Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fenol

Index Fenol

Fenol Fenol (též známý jako kyselina karbolová, hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“.

121 vztahy: Aceton, Alkoholy, Aniont, Antioxidant, Antiseptikum, Aromaticita, Asepse, Auschwitz, Bakelit, Barva na vlasy, Bílkovina, Benzen, Bezvědomí, Biologický poločas, Bolest, Buňka, Centrální nervová soustava, Chřipka, Chemická syntéza, Chemická vazba, Chemický vzorec, Chirurgie, Chloroform, Chudokrevnost, Cyanóza, Cyklon B, Dýchací soustava, Dehet, Dichlormethan, Disociační konstanta, DNA, Druhá světová válka, Edém, Enol, Eutanazie, Fenylalanin, Formaldehyd, Funkční skupina, Herbicid, Hybridizace orbitalů, Hydrogenuhličitan sodný, Hydroxid sodný, Hydroxyl, Hypotenze, Islay, Játra, Jícen, Jed, Joseph Lister, Kůže, ..., Křeč, Klitoris, Koncentrační tábor, Kosmetická chirurgie, Kosmetika, Králík, Kresol, Krystal, Kumen, Kyselina acetylsalicylová, Kyselina benzoová, Kyselina glukuronová, Kyseliny, Kyslík, Laboratoř, Lékař, Ledvina, Lidský výkal, Londýn, Masturbace, Maxmilián Kolbe, Metabolit, Methemoglobinémie, Moč, Nacismus, Nehet, Nekróza, Nemocnice, Oběhová soustava, Oko, Organická sloučenina, Ovce, Oxidační stres, Paže, Plíce, Pokožka (živočichové), Poleptání, Polyethylenglykol, Polymer, Poprava, Potkan, Prase, Průjem, Pryskyřice, Rakovina, Raschigův proces, Redoxní reakce, Resveratrol, RNA, Skotská whisky, Smrt, Smrtelná dávka, Srdce, Srdeční arytmie, Tělesná teplota, Tkáň, Toxicita, Tyrosin, Uhlí, Uhlík, Ultrafialové záření, Voda, Vodík, Vznik života, Závrať, Zvracení, 1827, 19. století, 1912, 1930–1939, 20. století. Rozbalte index (71 více) »

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Fenol a Aceton · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Fenol a Alkoholy · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Fenol a Aniont · Vidět víc »

Antioxidant

Antioxidant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů – snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních nebo nereaktivních stavů.

Nový!!: Fenol a Antioxidant · Vidět víc »

Antiseptikum

Antiseptický roztok Povidon-jodu aplikovaný na odřeninu Antiseptikum (z řeckého αντί - anti, '"proti" + σηπτικός - septikos, "hnilobný") je protimikrobiální látka aplikovaná na živou tkáň/kůži ke snížení rizika infekce, sepse nebo hniloby.

Nový!!: Fenol a Antiseptikum · Vidět víc »

Aromaticita

Aromaticita a antiaromaticita jsou vlastnosti určující aromatické uhlovodíky (areny) a antiaromatické uhlovodíky.

Nový!!: Fenol a Aromaticita · Vidět víc »

Asepse

Asepse je nepřítomnost choroboplodných zárodků (jako jsou bakterie, viry, plísně či paraziti).

Nový!!: Fenol a Asepse · Vidět víc »

Auschwitz

Auschwitz byl komplex německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů fungující během druhé světové války na území anektovaném Třetí říší na jihozápadě Polska po jeho obsazení roku 1939.

Nový!!: Fenol a Auschwitz · Vidět víc »

Bakelit

Bakelit je fenolformaldehydový polykondenzát (pryskyřice), který v roce 1907 jako první připravil belgický chemik Leo Hendrik Baekeland (1863–1944).

Nový!!: Fenol a Bakelit · Vidět víc »

Barva na vlasy

Dívky s obarvenými vlasy Barva na vlasy slouží ke změně přírodní barvy vlasů a je využívána z velké části především ženami, ale v některých případech ji používají i muži.

Nový!!: Fenol a Barva na vlasy · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Fenol a Bílkovina · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Fenol a Benzen · Vidět víc »

Bezvědomí

Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo téměř kompletní ztrátu schopnosti vnímat vnější podněty a navíc je přítomen také výpadek mozkové činnosti, jde o stav připomínající hluboký spánek.

Nový!!: Fenol a Bezvědomí · Vidět víc »

Biologický poločas

Biologický poločas (též eliminační poločas) látky je čas, který je třeba k tomu, aby látka (léčivo, radionuklid atd.) ztratila polovinu své farmakologické, fyziologické nebo radiologické aktivity, dle definice MeSH.

Nový!!: Fenol a Biologický poločas · Vidět víc »

Bolest

Postřelený člověk vystavený fyzické bolesti Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.

Nový!!: Fenol a Bolest · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Fenol a Buňka · Vidět víc »

Centrální nervová soustava

Schéma centrální nervové soustavy člověka. Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Fenol a Centrální nervová soustava · Vidět víc »

Chřipka

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobená RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae.

Nový!!: Fenol a Chřipka · Vidět víc »

Chemická syntéza

Chemická syntéza (chemické slučování) je druh chemické reakce, při které ze dvou nebo více prvků nebo jejich sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

Nový!!: Fenol a Chemická syntéza · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Fenol a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemický vzorec

Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).

Nový!!: Fenol a Chemický vzorec · Vidět víc »

Chirurgie

Chirurg a průkopník kardiochirurgie Michael E. DeBakey náhled Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“).

Nový!!: Fenol a Chirurgie · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: Fenol a Chloroform · Vidět víc »

Chudokrevnost

Chudokrevnost neboli anémie je stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu pod normu stanovenou podle věku a pohlaví.

Nový!!: Fenol a Chudokrevnost · Vidět víc »

Cyanóza

Cyanóza (z řec. κυάνος kyanos 'tmavě modrý, siný') je modravé až modrofialové zbarvení kůže a sliznic, které se objevuje při nedostatečném okysličení krve (hypoxemie), tedy při růstu redukovaného hemoglobinu nad 50 g/l.

Nový!!: Fenol a Cyanóza · Vidět víc »

Cyklon B

Plechovky s Cyklonem B Cyklon B (německy Zyklon B) je obchodní název insekticidu německé firmy IG Farben.

Nový!!: Fenol a Cyklon B · Vidět víc »

Dýchací soustava

Dýchací soustava (systema respiratorium) je orgánová soustava živočichů, která slouží k dýchání (respiraci), tedy výměně dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi vnějším a vnitřním prostředím.

Nový!!: Fenol a Dýchací soustava · Vidět víc »

Dehet

Dehtovou látku lze vyrobit zahříváním kukuřičné slámy v mikrovlnné troubě. Jedná se o proces zvaný pyrolýza. Dehet neboli tér je směs několika set chemických látek.

Nový!!: Fenol a Dehet · Vidět víc »

Dichlormethan

Dichlormethan (zkratka DCM) nebo methylenchlorid je organická chemická sloučenina se vzorcem CH2Cl2.

Nový!!: Fenol a Dichlormethan · Vidět víc »

Disociační konstanta

Disociační konstanta je rovnovážná konstanta disociační reakce.

Nový!!: Fenol a Disociační konstanta · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Fenol a DNA · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Fenol a Druhá světová válka · Vidět víc »

Edém

Edém (oedema), neboli otok, je stav, při kterém se v tkáni nebo orgánu vyskytuje více tekutiny, než za normálních fyziologických okolností.

Nový!!: Fenol a Edém · Vidět víc »

Enol

Enoly (též známé jako alkenoly) jsou alkeny s hydroxylovou skupinou navázanou na jeden z uhlíkových atomů tvořících dvojnou vazbu.

Nový!!: Fenol a Enol · Vidět víc »

Eutanazie

Sada přístrojů (legálně) užitých čtyřmi lidmi k provedení eutanazie, resp. k sebevraždě: Austrálie, 1995-1997. Eutanazie (z řec. ευ - eu, dobrá, θάνατος - thanatos, smrt; doslova „dobrá smrt“) je obvykle definována jako usmrcení na žádost.

Nový!!: Fenol a Eutanazie · Vidět víc »

Fenylalanin

Fenylalanin (zkratka Pha, Pa, Phe, F) patří mezi kódované esenciální glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny (tzn. lidské tělo si ji neumí samo vyrobit), v lidské stravě však může (u dětí postižených fenylketonurií musí) být zcela nahrazen tyrosinem, na nějž se přeměňuje.

Nový!!: Fenol a Fenylalanin · Vidět víc »

Formaldehyd

Metanal (systematický název methanal, běžně formaldehyd) je nejjednodušší aldehyd.

Nový!!: Fenol a Formaldehyd · Vidět víc »

Funkční skupina

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti.

Nový!!: Fenol a Funkční skupina · Vidět víc »

Herbicid

Herbicidem zničený plevel Herbicid (z latinského herba - rostlina a řeckého cidó - ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např.

Nový!!: Fenol a Herbicid · Vidět víc »

Hybridizace orbitalů

Hybridizace orbitalů je proces energetického sjednocení původně nerovnocenných atomových orbitalů.

Nový!!: Fenol a Hybridizace orbitalů · Vidět víc »

Hydrogenuhličitan sodný

Sodium bicarbonate CN Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) neboli jedlá soda (soda bicarbona) je bílý prášek rozpustný ve vodě za vzniku roztoku se zásaditým pH.

Nový!!: Fenol a Hydrogenuhličitan sodný · Vidět víc »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Fenol a Hydroxid sodný · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Fenol a Hydroxyl · Vidět víc »

Hypotenze

Pojem arteriální hypotenze označuje nízký tlak krve v tepnách, tedy pokud systolický tlak klesne pod 100 mmHg a diastolický tlak pod 65 mmHg.

Nový!!: Fenol a Hypotenze · Vidět víc »

Islay

Port Ellen-rybářská obec na jihu ostrova Islay (čti ailə) je skotský ostrov, patřící do souostroví Vnitřních Hebrid.

Nový!!: Fenol a Islay · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Fenol a Játra · Vidět víc »

Jícen

náhled Jícen (esophagus, oesophagus) je trubicovitý úsek trávicí trubice, spojující hltan a žaludek, případně předžaludek u přežvýkavců.

Nový!!: Fenol a Jícen · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Fenol a Jed · Vidět víc »

Joseph Lister

Joseph Lister, 1.

Nový!!: Fenol a Joseph Lister · Vidět víc »

Kůže

Detail lidské kůže Kůže (lat. cutis, gr. derma), nebo u některých zvířat kožich, kožešina je orgán pokrývající těla obratlovců.

Nový!!: Fenol a Kůže · Vidět víc »

Křeč

Křeč (spasmus,: hyperkinesis) je nefyziologický stav, kdy dochází k nadměrnému či dlouhodobému stahu kosterní nebo hladké svaloviny.

Nový!!: Fenol a Křeč · Vidět víc »

Klitoris

Klitoris, nebo také poštěváček, je součást pohlavních orgánů v samičím těle savců.

Nový!!: Fenol a Klitoris · Vidět víc »

Koncentrační tábor

búrská dívka v britském koncentračním táboře lékařským pokusům krátce po osvobození tábora Auschwitz Rudou armádou Koncentrační tábor, v češtině hovorově také koncentrák nebo lágr (z něm. Lager.

Nový!!: Fenol a Koncentrační tábor · Vidět víc »

Kosmetická chirurgie

Kosmetická chirurgie, také estetická chirurgie, je odvětví plastické chirurgie, které se zabývá kosmetickými problémy a úpravami částí těla.

Nový!!: Fenol a Kosmetická chirurgie · Vidět víc »

Kosmetika

Rty po použití rtěnky Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla.

Nový!!: Fenol a Kosmetika · Vidět víc »

Králík

Králíci jsou malí savci z čeledi zajícovitých, patřící do řádu zajícovců (nazývaného dříve zajíci nebo také dvojitozubci).

Nový!!: Fenol a Králík · Vidět víc »

Kresol

Kresoly, též hydroxytolueny nebo methylfenoly, jsou organické sloučeniny.

Nový!!: Fenol a Kresol · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Fenol a Krystal · Vidět víc »

Kumen

Kumen je triviální název pro isopropylbenzen (systematický název (1-methylethyl)benzen nebo 2-fenylpropan), organickou sloučeninu patřící mezi aromatické uhlovodíky.

Nový!!: Fenol a Kumen · Vidět víc »

Kyselina acetylsalicylová

Kyselina acetylsalicylová (lat. acidum acetylsalicylicum) je aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylové.

Nový!!: Fenol a Kyselina acetylsalicylová · Vidět víc »

Kyselina benzoová

Kyselina benzoová (lat. acidum benzoicum) je nejjednodušší aromatická jednosytná karboxylová kyselina.

Nový!!: Fenol a Kyselina benzoová · Vidět víc »

Kyselina glukuronová

Kyselina glukuronová (glukuronát, zkratka GlcA nebo GlcUA) je derivátem glukózy, u kterého je šestý uhlík oxidován na karboxylovou skupinu.

Nový!!: Fenol a Kyselina glukuronová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Fenol a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Fenol a Kyslík · Vidět víc »

Laboratoř

Laboratoř Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka či labina, je specializované pracoviště či pracovna (sál, hala, místnost či jejich soustava) určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech technických a přírodovědných.

Nový!!: Fenol a Laboratoř · Vidět víc »

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté studium jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doslovně česky doktor všeobecného lékařství; slovní vyjádření doktor medicíny, tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998).

Nový!!: Fenol a Lékař · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Fenol a Ledvina · Vidět víc »

Lidský výkal

Lidský výkal Lidský výkal (stolice, exkrement, lejno, vulg. hovno) je produktem vyprazdňování tlustého střeva – defekace.

Nový!!: Fenol a Lidský výkal · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Fenol a Londýn · Vidět víc »

Masturbace

Masturbace je druh sexu, který v úzkém slova smyslu označuje sexuální vzrušování pohlavních orgánů ženy nebo muže rukou, ať už se provádí jako autoerotismus, nebo s partnerem/kou.

Nový!!: Fenol a Masturbace · Vidět víc »

Maxmilián Kolbe

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (polsky Maksymilian Maria Kolbe, občanským jménem Rajmund Kolbe; 7. ledna 1894, Zduńska Wola, Polsko – 14. srpna 1941, Osvětim-Březinka, Polsko) byl polský římskokatolický kněz, minorita, filosof, teolog, misionář a mučedník.

Nový!!: Fenol a Maxmilián Kolbe · Vidět víc »

Metabolit

Metabolit je produkt látkové přeměny (metabolismu).

Nový!!: Fenol a Metabolit · Vidět víc »

Methemoglobinémie

Methemoglobinémie je fyziologická porucha charakterizovaná přítomností abnormálně vysokého množství methemoglobinu (metHb) v krvi.

Nový!!: Fenol a Methemoglobinémie · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Fenol a Moč · Vidět víc »

Nacismus

Třetí říše, symbol nacistické ideologie Nacionální socialismus (zkráceně nacismus) je krajně pravicováM.

Nový!!: Fenol a Nacismus · Vidět víc »

Nehet

Nehet Nehet je tvrdé zakončení prstů, které slouží jako ochrana a prostředník přenosu tlaku na prsty s okolím, jelikož umožňuje okolní kůži lépe přenášet informace o dotýkaných věcech.

Nový!!: Fenol a Nehet · Vidět víc »

Nekróza

antibiotiky Nekróza (z.

Nový!!: Fenol a Nekróza · Vidět víc »

Nemocnice

Reliéf nemocnice na budově Muzea umění v Olomouci Nemocnice (hovorově a slangově špitál, někdy lazaret) je lékařské zařízení určené k léčení lidí.

Nový!!: Fenol a Nemocnice · Vidět víc »

Oběhová soustava

ruce zobrazené metodou angiografie Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.

Nový!!: Fenol a Oběhová soustava · Vidět víc »

Oko

Lidské oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak.

Nový!!: Fenol a Oko · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Fenol a Organická sloučenina · Vidět víc »

Ovce

Ovce jsou rod malých přežvýkavců.

Nový!!: Fenol a Ovce · Vidět víc »

Oxidační stres

Oxidační stres je nerovnováha mezi tvorbou reaktivního kyslíku (jinak též volných radikálů), který vzniká jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny, a schopností organismu rychle odbourávat a detoxikovat reaktivní meziprodukty.

Nový!!: Fenol a Oxidační stres · Vidět víc »

Paže

Lidská pažeTransverzální řez středem paže.(Pohled z proximálního postavení,mediální strana vpravo)Paže (lat.: brachium) je největší a nejdelší úsek horní končetiny mezi ramenem a loktem.

Nový!!: Fenol a Paže · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Fenol a Plíce · Vidět víc »

Pokožka (živočichové)

Vrstvy epidermis živočichů Pokožka (epidermis) je nejsvrchnější vrstva kůže.

Nový!!: Fenol a Pokožka (živočichové) · Vidět víc »

Poleptání

zpuchýřující otravnou látkou, například yperitem peroxidu vodíku K poleptání dochází, když je živá tkáň vystavena žíravině, například silné kyselině nebo zásadě.

Nový!!: Fenol a Poleptání · Vidět víc »

Polyethylenglykol

Polyethylenglykol (poly(ethylenglykol), PEG), též známý jako polyethylenoxid (poly(ethylenoxid), PEO) nebo polyoxyethylen (POE), je komerčně nejvýznamnějším polyetherem.

Nový!!: Fenol a Polyethylenglykol · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Fenol a Polymer · Vidět víc »

Poprava

Trhání koňmi Poprava, někdy označovaná též obecnějším výrazem exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení), je akt vykonání trestu smrti.

Nový!!: Fenol a Poprava · Vidět víc »

Potkan

Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus).

Nový!!: Fenol a Potkan · Vidět víc »

Prase

Prase je české jméno pro několik příbuzných rodů nepřežvýkavých sudokopytníků, patřících do čeledi prasatovitých a podčeledí pravá prasata (Suinae) nebo bradavičnatá prasata (Phacochoerinae).

Nový!!: Fenol a Prase · Vidět víc »

Průjem

Průjem (diarea, diarrhea, diarrhoea) je porucha zažívání, která se projevuje častým vyprazdňováním řídké stolice.

Nový!!: Fenol a Průjem · Vidět víc »

Pryskyřice

Pryskyřice vytékající z borovice Hmyz zalitý v kapce pryskyřice ''Protium Sp.” Pryskyřice (lidově smola, smůla) je výměšek, který produkuje řada rostlin, zejména jehličnatých stromů a obsahující zejména uhlovodíky.

Nový!!: Fenol a Pryskyřice · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Fenol a Rakovina · Vidět víc »

Raschigův proces

Raschigův proces je metoda výroby hydroxylaminu, kterou objevil německý chemik Friedrich Raschig.

Nový!!: Fenol a Raschigův proces · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Fenol a Redoxní reakce · Vidět víc »

Resveratrol

Resveratrol je přírodní antioxidant, polyfenol a derivát stilbenu vyskytující se v těle některých rostlin.

Nový!!: Fenol a Resveratrol · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Fenol a RNA · Vidět víc »

Skotská whisky

Keith, kde se vyrábí vícedruhová Chivas Regal Skotská whisky, nebo také jen „skotská“, je whisky, která je destilována výhradně ve Skotsku, a to za jasně určených podmínek a zákonů týkajících se výroby tohoto druhu alkoholického nápoje.

Nový!!: Fenol a Skotská whisky · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Fenol a Smrt · Vidět víc »

Smrtelná dávka

Smrtelná dávka obecně označuje smrtící dávku látky nebo záření.

Nový!!: Fenol a Smrtelná dávka · Vidět víc »

Srdce

Pohled na uložení srdce člověka v mediastinu, pravá a levá plíce je odtažena do stran. Srdce (lat. cor nebo cardia - z řec. καρδία, kardia) je dutý svalový orgán živočichů s oběhovým systémem (včetně všech obratlovců), uložený v hrudníku, který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh hemolymfy nebo krve tělem, a tím i přenos dýchacích plynů, živin, odpadních látek a další funkce.

Nový!!: Fenol a Srdce · Vidět víc »

Srdeční arytmie

Srdeční arytmie (také dysrytmie) je porucha srdečního rytmu.

Nový!!: Fenol a Srdeční arytmie · Vidět víc »

Tělesná teplota

Thárské poušti Tělesná teplota je označení pro přirozenou teplotu daného organismu, za kterého dochází k jeho obvyklému fungování.

Nový!!: Fenol a Tělesná teplota · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Fenol a Tkáň · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Fenol a Toxicita · Vidět víc »

Tyrosin

Tyrosin (Tyr, Y) je jednou z 20 základních proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Fenol a Tyrosin · Vidět víc »

Uhlí

Uhlí - antracit Příklad možného složení uhlí Uhlí (lidově či nářečně též uhel) je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina.

Nový!!: Fenol a Uhlí · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Fenol a Uhlík · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Fenol a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Fenol a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Fenol a Vodík · Vidět víc »

Vznik života

života na Zemi. Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí.

Nový!!: Fenol a Vznik života · Vidět víc »

Závrať

Závrať (dříve také motolice) je pocit nevolnosti, při kterém se postiženému točí hlava.

Nový!!: Fenol a Závrať · Vidět víc »

Zvracení

Zvracení na staré malbě Zvracení je nervově řízený, koordinovaný reflex, při kterém je obsah žaludku evakuován ústním otvorem ven.

Nový!!: Fenol a Zvracení · Vidět víc »

1827

1827 (MDCCCXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Fenol a 1827 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Fenol a 19. století · Vidět víc »

1912

1912 (MCMXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Fenol a 1912 · Vidět víc »

1930–1939

Roky 1930–1939, souhrnně zvané 30.

Nový!!: Fenol a 1930–1939 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Fenol a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Benzenol, Hydroxybenzen, Karbol, Kyselina karbolová.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »