Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fyzikální konstanty

Index Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

56 vztahy: Ampér, Atomová hmotnostní konstanta, Avogadrova konstanta, Bohrův magneton, Bohrův poloměr, Boltzmannova konstanta, Centimetr, CODATA, Comptonův jev, Coulomb, Elektron, Elektronvolt, Elementární náboj, Erg, Farad, Faradayova konstanta, Fyzikální veličina, Gravitační konstanta, Hertz, Hubbleova konstanta, Impedance vakua, Jaderný magneton, Josephsonův jev, Joule, K, Kelvin, Kilogram, Kilometr, Klidová hmotnost, Konstanta, Konstanta jemné struktury, Kvantový Hallův jev, Metr, Mol, Molární plynová konstanta, Neutron, Newton, Ohm, Parsek, Permeabilita, Permitivita vakua, Planckův čas, Planckova konstanta, Planckovy jednotky, Proton, Rychlost světla, Rydbergova konstanta, Sekunda, Soustava SI, Stefanova–Boltzmannova konstanta, ..., Tíhové zrychlení, Tesla, Vakuum, Volt, Watt, Země. Rozbalte index (6 více) »

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Ampér · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta, nespr.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Avogadrova konstanta · Vidět víc »

Bohrův magneton

Bohrův magneton (symbol \mu_) je konstanta z fyziky částic.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Bohrův magneton · Vidět víc »

Bohrův poloměr

Bohrův poloměr je fyzikální konstanta pojmenovaná po Nielsu Bohrovi, který jeho hodnotu jako první vypočetl.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Bohrův poloměr · Vidět víc »

Boltzmannova konstanta

Definice entropie pomocí Boltzmannovy konstanty coby epitaf na hrobě Ludwiga Boltzmanna Boltzmannova konstanta vyjadřuje vztah mezi teplotou a energií plynu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Centimetr

Centimetr (značení cm) je jednotka délky v metrickém systému.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Centimetr · Vidět víc »

CODATA

CODATA (Committee on Data for Science and Technology) je interdisciplinární komise Mezinárodního výboru pro vědu (ICSU) zřízená v roce 1966.

Nový!!: Fyzikální konstanty a CODATA · Vidět víc »

Comptonův jev

Comptonův jev (někdy také Comptonův rozptyl) je fyzikální děj, při kterém se při interakci elektromagnetického záření s atomy pevné látky mění vlnová délka záření v důsledku předání části své energie atomům nebo jejich elektronům.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Comptonův jev · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Coulomb · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Elektron · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Elektronvolt · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Elementární náboj · Vidět víc »

Erg

Erg je jednotka energie v soustavě CGS, kde je její rozměr g·cm2·s−2.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Erg · Vidět víc »

Farad

Farad (symbol F) je jednotka elektrické kapacity v soustavě SI.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Farad · Vidět víc »

Faradayova konstanta

Faradayova konstanta vyjadřuje poměr mezi molární hmotností a elektrochemickým ekvivalentem látky, nebo též je to celkový elektrický náboj 1 molu látky úplně disociované nebo ionizované na částice s elementárním nábojem.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Faradayova konstanta · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gravitační konstanta

Gravitační konstanta (též Newtonova gravitační konstanta) je v Newtonově gravitačním zákoně konstanta úměrnosti mezi gravitační silou a součinem hmotností interagujících těles děleným kvadrátem jejich vzdálenosti.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Gravitační konstanta · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Hertz · Vidět víc »

Hubbleova konstanta

Hubbleova konstanta (nebo též konstanta úměrnosti) je veličina, která určuje, o kolik se zvětší rychlost vzdalování (v km/s) vzdáleného vesmírného objektu (zpravidla galaxie), když jeho vzdálenost vzroste o milión parseků (1 megaparsek).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Hubbleova konstanta · Vidět víc »

Impedance vakua

Impedance vakua (někdy s přívlastky charakteristická či vlnová) je fyzikální konstanta vyjadřující poměr intenzit elektrického pole E a magnetického pole H v rovinné elektromagnetické vlně v prázdném prostoru.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Impedance vakua · Vidět víc »

Jaderný magneton

Jaderný magneton je fyzikální konstanta užívaná jako jednotka k vyjádření magnetického momentu atomového jádra.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Jaderný magneton · Vidět víc »

Josephsonův jev

Pacientka podstupuje vyšetření srdce snímkováním magnetického pole s využitím technologie SQUID. Většinu objemu zařízení tvoří kryogenika. Josephsonův jev (čti džouzefsnův) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými tenkou vrstvou izolantu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Josephsonův jev · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Joule · Vidět víc »

K

K je 11.

Nový!!: Fyzikální konstanty a K · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Kelvin · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Kilogram · Vidět víc »

Kilometr

Kilometr (označení km) je jednotka délky v metrické soustavě, která se rovná tisíci metrů.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Kilometr · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Konstanta · Vidět víc »

Konstanta jemné struktury

Symbolem této konstanty je malé řecké písmeno \alpha Konstanta jemné struktury (Sommerfeldova konstanta), obvykle značená řeckým \alpha, je základní fyzikální konstanta, která charakterizuje sílu elektromagnetické interakce.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Konstanta jemné struktury · Vidět víc »

Kvantový Hallův jev

Kvantový Hallův jev Kvantový Hallův jev je kvantově-mechanická verze Hallova jevu, který nastává v tenkých vrstvách polovodičů.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Kvantový Hallův jev · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Metr · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Mol · Vidět víc »

Molární plynová konstanta

Molární plynová konstanta (též univerzální plynová konstanta) je fyzikální konstanta používaná ve stavové rovnici, kde uvádí do souvislosti různé stavové veličiny.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Molární plynová konstanta · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Neutron · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Newton · Vidět víc »

Ohm

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Ohm · Vidět víc »

Parsek

Parsek, také parsec (značka jednotky pc) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v odborné literatuře v astronomii.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Parsek · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Permeabilita · Vidět víc »

Permitivita vakua

Permitivita vakua je fyzikální konstanta, která se značí \varepsilon_0 a jejíž hodnota v soustavě SI je Hodnota permitivity vakua je takto fixována stávající definicí ampéru (ze které je permeabilita vakua stanovena přesně jako \mu_0.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Permitivita vakua · Vidět víc »

Planckův čas

Planckův čas je časový interval, který je definovaný jako doba potřebná pro překonání Planckovy délky pro foton ve vakuu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Planckův čas · Vidět víc »

Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Planckova konstanta · Vidět víc »

Planckovy jednotky

Planckovy jednotky představují přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, že gravitační konstanta, redukovaná Planckova konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Planckovy jednotky · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Proton · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Rychlost světla · Vidět víc »

Rydbergova konstanta

Rydbergova konstanta je fyzikální konstanta pojmenovaná po švédském fyzikovi Johannesu Rydbergovi.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Rydbergova konstanta · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Sekunda · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Soustava SI · Vidět víc »

Stefanova–Boltzmannova konstanta

Stefanova-Boltzmannova konstanta je fyzikální konstanta, vyjadřující ve Stefanově-Boltzmannově zákonu úměru mezi zářivým výkonem jednotkové plochy absolutně černého tělesa a čtvrtou mocninou teploty.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Stefanova–Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Tíhové zrychlení

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Tíhové zrychlení · Vidět víc »

Tesla

Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Tesla · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Vakuum · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: Fyzikální konstanty a Volt · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Watt · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Fyzikální konstanty a Země · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Fysikální konstanta, Fyzikální konstanta.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »