Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fyzikální jednotka

Index Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

27 vztahy: Ampér, Angloamerická měrná soustava, Elektronvolt, Fyzikální konstanty, Fyzikální rozměr veličiny, Fyzikální veličina, Hodina, Kandela, Kelvin, Kilogram, Litr, Metr, Metrická soustava, Minuta, Mol, Předpona soustavy SI, Přirozená soustava jednotek, Planckovy jednotky, Sekunda, Soustava CGS, Soustava SI, Spojené království, Spojené státy americké, Teorie, Teplota varu, Vakuum, Vědecký zákon.

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Ampér · Vidět víc »

Angloamerická měrná soustava

Angloamerická měrná soustava se skládá z imperiálních jednotek (imperial units), používaných i dnes ve Velké Británii, a amerických běžných jednotek (U.S. customary units), používaných v USA.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Angloamerická měrná soustava · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Elektronvolt · Vidět víc »

Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Fyzikální konstanty · Vidět víc »

Fyzikální rozměr veličiny

Fyzikální rozměr veličiny nebo zkráceně rozměr veličiny je formální vyjádření závislosti měřené fyzikální veličiny na veličinách základních, odpovídajících základním jednotkám.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Fyzikální rozměr veličiny · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hodina

Hodina (značka h) je jedna z jednotek času.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Hodina · Vidět víc »

Kandela

Kandela (značka cd, angl. název jednotky je candela) je jednotka svítivosti.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Kandela · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Fyzikální jednotka a Kelvin · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Kilogram · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Litr · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Metr · Vidět víc »

Metrická soustava

USA a Libérie. Metrická soustava je soustava základních fyzikálních veličin, založená na jednotce 1 metr nebo jejích násobcích.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Metrická soustava · Vidět víc »

Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Minuta · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Mol · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Přirozená soustava jednotek

Přirozené jednotky ve fyzice jsou voleny tak, aby vybrané základní konstanty, případně obecné univerzální vlastnosti materiálních objektů, měly číselnou hodnotu 1.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Přirozená soustava jednotek · Vidět víc »

Planckovy jednotky

Planckovy jednotky představují přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, že gravitační konstanta, redukovaná Planckova konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Planckovy jednotky · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Sekunda · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Soustava CGS · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Soustava SI · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Spojené státy americké · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Teorie · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Teplota varu · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Vakuum · Vidět víc »

Vědecký zákon

Vědecký zákon je tvrzení založené na opakovaných experimentálních pozorování v podobě zákona, které zobecňuje chování nějakého systému za daných podmínek.

Nový!!: Fyzikální jednotka a Vědecký zákon · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fyzikální jednotky, Jednotka (fyzika), Převody fyzikálních jednotek, Převody jednotek, Značka jednotky.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »