Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Filmový režisér

Index Filmový režisér

Filmový režisér je tvořivý pracovník, výrobcem smluvně pověřený vytvořením filmového díla (dokumentárního, hraného, animovaného filmu).

15 vztahy: Animovaný film, Autor, Choreografie, Dokumentární film, Film, Hraný film, Hudební skladatel, Kameraman, Kinematografie, Námět, Režie, Režisér, Scénář, Scénografie, Střih (film).

Animovaný film

Animovaný kůň dle původních statických fotografií z 19. století Edwearda Muybridge ''How Animated Cartoons Are Made'' (1919) Animovaný film je druh filmu, který je snímaný po jednotlivých fázích (neboli snímcích filmového pásu) tak, aby se jeho přehráním plnou rychlostí vytvořil dojem plynulého pohybu.

Nový!!: Filmový režisér a Animovaný film · Vidět víc »

Autor

Autor či autorka je označení osoby, která je původcem díla, slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce, ale původně to označovalo rozmnožovatel z latinského augere (resp. jeho trpného příčestí auctus) zvětšovat, množit (podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka).

Nový!!: Filmový režisér a Autor · Vidět víc »

Choreografie

Choreografie je odborná umělecká činnost jež spočívá ve vytváření koncepce nebo kompozice nějakého tanečního díla, tanečního projevu formou tance nebo baletu.

Nový!!: Filmový režisér a Choreografie · Vidět víc »

Dokumentární film

Dokumentární film je druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti.

Nový!!: Filmový režisér a Dokumentární film · Vidět víc »

Film

Auguste a Louis Lumièrové Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské.

Nový!!: Filmový režisér a Film · Vidět víc »

Hraný film

Hraný film je soubor statických záběrů, které se střídají tak rychle, že vytvářejí iluzi souvislého pohybu zobrazovaných objektů, záběry pak bývají obvykle za sebou seřazeny tak, aby tvořily nějaký souvislý děj.

Nový!!: Filmový režisér a Hraný film · Vidět víc »

Hudební skladatel

Francouzský skladatel Louis-Nicolas Clérambault Hudební skladatel (též komponista) je umělec, který tvoří nové hudební skladby a zpravidla je zaznamenává ve formě hudební notace, podle které jeho hudbu poté provozují výkonní umělci (zpěváci, hráči na hudební nástroje a další hudebníci).

Nový!!: Filmový režisér a Hudební skladatel · Vidět víc »

Kameraman

Kameraman je ve filmové a televizní tvorbě člověk vykonávající profesi spadající do hlavního tvůrčího a organizačního pracovního-výrobního štábu.

Nový!!: Filmový režisér a Kameraman · Vidět víc »

Kinematografie

''The Kiss'' (Polibek) z roku 1896 Kinematografie (z řečtiny kinéma – pohyb a grafein – psát) je souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním (výroba filmů, výroba filmové techniky, organizace distribuce, prodej).

Nový!!: Filmový režisér a Kinematografie · Vidět víc »

Námět

Námět je označení tématu či předmětu, který slouží tvůrci, umělci, vědci, vynálezci nebo výzkumníkovi jako zdroj inspirace pro jeho tvorbu.

Nový!!: Filmový režisér a Námět · Vidět víc »

Režie

Režie je umělecko-tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, která spočívá v celkové organizaci filmového (jevištního atd.) dění, v konzistentní interpretaci scénáře či adaptovaného díla a zprostředkování jeho myšlenky divákovi.

Nový!!: Filmový režisér a Režie · Vidět víc »

Režisér

''Lesní jahody''Režisér je tvořivý umělec syntetizující jednotlivé složky a prvky dramatické struktury do ideově a stylově jednotného, celistvého díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového).

Nový!!: Filmový režisér a Režisér · Vidět víc »

Scénář

Scénář je ve scénickém umění psané literární dílo určené k dalšímu zpracování.

Nový!!: Filmový režisér a Scénář · Vidět víc »

Scénografie

Scénografie je označení pro výtvarnou složku divadla (nebo filmu).

Nový!!: Filmový režisér a Scénografie · Vidět víc »

Střih (film)

Za střih, jinak též střihovou skladbu nebo montáž, případně i sestřih, je považován postup, při kterém se jednotlivé filmové záběry skládají do vzájemných vazeb tak, aby vytvořily vyšší významový celek.

Nový!!: Filmový režisér a Střih (film) · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »