Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ethery

Index Ethery

Ethery jsou látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu ―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky (obecný vzorec R―O―R’).

16 vztahy: Alkeny, Alkoholy, Anisol, Diethylether, Dimethylether, Epoxid, Ethylenoxid, Jed, Kovalentní vazba, Kyselina sírová, Kyseliny, Kyslík, Nepolární rozpouštědlo, Nukleofilní substituce, Uhlík, 1,4-dioxan.

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Ethery a Alkeny · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Ethery a Alkoholy · Vidět víc »

Anisol

Anisol (též fenylmethylether; systematický název methoxybenzen) je organická sloučenina se vzorcem CH3OC6H5.

Nový!!: Ethery a Anisol · Vidět víc »

Diethylether

Diethylether (též ether, éter nebo ethoxyethan) je ether ethanolu.

Nový!!: Ethery a Diethylether · Vidět víc »

Dimethylether

Dimethylether (DME, systematický název methoxymethan) je organická sloučenina se vzorcem CH3OCH3.

Nový!!: Ethery a Dimethylether · Vidět víc »

Epoxid

Chemická struktura epoxidu glycidolu, meziproduktu chemické výroby Epoxid je cyklický ether se třemi atomy v kruhu.

Nový!!: Ethery a Epoxid · Vidět víc »

Ethylenoxid

Ethylenoxid (též oxiran, sumární vzorec C2H4O) je organická sloučenina s trojčlennou heterocyklickou strukturou, která v cyklu obsahuje atom kyslíku.

Nový!!: Ethery a Ethylenoxid · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Ethery a Jed · Vidět víc »

Kovalentní vazba

Kovalentní vazba (homopolární) je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky.

Nový!!: Ethery a Kovalentní vazba · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Ethery a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Ethery a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Ethery a Kyslík · Vidět víc »

Nepolární rozpouštědlo

Nepolární rozpouštědla jsou látky používané pro rozpouštění nepolárních sloučenin, u kterých je rozdíl elektronegativit vázaných prvků pod 0,4.

Nový!!: Ethery a Nepolární rozpouštědlo · Vidět víc »

Nukleofilní substituce

Nukleofilní substituce je pojmenování třídy reakcí v organické chemii a biochemii, kde atakující činidlo (nukleofil) vstupující do reakce musí mít volný elektronový pár nebo záporný náboj, protože odstupující skupina (nukleofug) odchází z původní vazby s dvojicí elektronů.

Nový!!: Ethery a Nukleofilní substituce · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Ethery a Uhlík · Vidět víc »

1,4-dioxan

1,4-dioxan (též diethylendioxid nebo para-dioxan) je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu.

Nový!!: Ethery a 1,4-dioxan · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ether, Etherová vazba, Étery.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »