Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Frekvence

Index Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

25 vztahy: Anténa, Úhlová frekvence, Elektrické napětí, Elektrický proud, Elektromagnetické záření, Fázová rychlost, Fyzikální jednotka, Fyzikální rozměr veličiny, Fyzikální veličina, Hertz, Kmitání, Minuta, , Otáčky za minutu, Perioda (fyzika), Periodický děj, Rychlost světla, Rychlost zvuku, Soustava SI, Střídavý proud, Vlnění, Vlnová délka, Vzorkovací frekvence, Vzorkování, Zvuk.

Anténa

Pokojová anténa Anténní stožár s trojicí antén. Zcela nahoře skládaný dipól stočený do kruhu (všesměrovost) pro příjem rozhlasu v pásmu VKV, vpravo směrová anténa typu Yagi, vlevo dole širokopásmová příčná anténní soustava se čtveřicí celovlnných dipólů Schematická značka antény Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

Nový!!: Frekvence a Anténa · Vidět víc »

Úhlová frekvence

Úhlová frekvence, též úhlový kmitočet či pulsatance (z angl.)ČSN ISO/IEC 80000-3 (2007) Veličiny a jednotky, část 3: Prostor a čas (dříve též kruhová frekvence, kruhový kmitočet), je skalární fyzikální veličina používaná pro popis periodických, zpravidla harmonických dějů.

Nový!!: Frekvence a Úhlová frekvence · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Frekvence a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Frekvence a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Frekvence a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Fázová rychlost

Fázová rychlost je ve fyzice rychlost, s jakou se pohybuje fáze vlnění prostorem.

Nový!!: Frekvence a Fázová rychlost · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Frekvence a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální rozměr veličiny

Fyzikální rozměr veličiny nebo zkráceně rozměr veličiny je formální vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na veličinách základních, odpovídajících základním jednotkám.

Nový!!: Frekvence a Fyzikální rozměr veličiny · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Frekvence a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Frekvence a Hertz · Vidět víc »

Kmitání

pružině Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu.

Nový!!: Frekvence a Kmitání · Vidět víc »

Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

Nový!!: Frekvence a Minuta · Vidět víc »

Ný — majuskulní i minuskulní varianta Ný (majuskulní podoba Ν, minuskulní podoba ν, novořecké jméno νι, starořecké νῦ) je třinácté písmeno řecké abecedy.

Nový!!: Frekvence a Ný · Vidět víc »

Otáčky za minutu

Otáčky za minutu, značka jednotky ot/min, anglickou zkratkou také RPM (revolutions per minute) je vedlejší jednotka soustavy SI pro frekvenci, tj.

Nový!!: Frekvence a Otáčky za minutu · Vidět víc »

Perioda (fyzika)

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje.

Nový!!: Frekvence a Perioda (fyzika) · Vidět víc »

Periodický děj

Sinusoida znázorňující harmonický děj, jeden z nejběžnějších periodických dějů v přírodních jevech Periodický děj je děj, který se ve sledované době vždy po nějakém čase neustále opakuje.

Nový!!: Frekvence a Periodický děj · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Frekvence a Rychlost světla · Vidět víc »

Rychlost zvuku

Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím.

Nový!!: Frekvence a Rychlost zvuku · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Frekvence a Soustava SI · Vidět víc »

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Nový!!: Frekvence a Střídavý proud · Vidět víc »

Vlnění

Vlnění na povrchu kapaliny Postupné elektromagnetické vlnění Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem.

Nový!!: Frekvence a Vlnění · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Frekvence a Vlnová délka · Vidět víc »

Vzorkovací frekvence

Analogový signál (světle modře), vzorkovaný signál (červeně) s pevnou vzorkovací periodou tj. konstantní vzorkovací frekvencí. Vzorkovací frekvence (dříve vzorkovací kmitočet) (f_s) definuje počet vzorků za jednotku času (obvykle za 1 sekundu) načítaných ze spojitého analogového signálu při jeho přeměně na diskrétní signál.

Nový!!: Frekvence a Vzorkovací frekvence · Vidět víc »

Vzorkování

Vzorkování obecně znamená odběr vzorků materiálu, například za účelem zjištění jeho kvality.

Nový!!: Frekvence a Vzorkování · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Frekvence a Zvuk · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kmitočet.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »