Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fluorofor

Index Fluorofor

Fluorofor je molekula, která po osvícení světlem určité vlnové délky absorbuje energii tohoto záření a prakticky okamžitě jí ztratí emisí záření o delší vlnové délce.

16 vztahy: Areny, Bílkovina, Buněčné jádro, Cytokin, Cytoskelet, DNA, Fluorescence, Fykoerythrin, Molární hmotnost, Peptid, Plazmid, Polymer, Průtoková cytometrie, Protilátka, Vlnová délka, Zelený fluorescenční protein.

Areny

Areny, či starším názvem aromatické uhlovodíky, jsou uhlovodíky, které splňují pravidla aromaticity: mají delokalizovaný systém π-elektronů v planární, tj.rovinné, cyklické molekule.

Nový!!: Fluorofor a Areny · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Fluorofor a Bílkovina · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Fluorofor a Buněčné jádro · Vidět víc »

Cytokin

Interleukin-1 α interleukin (Interleukin 1-receptor -'''IL1R''' (ružově)a Interleukin 1-beta komplex -'''IL1B'''(azúrově) Cytokin (podobný termín interleukin) je označení pro skupinu menších signálních proteinů, účastnících se významně v imunitní odpovědi.

Nový!!: Fluorofor a Cytokin · Vidět víc »

Cytoskelet

Mikroskopická keratinová vlákna uvnitř buněk Cytoskelet je dynamický systém proteinových vláken a tubulů, jejichž hlavní funkcí je transport látek a buněčných komponent, opora buňky a účast na jejím dělení (u živočichů za vytvoření tzv. dělícího vřeténka).

Nový!!: Fluorofor a Cytoskelet · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Fluorofor a DNA · Vidět víc »

Fluorescence

Fluorescentní minerály při absorpci UV záření emitují viditelné světlo jako fluorescenci. Elektron absorbuje záření o kratší vlnové délce (například UV záření) a relaxuje fluorescencí na delší vlnové délce. Fluorescence je luminiscence, která dohasne téměř ihned (během nanosekund) po odstranění zdroje excitace.

Nový!!: Fluorofor a Fluorescence · Vidět víc »

Fykoerythrin

Fykoerythrin je doprovodný fotosyntetický pigment (barvivo) patřící mezi fykobiliny.

Nový!!: Fluorofor a Fykoerythrin · Vidět víc »

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Nový!!: Fluorofor a Molární hmotnost · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: Fluorofor a Peptid · Vidět víc »

Plazmid

tyčinkovité bakterie, červeně „bakteriální chromozom“a modře plazmidy nadšroubovicovém vinutí Plazmid (též plasmid) je malá, většinou kruhová molekula DNA schopná replikace, která se přirozeně vyskytuje v cytoplazmě některých bakterií, archebakterií, méně obvykle i u eukaryot.

Nový!!: Fluorofor a Plazmid · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Fluorofor a Polymer · Vidět víc »

Průtoková cytometrie

Buněčná separace založená na principu průtokové cytometrie (flow sorting) je rychlá a efektivní metoda sloužící k separaci částic splňujících určitá kritéria z heterogenní populace.

Nový!!: Fluorofor a Průtoková cytometrie · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Fluorofor a Protilátka · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Fluorofor a Vlnová délka · Vidět víc »

Zelený fluorescenční protein

Model molekuly GFP dle databáze PDB Zelený fluorescenční protein - zkratka GFP (z anglického) je protein sestávající z 238 aminokyselin (26,9 kDa).

Nový!!: Fluorofor a Zelený fluorescenční protein · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »