Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fosforylace

+ Uložit koncept

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

38 vztahy: Adenosintrifosfát, Adice, Aminokyselina, Apoptóza, Arginin, Bílkovina, Buněčná membrána, Buněčný cyklus, Chloroplast, Citrátový cyklus, Dýchací řetězec, Enzym, Eukaryota, Fagocyt, Fosforečnany, Fosforylace, Fyziologie, Glykolýza, Guanosintrifosfát, Histidin, Hmotnostní spektrometrie, Homeostáza, Hydroxyl, Izotop, Katabolismus, Kináza, Kyselina asparagová, Lymfocyt, Lysin, Molekula, P53, PH, Prokaryota, Protilátka, Receptor, Serin, Threonin, Tyrosin.

Štědrý den

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky.

Nový!!: Fosforylace a Štědrý den · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Fosforylace a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Adice

Typický příklad adice: chlorace ethenu Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou.

Nový!!: Fosforylace a Adice · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Fosforylace a Aminokyselina · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Fosforylace a Apoptóza · Vidět víc »

Arginin

Arginin (zkratka Arg nebo R) je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou skupinu.

Nový!!: Fosforylace a Arginin · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Fosforylace a Bílkovina · Vidět víc »

Buněčná membrána

Buněčné membrány jsou membrány, které se vyskytují v buňce.

Nový!!: Fosforylace a Buněčná membrána · Vidět víc »

Buněčný cyklus

Grafické znázornění buněčného cyklu a jeho fází s důrazem na zachování poměru jednotlivých fází Buněčný cyklus Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení.

Nový!!: Fosforylace a Buněčný cyklus · Vidět víc »

Chloroplast

měříku příbuzného v optickém mikroskopu. Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy.

Nový!!: Fosforylace a Chloroplast · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Fosforylace a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Dýchací řetězec

Elektronový transportní řetězec v mitochondriích Dýchací řetězec tvoří terminální (závěrečnou) fázi aerobního katabolického procesu známého jako buněčné dýchání.

Nový!!: Fosforylace a Dýchací řetězec · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Fosforylace a Enzym · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Fosforylace a Eukaryota · Vidět víc »

Fagocyt

Neutrofil (žlutě) zachycený v průběhu fagocytózy bakterií ''Bacillus anthracis'' (oranžově) Fagocyt je jakákoliv buňka schopná fagocytózy, tedy pohlcování velkých pevných částic z okolního prostředí přes membránu.

Nový!!: Fosforylace a Fagocyt · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Fosforylace a Fosforečnany · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Fosforylace a Fosforylace · Vidět víc »

Fyziologie

Fyziologie (z řeckého φύσις fýsis ‚živá příroda‘ a λόγος lógos ‚nauka‘, ‚věda‘) je biologický a lékařský vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich probíhají na úrovni buněk, tkání resp.

Nový!!: Fosforylace a Fyziologie · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Fosforylace a Glykolýza · Vidět víc »

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je nukleotid s třemi fosfátovými skupinami, který je možno považovat za analog ATP.

Nový!!: Fosforylace a Guanosintrifosfát · Vidět víc »

Histidin

Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech.

Nový!!: Fosforylace a Histidin · Vidět víc »

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrum Toluenu Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je metoda analytické chemie.

Nový!!: Fosforylace a Hmotnostní spektrometrie · Vidět víc »

Homeostáza

Homeostáze nebo také homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě.

Nový!!: Fosforylace a Homeostáza · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Fosforylace a Hydroxyl · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Fosforylace a Izotop · Vidět víc »

Katabolismus

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj.

Nový!!: Fosforylace a Katabolismus · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Fosforylace a Kináza · Vidět víc »

Kyselina asparagová

Kyselina asparagová (Asp, D) je biogenní aminokyselina vyskytující se v organismu ve formě své konjugované zásady, která se nazývá aspartát.

Nový!!: Fosforylace a Kyselina asparagová · Vidět víc »

Lymfocyt

Lymfocyt Lymfocyt je typ bílé krvinky vyskytující se u obratlovců.

Nový!!: Fosforylace a Lymfocyt · Vidět víc »

Lysin

Lysin (zkratka Lys, K) patří k proteinogenním aminokyselinám.

Nový!!: Fosforylace a Lysin · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Fosforylace a Molekula · Vidět víc »

Nový rok

Nový rok je svátek začátku nového roku.

Nový!!: Fosforylace a Nový rok · Vidět víc »

P53

p53 navázaný na vlákně DNA p53 je protein kódovaný genem TP53 a zároveň transkripční faktor zabraňující vzniku nádorů.

Nový!!: Fosforylace a P53 · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Fosforylace a PH · Vidět víc »

Prokaryota

Řez prokaryotní buňkou Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3–3,5 miliardami let.

Nový!!: Fosforylace a Prokaryota · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Fosforylace a Protilátka · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Fosforylace a Receptor · Vidět víc »

Serin

Serin (zkratka Ser nebo S) je neesenciální, glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Fosforylace a Serin · Vidět víc »

Silvestrovské oslavy

Nového roku doprovázejí také ohňostroje Silvestrovské oslavy (silvestr) se konají vždy poslední den v roce – 31. prosince.

Nový!!: Fosforylace a Silvestrovské oslavy · Vidět víc »

Threonin

Threonin (zkratka Thr nebo T) je esenciální glukoplastická aminokyselina, její L-forma je aminokyselina biogenní, jedna ze základních stavebních složek proteinů.

Nový!!: Fosforylace a Threonin · Vidět víc »

Tyrosin

Tyrosin (Tyr, Y) je jednou z 20 základních proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Fosforylace a Tyrosin · Vidět víc »

Vánoce

Narození Páně, misál ze Sherbrooke, kolem 1315 Vánoční stromek královny Viktorie a prince Alberta (1848) Jesličky z východních Čech, 19. století Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Nový!!: Fosforylace a Vánoce · Vidět víc »

2018

Rok 2018 (MMXVIII) gregoriánského kalendáře začal v pondělí 1.

Nový!!: Fosforylace a 2018 · Vidět víc »

2019

Rok 2019 (MMXIX) gregoriánského kalendáře začne v úterý 1.

Nový!!: Fosforylace a 2019 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Substrátová fosforylace.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »