Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Etika

Index Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

71 vztahy: A priori, Agapé, Analytická filosofie, Aristotelés, Autonomní morálka, Řečtina, Étos, Bůh, Bible, Bioetika, Buddhismus, Ctnost, David Hume, Deontologie, Deprivace, Dobro, Duch svatý, Emmanuel Levinas, Emoce, Environmentální etika, Epikureismus, Etnologie, Existencialismus, Filosofie, Friedrich Nietzsche, Hadís, Hinduismus, Hodnoty, Idea, Immanuel Kant, Islám, Jean-Paul Sartre, Jeremy Bentham, John Locke, John Stuart Mill, Judaismus, Kategorický imperativ, Křesťanství, Korán, Kulturní a sociální antropologie, Leviathan (kniha), Logos, Martin Buber, Martin Heidegger, Morálka, Norma, Novověk, Objektivismus, Odpovědnost, Paul Tillich, ..., Platón, Podobenství o jeskyni, Religionistika, Rozum, Sókratés, Søren Kierkegaard, Smrt, Sociologie, Stoicismus, Svědomí, Svoboda, Svobodná vůle, Tóra, Thomas Hobbes, Tomáš Akvinský, Transparency International, Utilitarismus, Vůle, Vesmír, Zlo, 1690. Rozbalte index (21 více) »

A priori

A priori nebo také apriori je latinské spojení (doslova z předchozího), které znamená „předem“ nebo „předchůdný“.

Nový!!: Etika a A priori · Vidět víc »

Agapé

Slavnost agapé (Řím, katakomby sv. Priscilly) Agapé (řecky αγαπη) je jeden z několika řeckých výrazů pro lásku.

Nový!!: Etika a Agapé · Vidět víc »

Analytická filosofie

Analytická filosofie je jeden z hlavních proudů současné filosofie.

Nový!!: Etika a Analytická filosofie · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Etika a Aristotelés · Vidět víc »

Autonomní morálka

Autonomní morálka je pojem používaný v morální filosofii Immanuela Kanta.

Nový!!: Etika a Autonomní morálka · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Etika a Řečtina · Vidět víc »

Étos

Ethos jako socha od Toma Basse na náměstí Civic Square, Canberra Étos nebo ethos (řec. εθος, zvyk, obyčej, nebo ηθος, mrav) znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání.

Nový!!: Etika a Étos · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Etika a Bůh · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Etika a Bible · Vidět víc »

Bioetika

Bioetika (z řeckého bios – život a éthos – mrav) je odvětví aplikované etiky, jehož snahou je zkoumat či vymezovat principy lidského chování souvisejícího zejména s otázkami medicíny a nakládání s (lidským) životem (potrat, euthanasie, klonování apod.). V širším smyslu se bioetika neomezuje na otázky spojené s medicínou, nýbrž zahrnuje všechny morální problémy, které se týkají života jako takového (nikoliv jeho náplně či smyslu), tedy například otázky životního prostředí či přístupu ke zvířatům.

Nový!!: Etika a Bioetika · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Etika a Buddhismus · Vidět víc »

Ctnost

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat.virtus; v češtině alternativně i „zdatnost“) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání.

Nový!!: Etika a Ctnost · Vidět víc »

David Hume

David Hume (26. dubna 1711, Edinburgh – 25. srpna 1776, Edinburgh) byl skotský filosof, který je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofů 18. století.

Nový!!: Etika a David Hume · Vidět víc »

Deontologie

Deontologie nebo deontologická etika (z řec. to deon, vyžadované, povinné, povinnost) je směr normativní filosofické etiky, který soudí, že člověk se má rozhodovat a jednat podle pevných zásad povinnosti, v protikladu k utilitarismu a konsekvencialismu, který správnost a nesprávnost jednání odvozuje z jeho důsledků.

Nový!!: Etika a Deontologie · Vidět víc »

Deprivace

Deprivace označuje nedostatečné uspokojení důležité psychické či fyzické potřeby jednotlivce.

Nový!!: Etika a Deprivace · Vidět víc »

Dobro

Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova „dobrý“.

Nový!!: Etika a Dobro · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Etika a Duch svatý · Vidět víc »

Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas (12. ledna 1906, Kaunas (Litva) – 24. prosince 1995, Paříž) byl francouzsko-židovský filosof.

Nový!!: Etika a Emmanuel Levinas · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Etika a Emoce · Vidět víc »

Environmentální etika

Environmentální etika či ekologická etika je disciplína etiky, která se zabývá vztahem jedince k životnímu prostředí.

Nový!!: Etika a Environmentální etika · Vidět víc »

Epikureismus

Epikúros Epikureismus je filozofický směr založený cca v letech 310–306 př.

Nový!!: Etika a Epikureismus · Vidět víc »

Etnologie

Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností.

Nový!!: Etika a Etnologie · Vidět víc »

Existencialismus

Existencialismus (někdy chybně existencionalismus) je filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu.

Nový!!: Etika a Existencialismus · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Etika a Filosofie · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Etika a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Hadís

Hadís (‎, DMG ḥadīṯ) je označení pro původně ústně uchovávanou výpověď o činech a skutcích islámského proroka Mohameda.

Nový!!: Etika a Hadís · Vidět víc »

Hinduismus

Trimúrti, tři hlavní bohové – (zprava) Brahmá, Višnu a Šiva Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků.

Nový!!: Etika a Hinduismus · Vidět víc »

Hodnoty

Hodnoty jsou výsledky, případně měřítka hodnocení.

Nový!!: Etika a Hodnoty · Vidět víc »

Idea

Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled; v současné češtině nejčastěji znamená.

Nový!!: Etika a Idea · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Etika a Immanuel Kant · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Etika a Islám · Vidět víc »

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21. června 1905 – 15. dubna 1980) byl francouzský filozof, spisovatel, dramatik, literární kritik a politický aktivista.

Nový!!: Etika a Jean-Paul Sartre · Vidět víc »

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (15. února 1748 Londýn – 6. června 1832 tamtéž) byl britský právní teoretik, osvícenský filosof a radikální společenský reformátor, zakladatel utilitarismu a kritik lidských práv.

Nový!!: Etika a Jeremy Bentham · Vidět víc »

John Locke

John Locke (29. srpen 1632 Wrington, Somerset – 28. říjen 1704 Essex) byl anglický filosof.

Nový!!: Etika a John Locke · Vidět víc »

John Stuart Mill

John Stuart Mill (20. května 1806 Londýn, Velká Británie – 8. května 1873 Avignon, Francie) byl anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik.

Nový!!: Etika a John Stuart Mill · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Etika a Judaismus · Vidět víc »

Kategorický imperativ

Kategorický imperativ je základem přirozené morálky, kterou rozebírá v Základech metafyziky mravů a v Kritice praktického rozumu Immanuel Kant.

Nový!!: Etika a Kategorický imperativ · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Etika a Křesťanství · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Etika a Korán · Vidět víc »

Kulturní a sociální antropologie

Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka.

Nový!!: Etika a Kulturní a sociální antropologie · Vidět víc »

Leviathan (kniha)

Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského, krátce a běžně jen Leviathan, je kniha napsaná r. 1651 Thomasem Hobbesem.

Nový!!: Etika a Leviathan (kniha) · Vidět víc »

Logos

Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného.

Nový!!: Etika a Logos · Vidět víc »

Martin Buber

Martin Buber (8. února 1878 Vídeň – 13. června 1965 Jeruzalém) byl židovský filosof náboženství a překladatel rakouského původu.

Nový!!: Etika a Martin Buber · Vidět víc »

Martin Heidegger

Martin Heidegger (26. září 1889, Meßkirch – 26. května 1976, Freiburg im Breisgau) byl německý fenomenologický filosof, žák Edmunda Husserla, a jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století který ovlivnil mnoho myslitelů, mimo jiné Jean-Paula Sartra.

Nový!!: Etika a Martin Heidegger · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Etika a Morálka · Vidět víc »

Norma

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé).

Nový!!: Etika a Norma · Vidět víc »

Novověk

Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech.

Nový!!: Etika a Novověk · Vidět víc »

Objektivismus

Objektivismus ve svém původním významu je označení pro směr v etice, který hlásá, že dobro existuje nezávisle na lidském vědomí.

Nový!!: Etika a Objektivismus · Vidět víc »

Odpovědnost

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.

Nový!!: Etika a Odpovědnost · Vidět víc »

Paul Tillich

Paul Johannes Tillich (20. srpna 1886, Starzeddel – 22. října 1965, Chicago, USA) byl americký protestantský teolog a filosof náboženství německého původu, jeden z nejvýznamnějších evangelických theologů 20.

Nový!!: Etika a Paul Tillich · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Etika a Platón · Vidět víc »

Podobenství o jeskyni

Cornelise van Haarlem, 1604, Albertina, Vídeň Podobenství o jeskyni (také mýtus o jeskyni) je obsaženo v Platónově díle Ústava (514a-520a), kde slouží ke srovnání "vlivu vzdělání (παιδεία) a jeho nedostatku na naši přirozenost".

Nový!!: Etika a Podobenství o jeskyni · Vidět víc »

Religionistika

Symboly představují (zleva doprava): 1. řada: křesťanství, judaismus, hinduismus 2. řada: islám, buddhismus, šintoismus 3. řada: sikhismus, bahá'í, džinismus Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství.

Nový!!: Etika a Religionistika · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Etika a Rozum · Vidět víc »

Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

Nový!!: Etika a Sókratés · Vidět víc »

Søren Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard, čemuž se snad nejvíce blíží české nebo), (5.

Nový!!: Etika a Søren Kierkegaard · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Etika a Smrt · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Etika a Sociologie · Vidět víc »

Stoicismus

Zénón z Kitia. Foto Paolo Monti, 1969 Stoicismus je filosofický směr, založený oficiálně Zénonem z Kitia počátkem 3.

Nový!!: Etika a Stoicismus · Vidět víc »

Svědomí

Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit.

Nový!!: Etika a Svědomí · Vidět víc »

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.

Nový!!: Etika a Svoboda · Vidět víc »

Svobodná vůle

Svobodná vůle je pojem, jenž ve filosofii označuje myšlenku, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí, nikoliv pod vlivem vnějších podnětů, jako osudu, boha či jiných faktorů, jež nejsou v jeho moci.

Nový!!: Etika a Svobodná vůle · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Etika a Tóra · Vidět víc »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie – 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Nový!!: Etika a Thomas Hobbes · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Etika a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Transparency International

Transparency International (TI) je mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu.

Nový!!: Etika a Transparency International · Vidět víc »

Utilitarismus

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný) je filosofický a etický směr, který za cíl a měřítko lidského jednání pokládá hledání blaha, prospěchu, užitku a naopak omezování utrpení a bolesti.

Nový!!: Etika a Utilitarismus · Vidět víc »

Vůle

Vůle může být.

Nový!!: Etika a Vůle · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Etika a Vesmír · Vidět víc »

Zlo

Zlo je teologický pojem označují všeobecně jakoukoli negaci.

Nový!!: Etika a Zlo · Vidět víc »

1690

1690 (MDCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Etika a 1690 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ethika, Morální filosofie, Morální filozofie, Mravouka, Mravověda.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »