Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fruktóza

Index Fruktóza

Fruktóza (ovocný cukr, levulóza) je monosacharid, který se řadí k šestiuhlíkatým monosacharidům (hexózám), patří mezi ketózy.

56 vztahy: Acesulfam draselný, Aldózy, Alkoholdehydrogenáza, Aspartam, Brusnice borůvka, Calvinův cyklus, Cena, Cibule kuchyňská, Diabetes, Disacharidy, Dna, Estery, Fotosyntéza, Furan, Glukóza, Glukoneogeneze, Glyceraldehyd, Glykogen, Glykolýza, Hexózy, Hexokináza, Inulin, Invertní cukr, Inzulin, Jahoda, Játra, Ketózy, Kukuřice setá, Kyselina fosforečná, Lepek, Leptin, Lipidy, Med, Meloun, Metabolismus, Monosacharidy, Obezita, Oligosacharidy, Ostružiník, Ovoce, Oxid dusnatý, Pentóza, Polarizace (elektrodynamika), Polysacharidy, Povijnice batátová, Pyran, Sacharóza, Sacharidy, Semenný váček, Spermie, ..., Srdeční choroby, Tuky, Varle, Vláknina, Zdraví, 2007. Rozbalte index (6 více) »

Acesulfam draselný

Acesulfam draselný (Acesulfam K nebo AceK) je syntetické sladidlo.

Nový!!: Fruktóza a Acesulfam draselný · Vidět víc »

Aldózy

Aldózy (nebo aldosy) jsou monosacharidy se sumárním vzorcem CmH2mOm, obsahující v acyklické (necyklické) formě aldehydovou skupinu, resp.

Nový!!: Fruktóza a Aldózy · Vidět víc »

Alkoholdehydrogenáza

Lidská alkoholdehydrogenáza Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

Nový!!: Fruktóza a Alkoholdehydrogenáza · Vidět víc »

Aspartam

right Aspartam je jedno z nejznámějších umělých náhradních sladidel.

Nový!!: Fruktóza a Aspartam · Vidět víc »

Brusnice borůvka

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) je léčivá rostlina z čeledi vřesovcovitých, rodu brusnice, která je známá pod lidovým názvem borůvka, její souvislý porost také jako borůvčí.

Nový!!: Fruktóza a Brusnice borůvka · Vidět víc »

Calvinův cyklus

Calvinův cyklus je metabolická dráha fixace a redukce oxidu uhličitého probíhající v temnostní fázi fotosyntézy (sekundární děje) za vzniku sacharidů.

Nový!!: Fruktóza a Calvinův cyklus · Vidět víc »

Cena

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky.

Nový!!: Fruktóza a Cena · Vidět víc »

Cibule kuchyňská

Cibule kuchyňská (Allium cepa) je cibulovitá zelenina z čeledi amarylkovitých.

Nový!!: Fruktóza a Cibule kuchyňská · Vidět víc »

Diabetes

Obecný lékařský pojem diabetes označuje různá onemocnění savců, má však různé významy, odvozené od původně společného slovního základu.

Nový!!: Fruktóza a Diabetes · Vidět víc »

Disacharidy

Disacharidy jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem spojeny glykosidickou vazbou.

Nový!!: Fruktóza a Disacharidy · Vidět víc »

Dna

Dna neboli '''pakostnice''' (pokud postihuje palec u nohy, označuje se též jako podagra), odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), je onemocnění obvykle charakterizované opakujícími se záchvaty akutní zánětlivé artritidy, projevující se zarudlým, velmi citlivým a horkým otokem kloubu.

Nový!!: Fruktóza a Dna · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Fruktóza a Estery · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Fruktóza a Fotosyntéza · Vidět víc »

Furan

Furan je heterocyklická organická látka, je to bezbarvá, vysoce těkavá kapalina vonící podobně jako chloroform s teplotou varu blízko pokojové teplotě, je toxický a může být karcinogenní.

Nový!!: Fruktóza a Furan · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Fruktóza a Glukóza · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Fruktóza a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glyceraldehyd

L-glyceraldehyd Glyceraldehyd je nejjednodušší sacharid, tedy monosacharid, se třemi atomy uhlíku v řetězci, takže jde o triózu.

Nový!!: Fruktóza a Glyceraldehyd · Vidět víc »

Glykogen

Glykogen neboli tzv.

Nový!!: Fruktóza a Glykogen · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Fruktóza a Glykolýza · Vidět víc »

Hexózy

Tvorba Fisherova vzorce glukózy Hexózy (resp. hexosy) jsou monosacharidy se šesti uhlíkovými atomy, které mají sumární vzorec ve tvaru C6H12O6.

Nový!!: Fruktóza a Hexózy · Vidět víc »

Hexokináza

Lidská hexokináza I, dimer. Hexokinázová reakce Hexokináza (EC 2.7.1.1) je enzym ze skupiny kináz, který zajišťuje navázání fosfátových skupin na hexózové monosacharidy, jako je glukóza, manóza, fruktóza a další.

Nový!!: Fruktóza a Hexokináza · Vidět víc »

Inulin

Inulin je polysacharid, který u rostlin z čeledi hvězdnicovitých a zvonkovitých nahrazuje škrob jako zásobní látku.

Nový!!: Fruktóza a Inulin · Vidět víc »

Invertní cukr

Invertní cukr (též invertovaný cukr nebo tekutý cukr) je označení používané pro ekvimolární směs D-glukózy a D-fruktózy, která vzniká kyselou či enzymatickou hydrolýzou sacharózy nebo štěpením škrobu na glukózu a její částečnou enzymatickou přeměnou na fruktózu.

Nový!!: Fruktóza a Invertní cukr · Vidět víc »

Inzulin

Inzulin hexamer, Human Inzulin (též insulin, inzulín, z lat. insula, ostrov) je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Nový!!: Fruktóza a Inzulin · Vidět víc »

Jahoda

Zralá jahoda Jahoda je souplodí nažek na šťavnatém zdužnatělém květním lůžku, rostoucí na jahodníku (Fragaria).

Nový!!: Fruktóza a Jahoda · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Fruktóza a Játra · Vidět víc »

Ketózy

Fruktóza (oba její optické izomery) Ketózy (jinak také ketosy) jsou polyhydroxyketony obsahující ketoskupinu (C.

Nový!!: Fruktóza a Ketózy · Vidět víc »

Kukuřice setá

Kukuřice setá (Zea mays) je druh jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovitých (Poaceae).

Nový!!: Fruktóza a Kukuřice setá · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Fruktóza a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Lepek

Lepek, jinak také gluten, je všeobecný název pro skupinu složitých a nestravitelných glykoproteinů (prolaminů), které se vyskytují ve vetšině rostlin z rodu trávovitých (Poaceae) jako například pšenice, ječmen, žito, oves, teff a mnohé další obilniny.

Nový!!: Fruktóza a Lepek · Vidět víc »

Leptin

Struktura leptinu Leptin je protein tvořený v tukových buňkách (adipocytech) v tukové tkáni.

Nový!!: Fruktóza a Leptin · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Fruktóza a Lipidy · Vidět víc »

Med

Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami (případně i jiným hmyzem) sběrem a zahušťováním sladkých šťáv – především nektaru z květů (med květový) a medovice (med medovicový), kterou vylučují například mšice.

Nový!!: Fruktóza a Med · Vidět víc »

Meloun

Meloun (slovo pochází z řečtiny a znamená „zralé jablko“) je druh plodové zeleniny patřící do čeledi tykvovitých, někdy také mylně považovaný za ovoce.

Nový!!: Fruktóza a Meloun · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Fruktóza a Metabolismus · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Fruktóza a Monosacharidy · Vidět víc »

Obezita

Obvod pasu muže s ideální hmotností, s nadváhou (nad 94 cm), obézního (nad 102 cm) Obezita (zastarale cizím slovem obesita nebo obesitas), česky otylost (zastarale česky též obtloustlost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (např. člověka), která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

Nový!!: Fruktóza a Obezita · Vidět víc »

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek.

Nový!!: Fruktóza a Oligosacharidy · Vidět víc »

Ostružiník

Ostružiník (Rubus) je velmi velký rod známých rostlin z čeledi růžovité.

Nový!!: Fruktóza a Ostružiník · Vidět víc »

Ovoce

Barceloně Jako ovoce se označují zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena převážně víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin.

Nový!!: Fruktóza a Ovoce · Vidět víc »

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Fruktóza a Oxid dusnatý · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Fruktóza a Pentóza · Vidět víc »

Polarizace (elektrodynamika)

V elektrodynamice je polarizace vlastnost vlnění, jako je světlo, a jiného elektromagnetického záření.

Nový!!: Fruktóza a Polarizace (elektrodynamika) · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Fruktóza a Polysacharidy · Vidět víc »

Povijnice batátová

Povijnice batátová, někdy také povijnice jedlá, je druh tropické rostliny patřící do čeledi svlačcovitých, jejíž kořenové hlízy jsou známé jako batáty či sladké brambory.

Nový!!: Fruktóza a Povijnice batátová · Vidět víc »

Pyran

Pyran (systematický název oxin) je šestičlenná nearomatická heterocyklická sloučenina skládající se z pěti atomů uhlíku a jednoho atomu kyslíku, která má v molekule dvě dvojné vazby.

Nový!!: Fruktóza a Pyran · Vidět víc »

Sacharóza

Sacharóza (vědecký název sacharosa) v běžné řeči označovaná jako řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr, nebo jen cukr, je nejběžnější disacharid.

Nový!!: Fruktóza a Sacharóza · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Fruktóza a Sacharidy · Vidět víc »

Semenný váček

Semenné váčky (vesiculæ seminales, někdy také měchýřkovité žlázy,: glandulae vesiculosae) jsou párové přídatné pohlavní žlázy, ležící mezi močovým měchýřem a konečníkem.

Nový!!: Fruktóza a Semenný váček · Vidět víc »

Spermie

Schéma mužské spermie Spermie je samčí pohlavní buňka (samčí gameta).

Nový!!: Fruktóza a Spermie · Vidět víc »

Srdeční choroby

Srdeční choroba je souhrnný termín pro množství rozličných chorob, které zasahují srdce.

Nový!!: Fruktóza a Srdeční choroby · Vidět víc »

Tuky

kyselinami myristovými alfa-linolenovou Tuky jsou estery vyšších karboxylových (mastných) kyselin s trojsytným alkoholem glycerolem.

Nový!!: Fruktóza a Tuky · Vidět víc »

Varle

Varle (testis, množné číslo varlata,: testes, hovorově: koule) je samčí pohlavní žláza obratlovců, tedy i muže.

Nový!!: Fruktóza a Varle · Vidět víc »

Vláknina

Vláknina je významná složka potravy, která je sama obtížně stravitelná.

Nový!!: Fruktóza a Vláknina · Vidět víc »

Zdraví

Zdraví může být definováno jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti).

Nový!!: Fruktóza a Zdraví · Vidět víc »

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Fruktóza a 2007 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fruktosa, Levulosa, Levulóza, Ovocný cukr.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »