs) představují základní soubor laboratorních biochemických vyšetření, jejichž cílem je odhalit poškození jater, rozlišit mezi poškozením morfologickým a funkčním, odhadnout závažnost onemocnění a efektivitu nasazené léčby.

Nový!!: Ethanol a Jaterní testy · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Ethanol a Játra · Vidět víc »

Jod

Jod (též jód; z řeckého ιώδης, iódés, „fialový“), chemická značka I, lat. Iodum je prvek ze skupiny halogenů, tvoří tmavě fialové destičkovité krystalky.

Nový!!: Ethanol a Jod · Vidět víc »

Jodová tinktura

Jodová tinktura je dezinfekční přípravek, obvykle jod a jodid draselný nebo sodný rozpuštěné v ethanolu.

Nový!!: Ethanol a Jodová tinktura · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Ethanol a Kapalina · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Ethanol a Katalyzátor · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Ethanol a Ketony · Vidět víc »

Kocovina

Kocovina (hov. kočka či kocka) je označení vedlejších účinků konzumace alkoholu, které se projevují bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolnostmi, třesem a celkovým oslabením.

Nový!!: Ethanol a Kocovina · Vidět víc »

Konformace

Konformace je v chemii termín označující různá uspořádání molekul jedné sloučeniny, nejčastěji se používá u uhlovodíkových (organických) sloučenin.

Nový!!: Ethanol a Konformace · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Ethanol a Koroze · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Ethanol a Kovy · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Ethanol a Kvašení · Vidět víc »

Kvasinky

DIC kontrastu Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy.

Nový!!: Ethanol a Kvasinky · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Ethanol a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Ethanol a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná je kysele chutnající, lehce rozpustná, bezbarvé krystaly tvořící kyselina s chemickým vzorcem CH3–CHOH–COOH.

Nový!!: Ethanol a Kyselina mléčná · Vidět víc »

Kyselina octová

Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.

Nový!!: Ethanol a Kyselina octová · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Ethanol a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Ethanol a Kyslík · Vidět víc »

Lilek brambor

Lilek brambor, též brambor obecný či brambor hlíznatý (Solanum tuberosum), v běžné řeči jen brambor nebo také brambora, ale nejčastěji v množném čísle brambory, je víceletá hlíznatá rostlina z čeledi lilkovité, pěstovaná jako jednoletá plodina.

Nový!!: Ethanol a Lilek brambor · Vidět víc »

Manganistan draselný

Manganistan draselný, KMnO4, známý též pod označením hypermangan, je sloučenina manganu s černo-šedými krystalky, která se velmi dobře rozpouští ve vodě za vzniku fialového roztoku.

Nový!!: Ethanol a Manganistan draselný · Vidět víc »

Metabolit

Metabolit je produkt látkové přeměny (metabolismu).

Nový!!: Ethanol a Metabolit · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: Ethanol a Methanol · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Ethanol a Mikroorganismus · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Ethanol a Molekula · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Ethanol a Monosacharidy · Vidět víc »

Motor

Čtyřdobý spalovací motor Motor je stroj, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci.

Nový!!: Ethanol a Motor · Vidět víc »

Mozeček

Lidský mozek s červeně zvýrazněným mozečkem Mozeček (malý mozek, Cerebellum) je část mozku.

Nový!!: Ethanol a Mozeček · Vidět víc »

Nevolnost

Nevolnost (též nauzea nebo nausea z lat., původně z řec. nausiē, „mořská nemoc“) je nepříjemný pocit v žaludku a hlavě s pocitem na zvracení.

Nový!!: Ethanol a Nevolnost · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Ethanol a Nikl · Vidět víc »

Opilost

Opilost neboli opojenost či též ebrieta je stav, který vzniká po intoxikaci alkoholem.

Nový!!: Ethanol a Opilost · Vidět víc »

Otrava

Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu.

Nový!!: Ethanol a Otrava · Vidět víc »

Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

Nový!!: Ethanol a Oxid křemičitý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Ethanol a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (chemický vzorec CaO), triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina.

Nový!!: Ethanol a Oxid vápenatý · Vidět víc »

Pravidla českého pravopisu

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, ale i ostatní jevy (např. lexikum, gramatiku, zejména tvarosloví) spisovné formy češtiny.

Nový!!: Ethanol a Pravidla českého pravopisu · Vidět víc »

Promile

Úsek železniční trati o délce 1371 metrů s klesáním 20 ‰. Během metrového úseku (1000 mm) klesne trať o 20 milimetrů. Promile je jedna desetina procenta, tzn.

Nový!!: Ethanol a Promile · Vidět víc »

Propan

Propan je nasycený uhlovodík, třetí člen homologické řady alkanů.

Nový!!: Ethanol a Propan · Vidět víc »

Protijed

Protijed (též antidotum, z řeckého antidoton) je látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka čili protijed.

Nový!!: Ethanol a Protijed · Vidět víc »

Psychoaktivní droga

Některé psychoaktivní drogy Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

Nový!!: Ethanol a Psychoaktivní droga · Vidět víc »

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae (pivní, pekařská nebo vinná kvasinka) je druh kvasinky z oddělení vřeckovýtrusných hub, která je člověkem v kvasných procesech používána už od neolitu.

Nový!!: Ethanol a Saccharomyces cerevisiae · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Ethanol a Sacharidy · Vidět víc »

Síran měďnatý

Síran měďnatý (CuSO4) je jakožto pentahydrát znám také pod triviálním názvem modrá skalice, dříve i jako modrý vitriol (vitriol.

Nový!!: Ethanol a Síran měďnatý · Vidět víc »

Síran vápenatý

Síran vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaSO4, vápenatá sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Ethanol a Síran vápenatý · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Ethanol a Sodík · Vidět víc »

Spalovací motor

Fáze čtyřdobého zážehového motoru: 1) sání, 2) komprese, 3) expanze (pracovní fáze), 4) výfuk Spalovací motor je tepelný stroj, který spaluje palivo ve spalovacím prostoru uvnitř motoru a přeměňuje jeho chemickou energii na teplo a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly.

Nový!!: Ethanol a Spalovací motor · Vidět víc »

Srdeční arytmie

Srdeční arytmie (také dysrytmie) je porucha srdečního rytmu.

Nový!!: Ethanol a Srdeční arytmie · Vidět víc »

Světová zdravotnická organizace

Vlajka WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO, též SZO) je agentura Organizace spojených národů.

Nový!!: Ethanol a Světová zdravotnická organizace · Vidět víc »

Tenké střevo

Tenké střevo označuje číslo 4 Tenké střevo je část trávicí trubice mezi žaludkem a tlustým střevem, kde dochází ke konečné fázi trávení a ke vstřebávání většiny živin.

Nový!!: Ethanol a Tenké střevo · Vidět víc »

Thomas Midgley

Thomas Midgley, Jr. (18. května, 1889 Beaver Falls – 2. listopadu, 1944 Worthington) byl americký strojní inženýr a chemik.

Nový!!: Ethanol a Thomas Midgley · Vidět víc »

Trávicí soustava

Schéma trávicí soustava člověka Trávicí soustava, také trávicí nebo gastrointestinální trakt, je soustava orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a vylučování potravy.

Nový!!: Ethanol a Trávicí soustava · Vidět víc »

Uhličitan draselný

Uhličitan draselný K2CO3, starším názvem potaš či salajka, je bílá, silně hygroskopická sůl kyseliny uhličité.

Nový!!: Ethanol a Uhličitan draselný · Vidět víc »

Výkon

Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.

Nový!!: Ethanol a Výkon · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Ethanol a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Ethanol a Vodík · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Ethanol a Vodíková vazba · Vidět víc »

Zotavovací poloha

Poloha na boku má mnoho variant, ale zásadní je pokrčení končetin, které udržují tělo na boku Zotavovací poloha (dříve stabilizovaná poloha) je v první pomoci jakákoli poloha na boku, z níž není snadné se překulit na záda.

Nový!!: Ethanol a Zotavovací poloha · Vidět víc »

1-propanol

Propan-1-ol (též 1-propanol, n-propanol, 1-propylalkohol, n-propylalkohol, nebo jednoduše propanol či propylalkohol) je primární alkohol s chemickým vzorcem CH3CH2CH2OH.

Nový!!: Ethanol a 1-propanol · Vidět víc »

Přesměrování zde:

C2H5OH, CH3CH2OH, Etanol, Ethylalkohol, Etylalkohol, Lih.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »