Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Fyzikální pole

Index Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

71 vztahy: Atmosféra, Časoprostor, Coriolisova síla, Deformace, Derivace, Diferenciální operátor, Disipace, Divergence, Ekvipotenciální plocha, Elektrické pole, Elektromagnetické pole, Energie, Eukleidovský prostor, Funkce (matematika), Fyzika, Fyzikální pole, Fyzikální veličina, Gradient (matematika), Gravitace, Hamiltonův operátor, Hmota, Hmotný bod, Homogenita, Hustota, Intenzita gravitačního pole, James Clerk Maxwell, Kinetická energie, Kladné a záporné číslo, Klasická fyzika, Kleinova–Gordonova rovnice, Kontinuum, Kvantová fyzika, Kvantová teorie pole, Látka, Lorentzova síla, Magnetické pole, Mechanická práce, Minkowského prostor, Nekonečno, Nula, Obecná teorie relativity, Odpor prostředí, Operátor, Potenciál, Potenciální energie, Práce (fyzika), Rotace (operátor), Rovnoběžky, Rychlost, Síla, ..., Siločáry, Skalár, Skalární pole, Soustava souřadnic, Speciální teorie relativity, Stupeň volnosti, Tenzor, Tenzor energie a hybnosti, Tenzorové pole, Teorie relativity, Teplo, Vektor, Vektorové pole, Vektorový prostor, Vzdálenost, Vzduch, Zakřivený prostor, Základní interakce, Zákon zachování energie, Zrychlení, 20. století. Rozbalte index (21 více) »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Atmosféra · Vidět víc »

Časoprostor

Prostoročas, dříve časoprostor, je fyzikální pojem z teorie relativity sjednocující prostor a čas do jednoho čtyřrozměrného kontinua.

Nový!!: Fyzikální pole a Časoprostor · Vidět víc »

Coriolisova síla

V inerciální vztažné soustavě (horní část obrázku) se černé těleso pohybuje v přímém směru. Avšak z pohledu pozorovatele (červená tečka), který stojí v rotující soustavě (dolní část obrázku), opisuje těleso zakřivenou trajektorii. Coriolisova síla je setrvačná síla působící na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení.

Nový!!: Fyzikální pole a Coriolisova síla · Vidět víc »

Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

Nový!!: Fyzikální pole a Deformace · Vidět víc »

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Fyzikální pole a Derivace · Vidět víc »

Diferenciální operátor

Laplaceova operátoru, který je důležitým diferenciálním operátorem. Diferenciální operátor v matematice je operátor definovaný jako funkce operátoru derivace.

Nový!!: Fyzikální pole a Diferenciální operátor · Vidět víc »

Disipace

Disipace (z lat. dissipatio, rozptylování) označuje nevratnou změnu energie na jinou.

Nový!!: Fyzikální pole a Disipace · Vidět víc »

Divergence

Ve vektorovém počtu je divergence diferenciální operátor udávající zřídlovost vektorového pole.

Nový!!: Fyzikální pole a Divergence · Vidět víc »

Ekvipotenciální plocha

Množina všech bodů potenciálového pole, které se vyznačují stejným potenciálem, tzn. V.

Nový!!: Fyzikální pole a Ekvipotenciální plocha · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Fyzikální pole a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Fyzikální pole a Energie · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Fyzikální pole a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Fyzikální pole a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Fyzikální pole a Fyzikální pole · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Fyzikální pole a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gradient (matematika)

Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu.

Nový!!: Fyzikální pole a Gradient (matematika) · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Fyzikální pole a Gravitace · Vidět víc »

Hamiltonův operátor

Hamiltonův operátor neboli hamiltonián (tímto pojmem se také označuje původní Hamiltonova funkce v klasické mechanice) je operátor energie v kvantové mechanice, který ve většině případů odpovídá celkové energii soustavy.

Nový!!: Fyzikální pole a Hamiltonův operátor · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Fyzikální pole a Hmota · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Fyzikální pole a Hmotný bod · Vidět víc »

Homogenita

Homogenita (z řeckého ὁμός homόs „stejný“ a γένεσις genesis „vznik, zrození“, tedy časky přibližně jako: stejnorodost, jednolitost apod.) může mít následující významy:;fyzika.

Nový!!: Fyzikální pole a Homogenita · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Fyzikální pole a Hustota · Vidět víc »

Intenzita gravitačního pole

Gravitační síly nezávisí na látkovém prostředí mezi tělesy, ale jsou podmíněny pouze hmotností a vzdáleností těles.

Nový!!: Fyzikální pole a Intenzita gravitačního pole · Vidět víc »

James Clerk Maxwell

''Stužka'', první barevná fotografie, 1861 James Clerk Maxwell (13. června 1831 Edinburgh – 5. listopadu 1879 Cambridge) byl skotský všestranný fyzik.

Nový!!: Fyzikální pole a James Clerk Maxwell · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Fyzikální pole a Kinetická energie · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Fyzikální pole a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je fyzika, která je založena na principech vytvořených před vznikem kvantové fyziky.

Nový!!: Fyzikální pole a Klasická fyzika · Vidět víc »

Kleinova–Gordonova rovnice

Kleinova-Gordonova rovnice je pohybová rovnice v jedné z relativistických formulací kvantové mechaniky.

Nový!!: Fyzikální pole a Kleinova–Gordonova rovnice · Vidět víc »

Kontinuum

Kontinuum je prostředí, považované v určitém smyslu za spojité či souvislé s odhlédnutím od možných současně pozorovatelných diskrétních vlastností jeho struktury.

Nový!!: Fyzikální pole a Kontinuum · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Fyzikální pole a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Kvantová teorie pole

Kvantová teorie pole je obecný teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi.

Nový!!: Fyzikální pole a Kvantová teorie pole · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Fyzikální pole a Látka · Vidět víc »

Lorentzova síla

Lorentzova síla je síla pojmenována po Hendriku Antoonovi Lorentzovi, působí na náboj (příp. vodič) v elektromagnetickém poli.

Nový!!: Fyzikální pole a Lorentzova síla · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Fyzikální pole a Magnetické pole · Vidět víc »

Mechanická práce

Mechanická práce je děj, kdy síla působící na fyzikální těleso posouvá tímto tělesem nebo jeho částí po určité dráze.

Nový!!: Fyzikální pole a Mechanická práce · Vidět víc »

Minkowského prostor

Minkowského prostor se používá k popisu časoprostoru ve speciální teorii relativity.

Nový!!: Fyzikální pole a Minkowského prostor · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Fyzikální pole a Nekonečno · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Fyzikální pole a Nula · Vidět víc »

Obecná teorie relativity

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace. Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, a také aktuální popis gravitace v moderní fyzice.

Nový!!: Fyzikální pole a Obecná teorie relativity · Vidět víc »

Odpor prostředí

Odpor prostředí je soubor všech sil, kterými plyn nebo kapalina působí proti pohybu těles v něm.

Nový!!: Fyzikální pole a Odpor prostředí · Vidět víc »

Operátor

Operátorem \hat A nazýváme v matematice takové zobrazení, které prvku nějakého prostoru (např. funkci) f přiřazuje prvek jiného prostoru g, tzn.

Nový!!: Fyzikální pole a Operátor · Vidět víc »

Potenciál

Potenciál (z lat. potentia, možnost, moc, síla) může mít více významů.

Nový!!: Fyzikální pole a Potenciál · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Fyzikální pole a Potenciální energie · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Fyzikální pole a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Rotace (operátor)

Rotace je matematický operátor definovaný pro vektorové funkce n proměnných, který v každém bodě udává lokální míru rotace (otáčení) definované tímto polem.

Nový!!: Fyzikální pole a Rotace (operátor) · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Fyzikální pole a Rovnoběžky · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Fyzikální pole a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Fyzikální pole a Síla · Vidět víc »

Siločáry

železných pilin na papíře Siločáry silového pole jsou myšlené čáry, které představují směr silového působení v různých bodech prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Siločáry · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Fyzikální pole a Skalár · Vidět víc »

Skalární pole

V matematice a fyzice je skalární pole funkce přiřazující skalár v každém bodě prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Skalární pole · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Fyzikální pole a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Fyzikální pole a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Stupeň volnosti

Jako stupně volnosti se ve fyzice nebo statistice označují vzájemně nezávislé veličiny (parametry, vnitřní proměnné), které určují stav systému.

Nový!!: Fyzikální pole a Stupeň volnosti · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Fyzikální pole a Tenzor · Vidět víc »

Tenzor energie a hybnosti

Tenzor energie a hybnosti je kvantitativní tenzor ve fyzice, který popisuje hustotu a tok energie a hybnosti v prostoročasu.

Nový!!: Fyzikální pole a Tenzor energie a hybnosti · Vidět víc »

Tenzorové pole

Tenzorovým polem se označuje tenzorová veličina, která je definována v každém bodě zkoumaného prostoru.

Nový!!: Fyzikální pole a Tenzorové pole · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Fyzikální pole a Teorie relativity · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Fyzikální pole a Teplo · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Fyzikální pole a Vektor · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Fyzikální pole a Vektorové pole · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Fyzikální pole a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Fyzikální pole a Vzdálenost · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Fyzikální pole a Vzduch · Vidět víc »

Zakřivený prostor

Zakřivení všeobecně představuje zahnutí, odbočení nebo vyhnutí se zcela přímému pohybu (v úhlu 180° — "rovina" nebo "přímý úhel").

Nový!!: Fyzikální pole a Zakřivený prostor · Vidět víc »

Základní interakce

Základní interakce (základní síly) umožňují popsat všechny známé způsoby vzájemného silového působení částic a pole.

Nový!!: Fyzikální pole a Základní interakce · Vidět víc »

Zákon zachování energie

Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů.

Nový!!: Fyzikální pole a Zákon zachování energie · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Fyzikální pole a Zrychlení · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Fyzikální pole a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Centrální pohyb, Centrální pole, Centrální síla, Disipativní pole, Homogenní pole, Konzervativní pole, Nekonzervativní pole, Pole (fyzika), Potenciální pole, Potenciálové pole, Radiální pole, Sféricky symetrické pole, Silové pole.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »