Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Geologie

Index Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

57 vztahy: Akumulace, Aplikovaná geologie, Írán, Životní prostředí, Dynamická geologie, Ekonomie, Encyclopædia Britannica, Fosilie, Fyzická geografie, Gemologie, Geochemie, Geofyzika, Geoinformatika, Geologický čas, Geomorfologie, Geonika, Geotechnika, Glaciologie, Historická geologie, Horace-Bénédict de Saussure, Hydrogeologie, Inženýrská geologie, Jean-André Deluc, Karsologie, Ledovec, Ložisková geologie, Mineralogie, Nerudy, Orogeneze, Paleogeografie, Paleoklimatologie, Paleomagnetismus, Paleontologie, Petrologie, Planetologie, Regionální geologie, Ruda, Sedimentární geologie, Sedimentární hornina, Sedimentologie, Sluneční soustava, Stratifikace Země, Stratigrafie, Strukturní geologie, Vítr, Věda, Voda, Vrása, Vulkanismus, Vulkanologie, ..., Zagros, Země, Zemětřesení, Zlom, Zvětrávání, 1778, 1809. Rozbalte index (7 více) »

Akumulace

Akumulace obvykle znamená hromadění, shromažďování, volněji také přičítání, získávání.

Nový!!: Geologie a Akumulace · Vidět víc »

Aplikovaná geologie

Aplikovaná geologie se zabývá praktickým využitím geologického výzkumu.

Nový!!: Geologie a Aplikovaná geologie · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Geologie a Írán · Vidět víc »

Životní prostředí

Evropě v polském Bełchatówě – příklad životního prostředí zdevastovaného člověkem. Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci.

Nový!!: Geologie a Životní prostředí · Vidět víc »

Dynamická geologie

Dynamická geologie je vědní obor, zabývající se dynamickými změnami zemské kůry na povrchu i pod ním a zkoumá jejich příčiny a důsledky.

Nový!!: Geologie a Dynamická geologie · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Geologie a Ekonomie · Vidět víc »

Encyclopædia Britannica

Reklama na 11. vydání encyklopedie Encyclopædia Britannica je renomovaná anglicky psaná encyklopedie, dlouho vydávaná v tištěné podobě, od roku 2012 nadále pouze na volně přístupném webu britannica.com.

Nový!!: Geologie a Encyclopædia Britannica · Vidět víc »

Fosilie

kambria prehistorické ryby Jury Fosilie (nepřesně zkameněliny) jsou v širším slova smyslu zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů nebo jejich stopy a výkaly.

Nový!!: Geologie a Fosilie · Vidět víc »

Fyzická geografie

Skutečný pohled na zemský povrch a atmosféru Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry.

Nový!!: Geologie a Fyzická geografie · Vidět víc »

Gemologie

Gemologie je věda zabývající se drahými kameny.

Nový!!: Geologie a Gemologie · Vidět víc »

Geochemie

Geochemie je věda o chemickém složení Země, zkoumá obsah, distribuci a procesy migrace chemických prvků a jejich izotopů ve složkách geologického a životního prostředí na Zemi, zkoumá látkové a energetické toky, transport chemických komponent v čase a prostoru a jejich interakce s hydrosférou, atmosférou a biosférou.

Nový!!: Geologie a Geochemie · Vidět víc »

Geofyzika

Příklad geofyzikálního měření Geofyzika je multidisciplinární věda, který se věnuje aplikaci znalostí fyzikálních procesů na vznik a vývoj planety Země.

Nový!!: Geologie a Geofyzika · Vidět víc »

Geoinformatika

Oceánské pánve mapované pomocí satelitů. Prvky mořského dna větší deseti kilometrů jsou zjištěny díky gravitační deformaci mořské hladiny. Geoinformatika je geoinformační (geografie + informatika) věda, zabývající se vývojem a aplikací metod pro řešení problémů geověd a příbuzných oborů, se specifickým důrazem na geografickou polohu objektů.

Nový!!: Geologie a Geoinformatika · Vidět víc »

Geologický čas

Názory na geologický čas, tedy představy o skutečném stáří planety Země či o stáří jednotlivých hornin, minerálů nebo i zkamenělin v nich obsažených, procházely obdobným vývojem jako představy o vesmírných rozměrech.

Nový!!: Geologie a Geologický čas · Vidět víc »

Geomorfologie

Zemský povrch Salta (Argentina). Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu.

Nový!!: Geologie a Geomorfologie · Vidět víc »

Geonika

Geonika je obor zabývající se procesy v zemské kůře vyvolanými lidskou činností se zřetelem k bezpečnosti, ekologickým důsledkům ap.

Nový!!: Geologie a Geonika · Vidět víc »

Geotechnika

Geotechnika je spojení poznatků z geologie, hydrogeologie, mechaniky zemin a hornin, zakládání staveb a podzemního stavitelství.

Nový!!: Geologie a Geotechnika · Vidět víc »

Glaciologie

Islandský ledovec Vatnajökull z družice Glaciologie je jednou z geologických věd.

Nový!!: Geologie a Glaciologie · Vidět víc »

Historická geologie

Pohled na Grand Canyon Kostra ceratopsida triceratopse, jednoho z nejznámějších dinosaurů Historická geologie je využití principů geologie rekonstruovat a pochopit historii Země.

Nový!!: Geologie a Historická geologie · Vidět víc »

Horace-Bénédict de Saussure

Horace-Bénédict de Saussure (17. února 1740, Chêne-Bougeries, Švýcarsko – 22. ledna 1799, Ženeva) byl švýcarský přírodovědec, fyzik a horolezec.

Nový!!: Geologie a Horace-Bénédict de Saussure · Vidět víc »

Hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím (tj. s povrchovými vodami, horninami i atmosférou).

Nový!!: Geologie a Hydrogeologie · Vidět víc »

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie je aplikace geologických věd, která poskytuje projektantům staveb informace o složení podloží konkrétního území, na kterém se připravuje stavba.

Nový!!: Geologie a Inženýrská geologie · Vidět víc »

Jean-André Deluc

Panorama Ženevy (místo narození) Univerzita v Göttingenu (zde byl Deluc jmenován profesorem filosofie a geologie) Jean-André Deluc (8. února 1727 Ženeva – 7. listopadu 1817 Windsor) byl švýcarský geolog a meteorolog.

Nový!!: Geologie a Jean-André Deluc · Vidět víc »

Karsologie

Karsologie představuje interdisciplinární vědní obor, zabývající se výzkumem krasu.

Nový!!: Geologie a Karsologie · Vidět víc »

Ledovec

Pohled z Alte Prager Hütte na ledovec ''Schlatenkees'' a horu ''Großvenediger''. Je zde patrná akumulační a ablační oblast Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže obdobně, jako voda v řece.

Nový!!: Geologie a Ledovec · Vidět víc »

Ložisková geologie

Ložisková geologie či ekonomická geologie je geologická disciplína, jejímž úkolem je studovat zákonitosti vzniku, stavby, složení a rozšíření ložisek nerostných surovin.

Nový!!: Geologie a Ložisková geologie · Vidět víc »

Mineralogie

Mineralogie (nerostopis) je vědecká disciplína, zabývající se minerály (nerosty), jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě a také možnostmi technického využití.

Nový!!: Geologie a Mineralogie · Vidět víc »

Nerudy

Nerudy jsou třída nerostů, zpravidla definovaná v souvislosti s těžbou.

Nový!!: Geologie a Nerudy · Vidět víc »

Orogeneze

Náčrtek vzniku horstva Orogeneze, volně přeložena do češtiny jako horotvorba či horotvoření (z řeckého oros „hora“ a genesis „vznik“), správněji a v užším smyslu tektogeneze je poměrně rychlý geologický proces, při kterém většinou vlivem procesů deskové tektoniky vznikají pásemná pohoří (nazývaná též orogenní pásma).

Nový!!: Geologie a Orogeneze · Vidět víc »

Paleogeografie

křídy a ze současnosti Paleogeografie je jedním z odvětví geografie zabývající se společně s historickou geologií zkoumáním a rekonstrukcemi geografických poměrů na Zemi v různých geologických údobích.

Nový!!: Geologie a Paleogeografie · Vidět víc »

Paleoklimatologie

Paleoklimatologie je vědní disciplína studující klimatické změny a kolísání klimatu Země.

Nový!!: Geologie a Paleoklimatologie · Vidět víc »

Paleomagnetismus

Paleomagnetismus je odvětví geomagnetismu, které na základě studia zbytkového magnetismu některých hornin zkoumá rozložení geomagnetického pole a jeho změny v jednotlivých geologických obdobích.

Nový!!: Geologie a Paleomagnetismus · Vidět víc »

Paleontologie

Lebka dravého dinosaura druhu ''Tyrannosaurus rex'' Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích.

Nový!!: Geologie a Paleontologie · Vidět víc »

Petrologie

Petrologie (Z řeckého πέτρα, petra, kámen a λόγος, logos, znalost) je věda zabývající se vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin.

Nový!!: Geologie a Petrologie · Vidět víc »

Planetologie

sluneční soustavy. Planetologie – nebo také planetární vědy – byla dříve součástí astronomie, avšak se začátkem průzkumu ostatních těles sluneční soustavy automatickými sondami v 60.

Nový!!: Geologie a Planetologie · Vidět víc »

Regionální geologie

Regionální geologie, také oblastní geologie může být chápána ve dvojím smyslu.

Nový!!: Geologie a Regionální geologie · Vidět víc »

Ruda

Páskovaná železná ruda Manganová konkrece Olověná ruda Zlatá ruda Měděná ruda Ruda označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Nový!!: Geologie a Ruda · Vidět víc »

Sedimentární geologie

Sedimentární hornina - Pískovec Sedimentární geologie je věda zabývající se studiem sedimentárních hornin a struktury v nich obsažené.

Nový!!: Geologie a Sedimentární geologie · Vidět víc »

Sedimentární hornina

pískovce z Namibie Sedimentární hornina či usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv. chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces).

Nový!!: Geologie a Sedimentární hornina · Vidět víc »

Sedimentologie

Krystaly halitu v rakouském solném dole u Hallstattu Sedimentologie je nauka o sedimentech, jejich složení, vzniku i o veškerých sedimentačních pochodech.

Nový!!: Geologie a Sedimentologie · Vidět víc »

Sluneční soustava

Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země.

Nový!!: Geologie a Sluneční soustava · Vidět víc »

Stratifikace Země

Stratifikace Země Stratifikace Země je označení pro geologické členění Země, které vychází z rozdílných vlastností zemských částí a jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Nový!!: Geologie a Stratifikace Země · Vidět víc »

Stratigrafie

Salta (Argentina) Stratigrafie je geologický vědní obor, který studuje stáří sedimentárních vrstev hornin.

Nový!!: Geologie a Stratigrafie · Vidět víc »

Strukturní geologie

náhled Strukturní geologie studuje horniny a zemské těleso z hlediska struktur (staveb), které jeví systematičnost nebo zákonitost vzhledem k jistým deformačním mechanismům a geologickým procesům.

Nový!!: Geologie a Strukturní geologie · Vidět víc »

Vítr

Šipka větru: západní vítr o rychlosti 63–67 uzlů Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Nový!!: Geologie a Vítr · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Geologie a Věda · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Geologie a Voda · Vidět víc »

Vrása

Možná hledáte přírodní památku Vrása.

Nový!!: Geologie a Vrása · Vidět víc »

Vulkanismus

Několik druhů vulkanických projevů Ilustrativní nákres jednotlivých druhů vulkanismu Vulkanismus nebo také sopečná činnost popř.

Nový!!: Geologie a Vulkanismus · Vidět víc »

Vulkanologie

Vulkanologie zkoumá projevy sopečné činnosti Vulkanologie je vědní obor zabývající se vznikem a stavbou sopek, sopečnou činností, projevy vulkanismu a zkoumáním vlastností sopek, lávy, magmatu a souvisejících geologických jevů.

Nový!!: Geologie a Vulkanologie · Vidět víc »

Zagros

Zagros - satelitní pohled Zagros (kurdsky: زنجیره‌ چیاکانی زاگروس) je rozsáhlé pohoří v západní Asii.

Nový!!: Geologie a Zagros · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Geologie a Země · Vidět víc »

Zemětřesení

Následky zemětřesení v San Francisku v roce 1906 Výskyt zemětřesení ve světě Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např.

Nový!!: Geologie a Zemětřesení · Vidět víc »

Zlom

Zlom San Andreas v Kalifornii při leteckém pohledu. Zlom či dislokace je geologická porucha v litosférické desce, která může dosahovat od několika milimetrů až po tisíce kilometrů.

Nový!!: Geologie a Zlom · Vidět víc »

Zvětrávání

Puklina, vzniklá v důsledku fyzikálního zvětrávání „Kamenný strom“ v bolivijské poušti Siloli, vzniklý mrazovým zvětráváním Zvětrávání je označení pro proces, při kterém dochází k působení chemických, fyzikálních, či biologických sil na obnažené horniny.

Nový!!: Geologie a Zvětrávání · Vidět víc »

1778

1778 (MDCCLXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Geologie a 1778 · Vidět víc »

1809

1809 (MDCCCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Geologie a 1809 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Geologické obory.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »