Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Eukaryota

Index Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

230 vztahy: Acidofil, Acritarcha, Adenosintrifosfát, Aepyornis, Akrasie, Aktin, Aktinobakterie, Alkalofil, Alphaproteobacteria, Alveolata, Amoebozoa, Anaerobní, Anatomie, Anatomie rostlin, Anizogamie, Antarktida, Apomixie, Apusozoa, Archea, Arktida, ATPáza, Autotrofie, Axonema, Živočichové, Řasinka, Řasovky, Bakterie, Barofil, Bílkovina, Břidlice, Bičík, Bikonta, Binární dělení, Blanokřídlí, Buněčná membrána, Buněčné dýchání, Buněčné jádro, Buněčný spoj, Carl Linné, Carl Woese, Centriola, Centrohelida, Chaluhy, Chemotrofie, Chlorarachniophyta, Chloroplast, Chromalveolata, Chromatin, Chromista, Chromozom, ..., Collodictyonidae, Cornelius Van Niel, Cyanidium caldarium, Cytokineze, Cytoplazma, Cytoskelet, Dírkonošci, Desmozom, Diplomonády, DNA, Doména (biologie), Dunaliella salina, Ebriacea, Ediakara, Edouard Chatton, Encephalitozoon cuniculi, Endomembránový systém, Endoplazmatické retikulum, Endosymbióza, Endosymbiotická teorie, Energie, Escherichia coli, Eukaryotická buňka, Evoluce, Excavata, Extrémofil, Extruzom, Fosilie, Fotosyntéza, Fototrofie, Fragmentace (biologie), Gen, Genom, Glaukofyty, Golgiho aparát, Grampozitivní bakterie, Grypania spiralis, Halofil, Haptophyta, Hřibovité, Heterotrofie, Histon, Hlenky, Houby, Hox gen, Hromadinky, Hydrogenozom, Incertae sedis, Intron, Izogamie, Jednobuněčný organismus, Kambrická exploze, Kambrium, Katalyzátor, Kladistika, Klasifikace eukaryot, Kmen (biologie), Kokcidie, Kolonie (biologie), Kompost, Konjugace (biologie), Krásnoočka, Krytenky, Kvasinky, Lazucha, Lišejník, Lynn Margulisová, Lyzozom, Měňavka, Mřížovci, Meióza, Metamonada, Metr, Michigan, Mikrometr, Mikrosporidie, Mikrotubulus, Mitóza, Mitochondriální DNA, Mitochondrie, Mitozom, Mixotrofie, Mnohoštětinatci, Mnohobuněčnost, Molekulární biologie, Monofyletismus, Montana, MRNA, Nálevníci, Nekódující DNA, Neomura, Nepohlavní rozmnožování, Neuron, Nukleomorf, Nukleová báze, Obrněnky, Oogamie, Opisthokonta, Organela, Ostreococcus, Partenogeneze, Pascal (jednotka), Pštros dvouprstý, Přísavka, PH, Plankton, Plastid, Plastidová DNA, Plazmodium, Plodnice, Pohlavní buňka, Pohlavní orgán, Pohlavní rozmnožování, Polychaos dubium, Polymerizace, Potravní vakuola, Prokaryota, Prokaryotická buňka, Proteosyntéza, Proterozoikum, Protisté, Prvoci, Pryskyřník, Psychrofil, Pučení, Repetitivní DNA, Replikace DNA, Rhizaria, Ribozom, Rickettsia, Rickettsiales, RNA, Robert Whittaker, Rodozměna, Roger Stanier, Rostliny, Rournatky, Rozmnožování, Rozsivky, RRNA, Ruduchy, SAR (taxonomie), Sedimentace, Semiautonomní organela, Shuiyousphaeridium macroreticulatum, Sinice, Skrytěnky, Sliz, Spermie, Spora, Stažitelná vakuola, Stélka, Stonek (prvoci), Stramenopila, Sumýši, Svedberg, Symbióza, Taxon, Tělní buňka, Teplota, Termofil, Thomas Cavalier-Smith, Transkripce (DNA), Trichomonády, TRNA, Trubénky, Trypanozomy, Tubulin, Unikonta, Vakuola, Váleč koulivý, Vápenatka mnohohlavá, Výtrusovci, Vegetativní rozmnožování, Vezikul, Vodík, Xerofil, Zelené řasy, Zelené rostliny, 1937. Rozbalte index (180 více) »

Acidofil

Acidofil je takový extrémofilní organismus, který žije v kyselém prostředí.

Nový!!: Eukaryota a Acidofil · Vidět víc »

Acritarcha

Acritarcha čili česky akritarchy je termín označující všechny drobné (obvykle 20-150 µm) mikrofosílie s organickou stěnou, které nelze klasifikovat do žádné přirozené skupiny organizmů.

Nový!!: Eukaryota a Acritarcha · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Eukaryota a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Aepyornis

Aepyornis je vyhynulý rod velkých ptáků z čeledi Aepyornithidae, řazený do skupiny běžců, tedy například po bok pštrosů.

Nový!!: Eukaryota a Aepyornis · Vidět víc »

Akrasie

Akrasie čili buněčné hlenky (Acrasidae) je skupina prvoků řazená do třídy Heterolobosea.

Nový!!: Eukaryota a Akrasie · Vidět víc »

Aktin

ADP Aktin je globulární strukturní protein, který polymeruje v dlouhá vlákna zvaná mikrofilamenta (F-aktin).

Nový!!: Eukaryota a Aktin · Vidět víc »

Aktinobakterie

Aktinobakterie (Actinobacteria) nebo také aktinomycety je významný kmen grampozitivních bakterií.

Nový!!: Eukaryota a Aktinobakterie · Vidět víc »

Alkalofil

Alkalofil (též alkalifil, bazifil) je extrémofilní organismus, který žije ve vysokém pH, tedy v zásaditém prostředí.

Nový!!: Eukaryota a Alkalofil · Vidět víc »

Alphaproteobacteria

Alphaproteobacteria je třída gramnegativních bakterií z kmene Proteobacteria, která zahrnuje jak fototrofní, tak heterotrofní druhy.

Nový!!: Eukaryota a Alphaproteobacteria · Vidět víc »

Alveolata

Alveolata je významná skupina jednobuněčných eukaryotických organismů na úrovni infraříše, jedna z přirozených skupin podříše SAR.

Nový!!: Eukaryota a Alveolata · Vidět víc »

Amoebozoa

Amoebozoa či česky měňavkovci je jedna z šesti skupin, na něž se dělí doména Eukaryota (jaderní).

Nový!!: Eukaryota a Amoebozoa · Vidět víc »

Anaerobní

Anaerobní je takový proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

Nový!!: Eukaryota a Anaerobní · Vidět víc »

Anatomie

Anatomický model člověka Anatomie je obor biologie nebo medicíny, který se zabývá makroskopickou a mikroskopickou stavbou organismů.

Nový!!: Eukaryota a Anatomie · Vidět víc »

Anatomie rostlin

vyšších (A - květ; B - stonek s listy; C - kořen) Anatomie rostlin čili fytotomie je podobor botaniky a anatomie, zabývající se vnitřní stavbou těl rostlin.

Nový!!: Eukaryota a Anatomie rostlin · Vidět víc »

Anizogamie

Příklady anizogamie Anizogamie je typ pohlavního rozmnožování, při němž splývají pohlavní buňky (gamety) nestejné velikosti.

Nový!!: Eukaryota a Anizogamie · Vidět víc »

Antarktida

Antarktida (název pochází z řečtiny a znamená „naproti Arktidě“, tedy v přeneseném významu „naproti severu“) je čtvrtý největší kontinent.

Nový!!: Eukaryota a Antarktida · Vidět víc »

Apomixie

Apomixie (též apomixe, apogamie, apomixis) je způsob nepohlavního rozmnožování rostlin, při němž jsou sice vyvinuty pohlavní orgány (jako je květ, v něm pestíky, atp.), ale ve skutečnosti k oplození vůbec nedochází a vzniklá semena jsou geneticky identická s "matkou".

Nový!!: Eukaryota a Apomixie · Vidět víc »

Apusozoa

Apusozoa je skupina (nejčastěji kmen) bičíkatých jednobuněčných eukaryotních organismů, velkých 5-20 μm.

Nový!!: Eukaryota a Apusozoa · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Eukaryota a Archea · Vidět víc »

Arktida

izotermu pro červenec, modře je zaznamenán severní polární kruh) Arktida je název pro oblast okolo severního pólu.

Nový!!: Eukaryota a Arktida · Vidět víc »

ATPáza

Na+/K+ ATPáza, čili sodno-draselná pumpa ATPáza (adenosin trifosfatáza) je označení pro enzym, který katalyzuje hydrolýzu ATP na ADP a fosfát, případně hydrolýzu ATP na AMP a pyrofosfát.

Nový!!: Eukaryota a ATPáza · Vidět víc »

Autotrofie

Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).

Nový!!: Eukaryota a Autotrofie · Vidět víc »

Axonema

mikrotubulů z bazálního tělíska Axonema je svazek mikrotubulů uvnitř bičíků a řasinek eukaryotních organismů.

Nový!!: Eukaryota a Axonema · Vidět víc »

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Eukaryota a Živočichové · Vidět víc »

Řasinka

plic Řasinka, také brva či cilium, je buněčná struktura, která se nachází v některých eukaryotických buňkách.

Nový!!: Eukaryota a Řasinka · Vidět víc »

Řasovky

Řasovky (Perenosporomycota, Diplomastigomycotina), též oomycety (Oomycota), je třída (případně kmen) eukaryotických organismů z kmene Heterokontophyta, říše Chromalveolata.

Nový!!: Eukaryota a Řasovky · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Eukaryota a Bakterie · Vidět víc »

Barofil

Barofil (piezofil) je extrémofilní organismus, který žije v prostředí s velmi vysokým tlakem, tak jako například na dně moří.

Nový!!: Eukaryota a Barofil · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Eukaryota a Bílkovina · Vidět víc »

Břidlice

Břidlice Břidlice je označení pro usazené částečně metamorfované horniny s jemnou zrnitostí vzniklé z jílovců a prachovců.

Nový!!: Eukaryota a Břidlice · Vidět víc »

Bičík

Počet a uspořádání bakteriálních bičíků: A. monotricha, B. lofotricha, C. amfitricha, D. peritricha Bičík je podlouhlá buněčná struktura, která slouží k pohybu (taxi) jednobuněčných bičíkovců, některých menších mnohobuněčných organismů a některých buněk mnohobuněčných organismů.

Nový!!: Eukaryota a Bičík · Vidět víc »

Bikonta

Bikonta je dnes již překonaný obšírný taxon vytvořený Thomasem Cavalier-Smithem, zahrnující několik eukaryotických říší: Rhizaria, Excavata, Plantae (synonymum Archaeplastida, tedy ruduchy, glaukofyty a vyšší rostliny), Chromalveolata a také taxon Apusozoa.

Nový!!: Eukaryota a Bikonta · Vidět víc »

Binární dělení

Binární dělení prokaryot Binární dělení je nepohlavní rozmnožování typické pro mnohé jednobuněčné organismy, při němž se jedna mateřská buňka rozdělí na dvě dceřiné, navzájem stejných rozměrů.

Nový!!: Eukaryota a Binární dělení · Vidět víc »

Blanokřídlí

Blanokřídlí (Hymenoptera) mají dva páry blanitých křídel.

Nový!!: Eukaryota a Blanokřídlí · Vidět víc »

Buněčná membrána

Buněčné membrány jsou membrány, které se vyskytují v buňce.

Nový!!: Eukaryota a Buněčná membrána · Vidět víc »

Buněčné dýchání

Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP).

Nový!!: Eukaryota a Buněčné dýchání · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Eukaryota a Buněčné jádro · Vidět víc »

Buněčný spoj

Schéma různých typů specializovaných buněčných spojů Buněčný spoj je spojení dvou a více buněk, případně spojení buňky s okolní extracelulární matrix.

Nový!!: Eukaryota a Buněčný spoj · Vidět víc »

Carl Linné

Carl Linné, po povýšení do šlechtického stavu nebo latinsky Carolus Linnaeus (23. května 1707 Råshult u Stenbrohultu, Švédsko – 10. ledna 1778 Uppsala) byl švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury.

Nový!!: Eukaryota a Carl Linné · Vidět víc »

Carl Woese

Carl Richard Woese (15. července 1928 Syracuse, New York, USA − 30. prosince 2012 Urbana, Illinois, USA) byl americký mikrobiolog, který navštěvoval Deerfield Academy a Amherst College, a proslavil se svou prací Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms, v níž definoval novou říší či doménu Archaea.

Nový!!: Eukaryota a Carl Woese · Vidět víc »

Centriola

Centriola s devíti triplety (trojicemi) mikrotubulů Centriola 3D Centriola je párová válcovitá buněčná eukaryotická organela schopná samostatného dělení, která se nachází ve většině eukaryotických buněk vyjma vyšších rostlin a hub.

Nový!!: Eukaryota a Centriola · Vidět víc »

Centrohelida

Centrohelida, Centrohelea či Centroheliozoa (česky centrohelidní slunivky) je velká skupina jednobuněčných eukaryot dříve řazená do nepřirozené skupiny slunivek (Heliozoa).

Nový!!: Eukaryota a Centrohelida · Vidět víc »

Chaluhy

Chaluhy čili hnědé řasy (Phaeophyceae, Fucophyceae) jsou eukaryotické mnohobuněčné organismy z říše Chromalveolata, kmene Stramenopila.

Nový!!: Eukaryota a Chaluhy · Vidět víc »

Chemotrofie

Chemotrofie je způsob získávání energie pro budování organických sloučenin u chemotrofních organismů.

Nový!!: Eukaryota a Chemotrofie · Vidět víc »

Chlorarachniophyta

Chlorarachniophyta (či Chlorarachnea, Chloraracniophyceae) je třída fotosyntetizujících améboidních eukaryotických organismů z říše Rhizaria, kmene Cercozoa.

Nový!!: Eukaryota a Chlorarachniophyta · Vidět víc »

Chloroplast

měříku příbuzného v optickém mikroskopu. Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy.

Nový!!: Eukaryota a Chloroplast · Vidět víc »

Chromalveolata

Chromalveolata je v současnosti již překonaný taxon eukaryotických organismů, který byl zaveden jako spojení bývalé skupiny Chromista (v užším slova smyslu) a skupiny Alveolata.

Nový!!: Eukaryota a Chromalveolata · Vidět víc »

Chromatin

Chromatin je komplex DNA a některých proteinů.

Nový!!: Eukaryota a Chromatin · Vidět víc »

Chromista

Chromista (česky též chromisté) je početná (řádově desítky tisíc druhů) a velmi diverzifikovaná skupina eukaryot, považovaná zpravidla za říši, zahrnující fotosyntetizující i nefotosyntetizující organismy, jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, volně i přisedle žijící vodní organismy i obligátní, často vnitrobuněčné parazity.

Nový!!: Eukaryota a Chromista · Vidět víc »

Chromozom

Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře.

Nový!!: Eukaryota a Chromozom · Vidět víc »

Collodictyonidae

Collodictyonidae (též Diphylleidae či Diphyllatia) je skupina eukaryotních jednobuněčných organismů s dosud nevyjasněným fylogenetickým postavením a proto často řazená do incertae sedis eukaryot.

Nový!!: Eukaryota a Collodictyonidae · Vidět víc »

Cornelius Van Niel

Cornelis Bernardus van Niel (4. listopadu 1897, Haarlem – 10. března 1985, Carmel, Kalifornie) byl německo-americký mikrobiolog.

Nový!!: Eukaryota a Cornelius Van Niel · Vidět víc »

Cyanidium caldarium

Cyanidium caldarium je acidofilní a termofilní ruducha z třídy Bangiophyceae.

Nový!!: Eukaryota a Cyanidium caldarium · Vidět víc »

Cytokineze

Cytokineze, nahoře zaškrcením a dole tvorbou přehrádky Cytokineze je děj, při kterém se mateřská buňka fyzicky rozdělí na dvě dceřiné buňky.

Nový!!: Eukaryota a Cytokineze · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: Eukaryota a Cytoplazma · Vidět víc »

Cytoskelet

Mikroskopická keratinová vlákna uvnitř buněk Cytoskelet je dynamický systém proteinových vláken a tubulů, jejichž hlavní funkcí je transport látek a buněčných komponent, opora buňky a účast na jejím dělení (u živočichů za vytvoření tzv. dělícího vřeténka).

Nový!!: Eukaryota a Cytoskelet · Vidět víc »

Dírkonošci

Schránky dírkonošců ''Quinqueloculina'' Dírkonošci (Foraminifera, tedy v překladu „otvůrky nesoucí“) jsou jednobuněční mořští prvoci z říše Rhizaria.

Nový!!: Eukaryota a Dírkonošci · Vidět víc »

Desmozom

Desmozom (schéma) Desmozom či také macula adherens je typ buněčného spoje, pro nějž je charakteristická přítomnost tzv.

Nový!!: Eukaryota a Desmozom · Vidět víc »

Diplomonády

Diplomonády (Diplomonadida, v jiných pojetích též Diplomonadea a Diplozoa) je řád jednobuněčných eukaryotických organismů z říše Excavata.

Nový!!: Eukaryota a Diplomonády · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Eukaryota a DNA · Vidět víc »

Doména (biologie)

Fylogenetický stromzachycující tři domény života Doména nebo také nadříše (či zřídka impérium) je obvykle nejvyšší používaná taxonomická kategorie (vyjma někdy užívané superdomény Neomura).

Nový!!: Eukaryota a Doména (biologie) · Vidět víc »

Dunaliella salina

Dunaliella salina je jednobuněčná zelená řasa z třídy zelenivek, vyskytující se ve velkém množství v extrémně slaných vodách (je tedy halofilní).

Nový!!: Eukaryota a Dunaliella salina · Vidět víc »

Ebriacea

Ebriacea (Ebriida, Ebriidae, Ebridea, Ebriales, Ebriophyceae) je skupina eukaryotických bičíkovců s fagotrofní výživou.

Nový!!: Eukaryota a Ebriacea · Vidět víc »

Ediakara

Ediakara, někdy též ediakar či ediakaran, je nejmladší perioda/útvar proterozoika (starohor).

Nový!!: Eukaryota a Ediakara · Vidět víc »

Edouard Chatton

Edouard Chatton (11. října 1883 - 23. dubna 1947) byl francouzský přírodovědec, který se věnoval výzkumu nálevníků a obrněnek, ale především je znám pro svou studii, v níž rozdělil život na dvě fundamentální linie, prokaryota a eukaryota.

Nový!!: Eukaryota a Edouard Chatton · Vidět víc »

Encephalitozoon cuniculi

Encephalitozoon cuniculi je parazitická mikrosporidie (tedy spájivá houba).

Nový!!: Eukaryota a Encephalitozoon cuniculi · Vidět víc »

Endomembránový systém

Endomembránový systém Endomembránový systém je souhrnné označení pro všechny membrány uvnitř eukaryotických buněk.

Nový!!: Eukaryota a Endomembránový systém · Vidět víc »

Endoplazmatické retikulum

membránové buněčné struktury Endoplazmatické retikulum (ER) je soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálků, která se nachází v cytoplazmě drtivé většiny eukaryotních buněk.

Nový!!: Eukaryota a Endoplazmatické retikulum · Vidět víc »

Endosymbióza

375x375px Endosymbióza je symbióza (soužití) dvou druhů organismů, z nichž jeden žije uvnitř těla toho druhého, a to buď v tělesných dutinách nebo v mezibuněčném prostoru (extracelulární endosymbióza), nebo přímo v buňkách hostitele (intracelulární endosymbióza).

Nový!!: Eukaryota a Endosymbióza · Vidět víc »

Endosymbiotická teorie

Shrnutí endosymbiotické teorie: I. Archeální buňka (A) vchlípením buněčné membrány vytvořila buněčné jádro (B). 2. Proteobakterie (C) byla pohlcena za vzniku eukaryotické buňky (D). 3. Sinice (E) byla pohlcena některou eukaryotickou buňkou za vzniku rostlinné buňky (F). 4. Při sekundární endosymbióze eukaryotická buňka pohltila rostlinnou buňku. 5. Při terciární endosymbióze pohltila eukaryotická buňka (H) buňku se sekundárním plastidem (G). Endosymbiotická teorie popisuje původ semiautonomních organel eukaryotických buněk - mitochondrií a chloroplastů.

Nový!!: Eukaryota a Endosymbiotická teorie · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Eukaryota a Energie · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Eukaryota a Escherichia coli · Vidět víc »

Eukaryotická buňka

hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola Eukaryotická buňka (eucellula) je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a s biomembránovými strukturami.

Nový!!: Eukaryota a Eukaryotická buňka · Vidět víc »

Evoluce

Schéma vysvětlující základní princip biologické evoluce z Darwinovy knihy ''O původu druhů''. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.

Nový!!: Eukaryota a Evoluce · Vidět víc »

Excavata

Excavata (česky exkaváti) je jedna z šesti základních eukaryotických superskupin, poprvé formálně vytvořená v roce 2002 Cavalier-Smithem.

Nový!!: Eukaryota a Excavata · Vidět víc »

Extrémofil

Vřídlo Grand Prismatic Spring je příkladem biotopu, v němž se vyskytují extrémofilové. Jsou dokonce částečně zodpovědní za zabarvení vody Extrémofil je organismus (především mikroorganismus), který žije v extrémních podmínkách.

Nový!!: Eukaryota a Extrémofil · Vidět víc »

Extruzom

Extruzom je organela (v podstatě typ vezikulu) nacházející se v buňkách některých eukaryotických organismů, zejména různých prvoků, která slouží k vystřelování či vymršťování určitých struktur z těla ven.

Nový!!: Eukaryota a Extruzom · Vidět víc »

Fosilie

kambria prehistorické ryby Jury Fosilie (nepřesně zkameněliny) jsou v širším slova smyslu zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů nebo jejich stopy a výkaly.

Nový!!: Eukaryota a Fosilie · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Eukaryota a Fotosyntéza · Vidět víc »

Fototrofie

Fototrofie je způsob získávání energie pro budování organických sloučenin u fototrofních organismů.

Nový!!: Eukaryota a Fototrofie · Vidět víc »

Fragmentace (biologie)

Fragmentace je typ vegetativního rozmnožování, při němž se rodič rozdělí na části, jež regenerují v nové jedince.

Nový!!: Eukaryota a Fragmentace (biologie) · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Eukaryota a Gen · Vidět víc »

Genom

Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu.

Nový!!: Eukaryota a Genom · Vidět víc »

Glaukofyty

Glaucophyta (též Glaucocystophyta, česky glaukofyty) je malá skupina sladkovodních mikroskopických řas, řazená do vývojové větve rostlin (případně Archaeplastida), nikoliv však do zelených rostlin (Viridiplantae).

Nový!!: Eukaryota a Glaukofyty · Vidět víc »

Golgiho aparát

ER (3, 4) - GA (10) membránové buněčné struktury Golgiho aparát (resp. Golgiho komplex, především u rostlinné buňky také diktyozom) je soustava buněčných váčků, které slouží k transportu a úpravě bílkovin.

Nový!!: Eukaryota a Golgiho aparát · Vidět víc »

Grampozitivní bakterie

Jako grampozitivní se označují bakterie, které mají na konci diagnostického barvení podle Gramovy metody pod mikroskopem modrofialovou barvu.

Nový!!: Eukaryota a Grampozitivní bakterie · Vidět víc »

Grypania spiralis

Grypania spiralis je označení pro fosilní vláknité fotosyntetizující řasy nalezené v Montaně a v Michiganu, USA.

Nový!!: Eukaryota a Grypania spiralis · Vidět víc »

Halofil

Halofil je extrémofilní organismus, který žije v prostředí s vysokou koncentrací solí.

Nový!!: Eukaryota a Halofil · Vidět víc »

Haptophyta

Haptophyta (případně Haptophytina, dříve též Prymnesiophyta) je skupina převážně mořských jednobuněčných bičíkovců s fotosyntetickou schopností.

Nový!!: Eukaryota a Haptophyta · Vidět víc »

Hřibovité

Hřibovité (Boletaceae) jsou čeledí rouškatých hub, které jsou charakteristické měkkou dužninou a rourkami pod kloboukem.

Nový!!: Eukaryota a Hřibovité · Vidět víc »

Heterotrofie

Heterotrofie (z řec. heterone - jiný a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku tzv.

Nový!!: Eukaryota a Heterotrofie · Vidět víc »

Histon

Stavba nukleozomu; šedě DNA a barevně uvnitř histony Jednotlivé histony Histony jsou malé bazické nukleoproteiny, které se podílí na výstavbě chromatinu zejména v jádře eukaryotních buněk.

Nový!!: Eukaryota a Histon · Vidět víc »

Hlenky

Pravá hlenka ''Fuligo septica'', plazmódium Plodničky pravých hlenek Hlenky čili slizovky (Mycetozoa, Eumycetozoa) je skupina eukaryotických amébovitých organizmů z říše Amoebozoa.

Nový!!: Eukaryota a Hlenky · Vidět víc »

Houby

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši.

Nový!!: Eukaryota a Houby · Vidět víc »

Hox gen

Příklad funkce Hox genů Hox gen či homeotický gen (Hox je zkratka pro homeotický box, tedy homeobox) je označení pro některé geny, které hrají významnou roli v ontogenetickém (embryonálním) vývoji mnohých mnohobuněčných živočichů.

Nový!!: Eukaryota a Hox gen · Vidět víc »

Hromadinky

Hromadinky (Gregarinasina, také Gregarinidea, Gregarinea či počeštěně gregariny) je třída prvoků ze skupiny výtrusovci (Apixomplexa), říše Chromalveolata.

Nový!!: Eukaryota a Hromadinky · Vidět víc »

Hydrogenozom

Hydrogenozomy mají například ''Trichomonas vaginalis'' Hydrogenozom je membránou uzavřená organela některých anaerobních nálevníků, trichomonád či hub.

Nový!!: Eukaryota a Hydrogenozom · Vidět víc »

Incertae sedis

Incertae sedis (nejasného zařazení) či incertae cedis, zkratky inc.

Nový!!: Eukaryota a Incertae sedis · Vidět víc »

Intron

pre-mRNA v mRNA Intron je oblast pre-mRNA, která se nepřekládá do proteinu, ale vystřihuje se během tvorby mRNA mechanismem zvaným splicing.

Nový!!: Eukaryota a Intron · Vidět víc »

Izogamie

gametangií Izogamie je forma pohlavního rozmnožování, při níž splývají pohlavní buňky stejné velikosti a tvaru (izogamety), i když každá obvykle představuje jiné pohlaví nebo pohlavní typ.

Nový!!: Eukaryota a Izogamie · Vidět víc »

Jednobuněčný organismus

Paramecium aurelia Jednobuněčný organismus je takový organismus, který se skládá jen z jedné buňky.

Nový!!: Eukaryota a Jednobuněčný organismus · Vidět víc »

Kambrická exploze

Opabinia - kambrický členovec s chobotkem Nárůst atmosférického kyslíku umožnil rozvoj života.http://phys.org/news/2015-12-life-earth-oxygen.html - Life exploded on Earth after slow rise of oxygen Kambrická exploze je označení pro náhlý nárůst nálezů fosílií mnohobuněčných živočichů v kambriu, zhruba před 540 miliony lety.

Nový!!: Eukaryota a Kambrická exploze · Vidět víc »

Kambrium

Adam Sedgwick, britský geolog Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika).

Nový!!: Eukaryota a Kambrium · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Eukaryota a Katalyzátor · Vidět víc »

Kladistika

Tento kladogram ukazuje evoluční vztah mezi různými druhy hmyzu Kladistika je způsob klasifikace organismů, která je řadí v pořadí podle jejich větvení v evolučním stromu a nikoliv podle jejich morfologické podobnosti.

Nový!!: Eukaryota a Kladistika · Vidět víc »

Klasifikace eukaryot

Klasifikace eukaryot od přibližně 90.

Nový!!: Eukaryota a Klasifikace eukaryot · Vidět víc »

Kmen (biologie)

Kmen (latinsky phylum) je základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů, vyšší než třída (classis) a nižší než říše (regnum).

Nový!!: Eukaryota a Kmen (biologie) · Vidět víc »

Kokcidie

Kokcidie (Coccidiasina) jsou obligátně parazitičtí prvoci, původci závažných parazitárních onemocnění hospodářských zvířat, jako je drůbež, králíci, malí přežvýkavci, selata nebo telata, u kterých má onemocnění často závažný průběh.

Nový!!: Eukaryota a Kokcidie · Vidět víc »

Kolonie (biologie)

right Výraz kolonie se v biologii používá pro organismy podobného nebo stejného druhu žijící na určitém místě pohromadě a obývajících stejné prostředí.

Nový!!: Eukaryota a Kolonie (biologie) · Vidět víc »

Kompost

Kompost, rozkládající se organická hmota Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky.

Nový!!: Eukaryota a Kompost · Vidět víc »

Konjugace (biologie)

Konjugace (spájení) je typ horizontální výměny genetické informace (tedy DNA) mezi dvěma buňkami, které jsou za tímto účelem dočasně spojené.

Nový!!: Eukaryota a Konjugace (biologie) · Vidět víc »

Krásnoočka

Krásnoočka (Euglenoidea, Euglenophyta, Euglenophyceae), také eugleny, je třída jednobuněčných eukaryot s bičíkem, řazená do říše Excavata, kmene Euglenozoa.

Nový!!: Eukaryota a Krásnoočka · Vidět víc »

Krytenky

Krytenky (Arcellinida, též Testacealobosia či Testacealobosea) je řád jednobuněčných eukaryotických amébovitých organismů krytých schránkou.

Nový!!: Eukaryota a Krytenky · Vidět víc »

Kvasinky

DIC kontrastu Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy.

Nový!!: Eukaryota a Kvasinky · Vidět víc »

Lazucha

Lazucha (Caulerpa) je rod zelených řas se zajímavou stavbou a praktickým významem pro člověka.

Nový!!: Eukaryota a Lazucha · Vidět víc »

Lišejník

Terčovník zední (''Xanthoria parietina''), žlutý lišejník s lupenitou stélkou Lišejníky tvoří někdy i poměrně rozsáhlé porosty, jako na této fotografii (korovité stélky) Mapovník zeměpisný (''Rhizocarpon geographicum''), korovitá stélka Dutohlávka červcová Terčovník zední - apotecia, 4x zvětšení pod binokulárem Lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná houba, je symbiotické společenství houby (mykobionta) a řasy či sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta).

Nový!!: Eukaryota a Lišejník · Vidět víc »

Lynn Margulisová

Lynn Margulis (5. března 1938 - 22. listopadu 2011) byla americká bioložka a univerzitní profesorka na University of Massachusetts Amherst.

Nový!!: Eukaryota a Lynn Margulisová · Vidět víc »

Lyzozom

membránovým buněčným strukturám Lyzozom je kulovitý membránový útvar ve většině eukaryotických buněk, konkrétně u živočichů (Animalia), hub (Fungi) a prvoků (Protozoa), který slouží k hydrolytické degradaci látek pocházejících z buňky i z jejího okolí.

Nový!!: Eukaryota a Lyzozom · Vidět víc »

Měňavka

Měňavka (též améba) je obecné pojmenování pro jednobuněčného eukaryota (zařaditelného mezi kořenonožce), který se pohybuje pomocí panožek.

Nový!!: Eukaryota a Měňavka · Vidět víc »

Mřížovci

Mřížovci (Radiozoa) je kmen mořských jednobuněčných protistů, kteří vytvářejí své buňce mřížovité podpůrné struktury až ozdobné schránky s velkými otvory z oxidu křemičitého.

Nový!!: Eukaryota a Mřížovci · Vidět víc »

Meióza

Meióza (meiotické dělení, redukční dělení) je jaderné, resp.

Nový!!: Eukaryota a Meióza · Vidět víc »

Metamonada

Metamonada (metamonády či prabičíkovci) je kmen ve skupině Excavata.

Nový!!: Eukaryota a Metamonada · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Eukaryota a Metr · Vidět víc »

Michigan

Michigan (anglická výslovnost, oficiálně) je stát nacházející se na severu Spojených států amerických, v oblasti východních severních států ve středozápadním regionu USA.

Nový!!: Eukaryota a Michigan · Vidět víc »

Mikrometr

Mikrometr (symbol µm) je odvozená jednotka soustavy SI v délce jedné milióntiny metru (0,000 001 metru).

Nový!!: Eukaryota a Mikrometr · Vidět víc »

Mikrosporidie

Mikrosporidie (Microsporidia, Microspora, česky též hmyzomorky) je skupina jaderných organismů, dnes zpravidla považovaná za samostatný kmen hub.

Nový!!: Eukaryota a Mikrosporidie · Vidět víc »

Mikrotubulus

Schéma mikrotubulu. Odstínem jsou odlišeny jednotky alfa-tubulinu a beta-tubulinu; v levé dolní části obrázku je schematický příčný řez mikrotubulem, na kterém je patrné, že se jedná o dutý útvar. Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky.

Nový!!: Eukaryota a Mikrotubulus · Vidět víc »

Mitóza

Mitóza (mitotické dělení) je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Nový!!: Eukaryota a Mitóza · Vidět víc »

Mitochondriální DNA

Příklad molekuly mtDNA: na lidské kruhové molekule mtDNA je znázorněno umístění některých genů Mitochondriální DNA (též mtDNA či chondriom) je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace.

Nový!!: Eukaryota a Mitochondriální DNA · Vidět víc »

Mitochondrie

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

Nový!!: Eukaryota a Mitochondrie · Vidět víc »

Mitozom

Mitozom je organela nacházející se u některých jednobuněčných eukaryotních organismů, žijících v podmínkách s nedostatkem kyslíku, či jako vnitrobuněční paraziti.

Nový!!: Eukaryota a Mitozom · Vidět víc »

Mixotrofie

Mixotrofie (fakultativní heterotrofie) je způsob výživy mixotrofních organismů (mixotrofů).

Nový!!: Eukaryota a Mixotrofie · Vidět víc »

Mnohoštětinatci

Afroditka plstnatá (''Aphrodita aculeata'') Mnohoštětinatci (Polychaeta) jsou fylogeneticky starší třída kmene kroužkovců.

Nový!!: Eukaryota a Mnohoštětinatci · Vidět víc »

Mnohobuněčnost

url.

Nový!!: Eukaryota a Mnohobuněčnost · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Eukaryota a Molekulární biologie · Vidět víc »

Monofyletismus

Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje příslušníky jediné fylogenetické linie.

Nový!!: Eukaryota a Monofyletismus · Vidět víc »

Montana

Montana (anglická výslovnost, oficiálně) je stát nacházející se na severozápadě Spojených států amerických, v oblasti horských států v západním regionu USA.

Nový!!: Eukaryota a Montana · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: Eukaryota a MRNA · Vidět víc »

Nálevníci

Nálevníci (Ciliophora, Ciliata) jsou jednobuněčné eukaryotické organismy (protisté), dnes řazené do říše Chromista nebo superskupiny Sar.

Nový!!: Eukaryota a Nálevníci · Vidět víc »

Nekódující DNA

Nekódující DNA je DNA, která není přepisována v proteiny.

Nový!!: Eukaryota a Nekódující DNA · Vidět víc »

Neomura

Neomura je navrhovaná vývojová větev, která zahrnuje domény archea a eukaryota.

Nový!!: Eukaryota a Neomura · Vidět víc »

Nepohlavní rozmnožování

Nepohlavní rozmnožování je biologický proces, kterým rodičovský organismus produkuje své klony - geneticky identické organismy.

Nový!!: Eukaryota a Nepohlavní rozmnožování · Vidět víc »

Neuron

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.

Nový!!: Eukaryota a Neuron · Vidět víc »

Nukleomorf

mitochondrií 3) primární endosymbióza sinice a eukaryota 4) sekundární endosymbióza - na obrázku G je vidět, že buňka obsahuje dva eukaryotické genomy (vínově) - jeden v jádře a druhý v plastidu 5) terciární endosymbióza Nukleomorf je redukované buněčné jádro v plastidu, které se objevuje poté, co došlo k sekundární endosymbióze určité fotosyntetizující buňky.

Nový!!: Eukaryota a Nukleomorf · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Eukaryota a Nukleová báze · Vidět víc »

Obrněnky

Schéma životního cyklu obrněnek Obrněnky (Dinophyta, též Dinozoa nebo Dinoflagellata) jsou skupina živých organismů řazených dnes do říše Chromalveolata a skupiny Alveolata.

Nový!!: Eukaryota a Obrněnky · Vidět víc »

Oogamie

Oogamie u člověka, malá spermie a velké vajíčko Oogamie je typ pohlavního rozmnožování a zároveň jeden z druhů anizogamie, při němž je samičí pohlavní buňka (gameta) výrazně větší než samčí pohlavní buňka.

Nový!!: Eukaryota a Oogamie · Vidět víc »

Opisthokonta

Opisthokonta je superskupina eukaryot, počtem druhů zdaleka největší.

Nový!!: Eukaryota a Opisthokonta · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: Eukaryota a Organela · Vidět víc »

Ostreococcus

Ostreococcus je rod jednobuněčných kulovitých zelených řas, náležejících do třídy Prasinophyceae.

Nový!!: Eukaryota a Ostreococcus · Vidět víc »

Partenogeneze

Pijavenky se rozmnožují výhradně partenogeneticky Varan komodský se dokáže rozmnožovat partenogeneticky Partenogeneze (také samobřezost nebo pannobřezost) znamená vývin nového jedince ze samičího vajíčka neoplozeného samčí pohlavní buňkou.

Nový!!: Eukaryota a Partenogeneze · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Eukaryota a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pštros dvouprstý

Pštros dvouprstý (Struthio camelus) je velký nelétavý pták, žijící v Africe.

Nový!!: Eukaryota a Pštros dvouprstý · Vidět víc »

Přísavka

Přísavka je orgánová modifikace miskovitého tvaru sloužící k přichycení rostliny nebo živočicha k určitému povrchu.

Nový!!: Eukaryota a Přísavka · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Eukaryota a PH · Vidět víc »

Plankton

Zástupci planktonu Plankton je soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí.

Nový!!: Eukaryota a Plankton · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: Eukaryota a Plastid · Vidět víc »

Plastidová DNA

tukové kapénky Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech.

Nový!!: Eukaryota a Plastidová DNA · Vidět víc »

Plazmodium

plazmodium hlenky Fuligo septica Plazmodium je buněčná masa obklopená membránou s mnoha jádry, které vzniká dělením jader bez následujícího dělení buňky.

Nový!!: Eukaryota a Plazmodium · Vidět víc »

Plodnice

smrže obecného Ohnivec rakouský Plodnice (sporokarp, lidově houba) je morfologicky odlišená část vývojově vyšších houbových organizmů, která slouží k produkci výtrusů a tím pádem k rozmnožování.

Nový!!: Eukaryota a Plodnice · Vidět víc »

Pohlavní buňka

Lidské vajíčko – zona pellucida (šeda prstencová vrstva) zvnitřku naléhající na buňky ''corony radiaty''. Mezi zonou pellucidou a vlastní cytopl. membránou vajíčka (oolemmou) je perivitellinní prostor (bílá oblast) Pohlavní buňka, neboli gameta (z řec. γαμετης), je zvláštní typ buňky, jejímž úkolem je umožnit vznik nového jedince v procesu pohlavního rozmnožování.

Nový!!: Eukaryota a Pohlavní buňka · Vidět víc »

Pohlavní orgán

Genitálie ženy a muže Pohlavní orgány jsou orgány mnohých organizmů sloužící k pohlavnímu rozmnožování.

Nový!!: Eukaryota a Pohlavní orgán · Vidět víc »

Pohlavní rozmnožování

Pestřenky na květu zachycení během kopulace, důležité fáze pohlavního rozmnožování Pohlavní rozmnožování je biologický proces, během nějž vzniká nový jedinec splynutím pohlavních buněk zpravidla dvou různých organismů (výjimečně jednoho).

Nový!!: Eukaryota a Pohlavní rozmnožování · Vidět víc »

Polychaos dubium

Polychaos dubium (dříve Amoeba dubia) je sladkovodní měňavka z říše Amoebozoa.

Nový!!: Eukaryota a Polychaos dubium · Vidět víc »

Polymerizace

Polymerizace (též polymerace) je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery).

Nový!!: Eukaryota a Polymerizace · Vidět víc »

Potravní vakuola

Fagocytóza - vznik potravní vakuoly (polsky) Potravní vakuola (či fagozom) je váček obklopený membránou vzniklý po fagocytóze částečky potravy dovnitř buňky.

Nový!!: Eukaryota a Potravní vakuola · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Eukaryota a Prokaryota · Vidět víc »

Prokaryotická buňka

Řez prokaryotní buňkou Prokaryotická buňka je typ buňky charakteristický pro bakterie a archea (tedy souhrnně Prokaryota).

Nový!!: Eukaryota a Prokaryotická buňka · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: Eukaryota a Proteosyntéza · Vidět víc »

Proterozoikum

Proterozoikum (jinak také starohory) označuje eon, který datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let.

Nový!!: Eukaryota a Proterozoikum · Vidět víc »

Protisté

Protisté (Protista) jsou heterogenní skupina živých organismů zahrnující všechny eukaryotní organismy, které nejsou klasifikovány jako živočichové, rostliny ani jako houby.

Nový!!: Eukaryota a Protisté · Vidět víc »

Prvoci

Prvoci (Protozoa) je souhrnné označení pro jednobuněčné eukaryotní heterotrofní (či mixotrofní) organismy, které byly dříve řazeny do říše živočichové (Animalia) pro svou pohyblivost a neschopnost fotosyntézy.

Nový!!: Eukaryota a Prvoci · Vidět víc »

Pryskyřník

Pryskyřník je rozsáhlý rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité.

Nový!!: Eukaryota a Pryskyřník · Vidět víc »

Psychrofil

Psychrofil je extremofilní organismus, který se rychle množí a žije v prostředí s nízkou teplotou.

Nový!!: Eukaryota a Psychrofil · Vidět víc »

Pučení

Pučení (gemace) je typ nepohlavního rozmnožování, při němž vzniká nový jedinec z výčnělku těla jiného jedince.

Nový!!: Eukaryota a Pučení · Vidět víc »

Repetitivní DNA

Repetitivní DNA je označení pro DNA obsahující opakující se sekvence DNA.

Nový!!: Eukaryota a Repetitivní DNA · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: Eukaryota a Replikace DNA · Vidět víc »

Rhizaria

Rhizaria je taxon jednobuněčných eukaryotických organismů na úrovni infraříše, jedna z přirozených skupin podříše SAR.

Nový!!: Eukaryota a Rhizaria · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Eukaryota a Ribozom · Vidět víc »

Rickettsia

Rickettsia je rod gramnegativních, pleomorfních baktérií z čeledi Rickettsiacae.

Nový!!: Eukaryota a Rickettsia · Vidět víc »

Rickettsiales

Rickettsiales je řád bakterií z kmene Proteobacteria, třídy alfa.

Nový!!: Eukaryota a Rickettsiales · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Eukaryota a RNA · Vidět víc »

Robert Whittaker

Robert Harding Whittaker (27. prosince 1920 – 20. října 1980) byl americký ekolog.

Nový!!: Eukaryota a Robert Whittaker · Vidět víc »

Rodozměna

Schéma metageneze Rodozměna (metageneze) je zvláštní životní cyklus určitých rostlin, stramenopil, hub, jednobuněčných živočichů a salp.

Nový!!: Eukaryota a Rodozměna · Vidět víc »

Roger Stanier

Roger Yate Stanier (22. října 1916 Victoria – 29. ledna 1982 Paříž) byl kanadský mikrobiolog, který působil především v USA a později v Paříži.

Nový!!: Eukaryota a Roger Stanier · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Eukaryota a Rostliny · Vidět víc »

Rournatky

Rournatky (Suctoria, též Suctorida) je podtřída či řád nálevníků.

Nový!!: Eukaryota a Rournatky · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Eukaryota a Rozmnožování · Vidět víc »

Rozsivky

Rozsivky (Diatomeae, syn Bacillariophyceae) jsou velkou skupinou jednobuněčných fotosyntetizujících organismů s dvojdílnou křemičitou schránkou, tradičně řazenou mezi hnědé řasy.

Nový!!: Eukaryota a Rozsivky · Vidět víc »

RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

Nový!!: Eukaryota a RRNA · Vidět víc »

Ruduchy

Ruduchy, neboli červené řasy (Rhodophyta, syn. Rhodoplantae) jsou eukaryotní organismy schopné fotosyntézy, proto se tradičně řadí mezi rostliny.

Nový!!: Eukaryota a Ruduchy · Vidět víc »

SAR (taxonomie)

SAR je označení pro jednu z nových eukaryotických "superskupin".

Nový!!: Eukaryota a SAR (taxonomie) · Vidět víc »

Sedimentace

Sedimentace železných kalů v kalové laguně Sedimentace je proces usazování těžších, nerozpustných součástí (např. erytrocyty) v kapalné nebo plynné směsi.

Nový!!: Eukaryota a Sedimentace · Vidět víc »

Semiautonomní organela

Semiautonomní organely jsou buněčné organely s vlastní genetickou informací, a to ve formě DNA prokaryotního uspořádání (DNA v kruhovém uspořádání a v plazmidech), u nichž se předpokládá, že vznikly na základě symbiózy mezi předkem eukaryotických organismů a organismy prokaryotickými.

Nový!!: Eukaryota a Semiautonomní organela · Vidět víc »

Shuiyousphaeridium macroreticulatum

Shuiyousphaeridium macroreticulatum je jednobuněčný eukaryotický organismus nejasného zařazení, známý pouze z fosílií.

Nový!!: Eukaryota a Shuiyousphaeridium macroreticulatum · Vidět víc »

Sinice

Sinice (Cyanobacteria, ale také Cyanophyta či Cyanoprokaryota) je kmen nebo oddělení (záleží, zda se jedná o bakteriologické či botanické pojetí) gramnegativních bakterií.

Nový!!: Eukaryota a Sinice · Vidět víc »

Skrytěnky

Skrytěnky, též kryptomonády (Cryptophyceae, Cryptomonada), v širším smyslu také Cryptophyta či Cryptista, jsou jednobuněční eukaryotičtí bičíkovci, obvykle dnes řazení do říše Chromista nebo považovaní za eukaryota incertae sedis.

Nový!!: Eukaryota a Skrytěnky · Vidět víc »

Sliz

Sliz je souhrnné označení pro viskózní, lepkavou a mazlavou strukturu tvořenou nejčastěji vodou a makromolekulárními cukry, které nesou záporný náboj a mohou být navázány na proteiny.

Nový!!: Eukaryota a Sliz · Vidět víc »

Spermie

Schéma mužské spermie Spermie je samčí pohlavní buňka (samčí gameta).

Nový!!: Eukaryota a Spermie · Vidět víc »

Spora

Sporangia obsahující výtrusy na spodní straně listu kapradiny ''Asplenium scolopendrium'' Spora (výtrus) je struktura sloužící k nepohlavnímu rozmnožování, adaptovaná k rozšiřování a přežití i v nepříznivých podmínkách i na dlouhou dobu.

Nový!!: Eukaryota a Spora · Vidět víc »

Stažitelná vakuola

Stažitelná vakuola (či také kontraktilní nebo pulsující vakuola) je váček resp.

Nový!!: Eukaryota a Stažitelná vakuola · Vidět víc »

Stélka

Porostnice mnohotvárná (''Marchantia polymorpha''), učebnicový příklad stélky Stélka (thallus) je označení pro těla bezcévných rostlin a některých řas či hub.

Nový!!: Eukaryota a Stélka · Vidět víc »

Stonek (prvoci)

Stonek je obecně v protozoologii označení pro strukturu, která slouží k přichycení prvoka k povrchu.

Nový!!: Eukaryota a Stonek (prvoci) · Vidět víc »

Stramenopila

Stramenopila (Straminipila, Stramenopiles, též Heterokonta či Heterokontophyta v širším smyslu) je infraříše eukaryotické superskupiny Sar (v systému dle Adla a kol.) resp.

Nový!!: Eukaryota a Stramenopila · Vidět víc »

Sumýši

Sumýš v řeckém aquariu Sumýši (Holothuroidea), někdy též „mořské okurky“ (sea cucumbers), je třída ostnokožců.

Nový!!: Eukaryota a Sumýši · Vidět víc »

Svedberg

Svedberg (zkratka S či Sv), též Svedbergova jednotka, je odvozená jednotka fyzikální veličiny známé jako sedimentační koeficient.

Nový!!: Eukaryota a Svedberg · Vidět víc »

Symbióza

sasankou velkolepou (''Heteractis magnifica''). Protože z tohoto vztahu mají výhodu oba druhy, nazýváme tuto symbiózu mutualismus. vydavatel.

Nový!!: Eukaryota a Symbióza · Vidět víc »

Taxon

Taxon neboli systematická jednotka neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organismů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů.

Nový!!: Eukaryota a Taxon · Vidět víc »

Tělní buňka

Tělní buňka (somatická buňka) je termín pro všechny buňky v organismu vyjma pohlavních buněk.

Nový!!: Eukaryota a Tělní buňka · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Eukaryota a Teplota · Vidět víc »

Termofil

Termofil je typ extrémofilních organismů, který žije v prostředí o poměrně vysoké teplotě (40 - 70 °C).

Nový!!: Eukaryota a Termofil · Vidět víc »

Thomas Cavalier-Smith

Thomas Cavalier-Smith (* 21. srpna 1942) je profesor evoluční biologie na University of Oxford.

Nový!!: Eukaryota a Thomas Cavalier-Smith · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Eukaryota a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Trichomonády

Trichomonády (Trichomonadida) je řád jednojaderných bičíkatých prvoků z říše Excavata, kmene Parabasalia (někdy však je řazen do kmene Metamonada).

Nový!!: Eukaryota a Trichomonády · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Eukaryota a TRNA · Vidět víc »

Trubénky

Trubénky (v širším – polyfyletickém – smyslu kmen Choanozoa, častěji však v užším smyslu – jen jedna jeho třída Choanoflagellatea) jsou drobní jednobuněční živočichové, kteří však mohou vytvářet i kolonie s různým stupněm specializace jednotlivých jedinců.

Nový!!: Eukaryota a Trubénky · Vidět víc »

Trypanozomy

Trypanozomy (Trypanosomatida) je řád významných parazitických prvoků z třídy bičivky, kmene Euglenozoa a říše Excavata.

Nový!!: Eukaryota a Trypanozomy · Vidět víc »

Tubulin

Tubulin je dimerní protein, skládající se z dvou podjednotek - alfa-tubulinu a beta-tubulinu.

Nový!!: Eukaryota a Tubulin · Vidět víc »

Unikonta

Unikonta je dnes již překonaný obšírný taxon navržený Thomasem Cavalier-Smithem a zahrnující skupiny Opisthokonta (tedy včetně živočichů a hub) a Amoebozoa.

Nový!!: Eukaryota a Unikonta · Vidět víc »

Vakuola

Obarvené vakuoly v pletivu podeňky různobarvé (rhoeo discolor) Vakuola je jednoduchou membránou ohraničený prostor v buňkách rostlin, protist, kvasinek a některých živočichů.

Nový!!: Eukaryota a Vakuola · Vidět víc »

Váleč koulivý

Váleč koulivý (Volvox globator) je známá sladkovodní zelená řasa z řádu Volvocales, která tvoří kulovitá cenobia, tedy zvláštní koloniální útvary tvořené stejně starými buňkami a rozmnožující se tvorbou dceřiných cenobií.

Nový!!: Eukaryota a Váleč koulivý · Vidět víc »

Vápenatka mnohohlavá

Vápenatka mnohohlavá (Physarum polycephalum) je měňavkovitý prvok řazený do kmene hlenky, říše Amoebozoa.

Nový!!: Eukaryota a Vápenatka mnohohlavá · Vidět víc »

Výtrusovci

Výtrusovci (Apicomplexa) je skupina jednobuněčných alveolátních organismů.

Nový!!: Eukaryota a Výtrusovci · Vidět víc »

Vegetativní rozmnožování

Někdy mohou některé rostliny vytvořit díky vegetativnímu rozmnožování celé lesy klonů, jako například topoly na obrázku. (ilustrační obrázek) Vegetativní rozmnožování je druh nepohlavního rozmnožování, při němž potomci vznikají jinak, než pomocí výtrusů (spor) a semen.

Nový!!: Eukaryota a Vegetativní rozmnožování · Vidět víc »

Vezikul

Vezikulární transport v buňce Vezikul čili transportní váček nebo membránový váček je relativně malá vnitrobuněčná struktura obklopená fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Eukaryota a Vezikul · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Eukaryota a Vodík · Vidět víc »

Xerofil

Údolí smrti představuje určitý typ xerofilního prostředí. Xerofil (též suchomilný či xerofilní organismus) je druh, který žije v suchém prostředí (s nízkou hodnotovou tzv. vodní aktivity).

Nový!!: Eukaryota a Xerofil · Vidět víc »

Zelené řasy

Zelené řasy (Chlorophyta v širším smyslu)Latinské pojmenování Chlorophyta se nyní častěji používá v užším smyslu, a sice jen pro vývojovou linii zelených řas, obsahující skupiny (třídy) Prasinophyceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae a Chlorophyceae.

Nový!!: Eukaryota a Zelené řasy · Vidět víc »

Zelené rostliny

Zelené rostliny (Viridiplantae, Chloroplastida, Chlorobionta, Chlorobiota) je druhově početná skupina eukaryotických fotosyntetických archaeplastid, která se někdy používá k oddělení Archaeplastida se zelenými fotosyntetickými barvivy od ostatních (Glaucophyta, Rhodophyta, dohromady Biliphyta).

Nový!!: Eukaryota a Zelené rostliny · Vidět víc »

1937

1937 (MCMXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Eukaryota a 1937 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Eucarya, Eucaryota, Eucytota, Eukarya, Eukaryon, Eukaryont, Eukaryonta, Eukaryot, Eukaryotae, Jaderní, Karyota.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »