Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Geografie

Index Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

169 vztahy: Anaximandros, Anaximenés, Arabové, Aristotelés, Údolí, Astronomie, Atmosféra, Životní prostředí, Čistota vody, Římská říše, Řeka, Babylón, Behaviorální geografie, Bible, Biogeografie, Biosféra, Blízký východ, Cestopis, Cestovní ruch, Data, Dálkový průzkum Země, Dějiny lidstva, Diagnostický půdní horizont, Doprava, Egypt, Ekonomická geografie, Eratosthenés z Kyrény, Eroze, Eufrat, Evropa, Féničané, Filosofie, Futurologie, Fyzická geografie, Gés periodos, Geodézie, Geografický informační systém, Geografie cestovního ruchu, Geografie průmyslu, Geografie sídel, Geoinformatika, Geomorfologie, Geostatistika, Global Positioning System, Globalizace, Hérodotos, Hekataios, Hippokratés, Historická geografie, Hora, ..., Hydrografie, Hydrologie, Hydrosféra, Hypotéza, Indie, Interakce, Jeruzalém, Jezero, Karsologie, Kartografie, Kartometrie, Katastrofa, Kavkaz, Klaudios Ptolemaios, Klimatická změna, Klimatologie, Kontinent, Kopec, Kosmas Indikopleustés, Krajina, Krajinná sféra, Kréta, Krystalografie, Kulturní geografie, Kvalitativní výzkum, Kvantitativní výzkum, Lékařství, Lidská ekologie, Limnologie, Litosféra, Logograf, Maar, Marco Polo, Mark Buchanan, Mars (planeta), Martin Hampl, Matematika, Měsíc, Město, Meteorologie, Migrace, Mineralogie, Moře, Mys, Noe, Obyvatelstvo, Oceán, Oceánografie, Orografie, Osada, Ostrov, Pahorkatina, Příroda, Přírodní ohrožení, Přírodní vědy, Přírodní zdroj, Přehradní nádrž, Pedogeografie, Pedologie, Pedosféra, Petrologie, Podhůří, Pohoří, Politická geografie, Poloostrov, Populace, Potok, Povodeň, Průliv, Průmysl, Průplav, Průtok (kanál), Prognóza, Region, Regionální geografie, Rozmnožování, Rozvojová politika, Rybník, Seismologie, Selenografie, Seznam jezer, Seznam měst podle zeměpisné šířky, Seznam států světa, Seznam států světa podle kontinentů, Seznam závislých území, Socioekonomická geografie, Sopka, Souostroví, Speleologie, Společenské vědy, Společnost, Správa, Starověk, Starověké Řecko, Statutární město, Stát, Střední Asie, Strabón, Stratifikace Země, Technika, Tektonická deska, Tematická mapa, Thalés z Milétu, Trend, Urbanizace, Vádí, Válka, Výzkum, Věda, Vesnice, Vodní nádrž, Vrchovina, Vulkanologie, Záliv, Zátoka, Zdraví, Země, Zemědělství, 3D vizualizace. Rozbalte index (119 více) »

Anaximandros

vlevo Anaximandros (řecky: Ἀναξίμανδρος / Anaxímandros), též Anaximandros z Mílétu, (okolo 610 př. n. l. – okolo 546 př. n. l.) byl starořecký filosof, představitel tzv.

Nový!!: Geografie a Anaximandros · Vidět víc »

Anaximenés

Anaximenés z Milétu patřil k tzv.

Nový!!: Geografie a Anaximenés · Vidět víc »

Arabové

arabského světa, souboru zemí s většinou arabského obyvatelstva Arabové jsou etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě.

Nový!!: Geografie a Arabové · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Geografie a Aristotelés · Vidět víc »

Údolí

Typické ledovcové údolí ve spodní části a v horní říční Údolí je druh geomorfologického tvaru, které se vyznačuje protáhlým tvarem, jehož okraje dva nebo tři strany jsou lemovány vyvýšeným terénem.

Nový!!: Geografie a Údolí · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Geografie a Astronomie · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Geografie a Atmosféra · Vidět víc »

Životní prostředí

Evropě v polském Bełchatówě – příklad životního prostředí zdevastovaného člověkem. Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci.

Nový!!: Geografie a Životní prostředí · Vidět víc »

Čistota vody

Láhev na destilovanou vodu Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě.

Nový!!: Geografie a Čistota vody · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Geografie a Římská říše · Vidět víc »

Řeka

Řeka protékající údolím Řeka je přirozený vodní tok.

Nový!!: Geografie a Řeka · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Geografie a Babylón · Vidět víc »

Behaviorální geografie

Behaviorální geografie (Behavioral geography), jinak též geografie chování, je jeden z proudů socioekonomické geografie a relativně samostatná geografická disciplína, která vznikla v 60. letech 20. století na základě spolupráce geografie se sociologií, sociální psychologií a psychologií.

Nový!!: Geografie a Behaviorální geografie · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Geografie a Bible · Vidět víc »

Biogeografie

Biogeografie a státy Evropy Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů. Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase.

Nový!!: Geografie a Biogeografie · Vidět víc »

Biosféra

Biosféra (též živý obal Země) je část planety Země, kde se (byť i jen sporadicky a nepravidelně) vyskytují nějaké formy života.

Nový!!: Geografie a Biosféra · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Geografie a Blízký východ · Vidět víc »

Cestopis

Cestopis je prozaický literární žánr, který můžeme podle jeho funkce zařadit jak do literatury dokumentární (publicistické), tak do literatury umělecké (zábavné).

Nový!!: Geografie a Cestopis · Vidět víc »

Cestovní ruch

Masa turistů na Karlově mostě v Praze Cestovní ruch nebo také turismus je souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují.

Nový!!: Geografie a Cestovní ruch · Vidět víc »

Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu.

Nový!!: Geografie a Data · Vidět víc »

Dálkový průzkum Země

satelitních snímků Země, pořízených zejména pomocí senzoru MODIS, neseného družicí Terra americké NASA. Dálkový průzkum Země (DPZ) je moderní metoda získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země bez nutnosti fyzického kontaktu.

Nový!!: Geografie a Dálkový průzkum Země · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Geografie a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Diagnostický půdní horizont

Diagnostický půdní horizont („půdní horizont“) je vrstva půdy, která má specifické horizontální umístění a určité fyzikální a chemické vlastnosti.

Nový!!: Geografie a Diagnostický půdní horizont · Vidět víc »

Doprava

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách.

Nový!!: Geografie a Doprava · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Geografie a Egypt · Vidět víc »

Ekonomická geografie

Mapa rozvinutých zemí k roku 2008 Ekonomická geografie, dříve hospodářská geografie či hospodářský zeměpis, je geografická disciplína, která se zabývá lokalizací, distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit.

Nový!!: Geografie a Ekonomická geografie · Vidět víc »

Eratosthenés z Kyrény

Eratosthenés z Kyrény Eratosthenés z Kyrény (řecky Ἐρατοσθένης, mezi 276-272 v Kyréně – 194 př. n. l. v Alexandrii) byl matematik, astronom a zřejmě největší geograf antického Řecka.

Nový!!: Geografie a Eratosthenés z Kyrény · Vidět víc »

Eroze

Eroze způsobená tekoucí vodou v korytu Eroze podpořená nesprávnou orbou Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.

Nový!!: Geografie a Eroze · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Geografie a Eufrat · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Geografie a Evropa · Vidět víc »

Féničané

Fénické obchodní trasy Foiníčané (řec. Φοίνικες Foiníkes) nebo Féničané (lat. Phoenices) byli starověký semitský národ, který osídlil Fénicii, krajinu u východního pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Geografie a Féničané · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Geografie a Filosofie · Vidět víc »

Futurologie

Futurologie je teorie o budoucnosti nebo se též zabývá výzkumem možných budoucností, tzn.

Nový!!: Geografie a Futurologie · Vidět víc »

Fyzická geografie

Skutečný pohled na zemský povrch a atmosféru Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry.

Nový!!: Geografie a Fyzická geografie · Vidět víc »

Gés periodos

Gés periodos (řec. γῆς περίοδος zeměpisná mapa, dosl. cesta po zemi) se souhrnně označovaly první pokusy o geografická díla.

Nový!!: Geografie a Gés periodos · Vidět víc »

Geodézie

Geodézie (řecky γη.

Nový!!: Geografie a Geodézie · Vidět víc »

Geografický informační systém

Geografický informační systém (GIS) je počítačový systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data.

Nový!!: Geografie a Geografický informační systém · Vidět víc »

Geografie cestovního ruchu

Niagarských vodopádů Geografie cestovního ruchu je multidisciplinární věda a disciplína socioekonomické geografie, jejímž předmětem je studium zákonitostí, činitelů a rozmístění cestovního ruchu.

Nový!!: Geografie a Geografie cestovního ruchu · Vidět víc »

Geografie průmyslu

Geografie průmyslu je prostorové rozložení průmyslu v rámci celého světa.

Nový!!: Geografie a Geografie průmyslu · Vidět víc »

Geografie sídel

New York, jedna z největších městských oblastí světa Geografie sídel, někdy také urbánní geografie, je geografická disciplína, která se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou strukturou měst či problémy měst.

Nový!!: Geografie a Geografie sídel · Vidět víc »

Geoinformatika

Oceánské pánve mapované pomocí satelitů. Prvky mořského dna větší deseti kilometrů jsou zjištěny díky gravitační deformaci mořské hladiny. Geoinformatika je geoinformační (geografie + informatika) věda, zabývající se vývojem a aplikací metod pro řešení problémů geověd a příbuzných oborů, se specifickým důrazem na geografickou polohu objektů.

Nový!!: Geografie a Geoinformatika · Vidět víc »

Geomorfologie

Zemský povrch Salta (Argentina). Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu.

Nový!!: Geografie a Geomorfologie · Vidět víc »

Geostatistika

Geostatistika je obor statistiky, který je zaměřený především na prostorová nebo časoprostorová data.

Nový!!: Geografie a Geostatistika · Vidět víc »

Global Positioning System

družice GPS na oběžné dráze bloku IIF (obrázek NASA) Global Positioning System, česky Globální polohový systém, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit geografickou polohu přijímače nacházejícího se kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností jednotek metrů a také čas s přesností na jednotky nanosekund.

Nový!!: Geografie a Global Positioning System · Vidět víc »

Globalizace

Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů.

Nový!!: Geografie a Globalizace · Vidět víc »

Hérodotos

Hérodotos z Halikarnássu (starořecky Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, asi 484 př. n. l. – asi mezi lety 430 a 420 př. n. l.) byl prvním významným antickým historikem, proto byl Ciceronem nazván otcem dějepisu.

Nový!!: Geografie a Hérodotos · Vidět víc »

Hekataios

Hekataios z Milétu (řecky: Ἑκαταῖος) (560 či 550 – 480 př. n. l.) byl nejvýznamnějším starověkým řeckým logografem – historikem a geografem.

Nový!!: Geografie a Hekataios · Vidět víc »

Hippokratés

Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., Kós – ca 377 př. n. l., Larisa v Thessálii) řecky ῾Ιπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.

Nový!!: Geografie a Hippokratés · Vidět víc »

Historická geografie

Mapa Paříže z roku 1740 Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase.

Nový!!: Geografie a Historická geografie · Vidět víc »

Hora

Irsku Hora je výrazná vyvýšenina kupovitého, kuželovitého nebo tabulovitého tvaru s relativní výškou nad okolním terénem 300–600 m. Pro vyšší vyvýšeninu se používá pojem velehora, někdy ale také hora.

Nový!!: Geografie a Hora · Vidět víc »

Hydrografie

Hydrografie (z řeckého hydros - voda, geo - zem, graphe - popisovat) je jedna z vědních disciplín fyzické geografie, která se zabývá časoprostorovým rozmístěním vody v krajině.

Nový!!: Geografie a Hydrografie · Vidět víc »

Hydrologie

Voda pokrývá 71 % povrchu Země Hydrologie (z řečtiny: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, Hydrologia, „studium vody“) je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi.

Nový!!: Geografie a Hydrologie · Vidět víc »

Hydrosféra

Koloběh vody Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj.

Nový!!: Geografie a Hydrosféra · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Geografie a Hypotéza · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Geografie a Indie · Vidět víc »

Interakce

Interakce může být:;fyzika.

Nový!!: Geografie a Interakce · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Geografie a Jeruzalém · Vidět víc »

Jezero

Jezero v Bariloche (Argentina) Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou, popř.

Nový!!: Geografie a Jezero · Vidět víc »

Karsologie

Karsologie představuje interdisciplinární vědní obor, zabývající se výzkumem krasu.

Nový!!: Geografie a Karsologie · Vidět víc »

Kartografie

Ilustrační mapa Různá kartografická zobrazení Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.

Nový!!: Geografie a Kartografie · Vidět víc »

Kartometrie

Odpichovátko pro námořní mapy Rozklad na jednoduché geometrické útvary Digitální křivkoměr Výpočet pomocí mřížky - čtverečková metoda Kartometrie je kartografická disciplína, zabývající se mapovým měřením.

Nový!!: Geografie a Kartometrie · Vidět víc »

Katastrofa

Lesní požár v Austrálii. Katastrofa (z řec. kata-strofé, zvrat, převrat, zničení) je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost.

Nový!!: Geografie a Katastrofa · Vidět víc »

Kavkaz

Kavkaz (rusky Кавказ) je mohutná horská hradba v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem.

Nový!!: Geografie a Kavkaz · Vidět víc »

Klaudios Ptolemaios

Klaudios Ptolemaios (řecky: Κλαύδιος Πτολεμαῖος, zkráceně jen Ptolemaios), latinsky Claudius Ptolemaeus nebo v angličtině Ptolemy, (asi 85 – asi 165, Alexandrie) byl řecký geograf, matematik, astronom a astrolog, který žil a pracoval v egyptské Alexandrii.

Nový!!: Geografie a Klaudios Ptolemaios · Vidět víc »

Klimatická změna

Vostok Globální střední teplota za posledních 5 miliónů let dle Lisieckiho a Rayma (2005). Klimatická změna (někdy také změna klimatu) je významná a neustálá změna ve statistickém rozložení povětrnostních poměrů probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let.

Nový!!: Geografie a Klimatická změna · Vidět víc »

Klimatologie

Klimatologie je věda o podnebí studující dlouhodobou podobu a celkové účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi.

Nový!!: Geografie a Klimatologie · Vidět víc »

Kontinent

Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty Fullerova projekce zobrazuje povrch Země jako rozložený mnohostěn, veškerá pevnina se tak jeví téměř jako jeden celek Kontinent (z latinského contineō, -ēre, což znamená držím pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou.

Nový!!: Geografie a Kontinent · Vidět víc »

Kopec

Kopec (vrch, pahorek) je povrchový tvar, který má zřetelně patrný vrchol, který vystupuje nad okolní terén.

Nový!!: Geografie a Kopec · Vidět víc »

Kosmas Indikopleustés

Obraz Země podle Kosmy Indikopleusta - 6. století Kosmas Indikopleustés (doslova Indoplavec, rozumí se Mořeplavec po Indickém oceánu) byl alexandrijský kupec a později mnich Sinajského kláštera, který žil v 6. století a je autorem díla Christianiké topografia (Křesťanský místopis).

Nový!!: Geografie a Kosmas Indikopleustés · Vidět víc »

Krajina

Krajina Arboretum Tesárske Mlyňany, Slovensko Podzimní krajina Zimní krajina Krajina v srpnu Krajina je pojem pro vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií.

Nový!!: Geografie a Krajina · Vidět víc »

Krajinná sféra

Schéma prvků krajinné sféry (na obrázku je konkrétně její výřez - krajina) s horní a dolní hranicí. Krajinná sféra (též geografická sféra, geografické prostředí nebo epigeosféra) představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické sféry.

Nový!!: Geografie a Krajinná sféra · Vidět víc »

Kréta

Kréta (též Candia, řecky Κρήτη, anglicky Crete) je největší řecký a celkově pátý největší ostrov ve Středozemním moři.

Nový!!: Geografie a Kréta · Vidět víc »

Krystalografie

Krystalografie je nauka, která se zabývá především studiem struktury krystalů, vývojem a poruchami jejich ideální struktury.

Nový!!: Geografie a Krystalografie · Vidět víc »

Kulturní geografie

Kulturní geografie, nebo též geografie kultury, je vědní obor spadající pod socioekonomickou geografii, který zkoumá prostorovou diferenciaci kulturních znaků společnosti (jazyk, náboženství, kulturní dědictví) a příčiny této diferenciace.

Nový!!: Geografie a Kulturní geografie · Vidět víc »

Kvalitativní výzkum

V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět.

Nový!!: Geografie a Kvalitativní výzkum · Vidět víc »

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum (z lat. quantum, kolik?) je ve společenských vědách metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, která popisuje zkoumanou skutečnost pomocí proměnných (znaků), které lze vyjádřit čísly.

Nový!!: Geografie a Kvantitativní výzkum · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Geografie a Lékařství · Vidět víc »

Lidská ekologie

Lidská ekologie (též ekologie člověka, humánní ekologie, sociální ekologie nebo sociální a kulturní ekologie) je sociologická subdisciplína, která se věnuje vztahům mezi lidskými společenstvími a jejich fyzickým prostředím.

Nový!!: Geografie a Lidská ekologie · Vidět víc »

Limnologie

Ženevské jezero Limnologie (slovo pochází z řeckého) je věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody.

Nový!!: Geografie a Limnologie · Vidět víc »

Litosféra

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země Litosféra je pevný obal tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.

Nový!!: Geografie a Litosféra · Vidět víc »

Logograf

Logografové byli řečtí historiografové a kronikáři před Hérodotem považovaným za zakladatele historie.

Nový!!: Geografie a Logograf · Vidět víc »

Maar

v popředí maary vulkanického pole Ukinrek na Aljašce Maar nebo explozivní kráter či výbušné hrdlo je zvláštní forma sopečného kráteru s nízkým reliéfem, vytvořená při freatomagmatické erupciErupce, při které se vystupující magma dostává do interakce s vodou.

Nový!!: Geografie a Maar · Vidět víc »

Marco Polo

Marco Polo (15. září 1254, ostrov Korčula nebo Benátky – 8. ledna 1324, Benátky) byl benátský kupec a cestovatel, který se proslavil svými cestami po Číně, zaznamenanými v knize Il Milione (Milion).

Nový!!: Geografie a Marco Polo · Vidět víc »

Mark Buchanan

Mark Buchanan (* 31. října 1961, Cleveland, Ohio, USA) je americký teoretický fyzik, autor knížek a článků.

Nový!!: Geografie a Mark Buchanan · Vidět víc »

Mars (planeta)

Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.

Nový!!: Geografie a Mars (planeta) · Vidět víc »

Martin Hampl

Prof.

Nový!!: Geografie a Martin Hampl · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Geografie a Matematika · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Geografie a Měsíc · Vidět víc »

Město

Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice.

Nový!!: Geografie a Město · Vidět víc »

Meteorologie

Meteorologie je věda zabývající se atmosférou.

Nový!!: Geografie a Meteorologie · Vidět víc »

Migrace

Migrace (migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu.

Nový!!: Geografie a Migrace · Vidět víc »

Mineralogie

Mineralogie (nerostopis) je vědecká disciplína, zabývající se minerály (nerosty), jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě a také možnostmi technického využití.

Nový!!: Geografie a Mineralogie · Vidět víc »

Moře

Dánsku Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.

Nový!!: Geografie a Moře · Vidět víc »

Mys

Mys Mys je výrazný výběžek pevniny do moře nebo oceánu, obvykle bývá ze tří stran obklopen vodou.

Nový!!: Geografie a Mys · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Geografie a Noe · Vidět víc »

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území.

Nový!!: Geografie a Obyvatelstvo · Vidět víc »

Oceán

Oceán je velká masa vody (či jiné kapaliny) nalézající se na povrchu vesmírného tělesa, či pod některou z jeho vrstev (například ledem).

Nový!!: Geografie a Oceán · Vidět víc »

Oceánografie

Mapa oceánských proudů z roku 1943 Oceánografie (z řeckého ωκεανός okeanós oceán + γράφειν gráfein psát) je vědní obor zabývající se oceány a moři.

Nový!!: Geografie a Oceánografie · Vidět víc »

Orografie

Orograficky vzniklé mraky na závětrné stěně Matterhornu Proudění větru a tvorba vírů za orografickou překážkou Orografie (z řečkého όρος hora a γραφία psát) je geografické odvětví zabývající se popisem tvarů zemského povrchu, především hor a pohoří.

Nový!!: Geografie a Orografie · Vidět víc »

Osada

Osada (příp. kolonie) je menší sídlo venkovského typu, větší než samota.

Nový!!: Geografie a Osada · Vidět víc »

Ostrov

Ostrov Tenerife Ostrov je kus pevniny, menší než kontinent a větší než skála, který vystupuje z vody.

Nový!!: Geografie a Ostrov · Vidět víc »

Pahorkatina

Senická pahorkatina Opavská pahorkatina Pahorkatina je geomorfologická jednotka charakterizovaná jako území nebo geomorfologický tvar s mírně až středně zvlněným reliéfem a převládající výškovou (vertikální) členitostí od 30 do 150 m. Pahorkatiny tvoří významnou část povrchu Česka a jsou typické především pro Česko-moravskou subprovincii (soustavu).

Nový!!: Geografie a Pahorkatina · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Geografie a Příroda · Vidět víc »

Přírodní ohrožení

Přírodní ohrožení (anglicky natural hazard) je přírodní (přirozený) jev, který může probíhat v blízkosti lidí, jejich majetku nebo činností a může způsobit neštěstí.

Nový!!: Geografie a Přírodní ohrožení · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Geografie a Přírodní vědy · Vidět víc »

Přírodní zdroj

Markézách je příkladem nerušeného přírodního zdroje. Les poskytuje dřevo pro lidi, jídlo a přístřeší pro flóru a faunu. Živinný cyklus mezi organismy tvoří potravní řetězce a biologickou rozmanitost druhů. Přírodní zdroj je druh environmentálního zdroje.

Nový!!: Geografie a Přírodní zdroj · Vidět víc »

Přehradní nádrž

Vodní nádrž Lipno Přehradní nádrž (také nazývaná jen přehrada) je vodní nádrž, která vzniká umělým přehrazením vodního toku přehradní hrází.

Nový!!: Geografie a Přehradní nádrž · Vidět víc »

Pedogeografie

Ohrožení půd desertifikací Pedogeografie, nebo též geografie půd, je dílčí věda fyzické geografie.

Nový!!: Geografie a Pedogeografie · Vidět víc »

Pedologie

Půdní profil Pedologie (česky půdoznalství) je nauka, která si klade za cíl objasnit genezi půd a charakterizovat její vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, jakož i určit možnosti hospodářského využití půd.

Nový!!: Geografie a Pedologie · Vidět víc »

Pedosféra

Půdní horizonty tvořící pedosféru, O - Organická hmota, A - Humusový horizont, B - spodní anorganický horizont, C - podložní hornina Pedosféra (z řeckého slova pedon.

Nový!!: Geografie a Pedosféra · Vidět víc »

Petrologie

Petrologie (Z řeckého πέτρα, petra, kámen a λόγος, logos, znalost) je věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin.

Nový!!: Geografie a Petrologie · Vidět víc »

Podhůří

Skalistých hor; krajina nedaleko Calgary, Alberta, Kanada Podhůří, též významem shodné podhoří nebo také krajina pod horami, je geograficky krajinná oblast na širším úpatí pohoří (horského pásma, horstva, hor), geomorfologicky vymezené území typu vrchoviny nebo i pahorkatiny ve tvaru zemského povrchu (georeliéfu).

Nový!!: Geografie a Podhůří · Vidět víc »

Pohoří

Pohoří Himálaj z vesmíru Pohoří nebo také hory, jsou podle nejjednodušší definice skupiny hor obklopených nížinou.

Nový!!: Geografie a Pohoří · Vidět víc »

Politická geografie

Friedrich Ratzel je označován za otce politické geografie Politická geografie je vědní disciplína rozvíjející se na pomezí geografie a politologie - spjatá s historií, sociologií, státním i mezinárodním právem.

Nový!!: Geografie a Politická geografie · Vidět víc »

Poloostrov

Arabský poloostrov Poloostrov je geografický útvar, výběžek pevniny do moře nebo do jezera, který je ze tří stran obklopen vodou.

Nový!!: Geografie a Poloostrov · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Geografie a Populace · Vidět víc »

Potok

Šumavě Potok je přirozený vodní tok.

Nový!!: Geografie a Potok · Vidět víc »

Povodeň

Rozvodněná Berounka v obci Hlásná Třebaň v srpnu 2002 Novém Městě nad Metují v roce 1997 dešťů Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků.

Nový!!: Geografie a Povodeň · Vidět víc »

Průliv

;Magalhãesův průliv Průliv (úžina, kanál) je přirozený pruh vody sevřený pevninou spojující rozsáhlejší vodní plochy.

Nový!!: Geografie a Průliv · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Geografie a Průmysl · Vidět víc »

Průplav

Panamský průplav Průplav (nebo také plavební kanál) je umělá vodní cesta, propojující řeky, jezera, moře, oceány či jiná vodní díla navzájem.

Nový!!: Geografie a Průplav · Vidět víc »

Průtok (kanál)

Průtok je označení pro krátký kanál neboli řeku či potok obecně přirozeného původu.

Nový!!: Geografie a Průtok (kanál) · Vidět víc »

Prognóza

Prognóza (řec. „pro“.

Nový!!: Geografie a Prognóza · Vidět víc »

Region

Region (z latinského regio) je území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií).

Nový!!: Geografie a Region · Vidět víc »

Regionální geografie

Regionální geografie je geografická vědní disciplína, která „má podávat výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti po stránce přírodní i společenské, má v sobě slučovat výsledky fyzické i socioekonomické geografie a kromě toho ještě vyjádřit podstatné rysy společenského vývoje a zvláštností obyvatelstva.“.

Nový!!: Geografie a Regionální geografie · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Geografie a Rozmnožování · Vidět víc »

Rozvojová politika

Rozvojová politika označuje komplex politických, sociálních a ekonomických strategií, které mají za cíl zlepšit situaci především v rozvojových zemích.

Nový!!: Geografie a Rozvojová politika · Vidět víc »

Rybník

Dolní ratajský rybník, součást rybniční soustavy, využívaný k chovu ryb, Hlinsko Rybník, někdy označovaný jako vodohospodářská stavba, je vodní dílo typu umělé vodní nádrže určené především k chovu ryb, vodní drůbeže a obecně plní i funkci přirozeného zadržování (retence) vody v krajině.

Nový!!: Geografie a Rybník · Vidět víc »

Seismologie

Šíření objemových (nahoře) a povrchových (dole) seismických vln Seismologie (z řeckého σεισμός seismos zemětřesení + λόγος logos slovo, řád, nauka) je obor geofyziky, který se věnuje studiu zemětřesení a procesů spojených se šířením seismických vln Zemí či jinými objekty (např. Měsícem v rámci programu Apollo).

Nový!!: Geografie a Seismologie · Vidět víc »

Selenografie

Mapa Měsíce z díla ''Selenographia'' (1647), lunárního atlasu, jehož autorem je Johannes Hevelius. Selenografie nebo selénografie (řecky Σελήνη.

Nový!!: Geografie a Selenografie · Vidět víc »

Seznam jezer

Seznam jezer.

Nový!!: Geografie a Seznam jezer · Vidět víc »

Seznam měst podle zeměpisné šířky

Bez popisu.

Nový!!: Geografie a Seznam měst podle zeměpisné šířky · Vidět víc »

Seznam států světa

Tento seznam svrchovaných státu poskytuje přehled o svrchovaných státech na světě, spolu s informacemi o jejich statusu a mezinárodním uznání jejich svrchovanosti.

Nový!!: Geografie a Seznam států světa · Vidět víc »

Seznam států světa podle kontinentů

Seznam států světa podle kontinentů, obsahuje jména států a jejich hlavních měst (v závorce jméno v místním jazyce).

Nový!!: Geografie a Seznam států světa podle kontinentů · Vidět víc »

Seznam závislých území

Za závislá území se označují různá území světa, která nejsou samostatnými státy a existují důvody, proč je nezahrnovat do statistik společně se zemí, která je spravuje.

Nový!!: Geografie a Seznam závislých území · Vidět víc »

Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích (социально-экономическая география).

Nový!!: Geografie a Socioekonomická geografie · Vidět víc »

Sopka

Mexiku Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv.

Nový!!: Geografie a Sopka · Vidět víc »

Souostroví

Souostroví – Kanárské ostrovy Souostroví (někdy též archipel, archipelag nebo archipelagus) znamená v zeměpise skupinu ostrovů, které k sobě patří.

Nový!!: Geografie a Souostroví · Vidět víc »

Speleologie

Sestup jeskyňáře do jeskyně Speleologie (česky jeskyňářství) je vědní disciplína, zabývající se výzkumem jeskyní.

Nový!!: Geografie a Speleologie · Vidět víc »

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností.

Nový!!: Geografie a Společenské vědy · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Geografie a Společnost · Vidět víc »

Správa

Správa (také administrace) obecně označuje vedení vlastních nebo i cizích záležitostí.

Nový!!: Geografie a Správa · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Geografie a Starověk · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Geografie a Starověké Řecko · Vidět víc »

Statutární město

Statutární město je město, jehož správa je organizována (nebo může být organizována) podle základní městské vyhlášky, anebo jde o takové město, jež je plně řízeno dle zemského zákona, přičemž se oba typy těchto právních norem označují jako statut města.

Nový!!: Geografie a Statutární město · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Geografie a Stát · Vidět víc »

Střední Asie

sovětské oficiální vymezení (nejužší), obecné současné vymezení a vymezení UNESCO (nejširší) Střední Asie je geograficky nejednoznačně definovaná oblast v Asii.

Nový!!: Geografie a Střední Asie · Vidět víc »

Strabón

Strabón (64 př. n. l. Amaseia v Pontu – 19 až 24 n. l.) byl starořecký filosof, historik a geograf.

Nový!!: Geografie a Strabón · Vidět víc »

Stratifikace Země

Stratifikace Země Stratifikace Země je označení pro geologické členění Země, které vychází z rozdílných vlastností zemských částí a jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Nový!!: Geografie a Stratifikace Země · Vidět víc »

Technika

Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání.

Nový!!: Geografie a Technika · Vidět víc »

Tektonická deska

Mapa hlavních tektonických desek. Tectonics plates (preserved surfaces) sopky na hranicích tektonických desek. Tektonická deska či tektonická kra (také litosférická deska či kra) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu.

Nový!!: Geografie a Tektonická deska · Vidět víc »

Tematická mapa

Tematická mapa (anglicky thematic map) je mapa zobrazující na podkladu základní mapy, popř.

Nový!!: Geografie a Tematická mapa · Vidět víc »

Thalés z Milétu

Thalés z Milétu, řecky, (okolo 624 př. n. l. Milétos – okolo 548 př. n. l.) byl předsókratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze „sedmi mudrců“.

Nový!!: Geografie a Thalés z Milétu · Vidět víc »

Trend

Trend (angl.) znamená směřování, tendenci spíše dlouhodobého procesu změny.

Nový!!: Geografie a Trend · Vidět víc »

Urbanizace

Celosvětová mapa urbanizace zobrazující procento urbanizace v jednotlivých zemích k roku 2015. Urbanizace (také poměšťování) je proces, při kterém společnost mění svůj způsob života z venkovského na městský.

Nový!!: Geografie a Urbanizace · Vidět víc »

Vádí

Wadi al'Mujib, Jordánsko Nachal Paran Vádí (z arabštiny, wadi, nachal v hebrejských názvech) jsou vyschlá koryta řek.

Nový!!: Geografie a Vádí · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Geografie a Válka · Vidět víc »

Výzkum

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta.

Nový!!: Geografie a Výzkum · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Geografie a Věda · Vidět víc »

Vesnice

Zahořany Vesnice (též ves, víska, na Moravě dědina) je sídlo venkovského typu.

Nový!!: Geografie a Vesnice · Vidět víc »

Vodní nádrž

Vodní nádrž Letovice Vodní nádrž je vodohospodářská stavba k dlouhodobějšímu zadržení vody (například rybník, rybniční soustava, příkladem třeba Ratajské rybníky) nebo vzniklá přírodními poměry v krajině jako přírodní jezero (například Černé jezero).

Nový!!: Geografie a Vodní nádrž · Vidět víc »

Vrchovina

Vrchovina je typ georeliéfu dosahující zpravidla nadmořské výšky 600–900 m a členitosti 150–300 m. Méně členitý typ je pahorkatina, více členitá je hornatina.

Nový!!: Geografie a Vrchovina · Vidět víc »

Vulkanologie

Vulkanologie zkoumá projevy sopečné činnosti Vulkanologie je vědní obor zabývající se vznikem a stavbou sopek, sopečnou činností, projevy vulkanismu a zkoumáním vlastností sopek, lávy, magmatu a souvisejících geologických jevů.

Nový!!: Geografie a Vulkanologie · Vidět víc »

Záliv

Satelitní snímek Mexického zálivu společně s oblastí střední Ameriky Záliv je část jezera, moře nebo oceánu, která se zařezává do pevniny takovým způsobem, že je ze tří stran obklopena pevninou.

Nový!!: Geografie a Záliv · Vidět víc »

Zátoka

Namibii Zátoka je malá část moře, zálivu, jezera nebo vodní nádrže, která je částečně oddělena od volné části vody souší (skálami, ostrovy) a tak chráněna od vysokých vln a větru.

Nový!!: Geografie a Zátoka · Vidět víc »

Zdraví

Zdraví může být definováno jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti).

Nový!!: Geografie a Zdraví · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Geografie a Země · Vidět víc »

Zemědělství

orbě Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin a krmiv a nebo i jiných produktů prostřednictvím cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat).

Nový!!: Geografie a Zemědělství · Vidět víc »

3D vizualizace

3D vizualizace se využívají nejvíce v architektuře, k vizualní prezentaci staveb a interiérů budov.

Nový!!: Geografie a 3D vizualizace · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Geograf, Geografka, Zeměpis, Zeměpisec.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »