Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Gautama Buddha

Index Gautama Buddha

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama (přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ nebo v Lumbiní – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l.) je zakladatel buddhismu.

128 vztahy: Afghánistán, Ahinsá, Amerika, Asie, Askeze, Avanti, Avatár, Ánanda, Árjové, Átma, Íšvara, Šakti, Šákja, Šramana, Šuddhódana, Čína, Bílý slon, Bódhgaja, Bódhi, Bezdomovec, Bhagavadgíta, Bhikkhu, Bible, Biografie, Brahmá, Bratranec, Bráhmana, Buddha, Buddhismus, Džátaky, Džhána, Džinismus, Dharma, Drávidové, Evropa, Ezechiel, Filosofie, Gandhára, Gandhárské umění, Ganga, Hegemonie, Himálaj, Hinduismus, Ikonografie, Indie, Indočína, Islám, Jamuna, Japonsko, Jasódhara, ..., Kapilavastu, Karma v buddhismu, Kasta, Kóšalsko, Klášter, Korán, Král, Kršna, Kušinagara, Laik, Latina, Liččhaviové, Lotos, Lumbiní, Magadha, Mahájána, Mahákášjapa, Maháppadžápatí Gótamí, Maitréja, Malla, Mantra, Materialismus, Matka, Mája (královna), Mára, Mýtus, Monarchie, Mongolsko, Mučalinda, Muslim, Nandu, Náboženství, Nága, Nepál, Oběť, Oligarchie, Otec, Panovník, Patičča samuppáda, Páli, Pomíjivost, Prorok, Purány, Ráhula, Ráma, Reinkarnace, Reinkarnace v buddhismu, Republika, Rituál, Samsára, Sangha (buddhismus), Sárnáth, Srovnávací religionistika, Starověk, Stúpa, Střední Asie, Svrchovanost, Teismus, Teta, Thajsko, Théraváda, Tibet, Tradice, Ušlechtilá osmidílná stezka, Upanišady, Vatsa, Váránasí, Védánta, Védy, Višnu, 10. století, 13. říjen, 13. století, 4. století př. n. l., 400 př. n. l., 480 př. n. l., 563 př. n. l., 6. století př. n. l.. Rozbalte index (78 více) »

Afghánistán

Afghánistán, oficiálním názvem Afghánská islámská republika, česky také Afganistan (Islámský stát Afghánistán;: De'Afghánistán islámí daulat, dárí: Doulat-e eslámí-je Afghánestán) je stát, který leží ve středu Asie.

Nový!!: Gautama Buddha a Afghánistán · Vidět víc »

Ahinsá

Ahinsá (sanskrt अहिंसा – ahiṁsā – nenásilí) je forma principu nenásilí, morální náboženská zásada hinduismu, buddhismu a džinismu spočívající v úctě ke všemu živému, zákazu zabíjení a ochraně všech živých bytostí před fyzickým násilím – lidí, zvířat a v džinismu také rostlin a země.

Nový!!: Gautama Buddha a Ahinsá · Vidět víc »

Amerika

Amerika se skládá ze tří patrných částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky.

Nový!!: Gautama Buddha a Amerika · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Gautama Buddha a Asie · Vidět víc »

Askeze

Meditující filosof (Rembrandt van Rijn) Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína.

Nový!!: Gautama Buddha a Askeze · Vidět víc »

Avanti

Mapa mahádžanapad včetně Avanti Avanti bylo malé království ovládané Jádavy, které se v době starověku nacházelo v oblasti Mathury na severu Indického subkontinentu.

Nový!!: Gautama Buddha a Avanti · Vidět víc »

Avatár

Deset avatárů Višnuových Termín avatár (nebo původně avatára) pochází z hinduismu - v sanskrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnace) – obvykle božské bytosti do fyzického těla za zvláštním účelem.

Nový!!: Gautama Buddha a Avatár · Vidět víc »

Ánanda

Ánanda byl Buddhův bratranec a asistent (v sanskrtu upasthájaka, v pálí upattháka).

Nový!!: Gautama Buddha a Ánanda · Vidět víc »

Árjové

Indoevropské jazyky 500 př. n. l. Árjové či Árijci je označení, které pro sebe používaly indoíránské kmeny, které přibližně v letech 1 500 – 800 př.

Nový!!: Gautama Buddha a Árjové · Vidět víc »

Átma

Átma nebo též átman (v dévanágarí आत्मा nebo आत्मन्, stř. rod, přepisované s malým počátečním písmenem) je hinduistický termín označující pojem o individuální podstatě či individuální identitě každého jedince a do češtiny se překládá většinou jako jáství, já, duše nebo nadduše.

Nový!!: Gautama Buddha a Átma · Vidět víc »

Íšvara

Íšvara (v dévanágarí ईश्वर) je hinduistický filosofický koncept nejvyššího Pána světa a osobního boha bez jakéhokoliv závislosti na náboženském směru.

Nový!!: Gautama Buddha a Íšvara · Vidět víc »

Šakti

Šakti (v sanskrtu शक्ति, f., śakti) je v hinduismu ženská kreativní síla či energie, která se aktivně podílí na existenci celého vesmíru.

Nový!!: Gautama Buddha a Šakti · Vidět víc »

Šákja

Buddha Šákjamuni, nejznámější příslušník rodu Šákjů Šákja je jméno rodu, který vládl v severní Indii v době narození Buddhy Gautamy (asi 6. st. př. n. l.). Sám Buddha Gautama byl korunním princem krále Šuddhódany, vládce státu Šákjů.

Nový!!: Gautama Buddha a Šákja · Vidět víc »

Šramana

V sanskrtu šramana, v pálí samana.

Nový!!: Gautama Buddha a Šramana · Vidět víc »

Šuddhódana

Král Šuddhódana byl otec buddhy Šákjamuniho.

Nový!!: Gautama Buddha a Šuddhódana · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Čína · Vidět víc »

Bílý slon

Bílý slon na thajském obrazu z 19. století Bílý slon je výraz pro vlastnictví něčeho, čeho se vlastník nemůže vzdát, i když cena (cena za vydržování) převyšuje užitečnost této věci.

Nový!!: Gautama Buddha a Bílý slon · Vidět víc »

Bódhgaja

Bódhgaja (v sanskrtu बोद्ध गया), též Uruvéla („velký písečný břeh“), je jedno ze čtyř hlavních poutních míst buddhismu.

Nový!!: Gautama Buddha a Bódhgaja · Vidět víc »

Bódhi

Bódhi je pojem indického původu, který je odvozen z kořene budh (probudit se, porozumět) a v buddhismu označuje zážitek probuzení nebo osvícení.

Nový!!: Gautama Buddha a Bódhi · Vidět víc »

Bezdomovec

Bezdomovci spící na lavičce v parku Člověk bez domova neboli bezdomovec je někdo, kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší.

Nový!!: Gautama Buddha a Bezdomovec · Vidět víc »

Bhagavadgíta

Rozhovor Kršny a Ardžuny na poli Kurukšétra Bhagavadgíta (v dévanágarí: भगवद् गीता), v českém překladu "Píseň Vznešeného", je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu.

Nový!!: Gautama Buddha a Bhagavadgíta · Vidět víc »

Bhikkhu

Buddhistický mnich na Srí Lance Tibetští mniši při tradiční klášterní debatě, při níž pomocí stylizovaných pohybů rukou a postojů zdůrazňují svá stanoviska. V jazyce páli označuje slovo bhikkhu / bhikkhuní plně ordinovaného buddhistického mnicha / mnišku.

Nový!!: Gautama Buddha a Bhikkhu · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Gautama Buddha a Bible · Vidět víc »

Biografie

Biografie (z řeckého bios – život a grafein – psát) je rekonstrukce života významné osobnosti (umělec, politik, sportovec apod.), a to na základě archivních materiálů, deníků, osobních znalostí či vzpomínek.

Nový!!: Gautama Buddha a Biografie · Vidět víc »

Brahmá

Bůh Brahmá, první bytost ve vesmíru a jeho stvořitel, Musée Guimet, Paris, Cambodge, province de Siemreap Brahmá, Inde, Madhya Pradesh, Musée Guimet, Paris Zobrazení indického Boha Brahmy Brahmá (v písmu dévanágarí: ब्रह्मा Brahmá) je hinduistický déva (bůh), kterému v konceptu Trimúrti (ústřední božské trojice, kam patří též Šiva a Višnu) náleží úloha stvořitele vesmíru.

Nový!!: Gautama Buddha a Brahmá · Vidět víc »

Bratranec

Bratranec je označení pro potomka (mužského pohlaví) matčiny nebo otcovy sestry či bratra.

Nový!!: Gautama Buddha a Bratranec · Vidět víc »

Bráhmana

Bráhmana (v dévanágarí ब्राह्मण), též bráhman, je členem tradiční kněžské třídy staroindické společnosti.

Nový!!: Gautama Buddha a Bráhmana · Vidět víc »

Buddha

Socha buddhy Buddha (v sanskrtu (बुद्ध) a pálí: buddha, v tibetštině: sanggjä (sangs-rgyas), překlad probuzený, osvícený; často se česky píše „Budha“, pak se ale zaměňuje se staroindickým božstvem a názvem planety Merkur) je výraz, který v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonalé realizace, tzv.

Nový!!: Gautama Buddha a Buddha · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Gautama Buddha a Buddhismus · Vidět víc »

Džátaky

Pojmem Džátaky je označována sbírka textů mnoha autorů, vypravující legendy Buddhových minulých životů.

Nový!!: Gautama Buddha a Džátaky · Vidět víc »

Džhána

Džhána (jhána, jhana, dhyana, dhjána, čchan, zen) je jedním z klíčových pojmů v buddhismu a hinduismu.

Nový!!: Gautama Buddha a Džhána · Vidět víc »

Džinismus

Mahávíra, zakladatel džinismu Džinismus, někdy též džainismus je neortodoxní systém indické filosofie, který vznikl jako reakce na hinduismus a jeho kastovní systém.

Nový!!: Gautama Buddha a Džinismus · Vidět víc »

Dharma

Symbol ''dharmy'' uprostřed indické vlajky Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“.

Nový!!: Gautama Buddha a Dharma · Vidět víc »

Drávidové

Mapa jižní Asie zobrazuje rozšíření drávidských jazyků Drávidové jsou souborem etnik odvozující svůj společný původ, jejichž mateřským jazykem je některý z drávidských jazyků.

Nový!!: Gautama Buddha a Drávidové · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Gautama Buddha a Evropa · Vidět víc »

Ezechiel

Prorok Ezechiel v Sixtinské kapli Ezechiel (hebr. יחזקאל Jechezkel – silný je Bůh, Bůh posiluje) byl jeden z velkých proroků hebrejské bible (Starého zákona), autor Knihy Ezechiel.

Nový!!: Gautama Buddha a Ezechiel · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Gautama Buddha a Filosofie · Vidět víc »

Gandhára

mahádžanapad (malých států); Gandhára se jako jediná společně s Kambódžou nacházela na severozápadě Indického subkontinentu Gandhára (v sanskrtu गन्धार, Gandhāra, urdsky گندھارا, Gandhārā) bylo starověké království, jehož území se rozkládalo přibližně v dnešním severním Pákistánu a východním Afghánistánu.

Nový!!: Gautama Buddha a Gandhára · Vidět víc »

Gandhárské umění

Hlava Buddhy z prvních století našeho letopočtu Gandhárské umění, též řecko-buddhistické, je označení pro specifický druh výtvarného umění, které začalo vznikat zcela přibližně od počátku letopočtu v oblasti Gandháry, tedy přibližně v oblasti dnešního Pákistánu a Afghánistánu.

Nový!!: Gautama Buddha a Gandhárské umění · Vidět víc »

Ganga

Ganga (někdy užíván též tvar Ganges) je největší řeka Indie. Protéká státy Uttarákhand, Uttarpradéš, Bihár, Džhárkhand a Západní Bengálsko v Indii a Bangladéšem. Co se týká průtoku, tak dohromady s Brahmaputrou zaujímá 3. místo na světě po Amazonce a Kongu. Je 2510 km dlouhá. Povodí má rozlohu 1 120 000 km². Včetně Brahmaputry má povodí rozlohu 2 055 000 km².

Nový!!: Gautama Buddha a Ganga · Vidět víc »

Hegemonie

Hegemonie (z řec. hegemon – „vládce“) je proces působení mocenských praktik, kterými vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo, a to za pomoci budování preventivního souhlasu společensky podřízených skupin se společenským řádem.

Nový!!: Gautama Buddha a Hegemonie · Vidět víc »

Himálaj

Pohoří Himálaj na družicovém snímku Jezera v Bhútánu Himálaj (sanskrtem, हिमालय) je název pro pohoří v Asii, které odděluje Indický subkontinent od Tibetské náhorní roviny.

Nový!!: Gautama Buddha a Himálaj · Vidět víc »

Hinduismus

Trimúrti, tři hlavní bohové – (zprava) Brahmá, Višnu a Šiva Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků.

Nový!!: Gautama Buddha a Hinduismus · Vidět víc »

Ikonografie

Ikonografie (z řečtiny ikon – obraz, grafein – psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení.

Nový!!: Gautama Buddha a Ikonografie · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Indie · Vidět víc »

Indočína

Indočína 1886 Indočína je region v jihovýchodní Asii na poloostrově Zadní Indie.

Nový!!: Gautama Buddha a Indočína · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Gautama Buddha a Islám · Vidět víc »

Jamuna

Jamuna je řeka ve státech Uttarákhand a Uttarpradéš v Indii.

Nový!!: Gautama Buddha a Jamuna · Vidět víc »

Japonsko

Japonsko (Nihonkoku/Nipponkoku) je císařský ostrovní stát ve východní Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Japonsko · Vidět víc »

Jasódhara

Jasódhara (páli) nebo Jašódhara (sanskrt) („přinášející slávu“), dcera Suppabuddhy (v sans. Suprabudddhy, dle jiných zdrojů jakéhosi Mahánámi, a manželka Siddhatthy Gótamy (Siddhárty Gautamy), později nazývaného jako Buddha. Je také známá pod jmény Ráhulamátá, Bhaddhakaččáná, Bhaddhakaňčáná, Bimbadéví a pravděpodobně i Bimbasundarí. Svatební hostina prince Siddhatthy a Jasódhary (zpodobněno v barmských krojích). Následující článek je spíše hagiografií - biografií, jejímž hlavním úkolem je posluchače poučit, nežli je informovat o skutečných událostech. Zdrojem níže uvedených životopisných údajů je pálijský kánon a jeho komentáře. I když většina údajů může odpovídat skutečnosti, je též pravděpodobně, že některé informace byly upraveny tak, aby sloužily k duchovnímu poučení posluchačů.

Nový!!: Gautama Buddha a Jasódhara · Vidět víc »

Kapilavastu

Pozůstatky údajné východní brány Kapilavastu Kapilavastu je lokalita, která byla ve starověku sídlem rodu Šákjů.

Nový!!: Gautama Buddha a Kapilavastu · Vidět víc »

Karma v buddhismu

Karma (sanskrt) nebo kamma (pálí) v buddhismu označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného.

Nový!!: Gautama Buddha a Karma v buddhismu · Vidět víc »

Kasta

Kasta je zvláštní výlučná skupina osob, jejichž sociální status je předem dán zrozením.

Nový!!: Gautama Buddha a Kasta · Vidět víc »

Kóšalsko

Mapa mahádžanapad, Kóšalsko lze spatřit na severu u jednoho z přítoků řeky Gangy Kóšalsko (कोशल), též Kóšalí, bylo starověké indické království, které se nacházelo na severu Indie.

Nový!!: Gautama Buddha a Kóšalsko · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Gautama Buddha a Klášter · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Gautama Buddha a Korán · Vidět víc »

Král

český král Jiří z Poděbrad alt.

Nový!!: Gautama Buddha a Král · Vidět víc »

Kršna

Kršna nebo též Krišna (dévanágarí कृष्ण kṛṣṇa, doslova „černý“, „tmavý“, nebo "všepřitažlivý") je podle védské tradice Nejvyšší Bůh, ze kterého vše pochází, a který všemu vládne.

Nový!!: Gautama Buddha a Kršna · Vidět víc »

Kušinagara

Kušinagara (v sanskrtu कुशीनगर), také Kusinára, je jedním ze čtyř hlavních buddhistických poutnických míst.

Nový!!: Gautama Buddha a Kušinagara · Vidět víc »

Laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Nový!!: Gautama Buddha a Laik · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Gautama Buddha a Latina · Vidět víc »

Liččhaviové

Liččhaviové byl lid, který někdy v průběhu 6.–5. století př. n. l. osídlil severní břeh řeky Indu v místech dnešního Biháru.

Nový!!: Gautama Buddha a Liččhaviové · Vidět víc »

Lotos

Lotos indický (''Nelumbo nucifera'') Lotos žlutý (''Nelumbo lutea) Lotos (Nelumbo) je jediný rod čeledi lotosovité (Nelumbonaceae) vyšších dvouděložných rostlin.

Nový!!: Gautama Buddha a Lotos · Vidět víc »

Lumbiní

Lumbiní (v sanskrtu लुम्बिनी) je jedno ze čtyř hlavních buddhistických poutních míst.

Nový!!: Gautama Buddha a Lumbiní · Vidět víc »

Magadha

Přibližný rozsah Magadhské říšev 5. století př. n. l. Magadha (मगध), někdy též Magadhsko, bylo království ve starověké Indii, jehož území se rozprostíralo na severu Indického subkontinentu.

Nový!!: Gautama Buddha a Magadha · Vidět víc »

Mahájána

Indii Mahájána (mahājāna, čili „Velký vůz“) je jedním ze tří hlavních v současnosti existujících směrů buddhismu (dalšími jsou hinajána a vadžrajána).

Nový!!: Gautama Buddha a Mahájána · Vidět víc »

Mahákášjapa

Mahákášjapa (sanskrt; v páli Mahákássapa, čínsky 摩訶迦葉, česky Kášjapa Veliký nebo Velký Kášjapa), někdy nazývaný jen Kášjapa, byl jeden z předních žáků Buddhy Šákjamuniho.

Nový!!: Gautama Buddha a Mahákášjapa · Vidět víc »

Maháppadžápatí Gótamí

Maháppadžápatí Gótamí (skt. Mahápra­džápatí Gautamí) byla mladší sestra královny Máji, matky Gautamy Buddhy a zároveň byla druhou manželkou krále Šuddhódany, Buddhova otce.

Nový!!: Gautama Buddha a Maháppadžápatí Gótamí · Vidět víc »

Maitréja

Maitréja (pálijsky Mettejja, tibetsky བྱམས་​པ་, Bjams-pa, čínsky Mi-le-fo, japonsky Miroku) je postava buddhistické eschatologie, kde představuje nástupce Buddhy Šákjamuniho a buddhu příštího věku.

Nový!!: Gautama Buddha a Maitréja · Vidět víc »

Malla

Malla byla malá země na severu Indického subkontinentu, jedna z šestnácti mahádžanapad zmíněných v Anguttara nikáji, jedné z pěti sbírek súter, z nichž se skládá tzv.

Nový!!: Gautama Buddha a Malla · Vidět víc »

Mantra

V Tibetu mnoho buddhistů ryje mantry do kamene jako způsob meditace Mantrou (v sanskrtu मन्त्रः, od kořene man- myslet, a přípony –tra, označující nástroj, v čínštině se užívá slovo čen-jen, v pinyinu zhenyan, 眞言, doslova „pravdivá slova“, v japonštině se užívá výraz šingon, odvozený z čínského termínu) se nazývá metrická část védského hymnu, která se jmenuje rig, jadžus nebo sáman, v rozsahu od několika slabik až po několik vět.

Nový!!: Gautama Buddha a Mantra · Vidět víc »

Materialismus

Materialismus je filosofický směr, který tvrdí, že jediná věc, která existuje, je hmota.

Nový!!: Gautama Buddha a Materialismus · Vidět víc »

Matka

Matka je biologický nebo sociální samičí rodič dítěte nebo potomka, zatímco samčí rodič je otec.

Nový!!: Gautama Buddha a Matka · Vidět víc »

Mája (královna)

Mája či Mahámája byla podle tradice matkou buddhy Šákjamuniho, zakladatele buddhismu.

Nový!!: Gautama Buddha a Mája (královna) · Vidět víc »

Mára

Mára (doslova smrt), někdy nazýván Pán smrti, je buddhistický démon, který se snažil zabránit asketovi Gautamovi (budoucí Gautama Buddha) v probuzení.

Nový!!: Gautama Buddha a Mára · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Gautama Buddha a Mýtus · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Gautama Buddha a Monarchie · Vidět víc »

Mongolsko

Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem (3 000km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760Km).

Nový!!: Gautama Buddha a Mongolsko · Vidět víc »

Mučalinda

Nága Mučalinda ochraňuje svou kápí Buddhu Šákjamuniho Mučalinda je jméno nágy (polobožské bytosti s tělem hada), který chránil Buddhu před deštěm těsně po jeho probuzení.

Nový!!: Gautama Buddha a Mučalinda · Vidět víc »

Muslim

Muslimská populace ve světě Muslimové Muslim (arabsky: مسلم), je vyznavač islámu, monoteistického abrahámovského náboženství.

Nový!!: Gautama Buddha a Muslim · Vidět víc »

Nandu

Nandu (Rhea) je rod velkých nelétavých ptáků, jediný rod čeledi nanduovití (Rheiidae) a řádu nanduové (Rheiiformes).

Nový!!: Gautama Buddha a Nandu · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Gautama Buddha a Náboženství · Vidět víc »

Nága

Nága je sanskrtský a pálijský termín původně v indické mytologii označující polobožské bytosti s tváří člověka, avšak s tělem, respektive ocasem, a kápí kolem krku jako indická kobra.

Nový!!: Gautama Buddha a Nága · Vidět víc »

Nepál

Nepál (nepálsky: नेपाल), oficiálně Federativní demokratická republika Nepál, je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části Himálaje.

Nový!!: Gautama Buddha a Nepál · Vidět víc »

Oběť

Oběť je náboženský úkon spočívající v „odevzdání/obětování“ cenných předmětů (obětin), zvířat nebo lidí bohům, duchům mrtvých či jiným nadpřirozeným bytostem.

Nový!!: Gautama Buddha a Oběť · Vidět víc »

Oligarchie

Oligarchie (řecky Ὀλιγαρχία, Oligarchía) či oligokracie je nedemokratická forma vlády menšiny (elit), ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji byrokratickoarmádně zorganizovaní příslušníci nejbohatší vrstvy ((spolu)majitelé) s politickým vlivem) téměř bez jakékoliv kontroly společnosti.

Nový!!: Gautama Buddha a Oligarchie · Vidět víc »

Otec

Otec se synem Otec či táta je mužský rodič dítěte.

Nový!!: Gautama Buddha a Otec · Vidět víc »

Panovník

Římský císař Karel IV. (též český král a moravský markrabě jako Karel I.) Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu.

Nový!!: Gautama Buddha a Panovník · Vidět víc »

Patičča samuppáda

Patičča samuppáda (pálí, v sanskrtu pratítja samutpáda) je buddhistická filosofická teorie, jejíž název se překládá nejčastěji jako „závislé vznikání“ nebo „podmíněné vznikání“, a která tvrdí, že všechny fyzické i psychické jevy jsou „podmíněné“, tzn.

Nový!!: Gautama Buddha a Patičča samuppáda · Vidět víc »

Páli

Páli je některými badateli považován za středo-indoárijský prákrt (široká skupina jazyků starověké Indie).

Nový!!: Gautama Buddha a Páli · Vidět víc »

Pomíjivost

Symboly pomíjivosti: zhašená svíce, lebka s kostmi, přesýpací hodiny (barokní náhrobek ve štýrském Fernitzu) Pomíjivost je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne.

Nový!!: Gautama Buddha a Pomíjivost · Vidět víc »

Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

Nový!!: Gautama Buddha a Prorok · Vidět víc »

Purány

Ilustrace k ''Márkandéjapuráně'' z 18. století Purány (v sanskrtu पुराण, doslova stará vyprávění) jsou hinduistické sbírky starých příběhů.

Nový!!: Gautama Buddha a Purány · Vidět víc »

Ráhula

Ráhula (přibližně 534 př. n. l.) byl podle tradice jediným synem Gautamy Buddhy a jeho manželky Jasódhary.

Nový!!: Gautama Buddha a Ráhula · Vidět víc »

Ráma

Ráma s lukem Ráma byl král podle legend fyzicky přítomný na tomto světě, jehož existenci popisuje jeden z nejstarších indických eposů.

Nový!!: Gautama Buddha a Ráma · Vidět víc »

Reinkarnace

Reinkarnace (doslovný překlad znovuvtělování, převtělování) je označení filosofického, nebo náboženského konceptu, který tvrdí, že se mysl nebo vědomí (individuální myšlenková energie) člověka (event. bytosti) po fyzické smrti jeho těla, na konci jednoho života, znovuzrodí v novém fyzickém těle, respektive při početí nové lidské bytosti znovu vstupuje do hry.

Nový!!: Gautama Buddha a Reinkarnace · Vidět víc »

Reinkarnace v buddhismu

Znovuzrozování je buddhistický pojem užívaný k označení neustálého procesu smrti a narození, kterým prochází každá bytost v samsáře, dokud nedosáhne konečného osvobození – Nirvány.

Nový!!: Gautama Buddha a Reinkarnace v buddhismu · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Gautama Buddha a Republika · Vidět víc »

Rituál

Část ceremoniálu střídání stráži ve Whitehall v Londýně. Rituál (z latinského ritualis.

Nový!!: Gautama Buddha a Rituál · Vidět víc »

Samsára

Samsára (v sanskrtu a páli „neustálé putování“) je označení pro koncept znovuzrozování známý zvláště ve východních náboženstvích (hinduismu, buddhismu a džinismu).

Nový!!: Gautama Buddha a Samsára · Vidět víc »

Sangha (buddhismus)

Sangha je indické slovo (v páli a sanskrtu), které může být volně přeloženo jako společenství nebo komunita.

Nový!!: Gautama Buddha a Sangha (buddhismus) · Vidět víc »

Sárnáth

Sárnáth je jedno ze čtyř hlavních posvátných míst buddhismu.

Nový!!: Gautama Buddha a Sárnáth · Vidět víc »

Srovnávací religionistika

Srovnávací religionistika je srovnávací metodika v religionistice.

Nový!!: Gautama Buddha a Srovnávací religionistika · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Starověk · Vidět víc »

Stúpa

Stúpa (ze sanskrtského स्तूप; v páli thúpa, tibetsky མཆོད་རྟེན་, čhörten, čínsky 窣堵坡, 舍利塔, pinyin sūdǔpō, shèlìtǎ, thajsky สถูป, เจดีย์, sinhalsky දාගැබ්, dagoba) je buddhistická stavba, která je symbolem klidu a míru.

Nový!!: Gautama Buddha a Stúpa · Vidět víc »

Střední Asie

sovětské oficiální vymezení (nejužší), obecné současné vymezení a vymezení UNESCO (nejširší) Střední Asie je geograficky nejednoznačně definovaná oblast v Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Střední Asie · Vidět víc »

Svrchovanost

Svrchovanost (též suverenita) je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu.

Nový!!: Gautama Buddha a Svrchovanost · Vidět víc »

Teismus

V obecném smyslu je teismus označením pro náboženský systém, který je orientován alespoň na jedno božstvo.

Nový!!: Gautama Buddha a Teismus · Vidět víc »

Teta

Slovo teta ve svém základním významu označuje příbuznou ženského pohlaví, zejména sestru otce nebo matky anebo manželku, či partnerku otcova nebo matčina bratra.

Nový!!: Gautama Buddha a Teta · Vidět víc »

Thajsko

Thajské království, zkráceně Thajsko, je stát v jihovýchodní Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Thajsko · Vidět víc »

Théraváda

Thajsku Théraváda (sans. Sthaviraváda) doslova znamená „učení starších“.

Nový!!: Gautama Buddha a Théraváda · Vidět víc »

Tibet

Tibet (tibetsky བོད་, Wylie bod, 西藏 Xīzàng) je historické území ve střední Asii.

Nový!!: Gautama Buddha a Tibet · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Gautama Buddha a Tradice · Vidět víc »

Ušlechtilá osmidílná stezka

Dharmačakra, symbol osmidílné stezky (počet paprsků kola odpovídá počtu stupňů ušlechtilé stezky) Ušlechtilá osmidílná stezka (v pálí arija atthangika magga; v sanskrtu árja aštángika márga), též vznešená osmidílná stezka, vznešená osmičlenná stezka apod., je jedním ze základních konceptů buddhistického učení.

Nový!!: Gautama Buddha a Ušlechtilá osmidílná stezka · Vidět víc »

Upanišady

Upanišady (v dévanágarí उपनिषद्) jsou staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a představují součást hinduistické kulturní tradice.

Nový!!: Gautama Buddha a Upanišady · Vidět víc »

Vatsa

Vatsa bylo starověké indické království, jedno z šestnácti mahádžanapad zmiňovaných v Anguttara nikáji.

Nový!!: Gautama Buddha a Vatsa · Vidět víc »

Váránasí

Váránasí (sanskrt: वाराणसी Vārāṇasī, výslovnost), známé též jako Benáres nebo Káší (hindsky काशी, urdsky کاشی, Kāśī), je město ležící na západním břehu řeky Gangy v indickém státu Uttarpradéš.

Nový!!: Gautama Buddha a Váránasí · Vidět víc »

Védánta

Védánta (v dévanágarí वेदान्त) je indická ortodoxní, monoteistická a filosofická škola, jejíž nejznámějšími větvemi jsou: 1.

Nový!!: Gautama Buddha a Védánta · Vidět víc »

Védy

Rukopis ''Rgvédu'' psaný v ''dévanágarí'' začátkem 19. století Védy (v dévanágarí वेद a v české transkripci véda) jsou rozsáhlým komplexem textů, jejichž původ sahá do starověké Indie.

Nový!!: Gautama Buddha a Védy · Vidět víc »

Višnu

Višnu (vlevo) a Lakšmí Višnu (Devanágarí: viṣṇu) je (spolu s bohem Šivou) nejprominentnější z "hinduistických" bohů, má mnoho přívrženců (tzv. vaišnavové či višnuisté), kteří ho považují za nejvyššího a jediného skutečného Boha.

Nový!!: Gautama Buddha a Višnu · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Gautama Buddha a 10. století · Vidět víc »

13. říjen

13.

Nový!!: Gautama Buddha a 13. říjen · Vidět víc »

13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300.

Nový!!: Gautama Buddha a 13. století · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Gautama Buddha a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

400 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Gautama Buddha a 400 př. n. l. · Vidět víc »

480 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Gautama Buddha a 480 př. n. l. · Vidět víc »

563 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 568 567 566 565 564 – 563 př.

Nový!!: Gautama Buddha a 563 př. n. l. · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Gautama Buddha a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Buddha Gautama, Buddha Gótama, Buddha Šákjamuni, Gautáma Buddha, Gótama Buddha, Siddhartha Gautama, Siddhattha Gótama, Siddhártha Gautama, Šákjamuni.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »