Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Filosofie dějin

Index Filosofie dějin

Filosofie dějin je oblast filosofického myšlení, která se snaží uspořádat dějinné procesy do jednoho celku a najít v nich celkový smysl, jímž chce kritizovat – anebo naopak legitimovat – svoji současnost.

35 vztahy: Apokalyptika, Arnold Joseph Toynbee, Auguste Comte, Charles Darwin, Dějiny, Dějiny lidstva, Dějiny spásy, Emanuel Rádl, Eric Voegelin, Eschatologie, Eugen Rosenstock-Huessy, Filosofie, Friedrich Heer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Giambattista Vico, Herbert Spencer, Hugo Grotius, Husitství, Izrael, Jan Patočka, Jean Bodin, Karl Marx, Karl Popper, Křesťanství, Myšlení, Osvícenství, Oswald Spengler, Pokrok, Reflexe, Robin George Collingwood, Smysl (filosofie), Sociální darwinismus, Spor o smysl českých dějin, Tomáš Garrigue Masaryk, Vere Gordon Childe.

Apokalyptika

Apokalyptika (z řeckého Άποκάλυψις Apokalypsis, „zjevení, odhalení“) je obecně hnutí sdílející apokalyptický světový názor nebo alespoň to, co je pro něj podstatné.

Nový!!: Filosofie dějin a Apokalyptika · Vidět víc »

Arnold Joseph Toynbee

Arnold Joseph Toynbee (14. dubna 1889 Londýn – 22. října 1975 tamtéž) byl vlivný britský univerzální historik, teoretik a filosof dějin a autor monumentálního díla A study of history (12 svazků, 1934-1961), srovnávací studie velkých civilizací.

Nový!!: Filosofie dějin a Arnold Joseph Toynbee · Vidět víc »

Auguste Comte

Auguste Comte, celým jménem Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (19. ledna 1798, Montpellier – 5. září 1857 Paříž), byl francouzský matematik, společenský reformátor a originální myslitel, zakladatel pozitivismu a jeden ze zakladatelů sociologie.

Nový!!: Filosofie dějin a Auguste Comte · Vidět víc »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, FRS (12. února 1809 Shrewsbury – 19. dubna 1882 Downe) byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie.

Nový!!: Filosofie dějin a Charles Darwin · Vidět víc »

Dějiny

Pojem dějiny neboli historie může označovat.

Nový!!: Filosofie dějin a Dějiny · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Filosofie dějin a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Dějiny spásy

V křesťanství používaný pojem dějiny spásy (lat. historia salutis či historia sacra) označuje ty dějiny a jejich aspekt, které souvisejí s Božím postojem, počínáním a promlouváním v lidských dějinách.

Nový!!: Filosofie dějin a Dějiny spásy · Vidět víc »

Emanuel Rádl

Emanuel Rádl (21. prosince 1873 Pyšely farnost Pyšely – 12. května 1942 Praha) byl významný český biolog a polemicky originální vitalistický filosof, angažovaný zastánce Masarykova kritického realismu a odpůrce pozitivismu.

Nový!!: Filosofie dějin a Emanuel Rádl · Vidět víc »

Eric Voegelin

Eric Voegelin (narozen jako Erich Vögelin 3. ledna 1901, Kolín nad Rýnem – 19. ledna 1985 Palo Alto, Kalifornie) byl německo-americký konzervativní politický filosof.

Nový!!: Filosofie dějin a Eric Voegelin · Vidět víc »

Eschatologie

Eschatologie (z řeckého έσχατος eschatos, „poslední“; λόγος logos, „slovo, nauka“) je nauka o posledních věcech.

Nový!!: Filosofie dějin a Eschatologie · Vidět víc »

Eugen Rosenstock-Huessy

Eugen Rosenstock-Huessy (6. července 1888 Berlín – 24. února 1973 Norwich, Vermont) byl německo-americký právník, historik a originální filosof dějin.

Nový!!: Filosofie dějin a Eugen Rosenstock-Huessy · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Filosofie dějin a Filosofie · Vidět víc »

Friedrich Heer

Friedrich Heer (10. dubna 1916 Vídeň – 18. září 1983 tamtéž) byl rakouský kulturní historik, univerzitní profesor, spisovatel a katolický publicista, teoretik „dialogu mezi nepřáteli“.

Nový!!: Filosofie dějin a Friedrich Heer · Vidět víc »

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27. srpna 1770, Stuttgart – 14. listopadu 1831, Berlín) byl významný filosof, představitel německého idealismu.

Nový!!: Filosofie dějin a Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Vidět víc »

Giambattista Vico

Giambattista Vico nebo Giovanni Battista Vico (vysl. džambatista víko, 23. června 1668, Neapol – 23. ledna 1744, Neapol) byl italský filosof, historik a právník, zakladatel filosofie dějin a jeden z prvních myslitelů kulturního vývoje národů a společnosti.

Nový!!: Filosofie dějin a Giambattista Vico · Vidět víc »

Herbert Spencer

Herbert Spencer (27. dubna 1820 – 8. prosince 1903) byl klasický britský sociolog a filosof.

Nový!!: Filosofie dějin a Herbert Spencer · Vidět víc »

Hugo Grotius

Hugo Grotius nebo Hugo de Groot (10. dubna 1583, Delft – 28. srpna 1645, Rostock) byl holandský právník, představitel školy přirozeného práva.

Nový!!: Filosofie dějin a Hugo Grotius · Vidět víc »

Husitství

Husitství (někdy také husitská revoluce, v marxistické historiografii též husitské revoluční hnutí) označuje nábožensky (a v jistých ohledech snad i národnostně, sociálně a politicky) motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve.

Nový!!: Filosofie dějin a Husitství · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Filosofie dějin a Izrael · Vidět víc »

Jan Patočka

Jan Patočka (1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20.

Nový!!: Filosofie dějin a Jan Patočka · Vidět víc »

Jean Bodin

Jean Bodin (1529 Angers, département Maine-et-Loire – 1596 Laon, dép. Aisne) byl francouzský právník, filosof, politik a politolog, humanista, člen francouzského Sněmu a profesor práva v Toulouse.

Nový!!: Filosofie dějin a Jean Bodin · Vidět víc »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír – 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.

Nový!!: Filosofie dějin a Karl Marx · Vidět víc »

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper (28. července 1902 Vídeň – 17. září 1994 Londýn) byl rakousko-britský filosof.

Nový!!: Filosofie dějin a Karl Popper · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Filosofie dějin a Křesťanství · Vidět víc »

Myšlení

Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.

Nový!!: Filosofie dějin a Myšlení · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Filosofie dějin a Osvícenství · Vidět víc »

Oswald Spengler

Oswald Spengler (29. května 1880 Blankenburg v Harzu – 8. května 1936 Mnichov) byl německý filosof a spisovatel, který se zabýval dějinami, uměním i politikou.

Nový!!: Filosofie dějin a Oswald Spengler · Vidět víc »

Pokrok

Pokrok je koordinovaný "krok" dopředu, krok pro lepší společnost.

Nový!!: Filosofie dějin a Pokrok · Vidět víc »

Reflexe

Reflexe (z latinského reflecto, reflexi, ohýbat, obracet nazpět, odrážet) znamená zpětný odraz, a to buď například světelných paprsků zrcadlem, anebo smyslové zkušenosti myšlením.

Nový!!: Filosofie dějin a Reflexe · Vidět víc »

Robin George Collingwood

Robin George Collingwood (22. února 1889 – 9. ledna 1943) byl anglický filozof a historik, představitel idealismu a metafyziky.

Nový!!: Filosofie dějin a Robin George Collingwood · Vidět víc »

Smysl (filosofie)

Smysl je slovo s velmi širokým významem, a přitom tak základní, že se obtížně vymezuje.

Nový!!: Filosofie dějin a Smysl (filosofie) · Vidět víc »

Sociální darwinismus

Sociální darwinismus nebo Společenský darwinismus je teorie, která se snaží aplikovat Darwinovy úvahy o přírodním výběru a „přežití nejschopnějších“ (survival of the fittest) na lidskou společnost, její vrstvy a jednotlivce.

Nový!!: Filosofie dějin a Sociální darwinismus · Vidět víc »

Spor o smysl českých dějin

Titulní strana druhého vydání Masarykovy ''České otázky'' Spor o smysl českých dějin je označení polemiky, jež se odehrávala přibližně v letech 1895–1938 a které se účastnily přední osobnosti české filosofie (Tomáš Garrigue Masaryk, Emanuel Rádl) a české historiografie (Josef Pekař, Kamil Krofta, Zdeněk Nejedlý, Jan Slavík aj.), ale i z jiných oblastí (např. politik Josef Kaizl).

Nový!!: Filosofie dějin a Spor o smysl českých dějin · Vidět víc »

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány), byl československý státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky.

Nový!!: Filosofie dějin a Tomáš Garrigue Masaryk · Vidět víc »

Vere Gordon Childe

Vere Gordon Childe (14. dubna 1892 v North Sydney, Austrálie - 19. října 1957 Mount Victoria, Austrálie) byl archeolog, historik a lingvista.

Nový!!: Filosofie dějin a Vere Gordon Childe · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Filozofie dějin.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »