Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Gramatika

Index Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

19 vztahy: Artistická fakulta, Fonetika, Fonologie, Jazyk (lingvistika), Lexikologie, Logika, Nářečí, Pravopis, Slovo, Slovotvorba, Středověk, Struktura, Stylistika, Syntax, Trivium, Tvarosloví, Univerzita, Věta (lingvistika), Větný člen.

Artistická fakulta

Praze) Artistická fakulta (též fakulta svobodných umění) byla součást středověké univerzity, která poskytovala přípravné vzdělání pro další studium na teologických, právnických a lékařských fakultách.

Nový!!: Gramatika a Artistická fakulta · Vidět víc »

Fonetika

Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.

Nový!!: Gramatika a Fonetika · Vidět víc »

Fonologie

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka.

Nový!!: Gramatika a Fonologie · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Gramatika a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Lexikologie

Lexikologie je lingvistická disciplína, která se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním.

Nový!!: Gramatika a Lexikologie · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Gramatika a Logika · Vidět víc »

Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti.

Nový!!: Gramatika a Nářečí · Vidět víc »

Pravopis

Pravopis (též ortografie či starším pravopisem orthografie, z řeckého, což je složenina ze slov (orthos) správný a (grafos) píšící), je ustálený způsob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znaků.

Nový!!: Gramatika a Pravopis · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Gramatika a Slovo · Vidět víc »

Slovotvorba

Slovotvorba je nauka o tvoření slov, obohacování slovní zásoby.

Nový!!: Gramatika a Slovotvorba · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Gramatika a Středověk · Vidět víc »

Struktura

Struktura (z latinského, skládat, sestavovat, budovat, pořádat) označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu, zejména pokud vykazuje nějaké pravidelnosti a zákonitosti.

Nový!!: Gramatika a Struktura · Vidět víc »

Stylistika

Stylistika je nauka o slohu.

Nový!!: Gramatika a Stylistika · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Gramatika a Syntax · Vidět víc »

Trivium

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách.

Nový!!: Gramatika a Trivium · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Gramatika a Tvarosloví · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Gramatika a Univerzita · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Gramatika a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Větný člen

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury.

Nový!!: Gramatika a Větný člen · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Gramatik, Mluvnice.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »