Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fluorescenční mikroskop

Index Fluorescenční mikroskop

dělící se buňka, jejíž DNA byla obarvena pomocí fluorescenční molekuly DAPI (na obrázku vyznačeno modře), obdobně jsou obarveny buněčné bílkoviny INCENP (na obrázku zeleně) a tubulin (na obrázku červeně) Fluorescenční mikroskop je světelný mikroskop umožňující detekci a pozorování fluoreskujících látek ve vzorku.

68 vztahy: Angličtina, Bílkovina, Biologie, Biomolekula, Buňka, Buněčné dělení, Buněčné jádro, Carl Zeiss, Charge-coupled device, Chlorofyl, DAPI, Detektor, DNA, Elektromagnetické spektrum, Elektromagnetické záření, Emise, Energie, Excitace, Expozice (fotografie), Fixace (histologie), Fluorescein, Fluorescenční sonda, Fluorescence, Fluorofor, Foton, Fotonásobič, Frekvence, George Gabriel Stokes, Hoechst, Imerze (mikroskopie), Imunofluorescence, Infračervené záření, Intenzita záření, Jena, Kadmium, Kondenzor (optika), Konfokální mikroskop, Laser, LED, Lednička, Lidské oko, Lignin, Lyzozom, Metr, Mikroskop, Minerál, Nikotinamidadenindinukleotid, Nipkowův kotouč, Numerická apertura, Objektiv, ..., Oblouková lampa, Okulár, Optický filtr, Protilátka, Radikál, Spektrální čára, Superrozlišovací mikroskopie, Triplet, Ultrafialové záření, Vídeň, Výbojka, Vlnová délka, Watt, Xenonová výbojka, Zelený fluorescenční protein, 1852, 1908, 20. století. Rozbalte index (18 více) »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Angličtina · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Bílkovina · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Biologie · Vidět víc »

Biomolekula

3D struktura myoglobinu. Biomolekuly jsou chemické sloučeniny, které se vyskytují v živých organismech.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Biomolekula · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Buňka · Vidět víc »

Buněčné dělení

Tři základní typy buněčného dělení, mitóza a meióza jsou však výhradně u eukaryot Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Buněčné dělení · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Buněčné jádro · Vidět víc »

Carl Zeiss

'''Vývoj mikroskopů od roku 1740 do roku 1873''' Carl Zeiss (11. září 1816, Výmar – 3. prosince 1888, Jena) byl německý průmyslník a optik.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Carl Zeiss · Vidět víc »

Charge-coupled device

Barevné CCD v TV kameře s malým rozlišením Detail téhož snímače (levý dolní roh) na kterém jsou patrné mikročočky a Bayerův filtr CCD je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Charge-coupled device · Vidět víc »

Chlorofyl

Absorpční spektrum chlorofylu a b Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Chlorofyl · Vidět víc »

DAPI

Epiteliální buňky s DNA obarveným modře pomocí DAPI a cytoskeletem obarveným zeleně a červeně pomocí imunofluorescence. Praasečí oocyt obklopený folikulárními buňkami pod fluorescenčním mikroskopem (obarveno DAPI). DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol) je fluorescenční barvivo, které se pevně váže na AT bohaté oblasti v DNA.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a DAPI · Vidět víc »

Detektor

Detektor je primárně zařízení určené k odhalení (detekci respektive k detekování) něčeho.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Detektor · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a DNA · Vidět víc »

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Elektromagnetické spektrum · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Emise

Slovo emise (z lat. e-mitto, vydávám, vysílám, vypouštím) má více významů.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Emise · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Energie · Vidět víc »

Excitace

Excitace (neboli vybuzení) je fyzikální proces, při kterém dochází k přechodu energetického stavu atomu, molekuly či iontu na vyšší energetickou hladinu.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Excitace · Vidět víc »

Expozice (fotografie)

Západní Virginii'' Pro pořízení fotografického snímku je potřeba provést expozici, česky vystavení filmu nebo senzoru fotoaparátu světlu z fotografované scény.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Expozice (fotografie) · Vidět víc »

Fixace (histologie)

Fixace vzorku je v histologii klíčový krok v přípravě vzorku, který slouží k jeho ochraně před rozkladem a zároveň uchovává do co největší míry přirozený tvar a uspořádání makromolekul uvnitř buňky a v jejím okolí.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fixace (histologie) · Vidět víc »

Fluorescein

Fluorescein je syntetická organická látka obvykle ve formě tmavooranžového až červeného prášku omezeně rozpustného ve vodě a v alkoholech.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fluorescein · Vidět víc »

Fluorescenční sonda

Fluorescenční sonda je nevlastním fluoroforem, který se ke zkoumané látce váže nekovalentně, přičemž dochází ke změně fluorescence.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fluorescenční sonda · Vidět víc »

Fluorescence

Fluorescentní minerály při absorpci UV záření emitují viditelné světlo jako fluorescenci. Elektron absorbuje záření o kratší vlnové délce (například UV záření) a relaxuje fluorescencí na delší vlnové délce. Fluorescence je luminiscence, která dohasne téměř ihned (během nanosekund) po odstranění zdroje excitace.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fluorescence · Vidět víc »

Fluorofor

Fluorofor je molekula, která po osvícení světlem určité vlnové délky absorbuje energii tohoto záření a prakticky okamžitě jí ztratí emisí záření o delší vlnové délce.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fluorofor · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Foton · Vidět víc »

Fotonásobič

Fotonásobič Fotonásobič (zkratka PMT.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Fotonásobič · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Frekvence · Vidět víc »

George Gabriel Stokes

George Gabriel Stokes George Gabriel Stokes (13. srpna 1819 Skreen – 1. února 1903 Cambridge) byl irský matematik, fyzik, politik a teolog.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a George Gabriel Stokes · Vidět víc »

Hoechst

Hoechst AG (do roku 1974 Farbwerke Hoechst AG, vorm. Meister Lucius & Brüning) byl německý chemický podnik, který stál u zrodu IG Farben.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Hoechst · Vidět víc »

Imerze (mikroskopie)

Princip imerze: paprsky od objektu (červeně) směřují do objektivu (modře), vlevo s imerzí (žlutě), vpravo bez ní. Při průchodu krycím sklíčkem (oranžově) se lomí podle toho, jaký je index lomu okolí. Je-li mezi sklíčkem a objetivem tekutina se srovnatelným indexem lomu, vstoupí víc paprsků do objektivu. ''Alpha'' a ''alpha‘'' naznačuje změnu numerické apertury Imerzní objektiv při práci Imerze je v optické mikroskopii technika, kterou se zvětšuje účinná numerická apertura objektivu tím, že se na krycí sklíčko preparátu kápne imerzní tekutina a objektiv se do ní ponoří.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Imerze (mikroskopie) · Vidět víc »

Imunofluorescence

IgA; místa, kde je IgA hodně, jsou jasně zelená Imunofluorescence je molekulární biologická metoda, používaná v biologickém výzkumu a v diagnostice chorob.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Imunofluorescence · Vidět víc »

Infračervené záření

teplotní škálou („tepelné záření“). Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Infračervené záření · Vidět víc »

Intenzita záření

Intenzita záření neboli (plošná) hustota zářivého toku je radiometrická veličina definovaná jako měrná veličina zářivého toku na jednotku plochy.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Intenzita záření · Vidět víc »

Jena

Jena je město na řece Sále v Durynsku ve Spolkové republice Německo.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Jena · Vidět víc »

Kadmium

Kadmium (chemická značka Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Kadmium · Vidět víc »

Kondenzor (optika)

Kondenzor (z latinského condenso, zhušťuji) je větší spojná čočka nebo soustava čoček, která slouží k soustředění světla do rovnoměrného a rovnoběžného svazku.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Kondenzor (optika) · Vidět víc »

Konfokální mikroskop

Základní stavba konfokálního mikroskopu a zdroje laserového paprsku Kompletní konfokální mikroskop v praxi Konfokální mikroskop je druhem optického mikroskopu, jehož výhodou je vyšší rozlišovací schopnost daná detekcí světla pouze z ohniskové roviny mikroskopu.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Konfokální mikroskop · Vidět víc »

Laser

Helium-neonový laser Červený (660 & 635 nm), zelený (532 & 520 nm) a modrofialový (445 & 405 nm) laser Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření') je optický zdroj elektromagnetického záření tj.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Laser · Vidět víc »

LED

Schematická značka elektroluminiscenční diodyRůzné LED LED (též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a LED · Vidět víc »

Lednička

Otevřená lednička Lednička (též lednice, chladnička, mraznička, mrazák) je skříň obsahující chladicí stroj a sloužící k uchování potravin při nízké teplotě (v chladničce asi 4°C, v mrazicím boxu až −20 °C).

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Lednička · Vidět víc »

Lidské oko

Lidské oko Lidské oko je orgán zraku, párový orgán, který umožňuje člověku vidět.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Lidské oko · Vidět víc »

Lignin

Lignin je důležitou stavební složkou dřeva zabezpečující dřevnatění jeho buněčných stěn.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Lignin · Vidět víc »

Lyzozom

membránovým buněčným strukturám Lyzozom je kulovitý membránový útvar ve většině eukaryotických buněk, konkrétně u živočichů (Animalia), hub (Fungi) a prvoků (Protozoa), který slouží k hydrolytické degradaci látek pocházejících z buňky i z jejího okolí.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Lyzozom · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Metr · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Mikroskop · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Minerál · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nipkowův kotouč

Nipkowův kotouč je mechanické zařízení, které umožnilo přenos obrazu na dálku tím, že obsah obrazu převedlo řádkováním na jeden světelný a elektrický průběh.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Nipkowův kotouč · Vidět víc »

Numerická apertura

Numerická apertura vzhledem k bodu ''P'' závisí na polovičním vrcholovém úhlu ''θ'' maximálního světelného kužele, který může do čočky vstoupit nebo z ní vystoupit. Numerická apertura (NA) vyjadřuje v mikroskopii účinnou světelnost objektivu.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Numerická apertura · Vidět víc »

Objektiv

Objektiv Nikon Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5 Objektiv je čočka nebo soustava čoček, vytvářející opticky změněný obraz, který se obvykle ještě dále zpracovává (záznamem, okulárem apod.). Používá se například ve fotoaparátu k soustředění světla na senzor nebo na film.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Objektiv · Vidět víc »

Oblouková lampa

Oblouková lampa z detailu Oblouková lampa je intenzivní elektrický světelný zdroj, v němž je světlo vyzařováno elektrickým obloukem hořícím mezi dvěma elektrodami.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Oblouková lampa · Vidět víc »

Okulár

Různé druhy okulárů Okulár (z latinského oculus, oko, a ocularis, oční) je čočka nebo soustava čoček, jimiž se pozoruje obraz předmětu, vzniklý v ohniskové rovině objektivu dalekohledu, mikroskopu a podobně.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Okulár · Vidět víc »

Optický filtr

Filtr je optický prvek, který se vkládá do cesty světlu v optické soustavě proto, aby změnil jeho vlastnosti, ale obvykle ne výrazně směr jeho šíření.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Optický filtr · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Protilátka · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Radikál · Vidět víc »

Spektrální čára

Spektrální čára je tmavá nebo světlá čára v jinak spojitém spektru, která je výsledkem nadbytku nebo nedostatku fotonů v úzkém frekvenčním pásmu v porovnaní s okolními frekvencemi pozorovaného paprsku.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Spektrální čára · Vidět víc »

Superrozlišovací mikroskopie

Superrozlišovací mikroskopie je optická mikroskopie umožňující pozorovat objekty s rozlišením vyšším než difrakční limit.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Superrozlišovací mikroskopie · Vidět víc »

Triplet

Pojem triplet má v různých oborech různé speciální významy, obecný význam je trojice či soubor složený ze tří entit.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Triplet · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Vídeň

Vídeň je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Vídeň · Vidět víc »

Výbojka

Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Výbojka · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Vlnová délka · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Watt · Vidět víc »

Xenonová výbojka

Xenonová výbojka za provozu, snímek byl pořízen přes kontrolní okénko lampové skříně projektoru Xenonová výbojka v ochranném přepravním pouzdře Xenonová výbojka je zdrojem silného světla o velkém světelném toku.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Xenonová výbojka · Vidět víc »

Zelený fluorescenční protein

Model molekuly GFP dle databáze PDB Zelený fluorescenční protein - zkratka GFP (z anglického) je protein sestávající z 238 aminokyselin (26,9 kDa).

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a Zelený fluorescenční protein · Vidět víc »

1852

1852 (MDCCCLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a 1852 · Vidět víc »

1908

1908 (MCMVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a 1908 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Fluorescenční mikroskop a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Epifluorescenční mikroskop, Epifluorescenční mikroskopie, Fluorescenční mikroskopie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »