Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fyzická geografie

Index Fyzická geografie

Skutečný pohled na zemský povrch a atmosféru Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry.

24 vztahy: Astrofyzika, Atmosféra, Biogeografie, Biosféra, Geodézie, Geografie, Geomorfologie, Geonika, Glaciologie, Hydrografie, Hydrosféra, Klimatologie, Krajinná ekologie, Krajinná sféra, Kryosféra, Limnologie, Litosféra, Oceánografie, Paleogeografie, Pedogeografie, Pedosféra, Stratosféra, Troposféra, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Astrofyzika

světelných let Astrofyzika (dříve též kosmická fyzika) je vědní obor ležící na rozhraní fyziky a astronomie.

Nový!!: Fyzická geografie a Astrofyzika · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Fyzická geografie a Atmosféra · Vidět víc »

Biogeografie

Biogeografie a státy Evropy Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů. Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase.

Nový!!: Fyzická geografie a Biogeografie · Vidět víc »

Biosféra

Biosféra (též živý obal Země) je část planety Země, kde se (byť i jen sporadicky a nepravidelně) vyskytují nějaké formy života.

Nový!!: Fyzická geografie a Biosféra · Vidět víc »

Geodézie

Geodézie (řecky γη.

Nový!!: Fyzická geografie a Geodézie · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: Fyzická geografie a Geografie · Vidět víc »

Geomorfologie

Zemský povrch Salta (Argentina). Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu.

Nový!!: Fyzická geografie a Geomorfologie · Vidět víc »

Geonika

Geonika je obor zabývající se procesy v zemské kůře vyvolanými lidskou činností se zřetelem k bezpečnosti, ekologickým důsledkům ap.

Nový!!: Fyzická geografie a Geonika · Vidět víc »

Glaciologie

Islandský ledovec Vatnajökull z družice Glaciologie je jednou z geologických věd.

Nový!!: Fyzická geografie a Glaciologie · Vidět víc »

Hydrografie

Hydrografie (z řeckého hydros - voda, geo - zem, graphe - popisovat) je jedna z vědních disciplín fyzické geografie, která se zabývá časoprostorovým rozmístěním vody v krajině.

Nový!!: Fyzická geografie a Hydrografie · Vidět víc »

Hydrosféra

Koloběh vody Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj.

Nový!!: Fyzická geografie a Hydrosféra · Vidět víc »

Klimatologie

Klimatologie je věda o podnebí studující dlouhodobou podobu a celkové účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi.

Nový!!: Fyzická geografie a Klimatologie · Vidět víc »

Krajinná ekologie

Krajina - objekt zkoumání krajinné ekologie Krajinná ekologie (též geoekologie nebo ekologie krajiny) je rozsáhlý hraniční obor ekologie a geografie zabývající se studiem komplexní struktury vztahů mezi společenstvy organismů (biocenózami) a podmínkami jejich prostředí v určitém výseku krajiny.

Nový!!: Fyzická geografie a Krajinná ekologie · Vidět víc »

Krajinná sféra

Schéma prvků krajinné sféry (na obrázku je konkrétně její výřez - krajina) s horní a dolní hranicí. Krajinná sféra (též geografická sféra, geografické prostředí nebo epigeosféra) představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické sféry.

Nový!!: Fyzická geografie a Krajinná sféra · Vidět víc »

Kryosféra

Larsenův ledový šelf C - monitoring v rámci operace IceBridge (NASA) v říjnu 2017 Animace úbytku zalednění na severním pólu 1980-2010 Kryosféra je fyzicko-geografická sféra zahrnující veškeré prostředí planety Země, kde se voda nachází v pevném skupenství.

Nový!!: Fyzická geografie a Kryosféra · Vidět víc »

Limnologie

Ženevské jezero Limnologie (slovo pochází z řeckého) je věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody.

Nový!!: Fyzická geografie a Limnologie · Vidět víc »

Litosféra

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země Litosféra je pevný obal tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.

Nový!!: Fyzická geografie a Litosféra · Vidět víc »

Oceánografie

Mapa oceánských proudů z roku 1943 Oceánografie (z řeckého ωκεανός okeanós oceán + γράφειν gráfein psát) je vědní obor zabývající se oceány a moři.

Nový!!: Fyzická geografie a Oceánografie · Vidět víc »

Paleogeografie

křídy a ze současnosti Paleogeografie je jedním z odvětví geografie zabývající se společně s historickou geologií zkoumáním a rekonstrukcemi geografických poměrů na Zemi v různých geologických údobích.

Nový!!: Fyzická geografie a Paleogeografie · Vidět víc »

Pedogeografie

Ohrožení půd desertifikací Pedogeografie, nebo též geografie půd, je dílčí věda fyzické geografie.

Nový!!: Fyzická geografie a Pedogeografie · Vidět víc »

Pedosféra

Půdní horizonty tvořící pedosféru, O - Organická hmota, A - Humusový horizont, B - spodní anorganický horizont, C - podložní hornina Pedosféra (z řeckého slova pedon.

Nový!!: Fyzická geografie a Pedosféra · Vidět víc »

Stratosféra

Vrstvy zemské atmosféry Stratosféra je vrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře.

Nový!!: Fyzická geografie a Stratosféra · Vidět víc »

Troposféra

Troposféra je část atmosféry sahající od zemského povrchu k tropopauze, jež odděluje troposféru od výše ležící stratosféry.

Nový!!: Fyzická geografie a Troposféra · Vidět víc »

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

'''Univerzita J. E. Purkyně - heraldický, slavnostní znak''' Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Universitas Purkyniana Ustensis, zkráceně UJEP) je česká univerzita sídlící převážně v Ústí nad Labem.

Nový!!: Fyzická geografie a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fyzickogeografická sféra, Fyzický zeměpis.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »